Niemcewicz Julian Ursyn  (1758-1841).

 

Глава из книги: «Jan z Tczyna, powie historyczna». 1855.

 

Филон Гулевич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***