0 HEAD 1 SOUR ALTREE 2 NAME Agelong Tree 2 VERS 4.7 2 CORP Genery Software 2 ADDR http://www.genery.com 1 CHAR ANSEL 1 DATE 8 OCT 2016 1 GEDC 2 VERS 5.5.1 2 FORM Lineage-Linked 0 @I1@ INDI 1 _UID 1AgaVrOrAk 1 NAME Jan Andrzejowicz /Hulewicz na Zubilnie/ 2 GIVN Jan Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F100@ 1 DEAT 1 FAMS @F184@ 1 NOTE 1681 (443, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1686 pozesja w poddanego w Zubilnie od Ewy H. 2 CONT 1686 Hauratynska z synami Danielem i Janem H czesc Zubilna 2 CONC za 700zl Janowi H (466, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1694 od wuja Zach H polowe Zubilna. 2 CONT 1696 vs Konst Mlodecki. Od stryja Zach H - Semerenki. 2 CONT 1707 z Czaplicami kompromis. 2 CONT 1685 Na Poddembcach i Wielahorszczy? 0 @I2@ INDI 1 _UID 1AgA3hGWLK 1 NAME Anna Stanislawowna / (Zielinska)/ 2 GIVN Anna Stanislawowna 2 SURN Zielinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F144@ 1 NOTE 1681 (443, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1691 vs Pawel H. 0 @I3@ INDI 1 _UID 1Agb55Ln8B 1 NAME Marya /Wyszotrawka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marya 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F66@ 1 DEAT 1 FAMS @F145@ 1 NOTE 1682 (445, rl_f91_rkps_196) 0 @I4@ INDI 1 _UID 1ANDY2RUMQ 1 NAME Stanislaw Iwanowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F184@ 1 DEAT 1 NOTE 1717 (529, rl_f91_rkps_196) 0 @I5@ INDI 1 _UID HLAY2rWsur 1 NAME Teofila /Podhorodenska/ 2 GIVN Teofila 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F418@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub 04.04.1712 Lubitow. 0 @I6@ INDI 1 _UID s8B2B1UFr9 1 NAME Duchna / (Buchowska)/ 2 GIVN Duchna 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 FAMS @F818@ 0 @I7@ INDI 1 _UID HLAlIcHm91 1 NAME Iwaszko (Wasko) /z Wojutycz/ 2 GIVN Iwaszko (Wasko) 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1360 1 FAMC @F614@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1436 1 FAMS @F412@ 1 FAMS @F611@ 1 NOTE kaszlelan Przemyski 1382 (Niesiecki). 2 CONT 1417 Waszko Bohdanowicz z Woytycz swiadek we Lwowe (AGZ IV- 2 CONC XXXVII). 2 CONT 1418 Wasko i Piechno syny Bogdana (AGZ T6 #18). 2 CONT 1422 Wasko Bohdanowicz swiadczy w Pogonczycze (AGZ 7 #64-66 2 CONC ) 2 CONT Wasko z Wojutycz 1427 (AGZ III- CII) 1432 (Acta Terrestr. L 2 CONC eopol) 0 @I8@ INDI 1 _UID HLAMC8bro5 1 NAME Wasko (Jan Bazyli) /Hulewicz/ 2 GIVN Wasko (Jan Bazyli) 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F540@ 1 DEAT 2 DATE 1483 1 FAMS @F411@ 1 NOTE swiadek (AYZR 8-4 #154). 2 CONT Vassyli Hulowicz de Voyuthin (AGZ XV -528-529). 2 CONT 1476 swiadek z Mikita Hulewiczem (AYZR 8-4 s.154). 0 @I9@ INDI 1 _UID HLAMMfw74X 1 NAME Parchom Pawel /Hulewicz/ 2 GIVN Parchom Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F411@ 1 DEAT 2 DATE 1488 1 NOTE AYZR 8-4 #179. 1482 de Dubleny (AGZ XV #533, 204). W Nowem 2 CONC Mestie danina Paszku Hulewiczu 10 kop hroszei z myta - 1488 2 CONC (LM4 #16.6 str.68(53)). 2 CONT 1458-1488 Kazimierz - sprawa Barsanowicza z Pachnom Hulewic 2 CONC zem (AYZR 8-4 s.179, 192) 2 CONT 1452 "a Pieszku? toe imenie czto Swidrygiello emu dal na im 2 CONC ia Serchow i Chorochoryn" (LM3 str.57 knigi) 0 @I10@ INDI 1 _UID HLAmQ0YHZz 1 NAME Jan /Hulewicz de Woythycze/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F412@ 1 DEAT 2 DATE 1468 1 FAMS @F540@ 1 FAMS @F586@ 1 FAMS @F625@ 1 NOTE 1408 Rada Szwitrigielly. 2 CONT 1421 Lwow (pismo zajemne). AGZ 18 #16; AGZ 13 #119 (Iohanne 2 CONC s Woyticzski de Hungaria 1442). Voythicze, Nadybye, Mokrzan 2 CONC y, Wloscz, Monastirz, Terschokow, Milothicze. 2 CONT Swiadek Swidrygielly w Lucku 1445-46 (LM25 #241-242 s.270v) 2 CONC . 2 CONT AGZ 18 #16; AGZ 13 #119 (Iohannes Woyticzski de Hungaria 14 2 CONC 42). 2 CONT Rada Switrygiely 1433-1438. 0 @I11@ INDI 1 _UID HLAna6aGtq 1 NAME Mikita Dymitr/ Maciej? /Hulewicz/ 2 GIVN Mikita Dymitr/ Maciej? 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F411@ 1 DEAT 1 FAMS @F413@ 1 NOTE 1482 Hulactiwy (AGZ XV s.518). 2 CONT 1476 swiadek z Waskom Wojutynskim (AYZR 8-4 s.154). 2 CONT 1580 list graniczny podpisany Maciejem Hulewiczem dziadem B 2 CONC ogdana H (237, rl_f91_rkps_196) 0 @I12@ INDI 1 _UID HLAnwIGfJo 1 NAME Jan /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1500 1 FAMC @F413@ 1 DEAT 1 FAMS @F225@ 1 FAMS @F414@ 1 NOTE pieczec z herbem Szeliga przywieszona do aktu spisanego w W 2 CONC lodzimierzu 1521 r. (Arch. Sang.) 2 CONT 1528 rejestr wojska - Drozdenski 5 koni. 2 CONT 1538 swiadek (LM) 0 @I13@ INDI 1 _UID HLASXblxl4 1 NAME Oprachna /z Uhrynowa/ 2 GIVN Oprachna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F414@ 0 @I14@ INDI 1 _UID HLATBvuBra 1 NAME Gniewosz Semenowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Gniewosz Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F259@ 1 DEAT 2 DATE 1642 1 FAMS @F51@ 1 FAMS @F309@ 1 NOTE Gniewosz zabezpieczyl 1594 r. zonie, Annie Witoniskiej, 1,6 2 CONC 00 kóp groszy posagu, na Zubelnie i Porwancu, przeprowadzil 2 CONC z bracmi dzial Drozdniów i Hunczego brodu 1602 roku, nabyl 2 CONC czesc Oszczowa 1600 roku, polowe Dolhego i czesc Borowicy 2 CONC 1608 r., wniósl do grodu luckiego 1602 r. manifest, o spale 2 CONC niu dworu i dokumentów, zeznal 1613 r. zapis na cerkiew w D 2 CONC rozdniach; zyl jeszcze 1630 r (Boniecki) 2 CONT 1593 czesc Porwanca i Zubilna od oyca. 2 CONT 1594 vs Czaplic - Dworzec. 2 CONT 1599 Gniewosz Semenowicz, Stefan & Mikita & Fedor Michajlow 2 CONC icze H vs wladyka Wlodz. - grunta Jezerzanskie i Blotwinski 2 CONC e od Hunczegobrodu. 2 CONT 1600 Hniewosz, Stefan, Mikita i Fedor z Michalem Michajlowi 2 CONC czem H vs Andrzej Firlej. 2 CONT 1601 czesci Drozden, Hunczegobrodu, Lubitowa, Semerenek, Li 2 CONC pek, Zubilna od Mikity Michajlowicza H. 2 CONT 1602-04 sprawa z Fedorem i Stefanem - Drozdni (rl_f91_rkps_ 2 CONC 196). 2 CONT 1602 Zubilno - Benedykt u Michala Drozd.H kupiona bratu str 2 CONC yjecznemu Hniewoszowi Semenowiczowi H za 1000zl. sprzeda. 2 CONT 1602 Babie od Woronieckiego - Mikolajowi Drozd. 2 CONT 1607 Fedor sprzedal Zubilno Gniewoszowi Semenowiczowi Hulew 2 CONC iczowi. 2 CONT 1608 czesci Dolhego od Fedora Hulewicza. czesc Oszczowa Fed 2 CONC orowi od Danila i Wasyla Oszczowskich kupiona. 2 CONT 1611 sprzedal swoj dwor w Lucku. 2 CONT 1614 sprawa vs Barbara Uhrynowska Lisowska. 2 CONT 1619 sprzedal czesc Borowicz Hrehoremu Czetwertynskiemu za 2 CONC 6000zp. 1622 Gniewosz Drozd vs Janusz, Mikolaj i Jerzy H o 2 CONC piekuny dzieci Andrzeja H. 2 CONT 1622 Gniewosz i Stefan Drozd vs Hrehory Hulewicz - Drozdni. 2 CONC 1624 vs Stanislaw Zegota - Sernik y Kaczyn. 2 CONT 1625 Jerzy, Gniewosz, Semen, Iwan i inni Hulewicze vs domin 2 CONC ikanie luckie - cerkiew sw. Dymitra. 2 CONT 1629 - Porwaniec. Vs Marcin Czaplic - Semerenki. 2 CONT 1629 Stefan i Andrzej vs Gniewosz H - Drozdni. 2 CONT 1634 Gniewosz, Andrzej drozdenscy, Anna H Nowosielska. 2 CONT 1635 Gniewosz H. vs Kondrat, Stefan i Hrehor Drozdenscy - D 2 CONC rozdnie i Hunczybrod. 2 CONT 1637 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja vs stryj Gniewosz - Drozd 2 CONC ni. (328, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1638 vs Liniewski, Katarzyna Bohow.Hulewiczowa - granicy Zu 2 CONC bilna i Semerenek. 0 @I15@ INDI 1 _UID HLATnGv5lX 1 NAME Anna Michala /Witoniska/ 2 GIVN Anna Michala 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F51@ 1 NOTE 1640 od Hulewiczowny Stanislawowey Omokowskiej? Dolhe (339, 2 CONC rl_f91_rkps_196) 0 @I16@ INDI 1 _UID HLAtuFBvk5 1 NAME Szymon Semen /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Szymon Semen 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1540 1 FAMC @F414@ 1 DEAT 2 DATE 1594 1 FAMS @F229@ 1 FAMS @F259@ 1 NOTE Czwatry mlodszy brat. 2 CONT 1561 z bracmi wykupia oyczyzne Zubilno za 60kip grosz. od P 2 CONC etra Choboltowskiego. 