Czesław Malewski.

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku.

 

Informacja z metryk koscielnych.

 

Wydawnictwo CZAS, ul. Didźioji (Wielka) 40, 2001 Wilno, Litwa tel/fax +370-2-12-38-38, Wilno 2002.

 

Powiat Lidzki w pierwszej połowie XIX wieku zamieszkiwało około 80 tys. mieszkańców. Zawierał w 1828 r. 23 parafie rzymsko - katolickie: lidzką, białohrudzką, nieciecką, jelnieńską, żyrmuńską, woronowską, bieniakońską, osowską, ejszyską, nacką, raduńską, zabłocką, wasiliską, wawiórską, iszczołnską, żołudzką, lacką, nowodworską, szczuczyńską, różankowską i dziembrowską, szejbakpolską, koleśnicką. Parafie te należały do dwóch dziekanatów: lidzkiego i raduńskiego.

 

Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego* guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek "odm." są odmianą herbu podstawowego. Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin. Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy.

 

Czesław Malewski.

 

* - Powiat lidzki obecnie to część rejonu solecznickiego na Litwie oraz rejon lidzki na Białorusi.

 

Wykaz osób w źródle występujących najczęściej z podanymi informacjami: data potwierdzenia szlachectwa przez Heroldię wileńską oraz miejscowości które zamieszkiwała rodzina z podaniem parafii.

Indeks zawiera 800 osób.

 

PDF.

 

 

Adamowicz h. własny odm. Leliwa

Aleksandrowicz h. Kosy

Ambroszkiewicz

Ambrożewicz

Anciuszko

Ancuta h. własny

Andradzki h. Bonarowa

Andruszewicz h. Mogiła

Andruszkiewicz h. własny

Andrzejewski h. Prus I

Andrzejkowicz h. Lubicz

Antogiński

Antoniewicz

Apanowicz h. Gozdawa

Arłukiewicz

Assanowicz

Azulewicz h. Alabanda

Babicz h. Druck

Balukiewicz h. Dąbrowa

Balukiewicz, h. Trzaska

Bańkowski h. Znin

Barancewicz h. Junosza

Baranowski h. Grzymała

Bartoszewicz h. Bończa

Bartoszewicz h.Samson

Basiuk

Bejnarowicz h. Ślepowron

Berdowski h. Ślepowron

Bernacki h. Korczak

Bernacki h. Poraj

Bernatowicz

Bialecki

Białło

Białło h. Trzaska

Białopiotrowicz

Bieliński h. Junosza

Bielski h. Rawicz

Bieniakoński h. Łada.

Bienkiewicz h. Radwan

Bildziukiewicz h.Węzeł rycerski

Bilewicz h. Radwan

Błażejewski h. Trzaska

Bocewicz h. Radwan

Bog(h)umił h. Krzywda

Bogatko h. Pomian

Bogatyrewicz

Bogdanowicz h. Bogorya

Bogusz h. Topór

Bohdziewicz h. Starykoń

Bohusław h. Lubicz

Bohusław h. Przyjaciel

Bołądź h. Korab

Bołtuć h. Bokij

Bomblewicz h. Wąż

Boniecki h. Bończa

Boniuszko h. Brodzic

Borodzicz h. własny

Borowski h. Lubicz

Borsuk h. Topór

Bortkiewicz h. Przegonia

Boryso(e)wicz h.Ogończyk

Borysowski

Boufał h. Lis

Brancewicz

Brenner h. Gozdawa

Brochocki

Brodowicki h. Łada

Brodzicz h. własny

Broński

Brzeziński

Brzozowski h. Korab

Budkiewicz h. Jastrzębiec

Budrewicz h. Pobóg

Bujko h. Jastrzębiec

Bujwid h. Świat odm.

