Панюкова (ур. Гулевич) Елена Анатольевна.http://stihi-market.ru/vremena-zhizki---krugovorot-lyubvi-v-prirode-yelena-polonskaya/


http://planeta-knig.ru/vremena-zhizki---krugovorot-lyubvi-v-prirode-yelena-polonskaya/

https://knigi-market.ru/vremena-zhizki---krugovorot-lyubvi-v-prirode-yelena-polonskaya/