2 CONT W 1573 r. nabyl czecs Porwanca. 2 CONT 1577 Drozdnie (slownik geograficzny). 2 CONT Drozdnie, Porwaniec, Zulbielno 1583 (Ziemie ruskie. Wolyn i 2 CONC Podole #98) 2 CONT 1570-92 sprawy vs Porwaniecki. 2 CONT 1582 Bohdan i Semen Drozd. z brataniczem Michalem vs wladyk 2 CONC a Wlodz. - granicz Jezerzan i Hudzego brodu. 2 CONT 1583 Semen Drozdenski vs Andrzej Oszczowski o zabicie syna 2 CONC Iwana (240, (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1592 z bratancami Michalem, Stefanem, Mykita, Fedor vs Andr 2 CONC zej Firlej - Drozdnie, Holoby. 2 CONT 1593 sprawa sadowa - Uchrynow (rl_f91_rkps_196) 0 @I17@ INDI 1 _UID HLAu4HMgwl 1 NAME Szymon Semion /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Szymon Semion 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 2 DATE 1648 2 PLAC ???????, ?????? ???? 1 FAMS @F53@ 1 FAMS @F58@ 1 NOTE prawoslawny, pachowany w cerkwie w Hudczym Brodzie (Dowbisz 2 CONC czenko #517) 2 CONT 1637 Kondratowa Eufrozyna Dachnowicz vs Semen H (328, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1637 Semen vs Stefan H. Temuz possesja na czesc Drozden i H 2 CONC unczegobrodu od Jana Horaina. 2 CONT 1643 Semen, Alex i Demian H vs Czernieccy. 2 CONT 1645 Semen i Alex H vs Firlej - Hunczybrod. 2 CONT 1647 Demian H vs brat Semen H - Drozdni. 2 CONT 1647 Tetament: syn Samuel, corka Maryanna, brat Mark, szwag 2 CONC iery Waclaw Kalusowski, Baltazar Rajecki, Jaroslaw Pociej. 0 @I18@ INDI 1 _UID HLAUJyonXX 1 NAME Aleksandra /Krajewska (Hulewicz)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F415@ 0 @I19@ INDI 1 _UID HLAV8f39Sf 1 NAME Owdotia / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Owdotia 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F416@ 1 FAMS @F683@ 1 NOTE 1643 od Jana Hulewicza Hrywiatki za 4000zl. (350, rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I20@ INDI 1 _UID HLAvIWbbrS 1 NAME Andrzej /Krajewski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F415@ 0 @I21@ INDI 1 _UID RJEcv7AMpm 1 NAME Ignacy-Piotr /Hulewicz/ 2 GIVN Ignacy-Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F702@ 1 DEAT 0 @I22@ INDI 1 _UID HLAw8lV7gl 1 NAME Stanislaw /Chmielewski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F416@ 0 @I23@ INDI 1 _UID R6ByUlGoMd 1 NAME Marianna K. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna K. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F426@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.207 2 CONT 1636 (323, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1637 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja vs stryj Gniewosz vs Pawe 2 CONC l i Halszka Kondratowicze H - Drozdni. (328, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I24@ INDI 1 _UID RJECeCq6ZJ 1 NAME Michal A. /Hulewicz/ 2 GIVN Michal A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F702@ 1 DEAT 0 @I25@ INDI 1 _UID HLAXc4Mjlx 1 NAME Mikolaj /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F61@ 1 DEAT 2 DATE AFT 1695 1 FAMS @F181@ 1 NOTE chorazy czerniechowski. Drozden i Hunczego Brodu czesci 166 2 CONC 2 (AYZR 7-3 #96) Drozden czesc 1679. (agad)1665. Gmina Lub 2 CONC elska (jak zona). 2 CONT 1660 Michal Mikolaj i Demian z matka - Dolhe, Semerenki, Hu 2 CONC nczybrod, Woyhoszcz. 2 CONT 1669 Mikolaj vs brat Daniel H - Drozni i Hunczybrod (654, r 2 CONC l_f91_rkps_196) 2 CONT 1662 Jerzy, Daniel, Demian, Michal H braci - Czeremoszno Pi 2 CONC otrowi Falkowskiemu i zonie Teofili H. 2 CONT 1692 Daniel, Michal i Mikolaj H vs Jana Soszynski - Semeren 2 CONC ki. 2 CONT 1694 synowcowi Mikolaju H czesc Semerenek po rozdele z brac 2 CONC mi. 2 CONT 1695 z dziecmi vs Janiszewski - Krzeczewicze, Makarowo. 0 @I26@ INDI 1 _UID HLAxIrMk6h 1 NAME Marianna /Czerminska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F417@ 0 @I27@ INDI 1 _UID HLAXpXk1g0 1 NAME Katarzyna Efruzyna? Angela /Charleska/ 2 GIVN Katarzyna Efruzyna? Angela 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F656@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1692 1 FAMS @F181@ 1 NOTE Materialy zródlowe do dziejów Zydów w ksiegach grodzkich lu 2 CONC belskich z doby panowania Michala Korybuta Wisniowieckiego 2 CONC i Jana III Sobieskiego, 1669-1697, #285 0 @I28@ INDI 1 _UID HLb19trrXl 1 NAME Kazimierz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Kazimierz 1 SEX M 1 OCCU podstarosci Kransystaw 1 BIRT 2 DATE 1716 1 FAMC @F418@ 1 DEAT 2 DATE 1766 1 FAMS @F419@ 1 NOTE podstarosc Kransystaw. 2 CONT Ujlow. 0 @I29@ INDI 1 _UID HLb1SaiQtL 1 NAME Magdalena /Lenkiewicz/ 2 GIVN Magdalena 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F85@ 1 DEAT 2 DATE 1801 1 FAMS @F419@ 1 NOTE 1799 testament 0 @I30@ INDI 1 _UID HLb3eraOQj 1 NAME Benedykt /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Benedykt 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1750 2 PLAC ???????, ????? 1 FAMC @F419@ 1 DEAT 2 DATE 1817 1 FAMS @F78@ 1 FAMS @F420@ 1 FAMS @F421@ 1 NOTE szambelan Stanislawa Augusta 1782 r., pisarz ziemski wlodzi 2 CONC mierski 1788 r., posel na sejm czteroletni, konsyliarz konf 2 CONC ederacyi targowickiej, zmarly 1817 roku, udowodnil pochodze 2 CONC nie swoje szlacheckie 1782 r., w sadzie grodzkim trembowels 2 CONC kim (Boniecki) 2 CONT Liczkowiec w Gallicji, Stodulce (OSS-E_c_rkps_119 - testame 2 CONC nt Benedykta). 2 CONT 1783 Magdalena z synami Benedyktem i Fraciszkem H vs Stanis 2 CONC law Michalowski - poddany Turobinski (#293, 382, rl_f91_rkp 2 CONC s_51) 0 @I31@ INDI 1 _UID HLb4F4GJSb 1 NAME Sofronia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Sofronia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1780 1 FAMC @F78@ 1 DEAT 0 @I32@ INDI 1 _UID HLb5JjU08p 1 NAME Marianna /Szeptycka (Bobrowska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Bobrowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F420@ 1 NOTE wdowa po Szeptyckim. Z Benedyktem rozwedzona. 0 @I33@ INDI 1 _UID HLb6flVgTh 1 NAME Balbina /Ciszewska (Jurkowska)/ 2 GIVN Balbina 2 SURN Jurkowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F421@ 0 @I34@ INDI 1 _UID HLb768wZJz 1 NAME Franciszek /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1751 1 FAMC @F419@ 1 DEAT 1 FAMS @F422@ 1 NOTE lowczy chernihowski 1787. 2 CONT 1783 Magdalena z synami Benedyktem i Fraciszkem H vs Stanis 2 CONC law Michalowski - poddany Turobinski (#293, 382, rl_f91_rkp 2 CONC s_51) 0 @I35@ INDI 1 _UID HLb7VynVag 1 NAME Jozefa Ludwika /hr. Komorowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Jozefa Ludwika 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1800 1 FAMC @F422@ 1 DEAT 1 FAMS @F423@ 0 @I36@ INDI 1 _UID HLb8I1m3oe 1 NAME Baltazar /Komorowski/ 2 GIVN Baltazar 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F423@ 1 NOTE gubernator [wol] Wolyn , prezes izby skarbowej [wol] Wolyn 0 @I37@ INDI 1 _UID HLb9U5xLqJ 1 NAME Bogdan Iwanowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Bogdan Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1540 1 FAMC @F414@ 1 DEAT 2 DATE 1583 1 NOTE 1561 z bracmi wykupia oyczyzne Zubilno za 60kip grosz. od P 2 CONC etra Choboltowskiego. 2 CONT 1561 vs wladyka wlodzim Jozef - Hudczyj brod. 2 CONT Bohdan i Michal wykonali przysiege wiernosci 1569 r., po pr 2 CONC zylaczeniu Wolynia do Korony (Boniecki). 2 CONT Bezdetny. 2 CONT 1577 Drozdnie (slownik geograficzny). 2 CONT 1582 Bohdan i Semen Drozd. z brataniczem Michalem vs wladyk 2 CONC a Wlodz. - granicz Jezerzan i Hudzego brodu. 2 CONT Drozdnie, Hunczybrod, Zubilno. 