Hulewicz family.

 

По материалам польских архивов.

 

 

http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/thumbnails.php?album=search&search=hulewicz

 

 

Hulewicz Janina h. Nowina zam. Błociszewska (1889-1945)

 

Hulewicz_Jadwiga

 

Hulewicz Janina h. Nowina - zam. Błociszewska ( 1889 - 1945 )

 

Hulewicz Janina h. Nowina - zam. Błociszewska ( 1889 - 1945 ) - stryjenka mojego taty

 

Hulewicz Janina h. Nowina zam. Błociszewska (1889-1945)

 

Hulewicz Janina h. Nowina zam. Błociszewska (1889-1945)_1

 

Hulewicz Janina zam. Błociszewska ( 1889 - 1945 ) -Druga z prawej

 

Hulewicz_Jadwiga_z_matka

 

Młodziejewice - Dwór Hulewiczów

 

Młodziejewice- Dwór Hulewiczów_1

 

 

http://www.audiovis.nac.gov.pl

 

 

Opis obrazu: Hulewiczowa Maria - fotografia portretowa.Data wydarzenia: 1945-02-22.

 

Opis obrazu: Stodoła - miejsce noclegowe dla zuchów.Data wydarzenia: 1919 - 1939 Miejsce: Hulewicze.

 

Opis obrazu: Fotografia grupowa uczestników balu.

Widoczni m.in.: minister reform rolnych Leon Kozłowski (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), pani Zofia Leśniewska (druga z prawej w pierwszym rzędzie),

płk Bogdan Hulewicz (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), pani Ruydniewska (w środku w drugim rzędzie),

płk Czesław Filipowicz (na lewo za panią Rudniewską), pani Irena Kudelska (druga z lewej w pierwszym rzędzie),

pani Stanisława Rayska (pierwsza z lewej w drugim rzędzie), pani Maria Makowska (pierwsza z prawej w drugim rzędzie)

i pani Filipowicz (na lewo za panią Makowską).

Data wydarzenia: 1933-02-16

Miejsce: WarszawaOsoby widoczne: Maria Makowska, Filipowicz, Stanisława Rayska, Irena Kudelska, Czesław Filipowicz,

Rudniewska, Bogdan Hulewicz, Zofia Leśniewska, Leon Kozłowski,

 

Tytuł tematu: Koncert " Fryderyk Chopin w Wielkopolsce" w Sali Napoleońskiej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Opis obrazu: Uczestnicy koncertu.

Widoczni od lewej: ksiądz Narcyz Putz, pianista Henryk Sztompka, wojewoda poznański Artur Maruszewski, Witold Hulewicz, biskup Walenty Dymek,

wicewojewoda poznański Jan Łepkowski.

Data wydarzenia: 1939

Miejsce: PoznańOsoby widoczne: Witold Hulewicz, Walenty Dymek, Artur Maruszewski, Henryk Sztompka, Narcyz Putz, Jan Łepkowski,

 

Tytuł tematu: Polskie Radio. Rozgłośnia w Wilnie.

Opis obrazu: Rozgłośnia w Wilnie.

Personel rozgłośni: Witold Hulewicz (pierwszy z prawej) i inni.

Data wydarzenia: 1929

Miejsce: Wilno

Osoby widoczne: Witold Hulewicz.

 

Tytuł tematu: X kongres PEN Clubów w Budapeszcie.

Opis obrazu: Grupa polskich uczestników kongresu podczas pobytu w poselstwie polskim, stoją od lewej: Korsak, Grydzewski, Kadenowa, Jan Tomcanyi,

Breiterowa, Witold Hulewicz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Szalom Asz, Melchior Wańkowicz, Zdzisław Kleszczyński, Stefania Podhorska-Okołów, profesor Huzarski,

Kazimierz Wierzyński, siedzą: Dobrowolska, Wańkiewiczowa, Wieleżyńska, Łepkowska, poseł Stanisław Łepkowski, ks. Lubomirska, Stella Olgierd, rtm. Nitman.

Data wydarzenia: 1932-05

Miejsce: Budapeszt

Osoby widoczne: Stella Olgierd, Stanisław Łepkowski, Kazimierz Wierzyński, Stefania Podhorska-Okołów, Zdzisław Kleszczyński, Melchior Wańkowicz,

Szalom Asz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Witold Hulewicz, Jan Tomcanyi.

 

Tytuł tematu: Grupy marynarzy niszczycieli polskiej Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej.

Opis obrazu: Uratowani z niszczyciela ORP "Grom", zatopionego pod Narwikiem.

Widoczni m.in.: kmdr por. Stanisław Hryniewiecki, kmdr por. Aleksander Hulewicz, kmdr Konrad Namieśnikowski, kmdr ppor. Kazimierz Hess,

kmdr Żelazny, kmdr ppor. Ferdynand Herman, kmdr ppor. Wacław Trzebiński, kmdr Pior.