Bukaty

Bukowski

Bulewski h. Samson

Bułhak h. Syrokomla

Bułhard

Bułharowski h.Półświecie

Burbo h. Odyniec

Burzyński h.Trzywdar

Busz h. Buszler

Busz h. Jasieńczyk

Butkiewicz h. Jastrzębiec

Butkiewicz h. Trzaska

Butrymowicz h. Starykoń

Bykowski h.Bronic (Łopot)

Bylewski h. Samson

Byliński h. Łodzia

Cedroński h. Odrowąż

Cerpicki h. Ossorya

Cerpiński

Chludziński h. Charyton

Chmielewski h. Wieniawa

Chmielowski h.Jastrzębiec

Chreptowicz h. Odrowąż

Chrul h. Prawdzic

Chrzanowski h. Nowina

Chrzczonowicz h. Szeliga

Chudoli h. Ślepowron

Ciechanowicz h. Nałęcz

Ciechanowski h. Dąbrowa

Ciemochowski

Ciszewski

Cybowicz

Cydzik h. Grzymała

Cydzik h. Prawdzic

Cyronko

Cytowicz h. Prus I

Czapla h. własny

Czapliński h. Grogosław

Czarnocki h. Lis

Czechowicz

Czeczott h. Prawdzic

Czepik h. Korab

Czerkies

Czernicki

Czerwiński

Czyrski h. Prus III

Czywil h. Nieczuja

Czyż h. Godziemba

Dalecki h. Junosza

Daney(j)ko h. Sas

Danilecki h. Połukozicz

Daszkiewicz h. Leliwa

Dawidowicz

Dłuski h. Nałęcz

Dmitrowicz h. Nieczuja

Doboszyński

Dobrowolski h. Trzy gwiazdy

Doda

Dogiel h. Działosza

Dogiel h. Trzy trąby

Dombrowski

Domejko h. Dołęga

Dorniak h. Półkozicz

Dowejko h. Prus II

Dowgiałło h. Zadora

Dowgird h. Bawola Głowa inaczej Pomian

Downarowicz h. Przyjaciel

Drobiakiewicz h. Drobysz

Drobiazgiewicz

Drozdowski h. Jelita

Drużyłowski

Dubrawski

Dudziński

Dulski

Dziakiewicz h. Wczele

Dziakowicz h. Szachownica

Dziczkaniec h. Ślepowron

Dzierżyc h. Lubicz

Dzieżyc h. Lubicz

Dzimitrowicz h. Nieczuja

Dzimitrowicz h. Trąby

Eysmont

Eysymont h. Korab

Fabianowicz

Falicewski

Faliszewski

Fedorowicz h. Przegodnia

Fietkiewicz

Filipowicz

Frą(on)ckiewicz h.Brodzicz

Freiman - Ostacewicz h. Leliwa

Gabich

Gabriałowicz h. Dołęga

Gadomski h. Ślepowron

Gajdamowicz h. Pomian

Gajewski h. Ostoja

Ganiewicz h. Dęboróg

Garasimowicz h. Gozdawa

Gawerski h. Rawicz

Gembicki

Giec h. Gosthaw

Gierwielaniec h. Nowina

Giesztowt h. Giejsz

Giezgołd

Gieżgowt

Gilewicz h. Nowina

Ginc h. Abdank

Ginejko

Ginet h. Zaremba

Giryń

Glinski

Głuszyński h. Łabędź

Godlewski h. Gozdawa

Godzikowski

Gojżewski h. Łabędź

Golimont

Golimont h. Ślepowron

Golkowski

Gorski h. Nałęcz

Goszmont

Grabowski h. Oksza

Grabski h. Pomian

Gradowski h. Półkozic

Grewin

Grobicki h. Trąby

Grosmani

Grudziński

Gruhnfeld h. Dąbrowa

Grużewski h. Lubicz

Gryfin

Grzymała h. własny

Gubarewicz h. Radwan

Gurski h. Nałęcz

Gurski h. Rawicz

Gurynowicz

Gustowicz

Gutowski

Gzowski h. Junosza

h. Trąby

Harasimowicz h.Wieniawa

Harbutowicz

Henszel

Herman h. Jastrzębiec

Hess

Ho(a)ncewicz h. Dęboróg

Hofman h. Grzymała

Holeniewski

Hołub h. Syrokomla

Honckiewicz h. Dęboróg

Horbaczewski

Houwald h. własnego