1583 (Ziemie ruskie. Wolyn i 2 CONC Podole #98) 0 @I38@ INDI 1 _UID HLbaCiwKUl 1 NAME Jacek Jacko /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jacek Jacko 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1545 1 FAMC @F414@ 1 DEAT 2 DATE 1575 1 NOTE bezdetny. trzeci brat. 2 CONT 1561 z bracmi wykupia oyczyzne Zubilno za 60kip grosz. od P 2 CONC etra Choboltowskiego. 0 @I39@ INDI 1 _UID HLbaLuJaGo 1 NAME Michal Iwanowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Michal Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1530 1 FAMC @F414@ 1 DEAT 2 DATE 1577 1 FAMS @F235@ 1 NOTE 1561 z bracmi wykupia oyczyzne Zubilno za 60kip grosz. od P 2 CONC etra Choboltowskiego. 2 CONT Bohdan i Michal wykonali przysiege wiernosci 1569 r., po pr 2 CONC zylaczeniu Wolynia do Korony. 1564 roku swoja trzeci czesc 2 CONC Zubelna, stryjecznemu bratu (wlasciwie stryjeczno - stryjec 2 CONC znemu) Wasilowi Fedorowiczowi Wojutynskiemu, a 1570 r. zabe 2 CONC zpieczyl wiano zonie, Annie Bialostockiej (Boniecki). 2 CONT Drozdnie (Ziemie ruskie. Wolyn i Podole #98) 2 CONT Brat mladszy. 0 @I40@ INDI 1 _UID HLBDoBdLin 1 NAME Nastazja Michajlowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja Michajlowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1592 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 1 FAMS @F680@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1605 (675, rl_f91_rkps_196) 0 @I41@ INDI 1 _UID HLBdx6evAV 1 NAME Owdotia Anna Wankowna /Bialostocka Palubinska/ 2 GIVN Owdotia Anna Wankowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F235@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1579 sprawa vs Bohdan H (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1640 Maryne Ruzinskiej Hrehogowej H na Drozniach. 0 @I42@ INDI 1 _UID HLBEbLiHM9 1 NAME Anna M. / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Anna M. 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1600 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 1 FAMS @F681@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1633 sprawa z Andrzejem, Eufrozyna i Halszka H (314, rl_f91 2 CONC _rkps_196) 0 @I43@ INDI 1 _UID s8B1FS6CBF 1 NAME Maszka / (Buchowska)/ 2 GIVN Maszka 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 FAMS @F817@ 0 @I44@ INDI 1 _UID s8B1ngA1yj 1 NAME Lacko /Rohozinski/ 2 GIVN Lacko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F817@ 1 NOTE 1468 0 @I45@ INDI 1 _UID HLBFhy2zUU 1 NAME Anna Fedorowna /Polubienska Grolkowska/ 2 GIVN Anna Fedorowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F238@ 1 FAMS @F697@ 1 NOTE Polubienska 2 CONT 1621 (153, rl_f91_rkps_196), 1622 vs Gniewosz H. 0 @I46@ INDI 1 _UID HLBfr842R9 1 NAME Michal Michajlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1560 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 2 DATE 1604 1 FAMS @F238@ 1 NOTE 1582 Bohdan i Semen Drozd. z brataniczem Michalem vs wladyk 2 CONC a Wlodz. - granicz Jezerzan i Hudzego brodu. 2 CONT 1593 sprawa vs. Wasyli Hulewicz - Zubilno. 2 CONT 1600 Hniewosz, Stefan, Mikita i Fedor z Michalem Michajlowi 2 CONC czem H vs Andrzej Firlej. 2 CONT 1604 Stefan Fedor i Michal Drozd vs Leszczynski - Zubilno. 2 CONC (rl_f91_rkps_196) 0 @I47@ INDI 1 _UID HLBg7YtTZq 1 NAME Hryhor Grzegorz M. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Hryhor Grzegorz M. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1590 1 FAMC @F238@ 1 DEAT 1 FAMS @F150@ 1 NOTE Hrehory i Raina pozwali 1619 r. stryjów, o zagrabienie dóbr 2 CONC w czasie ich maloletnosci. Hrehory sprzedal 1624 r. Zubeln 2 CONC o Kondratowi, a 1631 r. czesc Lubitowa Andryjanowi (Bonieck 2 CONC i) 2 CONT 1602 razgraniczenie Wielhoroszca i Dorohostaju (rl_f91_rkps 2 CONC _196)? 2 CONT 1602 (262, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1604 Semerenki, Zubilno. 2 CONT 1610 vs Gniewosz H - Drozdni, Hunczybrod. 2 CONT 1621 (153, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1626 vs Andrzej - Drozdni i Hudczybrod. 2 CONT 1630 Stefan, Hrehor, Andrzej vs Gniewosz H - Hunczybrod. 2 CONT 1634 Hrehor, Stefan i Andrzej H vs Gniewosz Drozd.H. - Droz 2 CONC dni i Hunczybrod. 2 CONT 1635 Gniewosz H. vs Kondrat, Stefan i Hrehor Drozdenscy - D 2 CONC rozdnie i Hunczybrod. 2 CONT 1638 vs Marusz Ruzynska - Drozdni. 2 CONT 1682 z zona vs Marcin Bogaszewski - Drozdni i Hunczybrod (4 2 CONC 49, rl_f91_rkps_196)? 0 @I48@ INDI 1 _UID HLBGlfE50f 1 NAME Stefan /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1570 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 2 DATE 1639 1 FAMS @F300@ 1 FAMS @F325@ 1 FAMS @F424@ 1 FAMS @F425@ 1 NOTE 1592 Zubilno (rl_f91_rkps_196). 2 CONT Stefan Michalowicz zapisal 1602 roku dozywocie i 300 kóp wi 2 CONC ana zonie, Annie Matwiejównie Kluskiej, w 1606 r. z bratem 2 CONC Fedorem pozwal ks. Koreckiego, o niedopuszczenie ich do Tar 2 CONC gowicy, w 1637 roku zonaty z ks. Maryna Ruzynska. Stefan, z 2 CONC apisal 1629 r. posag, zapewnie córce swej Fedorze, zonie St 2 CONC anislawa Omakowskiego, na Hunczym brodzie (Boniecki). Drozd 2 CONC ni i Hudczy brod 1629. 2 CONT 1599 Gniewosz Semenowicz, Stefan & Mikita & Fedor Michajlow 2 CONC icze H vs wladyka Wlodz. - grunta Jezerzanskie i Blotwinski 2 CONC e od Hunczegobrodu. 2 CONT 1600 Hniewosz, Stefan, Mikita i Fedor z Michalem Michajlowi 2 CONC czem H vs Andrzej Firlej. 2 CONT 1604 Stefan Fedor i Michal Drozd vs Leszczynski - Zubilno. 2 CONC 1619 Czesc Semerenek od Stefana i Hrehoregu H. 2 CONT 1622 Gniewosz i Stefan Drozd vs Hrehory Hulewicz - Drozdni. 2 CONC 1628 Helena Andrzej i Stefan Drozd. vs Waclaw Kalusowski - 2 CONC Lubitowo. 2 CONT 1629 corce 1500zl debet na Hunczymbrodzie. 2 CONT 1629 Stefan i Andrzej vs Gniewosz H - Drozdni. 2 CONT 1630 Stefan, Hrehor, Andrzej vs Gniewosz H - Hunczybrod. 2 CONT 1634 Hrehor, Stefan i Andrzej H vs Gniewosz Drozd.H. - Droz 2 CONC dni i Hunczybrod. 2 CONT 1635 Gniewosz H. vs Kondrat, Stefan i Hrehor Drozdenscy - D 2 CONC rozdnie i Hunczybrod. 2 CONT (rl_f91_rkps_196). 0 @I49@ INDI 1 _UID HLBgXhwiek 1 NAME Raina M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE ABT 1590 1 FAMC @F238@ 1 DEAT 1 NOTE Hrehory i Raina pozwali 1619 r. stryjów, o zagrabienie dóbr 2 CONC w czasie ich maloletnosci 2 CONT 1602 (262, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1621 (153, rl_f91_rkps_196) 0 @I50@ INDI 1 _UID HLBhD68vrI 1 NAME Anna Mat. /Kluska/ 2 GIVN Anna Mat. 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1637 1 FAMS @F424@ 1 NOTE Kluska 0 @I51@ INDI 1 _UID s8bYiJhEM9 1 NAME Andrzej /Buchowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 NOTE bezdetny 0 @I52@ INDI 1 _UID RJgT6oucQD 1 NAME Zachariasz /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Zachariasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F742@ 0 @I53@ INDI 1 _UID s8bYaTHh9D 1 NAME Bogdan /Buchowski/ 2 GIVN Bogdan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 NOTE bezdetny 0 @I54@ INDI 1 _UID HLBIqQKKY1 1 NAME Mikita /Hulewicz/ 2 GIVN Mikita 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 2 DATE 1619 1 NOTE 1593 sprawa vs. Wasyli Hulewicz - Zubilno. 2 CONT 1599 Gniewosz Semenowicz, Stefan & Mikita & Fedor Michajlow 2 CONC icze H vs wladyka Wlodz. - grunta Jezerzanskie i Blotwinski 2 CONC e od Hunczegobrodu. 2 CONT 1600 Hniewosz, Stefan, Mikita i Fedor z Michalem Michajlowi 2 CONC czem H vs Andrzej Firlej. (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1611 vs kasztelan bracl - Holeszowo? 2 CONT Mikita sprzedal czesc swa w Drozdniach, Zubelnie, Lubitowie 2 CONC , Likpach, Wolice Gniewoszowi 1602 roku i umarl bezdzietny 2 CONC 1619 (Boniecki) 0 @I55@ INDI 1 _UID R6EFah6iaM 1 NAME Michal A. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Michal A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F61@ 1 DEAT 1 FAMS @F99@ 1 NOTE na Drozdniach 1661 roku (Bracl. XIV f. 26). 2 CONT Daniel i Michal podpisali z województwem wolynskiem, obiór 2 CONC Jana III-go (Boniecki). Drozden i Hunczego Brodu czesci 3 d 2 CONC ymy; Woyhoszcza 5 dymy 1662 (AYZR 7-3 #96, 138), 1678. 2 CONT 1635 Daniel rodzonemu swemu Michalu H. (318, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1660 Michal Mikolaj i Demian z matka - Dolhe, Semerenki, Hu 2 CONC nczybrod, Woyhoszcz. 2 CONT 1662 Jerzy, Daniel, Demian, Michal H braci - Czeremoszno Pi 2 CONC otrowi Falkowskiemu i zonie Teofili H. 2 CONT 1672 Janowi Szepkowskiemu polowe dworu w zamku ok Luckim po 2 CONC dle dworu brata Demiana H. 2 CONT 1674 vs Kotowcy braci zony - Pniewno Bereznik w pow.Pinskim 2 CONC . 2 CONT 1691 z zona vs Jerzyna H Woroniecka. 2 CONT 1692 Daniel, Michal i Mikolaj H vs Jana Soszynski - Semeren 2 CONC ki. 2 CONT 1707 o spalenie Drozden przez szwedow. 0 @I56@ INDI 1 _UID HLByHTD2gJ 1 NAME Jerzy Andrzejowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jerzy Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F72@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1679 1 FAMS @F90@ 1 NOTE Porsk Wielki i Maly 1 dym + Jan i Waclaw Siemaszko 1662 (AY 2 CONC ZR VII/3 #123). Dolhe 1679 (AYZR VII/3 #220) ? 2 CONT 1636 Andrzeja syn Jerzy i corka Anna vs Jan Swiszczewski (3 2 CONC 26, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1636 Swiszczow, Nadczyce po matkie.(323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1637 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja vs stryj Gniewosz - Drozd 2 CONC ni. rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1638 Jerzy i Anna potomkowie Andrzeja vs Kondratowa Hulewic 2 CONC zowa o 4000zl. 2 CONT 1638 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja Drozd. vs Halszka H Stefa 2 CONC nowa Litynska - Porsk. 2 CONT 1652 Alexandra i Jerzy po matce Stefanowi Korytynskiemu pol 2 CONC owe Nadczyc i Swiszczowa. 0 @I57@ INDI 1 _UID RJgtEcLafO 1 NAME Andrzej /Czaplic/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F743@ 1 NOTE starosta [bel] Horodlo 0 @I58@ INDI 1 _UID HLBywAaKje 1 NAME Kondrat /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Kondrat 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1600 1 FAMC @F425@ 1 DEAT 2 DATE 1636 1 FAMS @F426@ 1 FAMS @F685@ 1 NOTE 1623 Gniewosz H vs Sefan i Kondrat H - Drozdnie. 2 CONT Nabyl Zubelno alias Semerenki w 1624 od Hrehorego H. 2 CONT 1626 z oycem Sztefanem vs Gniewosz Drozd. 2 CONT 1635 Gniewosz H. vs Kondrat, Stefan i Hrehor Drozdenscy - D 2 CONC rozdnie i Hunczybrod. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT pachowan w cerkwie w Klusku (Dowbiszczenko #517) 2 CONT Kondrat, syn Fedora??, zapisal 1624 r. zonie, Eufrozynie Da 2 CONC chnowiczównie, 5,000 fl. wiana, zmarl przed 1638 (Boniecki) 0 @I59@ INDI 1 _UID RJgtoyy5e7 1 NAME Marianna /Obodenska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F743@ 0 @I60@ INDI 1 _UID HLBjt3eDmr 1 NAME Halszka Olena /Pawlowicz/ 2 GIVN Halszka Olena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F285@ 0 @I61@ INDI 1 _UID HLBXn6AADp 1 NAME Andrian Andrzej /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Andrian Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1600 1 FAMC @F285@ 1 DEAT 2 DATE 1638 1 NOTE Drozdni i Hunczy brod, Porsk, Lubytiw. Andryjan v. Andrzej, 2 CONC drugi syn Fedora, skupuje czesci Lubitowa 1631 r., a mieni 2 CONC a grunta rózne ze Stefanem 1635 r. (Boniecki) 2 CONT 1626 vs Hrehor - Drozdni i Hudczybrod. 2 CONT 1628 Helena Andrzej i Stefan Drozd. vs Waclaw Kalusowski - 2 CONC Lubitowo. 2 CONT 1629 Stefan i Andrzej vs Gniewosz H - Drozdni. 2 CONT 1630 vs Kalusowski - Lubitowo. 2 CONT 1630 Stefan, Hrehor, Andrzej vs Gniewosz H - Hunczybrod. 2 CONT 1631 od Semena H. Lubitowa czesc za 500zl. 2 CONT 1631 Waclawu Kalusowskiemu czesc Lubitowa za 1000zl. 2 CONT 1633 s siostrami vs Pawel Kozinski. 2 CONT 1634 Hrehor, Stefan i Andrzej H vs Gniewosz Drozd.H. - Droz 2 CONC dni i Hunczybrod 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I62@ INDI 1 _UID RJEcIPObsZ 1 NAME Pawel B. /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F703@ 1 DEAT 0 @I63@ INDI 1 _UID HLc0OODPOM 1 NAME Pawel /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1620 1 FAMC @F426@ 1 DEAT 2 DATE AFT 1697 1 FAMS @F39@ 1 FAMS @F566@ 1 NOTE 1648 Klusk (Jaroszynski "Wolyn..." s.371). 2 CONT Hunczy Brod i Drozdnie. 2 CONT Kluska czesc, Tuliczowa 1662, 1678? 2 CONT Hunczego Brodu i Drozdnie czesci + Stanislaw Laskowski 1679 2 CONC (AYZR VII/3 #226) 2 CONT 1637 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja vs stryj Gniewosz vs Pawe 2 CONC l i Halszka Kondratowicze H - Drozdni. (328, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1642 Alex i Eufrozyna Dachnowicz H z synem Pawlem i corkami 2 CONC Kondrata H vs Firlej. 2 CONT 1673 vs Alex Hulewiczowna bywsza Mikolajewa Zegocina, teraz 2 CONC Korycka & Michal Litynski. 2 CONT 1678 z zona vs Olszewscy i Wiszniowieccy. 2 CONT 1690 od syna Michala i zony jego Kulikowicze i Komorow? 2 CONT 1691 z dziecmi vs Szaszewscy - Drozdni i Bohuszowka. 0 @I64@ INDI 1 _UID HLC0Pmic5d 1 NAME Raina / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Raina 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F427@ 1 DEAT 1 FAMS @F429@ 1 FAMS @F430@ 0 @I65@ INDI 1 _UID s8bwcb7lbB 1 NAME Roza /Stszeszowska/ 2 GIVN Roza 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1499 1 FAMS @F828@ 0 @I66@ INDI 1 _UID s8byFn456Q 1 NAME Iwaszko Jan /Buchowski/ 2 GIVN Iwaszko Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 2 DATE 1495 1 FAMS @F822@ 1 NOTE sedzia ziemski 1484 0 @I67@ INDI 1 _UID s8byvIo1sM 1 NAME Hrycko /Buchowski/ 2 GIVN Hrycko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 2 DATE 1468 1 NOTE bezdetny 0 @I68@ INDI 1 _UID HLc1QZGI5Q 1 NAME Katarzyna Fed. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna Fed. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F285@ 1 DEAT 1 FAMS @F607@ 1 NOTE Katarzyna, która wbrew calej rodzinie wyszla 1636 roku za S 2 CONC tefana Litynskiego, pozwala 1638 r. Kalusowskiego, o 1,000 2 CONC kóp posagu zapisanego jej przez brata Andrzeja na Drozdniac 2 CONC h, a dzieci po obu braciach, o spadek po matce Pawlowiczówn 2 CONC ie (Boniecki) 0 @I69@ INDI 1 _UID RJgQishDaQ 1 NAME Marianna /Swiatopolk Czetwertynska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F740@ 0 @I70@ INDI 1 _UID HLC2LLyTRl 1 NAME Iwan /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Iwan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F428@ 1 DEAT 2 DATE ABT 1640 1 FAMS @F310@ 1 FAMS @F431@ 1 NOTE 1593 Perekaly od oyca. 2 CONT 1595 vs Mioduszewski. 2 CONT 1600 Iwan i Ostafy Perekalscy vs Bielecki. 2 CONT 1606 sprawa vs Marusza Wigurzanka - Perekaly. 2 CONT 1610 sprawa vs Bylecki - Perekaly (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Opiekun corek brata Ostafija. 2 CONT 1612 posag zonie 2000zp na Perekalach. 2 CONT 1622 Dachno synu Iwanowi 65kop (158, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1625 Jerzy, Gniewosz, Semen, Iwan i inni Hulewicze vs domin 2 CONC ikanie luckie - cerkiew sw. Dymitra. 2 CONT 1630 sprawa vs Mark Chrynicki. 2 CONT 1634 vs Roman Zahorowski. 2 CONT 1636 od Lukasza H za 2000zl czesc Choruszan. 