Data wydarzenia: 1940-05

Osoby widoczne: Wacław Trzebiński, Konrad Namieśnikowski, Żelazny, Pior, Stanisław Hryniewiecki, Ferdynand Herman, Kazimierz Hess, Aleksander Hulewicz.

 

Tytuł tematu: Hulewiczowa Maria.

Opis obrazu: Hulewiczowa Maria - fotografia portretowa.

Data wydarzenia: 1945-02-22.

 

Tytuł tematu: Delegacja literatów wileńskich składająca wieniec przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Paryżu.

Opis obrazu: Witold Hulewicz składający wieniec.

Data wydarzenia: 1929. Miejsce: Paryż.

 

Opis obrazu: Witold Hulewicz. Fotografia portretowa.

 

Tytuł tematu: Władysław Wróblewski i Bogdan Hulewicz.

Opis obrazu: Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Stanach Zjednoczonych Władysław Wróblewski (z lewej)

w towarzystwie attache wojskowego Poselstwa RP w Stanach Zjednoczonych Bogdan Hulewicza na tle schodów.

Data wydarzenia: 1922-11-01 - 1925-10-13.

 

 

Świadectwo z podpisem ppłka Bohdana Hulewicza, współorganizatora powstania wielkopolskiego.

 

Tytuł tematu: Obóz Związku Harcerstwa Polskiego w Hulewiczach na Wołyniu.

Opis obrazu: Zuchowie przygotowuja posiłek.

Data wydarzenia: 1919 – 1939.

Miejsce: Hulewicze.

 

Tytuł tematu: Obraz Jerzego Hulewicza.

Opis obrazu: Obraz artysty malarza Jerzego Hulewicza "Portret Ludomira Różyckiego".

Data wydarzenia: 1934.

 

Opis obrazu: Obraz olejny artysty malarza Jerzego Hulewicza "Portret p.V.".

Data wydarzenia: 1929.

 

Tytuł tematu: Karol Szymanowski wśród członków Związku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie.

Opis obrazu: Uczestnicy spotkania. Siedzą od lewej: powieściopisarka Wanda Dobaczewska, dziennikarka i powieściopisarka Helena Romer-Ochenkowska,

kompozytor Karol Szymanowski, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) prof. Marian Zdziechowski, założyciel i sekretarz ZZLP Witold Hulewicz,

skarbnik ZZLP Szeligowski.

Data wydarzenia: 1927.

 

Tytuł tematu: Zdjęcie grupowe w bliżej nieokreślonych okolicznościach, widoczni m.in.: Władysław Raczkiewicz, Juliusz Osterwa, Karol Irzykowski,

Witold Hulewicz, Julian Ejsmond, Jan Wiktor, Kazimierz Wierzyński, Ferdynand Goetel, Zofia Nałkowska, Aniela Zagórska.

Opis obrazu: Zdjęcie grupowe w bliżej nieokreślonych okolicznościach, widoczni m.in.: Władysław Raczkiewicz, Juliusz Osterwa, Karol Irzykowski,

Witold Hulewicz, Julian Ejsmond, Jan Wiktor, Kazimierz Wierzyński, Ferdynand Goetel, Zofia Nałkowska, Aniela Zagórska, Adolf Hertz.

 

Tytuł tematu: Grupa literatów wileńskich: Witold Hulewicz, Wanda Dobaczewska, Helena Romer-Ochenkowska, Maria Reutt, E. Kobylińska,

Walerian Charkiewicz, Kazimierz Leczycki, Jadwiga Wokulska, Tadeusz Łopalewski, Wiktor Piotrowicz, Jerzy Wyszomirski.

 

Tytuł tematu: Koncert " Fryderyk Chopin w Wielkopolsce" w Sali Napoleońskiej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Opis obrazu: Literat Stanisław Wasylewski wygłasza słowo wstępne przed rozpoczęciem koncertu.

Wśród publiczności widoczni m.in. biskup Walenty Dymek, wojewoda poznański Artur Maruszewski, generał Franciszek Wład,

publicysta Witold Hulewicz, ksiądz Narcyz Putz.

Data wydarzenia: 1939.

 

Tytuł tematu: Zjazd Związku Pracowników Więziennych RP w gmachu Więzienia Śledczego przy ulicy Dzielnej 24/26 w Warszawie.

Opis obrazu: Prezydium zjazdu. Siedzą od lewej: Eugeniusz Ciborowski, Franciszek Sanecki, Mieczysław Kobyłecki, Zygmunt Hulewicz i Aleksander Konieczny.

Data wydarzenia: 1930-09-18 - 1930-09-19.

Miejsce: Warszawa.

 

Opis obrazu: Witold Hulewicz przed mikrofonem Polskiego radia.

Miejsce: Wilno.