Hr(e)yhorowicz h. Lubicz

Hryncewicz h. Iłgowski

Hryncewicz h. Przegonia

Hryszan h. Nowina

Hubare(o)wicz

Hulewicz

Ihnatowicz h. Kościesza

Ilcewicz h. Lubicz

Iszczołowicz

Iszora h. Kościesza

Iwanowski

Iwaszkiewicz h. Gozdawa

Izdebski h. Pomian

Jabłoński

Jacewicz h. Odworąż

Jachnowicz h. Topór

Jachowski h. Oksza

Jacuński h. Sulima

Jagiełło h. Łabędź

Jakimowicz h. Hołownia

Jakowicki h. Lubicz

Jakowicki h. Ostoja

Jakowicki h. Pobóg

Jakubowski

Janczura

Janiszewski

Jankiewicz

Jankowski h. Jastrzębiec

Jankowski h. Powała

Janowski h. Janina

Januszewski h. Dąbrowa

Januszkiewicz h. Lubicz

Jarocki h. Rawicz

Jasieński h. Jastrzębiec

Jasiński h. Topór

Jassowicz h. Dołęga

Jassowicz h. Lubicz

Jastrzębski h. Dołęga

Jaworowski

Jegliński h. Lubicz

Jelec h. Poraj

Jeleńskowski

Jereminowicz h. Tarnawa

Jestko

Jeszmont

Jewel

Jeżewski h. Jastrzębiec

Jocz h. Godziemba

Jodko h. Lis

Juchniewicz h. Leliwa

Jundziłł h. Łabędź

Jurczyński h. Strzemię

Jurewicz h. Lubicz

Jurewicz h. Ślepowron

Jursza h. Ślepowron

Kacmajor

Kaczkowski

Kaczkowski h. Pomian

Kalinowski

Kalinowski h. Kalinowa

Kaliszewski

Kamieński h. Rola

Kandyba h. Kampenhausen

Kapuściański

Karaś h. Dąbrowa

Karłowicz h. własny

Karpowicz h. Junosza

Karpowicz h. Korab

Kasperowicz h. Janina

Kasperowicz h. Lubicz

Kaszyc h. Poraj

Kaszyc h.Salamandra

Kibortt h. Jastrzębiec

Kierbiedź h. Kierbiedź

Kierbiedź h. Ślepowron

Kieszkowski h. Krzywda

Kijuć h. Ślepowron

Kirkor h. Kirkor

Kirsza h. Leliwa

Kisiel h. Obozowy namiot

Kisiel h. światołdycz

Kisiel h. własny

Kleczkowski h. Trzaska

Klikowicz h. Pilawa

Klimontowicz h. Pielesz

Klimowicz h. Jasieńczyk

Kliszewski h. Jastrzębiec

Klukowski

Kmita h. Śreniawa

Kobyliński h. Krzywda

Kochański

Koczan h. Nałęcz

Kojałowicz

Kolenda h. Bełty

Kolendowski

Kolesiński h. h. Lis

Kołłupajło

Kołomycki

Kołyszko h. Denis

Komarowski h. Ciołek

Kondracki h. Ossorya

Kondratowicz h.Syrokomla

Koniuszewski h. Prawdzic

Konopacki h. Nowina

Konopko h. Nowina

Koplewski h. Abdank

Korczyc

Korejwa h. Dębno

Korejwa h. Kusza

Korkuć h. Nałęcz

Korsak h. własny

Korzeniecki h. Bogorya

Korzeniewski

Kosakowski

Kosiński

Kostrowicki h. Baybuza

Kotarski

Kotwicki h. Kotwic

Kowalewski h. Prus III

Kowzan h. Trąby

Kozakowski h.Lis

Kozaryn h. Kościesza

Kozłowski h. Jastrzębiec

Kozyrski

Krahelski h. Przegodnia

Kraiński h. Jelita ?

Krajewski h. Jasieńczyk

Krajewski h. Leliwa

Kraśnik

Krukowski h. Gryf

Krupel h. Korczak

Krupowicz h. Krupka

Krupowicz h. Prawdzic

Krupowies h. Lubicz

Kryczyński

Krydel

Krynicki

Krzyż

Krzyżanowski h. Nowina

Kubicki

Kucewicz h. Bawola głowa

Kucharski - h. Korab ?

Kuczyński h. Pomian

Kuczyński h. Ślepowron

Kulesza h. Ślepowron

Kulikowski h. Drogomir ?