0 @I71@ INDI 1 _UID s8AXcISFqL 1 NAME Katarzyna // 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F802@ 1 DEAT 0 @I72@ INDI 1 _UID HLC4l5g0Mg 1 NAME Jan /Musiatycz-Ochlopowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1602 1 FAMS @F429@ 0 @I73@ INDI 1 _UID HLC5lMDUgG 1 NAME Teodor /Lesznicki/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F430@ 0 @I74@ INDI 1 _UID HLC79pcQpG 1 NAME Teodora Fedora / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Teodora Fedora 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F431@ 1 DEAT 1 FAMS @F432@ 0 @I75@ INDI 1 _UID HLC7KbqCj9 1 NAME Meleszko Rusinow /Berestecki/ 2 GIVN Meleszko Rusinow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F764@ 1 DEAT 1 FAMS @F432@ 0 @I76@ INDI 1 _UID HLCA5DrAGg 1 NAME Tomasz /Mogilnicki/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F433@ 0 @I77@ INDI 1 _UID HLCaQhMHlu 1 NAME Marianna Marusza /Dzielowicka (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Marianna Marusza 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F431@ 1 DEAT 1 FAMS @F433@ 1 FAMS @F434@ 1 FAMS @F765@ 1 NOTE 1639 ob brata Tomasza na Perekalach (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 0 @I78@ INDI 1 _UID HLCAwIqW6T 1 NAME Andrzej /Zdzitowiecki/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F434@ 0 @I79@ INDI 1 _UID HLCBOlTGI0 1 NAME Marusza /Wigura/ 2 GIVN Marusza 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F270@ 1 FAMS @F435@ 0 @I80@ INDI 1 _UID HLCbRkIAhY 1 NAME Eustachy Ostafij /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Eustachy Ostafij 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F428@ 1 DEAT 2 DATE 1604 1 FAMS @F435@ 1 NOTE 1593 sprawa sadowa. 2 CONT 1595 vs Korecki. 2 CONT 1598 Iwan i Ostafy Dachnowicze Perekalscy. 2 CONT 1599 zapis p.Rostkowi. 2 CONT 1600 Iwan i Ostafy Perekalscy vs Bielecki. 2 CONT 1604 zabity (264, rl_f91_rkps_196) 0 @I81@ INDI 1 _UID HLCCEH4b83 1 NAME Nastazja / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Nastazja 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F435@ 1 DEAT 2 DATE 1620 0 @I82@ INDI 1 _UID HLCcI5LMXO 1 NAME Owdotia / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Owdotia 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F435@ 1 DEAT 2 DATE 1639 1 FAMS @F436@ 1 FAMS @F684@ 1 NOTE Uniatka zmarla po 1623 (Dowbiszczenko s.519) 2 CONT 1620 Perekaly po siostrze (rl_f91_rkps_196). 0 @I83@ INDI 1 _UID HLCcrAkg2V 1 NAME Jan /Majkowski z Majkow/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F759@ 1 DEAT 1 FAMS @F436@ 1 NOTE pisarz grodzki [wol] Luck ca 1580 0 @I84@ INDI 1 _UID HLCD1gMnAw 1 NAME Leon Lewko /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Leon Lewko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F437@ 1 DEAT 2 DATE 1565 1 FAMS @F438@ 1 NOTE 1561 vs braci Dachno i Semen H Perek - mlyn. 2 CONT Woronczuk "Rodowody" s.208 0 @I85@ INDI 1 _UID HLCdmmzYXb 1 NAME Szymon Semion /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Szymon Semion 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F437@ 1 DEAT 2 DATE 1590 1 NOTE Perekaly. 2 CONT 1561 Bohdan Kolmowisczski vs Semen i Dachno H Perekalscy. 0 @I86@ INDI 1 _UID HLCe4ktznQ 1 NAME Owdotia Lewkowna / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Owdotia Lewkowna 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F438@ 1 DEAT 2 DATE 1638 1 FAMS @F439@ 1 FAMS @F440@ 1 NOTE 1578 sprawa z mezem Federem vs Dachno Perekalski (rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I87@ INDI 1 _UID HLCedASUbF 1 NAME Teodor /Lasko/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1550 1 FAMC @F758@ 1 DEAT 2 DATE 1592 1 FAMS @F439@ 1 NOTE Perekal czesc (AYZR 7-III, #124) 0 @I88@ INDI 1 _UID HLCer28SVC 1 NAME Jakub /Mioduszewski/ 2 GIVN Jakub 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F440@ 0 @I89@ INDI 1 _UID HLCEUgdSel 1 NAME Grzegorz /Hulewicz/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F441@ 1 DEAT 2 DATE 1561 1 NOTE pozwany przez Warkowskiego 1561 r., o zajecie gruntów w Ser 2 CONC nikach? 0 @I90@ INDI 1 _UID HLCfTiKD3t 1 NAME Jan /Hulewicz Smolikowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F437@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1600 1 FAMS @F442@ 1 NOTE poborca wlodzimierski 1568 r., sprzedal 1571 r. place na za 2 CONC mku luckim, wraz z cerkwia Sw. Dymitra, Wasilowi Fedorowicz 2 CONC owi + 1590. 1572-91 r. podsedek wlodzimierski (LM200-10K-51 2 CONC o) 2 CONT 1561 vs Gerasim Dachnowicz. 2 CONT 1562 Maria Janowna. 2 CONT 1562 sprzedal czesc Kaczyna Wasylowi H. 2 CONT 1566 Kaczyn. 2 CONT 1571 vs biskup Lucki - Smoliow 2 CONT 1572 podsedek Wlodz. 2 CONT 1576, 1585 Smoliow Smolehow 2 CONT 1585 kupil Kaczyn od Wasyla H. 2 CONT 1586 vs Andrzej Walentowicz - Dworzyszcze na przedmiesciu W 2 CONC lodz., Michajlowcze nad Rudka. 2 CONT 1590 Smolijow Wasylowi H (rl_f91_rkps_196). 0 @I91@ INDI 1 _UID HLCGFmMTHY 1 NAME Marianna Janowa /Bialostocka/ 2 GIVN Marianna Janowa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F442@ 1 NOTE 1576 (AYZR 8-3 #294) 2 CONT 1590 z Bialego Stoku 0 @I92@ INDI 1 _UID HLCGXvN062 1 NAME Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F442@ 1 DEAT 1 FAMS @F443@ 1 FAMS @F444@ 0 @I93@ INDI 1 _UID HLChAQjTXp 1 NAME Sebastian Stanislaw Bohuszewski /Pryborowski/ 2 GIVN Sebastian Stanislaw Bohuszewski 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F443@ 0 @I94@ INDI 1 _UID HLCHdNL6Wx 1 NAME Stanislaw /Woroniecki/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F587@ 1 DEAT 1 FAMS @F444@ 1 FAMS @F588@ 0 @I95@ INDI 1 _UID RJgQbsEyPZ 1 NAME Andrzej /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F740@ 1 NOTE rotmistrz [cen] dwór królewski 0 @I96@ INDI 1 _UID HLCYau4VkO 1 NAME Pawel Pet. /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel Pet. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F712@ 1 DEAT 1 NOTE 1830, 1842 0 @I97@ INDI 1 _UID HLCyL3BmoZ 1 NAME Petr /Hulewicz/ 2 GIVN Petr 1 SEX M 1 OCCU ???????, ??. ?????????? (1892) 1 BIRT 1 FAMC @F714@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, ????????????????? 1 FAMS @F712@ 0 @I98@ INDI 1 _UID RJgoxnSLad 1 NAME Felicjan /Janiewski/ 2 GIVN Felicjan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F739@ 0 @I99@ INDI 1 _UID RJgqix3pPI 1 NAME Derslaw Aleksander Dzierzyslaw /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Derslaw Aleksander Dzierzyslaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F740@ 1 DEAT 1 FAMS @F41@ 0 @I100@ INDI 1 _UID HLCyX0Wi0J 1 NAME Andrzej Pet. /Hulewicz/ 2 GIVN Andrzej Pet. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F712@ 1 DEAT 1 NOTE 1830, 1842 0 @I101@ INDI 1 _UID HLCjTkrmek 1 NAME Teodor Teodozy Zbrochowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Teodor Teodozy Zbrochowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F452@ 1 DEAT 2 DATE 1539 1 FAMS @F251@ 1 NOTE 1528 rejestr wojska - 4 koni. 2 CONT Swiadek 1529 (LM15 #115 s.130(95)). Swiadek wo Wlodzimierzu 2 CONC 1533 (LM22 #9.22). 2 CONT Kaczyn w Luckiem 1538 (LM20 s.148[142]) 2 CONT Dworzanin hospodarski 1534 r., Byl komisarzem do rozgranicz 2 CONC enia dóbr 1536, 1539. Swiadok w Krakowie1538 (LM22 #6.5 #6. 2 CONC 6 #9.8) 2 CONT Wladyka Lucki (232, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1540 od stryjow Michajlowiczow przywelej na Dolhe (318, rl_ 2 CONC f91_rkps_196) 0 @I102@ INDI 1 _UID HLCKMswyp9 1 NAME Nastazja /Myszczanka Workowska/ 2 GIVN Nastazja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F668@ 1 DEAT 2 DATE 1590 1 FAMS @F445@ 1 NOTE 1561 vs Helena Lwowczykowa - Huhow. 2 CONT Wzieta do niewoli w Polocku 1567 (Ibid. f.17), zajela dobra 2 CONC po mezu Serniki, o które, jako tez i o opieke nad ich dzie 2 CONC cmi, procesuja szwagrowie Hrehory i Bazyli ja i jej brata, 2 CONC w latach 1567 do 1578. O te dobra pozwali ja jeszcze 1590 r 2 CONC . Bukojemscy 0 @I103@ INDI 1 _UID HLCkumj8db 1 NAME Michal Fedorowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 2 DATE 1560 1 FAMS @F445@ 1 NOTE 1539 swiadek (AYZR 8-4 s.288). 2 CONT LM251(37 sadowych spraw) #40 s.77-78 - Dworzanin hospodarsk 2 CONC i, dwor i imenie Huhowo (1557rok). 2 CONT vs ks.Koszyrski 1552 (LM37 str.174). 2 CONT Serniki (Boniecki) 0 @I104@ INDI 1 _UID HLCl8JD3oU 1 NAME Maria M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maria M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 1 FAMS @F593@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 2 CONT 1597 Konfirmacya Maryannie Witowskiey Hulewiczownie na mon 2 CONC astyr sw. Spasa, za miastem owruckim. 0 @I105@ INDI 1 _UID HLCLJBSNUs 1 NAME Anna M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 2 DATE 1579 1 FAMS @F613@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 2 CONT Plac w zamku okolnym Luckim od ojca (232, rl_f91_rkps_196) 0 @I106@ INDI 1 _UID HLCLSHoM6D 1 NAME Iwan Jan Michajlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Iwan Jan Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 2 DATE AFT 1585 1 FAMS @F115@ 1 NOTE W aktach luckich z 1622 r. (Zap. Zs. Luckie III f. 486 ) je 2 CONC st oblatowany dzial dóbr Sernik miedzy tym Michalem Fedorow 2 CONC iczem, a Iwanem i Hawrylem Michalowiczami. Musieli to byc j 2 CONC ego dorosli juz synowie z pierwszej zony, których wyposazal 2 CONC , zeniac sie zapewne drugi raz. Iwan i Hawrylo wraz z Wasil 2 CONC em procesowali 1566 r. ks. Sanguszke, o granice Kaczyna 2 CONT 1622 Michal Fedorowicz vs Iwan i Hawrylo Michajlowicze. 0 @I107@ INDI 1 _UID HLCm24fGdw 1 NAME Gabriel Hawrylo /Hulewicz Sernicki/ 2 GIVN Gabriel Hawrylo 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 1 FAMS @F446@ 1 NOTE W aktach luckich z 1622 r. (Zap. Zs. Luckie III f. 486 ) je 2 CONC st oblatowany dzial dóbr Sernik miedzy tym Michalem Fedorow 2 CONC iczem, a Iwanem i Hawrylem Michalowiczami. Musieli to byc j 2 CONC ego dorosli juz synowie z pierwszej zony, których wyposazal 2 CONC , zeniac sie zapewne drugi raz. Iwan i Hawrylo wraz z Wasil 2 CONC em procesowali 1566 r. ks. Sanguszke, o granice Kaczyna. Ha 2 CONC wrylo Hulewicz Sernicki, z zona Nastazya Kutrowska, pozwal 2 CONC 1569 roku Bohowityna (Op. Luc. 2093 f. 40), a w 1570 r. raz 2 CONC em ze szwagrem procesowal Dzialynskiego o Kutrów. 2 CONT 1566 Kaczyn. 2 CONT 1577 podymny z Kaczyna, Siernik (par. Poryck, pow. Wlodz.) 2 CONT 1583 Testament synu i zonie. 2 CONT 1622 Michal Fedorowicz vs Iwan i Hawrylo Michajlowicze. (rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I108@ INDI 1 _UID HLCMKaRPmv 1 NAME Pawel /Hulewicz Sernicki/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1580 1 FAMC @F446@ 1 DEAT 2 DATE 1623 1 FAMS @F298@ 1 FAMS @F447@ 1 NOTE Pawel Hulewicz Sernicki, ma-sprawe z Warkowskimi 1607 r. Dz 2 CONC iedzic Owdziatycz 1612 r., zonaty z Halszka Zegocianka 1613 2 CONC r., pozwal 1614 r. siostre swa, Olene Filonowa Wislouchowa 2 CONC , o danie mu kwitu z posagu. Testament spisal 1623 roku. 2 CONT Pochowan u domininkancow w Lucku ((Dowbiszczenko s.516) 2 CONT 1611 vs Myszka - Serniki. 2 CONT 1614 sprawa vs Bukojemski - Serniki. 2 CONT 1614 siostrze swej Olenie posag na Sernikach. 2 CONT 1623 testament. 2 CONT (rl_f91_rkps_196). 0 @I109@ INDI 1 _UID HLCmrg2lHo 1 NAME Nastazja /Kurozwonska/ 2 GIVN Nastazja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F749@ 1 DEAT 1 FAMS @F264@ 1 FAMS @F446@ 1 NOTE 1585 testament (rl_f91_rkps_196) 0 @I110@ INDI 1 _UID HLCNBBCHS9 1 NAME Halszka /Zegota/ 2 GIVN Halszka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F298@ 0 @I111@ INDI 1 _UID HLCocUop4B 1 NAME Anna /Mrowinska (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F298@ 1 DEAT 2 DATE 1616 2 PLAC ???????, ???? 1 FAMS @F448@ 1 NOTE Anna Maciejowa Mrowinska, zmarla 1616 r., a o opieke nad je 2 CONC j dziecmi i majatkiem ich, procesuje sie Pawel ze Stanislaw 2 CONC em Zegota. Dobra Serniki, Kaczyn i Liczyny, przeszly na Mro 2 CONC winskich 1625 r. (Gr. i Zs. Luckie). 2 CONT Pachowana w kosciele sw.Dziewy Maryi w Lucku (Dowbiszczenko 2 CONC s.517) 0 @I112@ INDI 1 _UID HLCPeHgxFA 1 NAME Maciej /Mrowinski/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F448@ 0 @I113@ INDI 1 _UID HLCq0eDMdV 1 NAME Olena Helena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Olena Helena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F446@ 1 DEAT 2 DATE 1618 1 FAMS @F449@ 1 FAMS @F682@ 1 NOTE 1618 Nadanie dominikancom luckim 800zl, 50zl na Lucki katol 2 CONC icki szpital. (Dowbiszczenko s.518) 0 @I114@ INDI 1 _UID HLCQ1ILazL 1 NAME Janusz Fedorowicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Janusz Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1520 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 2 DATE 1568 1 FAMS @F450@ 1 FAMS @F671@ 1 FAMS @F672@ 1 NOTE Dolhe 0 @I115@ INDI 1 _UID HLCqik6D9i 1 NAME Filon /Wislouch/ 2 GIVN Filon 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F449@ 0 @I116@ INDI 1 _UID HLCQorGVgE 1 NAME Anna J. /Borzobohata-Krasienska/ 2 GIVN Anna J. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F729@ 1 DEAT 1 FAMS @F450@ 0 @I117@ INDI 1 _UID HLCR3x2a1N 1 NAME Michal Januszewicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Michal Januszewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 1 FAMS @F322@ 1 FAMS @F451@ 1 NOTE 1608 marszalek sejmiku luckiego. rotmistrz [cen] dwór króle 2 CONC wski. 2 CONT 158 vs Hrehory Horodyski. 2 CONT 1586 zona Anna - Dolhe. 2 CONT 1587 Dolhe stryju Wasylowi H wojs.wlodz. 2 CONT 1592 sprawa vs Bazyli H. - Sutyski. 2 CONT 1604 zonie na Hulanikach. 2 CONT 1613 sprawa vs Iwan i Fedor Swiszczowski Korytenski - Serch 2 CONC ow. 2 CONT 1614 sprawa vs Zbarazki - Kukoly. 2 CONT 1622 vs Zofia Pacowa - Kukuly, Rudnia. 2 CONT 1637 Michal i Mikolaj Januszewicze Wasylu Fodorowiczu stryj 2 CONC u 4000kop na Dolhe. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I118@ INDI 1 _UID HLCsm0sitS 1 NAME Anna /Korytynska /Korytenska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F735@ 1 DEAT 2 DATE 1622 2 PLAC ???????, ???????? 1 FAMS @F214@ 1 FAMS @F451@ 1 NOTE pochowana w cerkwi Czesnogo Chresta w Wolnicy (Dowbiszczenk 2 CONC o #546) 0 @I119@ INDI 1 _UID HLCSoQScWO 1 NAME Mark Michajlowicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Mark Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1600 1 FAMC @F451@ 1 DEAT 2 DATE 1657 1 FAMS @F131@ 1 NOTE 1617 od oyca Rudy i Kuklewa Wola? 2 CONT 1619 Kukly. 2 CONT 1622 vs Czartoryjski - Kamienica. 2 CONT 1625 od Waclawa Zubczewskiego i zony Halszki H - Podhayce M 2 CONC ale i Wielkie. 2 CONT 1626 od Ossakowskiego - Borek. 2 CONT 1630 od Jerzego Czrtoryskiego - Smerdyny. 2 CONT 1631 Welnicze. 2 CONT 1634 od Gabryela Kulika czecz Wisniowa. 2 CONT 1635 od Massalskich Welnicz / Wetnicz. 2 CONT 1635 Puzynie polowe Wiszniowa. 2 CONT 1636 vs Jan Semenowicz Rohozinski - Baboloki i Woronicz. 2 CONT 1637 vs Andrzej Leszczynski - Welnicz. 2 CONT 1638 Mark Mikolaju Grotowskiemu polowe Dolhego za 1200. 2 CONT 1639 od Chomiakow dwor w zamku Luckim. 2 CONT 1641 Marek pisarz lucki vs Andzrej Leszczynski - Welnicz. 2 CONT 1643 vs Leszczynscy - Wownicz od Rudlewa. 2 CONT 1644 vs Andrzej Leszczynski, Wasyl Massalski i Samuel Kore 2 CONC cki - ograniczenie Babolok i Rudkow. VS Samuel Leszczynski 2 CONC i Jan Szaszewski - Welnicze. 2 CONT 1645 od Piotra H plac w zamku Luckim okolnym. 2 CONT 1646 od Kiliana Wielhorskiego czesc Symonowa, Duliby, Zawiz 2 CONC owo. 2 CONT 1650 vs wojski kijowski - szkody w Symonowo i Dulibach. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Poborca podymnego od zydów w województwie wolynskiem 1632 r 2 CONC ., lucki ziemski pisarz 1636-57? 2 CONT 1649 Duliby i Szymonowo/Symonowo (Jaroszynski "Wolyn..." s. 2 CONC 178) 1629 Tolmachow, Wisniow, Werpen. 