Kuncewicz h. Łabędź

Kurniewicz

Kuryłło h.własny

Kuszelewicz

Kuszelewicz h.Junosza

Kwiatkowski h. Gryf

Kwinta h. Drya

Laskowicz h. Korab

Laskowski

Lasyr h. Strzała

Lebecki h. Łodzia

Lebel

Lejko

Lejko h. Lubicz

Lenartowicz

Leszkiewicz

Lewczykowski

Lewon

Lipiński h. Lubicz

Lipiński h. Rawicz

Lipowski h. Bończa

Lubański h. Grzymała

Lubianiec h. Lubicz

Lubkiewicz h. Trzaska

Ludkiewicz h. Doliwa

Łabuć h. Łabędź

Łabuński h. Zagłoba

Łaniewski h. Korczak

Łaski h. Korab

Łęski

Łopaciński

Łopata h. Mogiła

Łoyko h. Łuk

Łukaszewicz h. Łuk

Łunkiewicz h. Bończa

Łunkiewicz h. Łuk

Macewicz h. Rogala

Maciejewicz h. Bogorya

Mackiewicz h. Bogorya

Mackiewicz h. Boża wola

Mackiewicz h. Lubicz

Mackiewicz h. Rawicz

Makarewicz h. Lis

Makarowicz h. Lis

Makowski h. Jelita

Maksimowicz

Malewicz h. Szeliga

Malewski h. Jastrzębiec

Malinowski

Małachowski

Mamczyc

Mamczyc h. Pierś kobieca

Marcinkiewicz h. Łabędź

Marcinowski h. Rola

Markiewicz h. Łabędź .

Markowski h. Bończa

Masłowski h. Samson

Massalski h. własny

Maszewski h. Nowina

Matusewicz

Micewicz h. Radwan

Michałowski h.Jasieńczyk

Mickiewicz h. Nałęcz

Mickiewicz h. Poraj

Mickiewicz h. Przyjaciel

Mikosza h. Dąbrowa

Mikulski h. Pielesz

Mikutowicz h. Ostoja

Milewicz

Miłoszewicz

Minakowski h. Odrowąż

Minski

Misiura

Mizgier h. Sieniuta

Mokrzecki h. Ostoja

Mołodecki

Mołodzki

Mołodzki (Mołocki) h. Prawdzic

Mongiałło

Mongiałło h. Wadwicz

Monkiewicz h. własnego odm. h. Lubicz

Monsiewicz h. Lubicz

Montrym Filipowicz h. Pobóg

Moraczewski h. Cholewa

Moraczyński h. Mora

Morawski h. Dąbrowa.

Morgiewicz h. Krysin

Morgiewicz h. Odrowąż

Mrokowski h. Ślepowron

Murawski h. Korab

Nacewicz

Nacewicz h. Lis

Nalewayka h. Nalewka

Narbutowicz - Narbutt

Narbutt h. Trąby

Narbutt h. Zadora

Narkiewicz h. Wieniawa

Naruszewicz h. Wadwicz

Nieciecki h. Poraj

Niemczynowicz

Niemiętowski h. Sulima

Niemiro h. Jastrzębiec

Niewojno

Noniewicz h. Dołęga

Noniewicz h. Prus

Nos(s)ewicz h. Topór

Nos(s)owicz h. Topór

Nowicki h. własny

Nowokuński h. Nowina

Nowokuński h. Strzemię

Odyniec h. Leliwa

Okniński h.własny

Okolicki

Olechnowicz h. Leliwa

Olszański

Olszewski h. Ślepowron

Oławski

Oranowski

Orański

Orański h. Kościesza

Orda h. Ostoja

Orłowski

Orzeszko h. Korab

Osiecki

Osiński h. Radwan

Ostaniewicz

Ostrouch h. Szeliga

Ostrowski

Oszmiański h. Lubicz

Ożarowski h. Rawicz

Pacewicz h. Połuorzeł

Pacyna h. Ogończyk

Palkowski

Paprocki

Paszkiewicz h. Jastrzębiec

Paszkiewicz h. Radwan

Pawłowski h. Roch

Perkowski

Petrykowski

Piadziewicz h. Cholewa

Piasecki h. Janina

Pietkiewicz h. Jastrzębiec

Pietkiewicz h. Trąby

Pietraszewicz h. Radwan

Pietrusewicz

Pilecki h. Leliwa

Piotrowicz h. Leliwa

Piotrowski h. Junosza

Pirucki

Pławiński h. Plater

Pławski

Poczobutt h. Pogonia II

Podbereski h. Gozdawa

Podbipięta h. Gozdawa

Podejko h. Korab

Podlecki h. Rola

Podlewski h. Prus I

Pogoski

Polujan

Połoński h. Leliwa

Połubiński h. Jastrzębiec

Połukord h. Radwan

Połukord h. Trupia głowa

Pomarnacki h. Strzała

Pomorski h. Trzy gwiazdy

Popławski h. Drzewica

Popławski h.Trzaska

Porzecki h. Pomian

Potrykowski h. Drogomir

Prochowski

Prokopowicz h. Trzy Groty

Proniewski

Protassowicz

Pryszmont h. Łabędź

Pryszmont h. Pobóg

Pryszmont h. Rawicz

Przybora h. Syrokomla

Przybytek

Ptak h. Kownia

Puchalski h. Pobóg

Puciłowski h. Orzeł

Pulanowski (Puljanowski)

Pułaski h. Ślepowron

Puławski

Putrament h. Dołęga

Puttkamer h.Bradacice odm. h. Gryf

Puzielewicz h. Ślepowron

Raczyński

Radzewicz h. Sas

Radziejewski

Radziewicz h. Łuk

Radziwanowski (Radziwoński) h. Bełty

Radziwiłowicz h. Lubicz

Radziwiłowicz h. Sulima

Rakowski

Rapacki

Rasimowicz

Rawieński

Reczyński h. Larysz

Reczyński h. Rogala

Rejbnitz

Rekść h. Leliwa

Rewenski

Reynhard

Rodkiewicz

Rodziewicz h. Łuk

Rojecki

Rokicki h. Rawicz

Romanowicz h. Lubicz

Romanowski h.Boża Wola

Rossudowski h. Roch III

Rouba h. Drogomir

Rouba h. Rola

Rozwadowski h. Rogala

Rudzijewski

Rudziński

Rukowicz h. Hipocentarus

Rusiecki h. Poraj

Rutkowski h. Pobóg

Ryłło h. Wieniawa

Rym(n)kiewicz h. Pomian

Rymsza h. Gozdawa

Ryntowt

Ryssud

Rząśnicki h. Dołęga

Rzecki

Sacken h. własnego

Sadkowski h. Rola

Sadowski h. Lubicz

Sakowicz h. Pomian

Sasin h. Jastrzębiec

Sasulicz

Sawicz h. Sulima

Scypion de Campo

Sędzimir h. Ostoja

Sidorowicz

Sidorowicz h. Sydoryk

Siedlikowski h. Ostoja

Siegień

Sieklucki h. Paprzyca

Sielatycki h. Lubicz

Sielawa h. własny

Sielicki h. Korczak

Siemaszko h Łabędź

Sienkiewicz h. Bończa

Sierzpukowski

Sikorski h. Kopasina

Siwicki

Siwicki h. Trąby

Skaczkowski

Skawiński

Skinder

Skinder h. Śreniawa

Skobejko h. Ślepowron

Skrodzki

Smilgin

Smilgin h. Kościesza

Snacki h. Mordeły

Snacki h. Ślepowron

Snarski

Sobol

Sokołowicz h. Gozdawa

Sokołowski h. Korab

Songajło h. Pomian

Songin h. Leliwa

Songin h. Ogończyk

Songin h. Śreniawa

Sopoćko h. Kościesza

Sopoćko h. Łabędź

Soroko h. Gryf

Soroko h. Suchekomnaty

Sosewicz

Sosonko h. Godziemba

Stabrowski

Staniewicz h. Leliwa

Stankiewicz h. Mogiła

Staszewski h. Starykoń

Stecewicz h. Leliwa

Stech h. Radwan

Steckiewicz h. Kościesza

Stefanowicz

Stocki h. Rawicz

Stogniew h. Lubicz

Strokowski

Suchocki h. Kościesza

Suchocki h. Łuk

Sulejmanowicz

Sulkiewicz

Sumorok h. Ostoja

Sumorok h. Pobóg

Surkont h. Gierałt

Surkont h. Houwald

Swia(e)niewicz h. Kuniglis

Swiackiewicz

Szabanowicz

Szabłowski

Szaciłowski

Szalewicz h. Szaniawa

Szalewicz h. Szaniawa

Szapski h. Radwan

Szawkowski h. Kotwicz

Szczęsnowicz

Szczuka h. Grab

Szelking

Szemiak h. Łabędź

Szemiot h. Hipocentaurus

Szemiota h. Łabędź

Szmigier h. Ślepowron

Szołuch h. Świat

Szołuch h. Świat

Szostak h. Bawola Głowa z strzałą przez nozdrza

Szpakowski h. Belina

Szukiewicz

Szulc h. Waga

Szulc h. własny

Szumkowski

Szwabowicz h. Jastrzębiec

Szyłko

Szyłko h. Kościesza

Szymkiewicz h. Ślepowron

Szymkowski h. Rawicz

Szyszko h. Dołęga

Świacki h. Strzemię

Świderski h. Lubicz

Tabeński h. Łada

Taliszewski

Talkowski

Talmont

Tarnowski

Tietianiec h. Ślepowron

Tołoczko h. Pobóg

Towgin h. Leliwa

Trojanowski h. Szeliga

Truszyński

Tubielewicz h. Bawola Głowa

Tubilewicz h. Krzywda

Tukałło h. Śreniawa

Tupulski

Turczyński

Turczyński h. Gozdawa

Turkiewicz h. Suszwelski

Turski h. Dębno

Turski h. Gryf

Tyczyna

Tyszkiewicz h. Leliwa

Tyszko h. Trzaska

Tyzenhauz h. Bawół

Ułanowski h. Sulima

Urbanowicz h. Łabędź

Wagner

Wasilewski h. Rogala

Wasiukiewicz

Waszkiewicz h. Groty

Waszkiewicz h. własny

Ważyński h. Abdank

Wereszczaka h. Kościesza

Wersocki h. Lubicz

Werzykowski

Wędziagolski h. Pomian

Wialbut h. Radwan

Wienckiewicz

Wierciński h. Rawicz

Więckiewicz h. Radwan

Wilbik h. Lubicz

Wilbik h. Szeptycki

Wilkaniec h. Wilcza Głowa

Wincza h. Lubicz

Wincza h. Łabędź

Wincza h. Trąby

Wismont h. Sas

Witożęć h. Rawicz

Wojciechowski

Wojdag h. Abdank

Wojdag h. Ogończyk

Wojdagowski

Wojewódzki h. Abdank

Wojnicki

Wojniłowicz

Wojsiat h.własnego

Wojszwiłło h. Rawicz

Wojtkiewicz h. Lubicz

Wojtkiewicz h. Ślepowron

Wolański h. Lubicz

Wołk h. Trąby

Wołochowicz

Wołodkiewicz h. Łabędź

Wołyncewicz

Wołżyński h. Prosna

Wondołowski

Wysocki

Wyzga

Zach

Zacharewicz h. Doliwa

Zachwatowicz h. Janina

Zachwatowicz h. Pobóg

Zajączkowski

Zakrzewski h. Lubicz

Zaleski h. Lubicz

Zapaśnik h. Lubicz

Zapaśnik h. Ślepowron

Zapaśnik h.Lis

Zarzecki

Zawisza

Zdanowicz h. Przegonia

Zenowicz

Zieleniewicz

Zienkiewicz h. Siekierz

Zienkowicz

Zienowicz

Znamierowski h. Gryf

Zubowski

Zwierowicz

Ż(e)omojtel h. Junosza

Żaba h. Kościesza

Żebrowski h. Jasieńczyk

Żejmo h. Nowina

Żejmo h. Sas

Żelazowski

Żelichowski

Żochowski h. Brodzic

Żołkowski h. Dołęga

Żorawski h. Trzaska

Żoromski h. Korab

Żoromski h. Pobóg

Żubrawski h. Ślepowron

Żudycki h. Lubicz

Żukowski h. Gryf

Żyhorowicz h. Półkozic

Żyliński h. Janina

Żyzniewski h. Białynia