0 @I120@ INDI 1 _UID HLcSPbnnjk 1 NAME Zbroch Aleksander /Hulewicz/ 2 GIVN Zbroch Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F411@ 1 DEAT 2 DATE 1507 1 FAMS @F452@ 1 NOTE W 1494 r. podpisal jako swiadek akt sprzedazy Dworzyszcza p 2 CONC rzez Rusinowicza ksieznej Rowienskiej. 1489 Dorohaczew i Po 2 CONC dlesicze we Lwowskiem (Matricularum Regni Poloniae summaria 2 CONC 1, #1987), pozniej sprzedal Herburtu. 2 CONT Kaczyn w Luckiem? 2 CONT Swiadek w Lucku 1507 (LM22 #6.3). 0 @I121@ INDI 1 _UID HLcT3786Fl 1 NAME Michno Michal Zbrochowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michno Michal Zbrochowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F452@ 1 DEAT 2 DATE 1538 1 FAMS @F437@ 1 FAMS @F441@ 1 NOTE 1528 rejestr wojska - 3 koni. Perekaly 1527. Swiadek 1529 ( 2 CONC LM15 #115 s.130(95); LM25 #235 - pisan w Ragwad, sedzia u B 2 CONC ubnowskiego). 2 CONT Poslanec Zygimanta do kn.Ostrozskogo -1536 rok (LM19 #94 s. 2 CONC 151(108)). 2 CONT Kaczyn w Luckiem 1538 (LM20 s.148[142]) 0 @I122@ INDI 1 _UID HLCUcisUpZ 1 NAME Izabela /Rajecka/ 2 GIVN Izabela 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F131@ 1 NOTE 1646 Leszczynskiemu za 8000zl na Wetniczach. (359, rl_f91_r 2 CONC kps_196) 0 @I123@ INDI 1 _UID HLCUTt06sP 1 NAME Adam M. /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Adam M. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 2 DATE ABT 1650 1 FAMS @F172@ 1 NOTE poborca 1648. 2 CONT 1630 Adamu posessija na Sziszczow? (306, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1636 Mikolajowi Rostkowi 500zl od Andrzeja Masalskiego na S 2 CONC zelwowie rendowane. ? 0 @I124@ INDI 1 _UID HLCvM2rwVi 1 NAME Konstanty /Hulewicz/ 2 GIVN Konstanty 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 1 FAMS @F43@ 1 FAMS @F127@ 1 FAMS @F453@ 1 NOTE Duliby 4 dymy 1662 (AYZR VII/3 #96). Stolnik wolynski 1668 2 CONC r., deputat na Trybunal lubelski 1686 r. Podstoli Wol. 2 CONT Peredyle, czesc Milostowa, Duliby, Rusiwle, Hrywiatki + p.S 2 CONC ciborski 1679; Radoszyn?. Stary Ostrozec, Zabloce 1650-53 ( 2 CONC AYZR VII/2 #482) 2 CONT 1649 vs Jan Liniewski rotmistrz - Ostrzowiec. 2 CONT 1650 - Zablocie. 2 CONT 1651-52 Ostrowiec. 2 CONT 1657 dwor w zamku okolnym Luckim po oycu. Duliby, Symonowo 2 CONC po oycu (375, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1669 vs Teodora Saczkowa - 18000zl. 2 CONT 1670 od Zofii Janiszewskiej - Kapustyn. 2 CONT 1674 z dziecmi vs Stanislaw, Samuel i Waclaw H - Radoszyn i 2 CONC Wulka. 2 CONT 1675 miasteczko Czorne Krasne Woli i Mateyki ? od Krzysztof 2 CONC a Kordysza. 2 CONT 1675 od Waclawa na Koniuchach H za 6000zl Hrywiatki. 2 CONT 1676 vs Kazimierz & Stanislaw Radziwilly - Nowosiolki, Bako 2 CONC rzyniec. 2 CONT 1678 od Katarzyny Kaszewskiej pozesja w Symonowie. 2 CONT 1680 vs Mikolaj Hoholew. 2 CONT 1681 od zony 2800zl za Lancuchi. Vs Anna z Olszanicy o 4000 2 CONC zl. 2 CONT 1682 czesc Milostowa i Ploski od Jana H p.z.l. 2 CONT 1686 od Olizarow pozesja w Ochowicze. 2 CONT 1690 z synami vs Radziwillowa i Staniszewscy. 2 CONT 1692 od Szumlanskiej za 1260zl csecs Karpilowki. 2 CONT 1694 testament. 0 @I125@ INDI 1 _UID HLcvTZsS2a 1 NAME Anna /Korecka/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F575@ 1 DEAT 1 FAMS @F441@ 1 NOTE 1512 r. Perekaly od matki i braci 0 @I126@ INDI 1 _UID HLcVV2INQy 1 NAME Dachno Michajlowicz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Dachno Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F437@ 1 DEAT 2 DATE 1599 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMS @F219@ 1 FAMS @F427@ 1 FAMS @F428@ 1 FAMS @F596@ 1 NOTE 1561 Bohdan Kolmowisczski vs Semen i Dachno H Perekalscy. 2 CONT piszacy sie 1583 r.Michalowiczem Zbrochowiczem Hulewiczem P 2 CONC erekalskim. skupil Perekaly 1584 r od Czerneckiej Nastazji. 2 CONT Pachowan w Preobrazenskoi cerkwie w Krasnomu (Dowbiszczenko 2 CONC #517) 2 CONT brat mlodszy. 2 CONT 1563 Semion i Dachno vs Gesinski. 2 CONT 1575 czesci Perekal zone Owdokii Romanownie Bialostockiego 2 CONC 1585 sprawa vs Laski (rl_f91_rkps_196) 0 @I127@ INDI 1 _UID HLCVxQg4nM 1 NAME Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 2 DATE 1682 2 PLAC ???????, ???? 1 FAMS @F148@ 1 FAMS @F659@ 0 @I128@ INDI 1 _UID 1A8d56PIhX 1 NAME Krystyna /Czechowska/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE BEF 1670 1 FAMS @F88@ 1 NOTE 1658 (376, rl_f91_rkps_196). 0 @I129@ INDI 1 _UID HLCwJRzs9G 1 NAME Anna Eufrozyna Janowa /Szklinska (Staniszewska)/ 2 GIVN Anna Eufrozyna Janowa 2 SURN Staniszewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F834@ 1 DEAT 2 DATE 1675 1 FAMS @F43@ 1 NOTE 1648 possesja w Ostrowcu i Zablocie po Janie Staniszewskim 2 CONC (196, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1655 Ostrowiec i Zablocie. 0 @I130@ INDI 1 _UID HLcwNADNrp 1 NAME Maryna T. /Waganowska z Waganowa/ 2 GIVN Maryna T. 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1594 1 FAMS @F427@ 1 FAMS @F585@ 0 @I131@ INDI 1 _UID HLCXbhLLi1 1 NAME Stefan /Hulewicz/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 2 DATE 1719 1 FAMS @F40@ 1 FAMS @F454@ 1 NOTE Penebyl i Karpilowka poddanstwa 21 osoby, 1679 (AYZR VII/3 2 CONC #251) 2 CONT 1689 Stefan z zona vs gromada Szostakowa o las Karpilowski 2 CONC (472, rl_f91_rkps_196) 0 @I132@ INDI 1 _UID HLcxeFivAv 1 NAME Nastazja D. / (Hulewicz Perekalska)/ 2 GIVN Nastazja D. 2 SURN Hulewicz Perekalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F427@ 1 DEAT 1 FAMS @F457@ 1 FAMS @F687@ 0 @I133@ INDI 1 _UID rZFXiuOkts 1 NAME Wasko /Rybotycki/ 2 GIVN Wasko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F620@ 1 DEAT 2 DATE 1467 1 FAMS @F621@ 1 NOTE podsedzia Przemyski 1448-1449 (AGZ T8 #124), 1451 (AGZ T9 # 2 CONC 71). 2 CONT sedzia Premyski 1460 (AGZ T8 #136) 0 @I134@ INDI 1 _UID rZFXyhpDVA 1 NAME Georgius /Rybotycki/ 2 GIVN Georgius 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F620@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1470 1 NOTE 1443 (AGZ t.13; 144) Pleban bezdetny 0 @I135@ INDI 1 _UID rZFY22JUVB 1 NAME Alexander Andrasz /Rybotycki Hubicki/ 2 GIVN Alexander Andrasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F620@ 1 DEAT 1 NOTE 1443 (AGZ t.13; 144) 0 @I136@ INDI 1 _UID rZg3iD4evC 1 NAME Fedko /Rybotycki/ 2 GIVN Fedko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1450 1 NOTE 1442 (AGZ t.13 #114 ) 0 @I137@ INDI 1 _UID HLCXH6lbhS 1 NAME Teodor Fedor /Hulewicz/ 2 GIVN Teodor Fedor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F454@ 1 DEAT 1 FAMS @F191@ 1 FAMS @F455@ 1 NOTE 1701 Wladysl i Alex z Dobratyna Ochotnickim czesc Radowicz? 2 CONC 1704 z zona pozesja w Znosicze od Lubomirskiej? 2 CONT 1708 z zona vs Alex Czaplicowna H, Stoinska, Rohozinska. 2 CONT 1709 pozesja w dwor w Stepanie od Kmity. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Podczaszy wilkomirski? 2 CONT Wilkomierz — podczaszy (1701-1710) Teodor Hulewicz, ca. 167 2 CONC 1 † ca. 1716 (Boniecki). Chorazy owrucki (1710-14). Married 2 CONC Anna Stoewska. (Urzednicy Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. 2 CONC Spisy) 0 @I138@ INDI 1 _UID HLCXNsXA6a 1 NAME Anton /Hulewicz/ 2 GIVN Anton 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F455@ 1 DEAT 1 FAMS @F456@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT podczaszy zydaczowski? 2 CONT 1732 syn Teodora i Anny Dostojewskiej a synowie Apolonii Hu 2 CONC lewiczowej Olszamowskiej Alex Hulewiczowi 4000zl posagowie 2 CONC na Wojutynie (607, rl_f91_rkps_196) 0 @I139@ INDI 1 _UID HLCXueWOlA 1 NAME Fedor Ant. /Hulewicz/ 2 GIVN Fedor Ant. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F456@ 1 DEAT 1 FAMS @F714@ 1 NOTE 1830 0 @I140@ INDI 1 _UID HLcxXjjpup 1 NAME Jan S. /Bielecki/ 2 GIVN Jan S. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F760@ 1 DEAT 1 FAMS @F457@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 0 @I141@ INDI 1 _UID HLD03hKrYv 1 NAME Marianna /Szaszowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F39@ 1 DEAT 1 FAMS @F713@ 0 @I142@ INDI 1 _UID RJEA4mH7T5 1 NAME Marianna /Kulikowska (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F137@ 1 DEAT 1 FAMS @F226@ 1 NOTE 1687 Tomasz z synami i corka Pioitruszewscy i Falibowski o 2 CONC 10000zl na Nowosiolkach. 0 @I143@ INDI 1 _UID RJEbXW05on 1 NAME Bronislaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Bronislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F192@ 1 DEAT 1 NOTE 1665 Bronislaw i Erazm syny Gabryela H. i Elzbiety Szpinkow 2 CONC ny (391, rl_f91_rkps_196) 0 @I144@ INDI 1 _UID HLD19PfKyO 1 NAME Piotr Pawel? /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Piotr Pawel? 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F232@ 1 DEAT 1 FAMS @F171@ 1 NOTE sprzedali 1609 roku czesci swe Przedmiescia Luckiego Serbin 2 CONC owiczowi, a 1610 r. pozwani przez siostre Maryne Jerzowa Cz 2 CONC erniewska, o 2,000 kóp. zapisanych na Bakowcach. zapisal 16 2 CONC 22 r. zonie swej, Marynie Lawrynównie Drewinskiej, 11,000 f 2 CONC lorenów.(Boniecki) 2 CONT 1619 Jan Roman i Piotr H sprzedali Bakowce Jerzemu Hulewic 2 CONC zowi. 2 CONT 1620 Plac w zamku Luckim od Nastazji H Choroszkowej? 2 CONT 1622 vs Laurenti Drewinski. 2 CONT 1622 Iwan i Piotr Poddubiccy vs Jerzy Woroniecki - testamen 2 CONC t Maruszy Fedorowny H. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1629 Poddubcy. 2 CONT 1638 Testament matki. 2 CONT 1639 Michal i Aleksander stryju Piotrowi 1000zl na Poddebca 2 CONC ch. 2 CONT 1641 od Michala Iwanowicza H w Poddembice possesja. 2 CONT 1644 Piotr i Jan H - dzial Poddubiec, Harazdy i Wielehorszc 2 CONC zy. 0 @I145@ INDI 1 _UID KZcbxPHVnT 1 NAME Aleksander /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F254@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Troscianiec 1 FAMS @F347@ 0 @I146@ INDI 1 _UID HLd1QTeUjK 1 NAME Apolonia Marianna /Juszowska Czarnecka (Hulewicz)/ 2 GIVN Apolonia Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 1 FAMS @F46@ 1 FAMS @F87@ 0 @I147@ INDI 1 _UID HLD1rLrnpE 1 NAME Marianna /Drewinska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F754@ 1 DEAT 1 FAMS @F171@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 2 CONT 1622 (rl_f91_rkps_196) 0 @I148@ INDI 1 _UID HLD2A9pvot 1 NAME Andrzej /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F171@ 1 DEAT 1 FAMS @F113@ 1 NOTE czesnik kijowski 1679. 2 CONT Poddubie, Dolha Wola 5 dymy 1662 (AYZR 7-3 #125). Deputat o 2 CONC d prowoslawnyh dworian (AYZR 1-4 #32). 2 CONT pozwani zostali 1668 r. przez OO. Jezuitów luckich, o odgra 2 CONC niczenie Harazdzy od Lyszczewa (Boniecki) 2 CONT 1653 Dolhe Wole czesc za 500zl. (371, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1655 (198, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1661-62 Andrzej, Maryna i Alexandra H vs Jelowiecki. 2 CONT 1662 Andrzej syn Piotra H za 5000zl Grzegorzowi Siennickiem 2 CONC u Dolhe, czesc Suska i Kopyla. Stefanowi Czetwertynskiemu z 2 CONC a 5000zl na Dolhey Woli, Susku, Kopylach obligat. 2 CONT 1665 Stefanowi Czetwertynskiemu na Kopylach. 2 CONT 1666 Stanislawowi Podkonskiemu na Dworzyszcze i Wielohoszcz 2 CONC ach za 1000zl. 2 CONT 1668 poborca. 2 CONT 1669 vs Mosakowscy o posag. 2 CONT 1674 vs Jelowiccy - Kopyle. 2 CONT 1675 Rasnik, Rudnik (421, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1677 Stefanowi Przuskiemu za 1500zl Dowhe Wole. 2 CONT 1680 Putiatyckim za 4500zl czesc Poddubiec. 0 @I149@ INDI 1 _UID HLD2EqUsux 1 NAME Marianna Marta / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna Marta 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F171@ 1 DEAT 1 NOTE 1655 (198, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1661 Andrzej, Maryna i Alexandra H vs Jelowicki. 2 CONT 1685 od Jana Alex H 1000zl. 2 CONT bazylianka w Lucku 1693. 0 @I150@ INDI 1 _UID HLd2iY3g8h 1 NAME Eurozyna /Kaszowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Eurozyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1660 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 1 FAMS @F41@ 0 @I151@ INDI 1 _UID HLd2TExBlH 1 NAME Jan Markowicz /Hulewicz na Symonowie/ 2 GIVN Jan Markowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 1 FAMS @F125@ 1 FAMS @F459@ 1 FAMS @F462@ 1 NOTE Szymonow, czesci Szostakowa, Malostowa 4 dymy 1662 (AYZR VI 2 CONC I/3 #130). 2 CONT Pisarz ziemski lucki 1667 r. i podstarosci krzemieniecki 16 2 CONC 68 r. 2 CONT Milostowa czesc, Byczal, Zwizdzie, Skorpiowicze 1679 (AYZR 2 CONC VII/3 #244). 2 CONT 1657 Duliby, Symonowo po oycu (375, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1661 zona Teofila Szostakowska. 2 CONT 1667 czesc Milostowa i Roski ? 2 CONT 1671 vs zydzi Olycka. 2 CONT 1672 od Teodory Liniewskiej - Szubkow? 2 CONT 1672 Konstantemu H dwor w zamku ok Luckim podle Samuela Isa 2 CONC ykowskiego. 2 CONT 1676 vs Wiszniowiecki - Buczacz? 2 CONT 1677 od Koniecpolskiego dwor w zamku Luckim. 2 CONT 1679 od Czaplickiego - Bereske miasteczko? 2 CONT 1681 od Stan Koniecpolskiego - Dorosin i Kijacz. Vs Zabor 2 CONC zycki- Radochowce. 2 CONT 1684 vs Goluchowski o 20000zl. 2 CONT 1685 zonie za 10000zl Beresolupy obligat. 2 CONT 1686 vs Leduchowska Hulewiczowa - Beresko, Korosciatyn. 2 CONT 1686 vs Kaszewski o posag 20000zl, Symonowo. 2 CONT 1687 od Wladyslawa i Maryi H Czaplicow miasteczko Beresko. 2 CONT 1688 vs Mrozowiccy- Beresko i Studen Bondasowski i Urszyczy 2 CONC za 10000zl. 0 @I152@ INDI 1 _UID HLD3LjYKfT 1 NAME Aleksandra /Pusiatycka / Putiatycka (Hulewicz)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F171@ 1 DEAT 1 FAMS @F458@ 1 NOTE 1661 Andrzej, Maryna i Alexandra H vs Jelowicki. 0 @I153@ INDI 1 _UID HLD3Ty8liC 1 NAME Jerzy /Putiatycki/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F458@ 0 @I154@ INDI 1 _UID 1A8CcXdfZH 1 NAME Zofia / (Zadkowna Dabrowska)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Zadkowna Dabrowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F83@ 1 NOTE 1656 posag od meza i Pawla H i Polonii Owloczynskiej (374, 2 CONC rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1682 Jerzemu Malachowskiemu czesc wojutyn za 4000zl. 0 @I155@ INDI 1 _UID HLD4Eon0m6 1 NAME Roman /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F232@ 1 DEAT 2 DATE 1637 1 FAMS @F460@ 1 FAMS @F608@ 1 NOTE skupil czesci Olszowa w latach 1620-1622. 2 CONT sprzedali 1609 roku czesci swe Przedmiescia Luckiego Serbin 2 CONC owiczowi, a 1610 r. pozwani przez siostre Maryne Jerzowa Cz 2 CONC erniewska, o 2,000 kóp. zapisanych na Bakowcach. (Boniecki) 2 CONC 1629 Poddubcy. 2 CONT Rotmistrz krolewski 1620-22 - Kaduk na dobre od Sigizmunda 2 CONC (LM209-19V-249o). 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/armija_woyska_wolynskogo.p 2 CONC df 2 CONT 1619 Jan Roman i Piotr H sprzedali Bakowce Jerzemu Hulewic 2 CONC zowi. 2 CONT 1622 Jan i Roman vs Pawel Kozinski - Wilhoszcz. 2 CONT 1622 vs Liniewski - Oszczow. 2 CONT 1626 Oszczow. 2 CONT 1630 vs Jakim Oszczowski. 2 CONT 1631 i zona Horodyska vs Firlej - Kleczany. 2 CONT 1634 vs Jerzy Zaslawski. 2 CONT 1636 od Puzynu - Boholuby. 2 CONT 1636 vs Jerzy Zaslawski - Oszczow. 2 CONT 1638 Testament matki. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I156@ INDI 1 _UID HLd4i4rO97 1 NAME Teofila /Czaplic (Szostakowska)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Szostakowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F743@ 1 DEAT 2 DATE 1679 1 FAMS @F84@ 1 FAMS @F125@ 1 FAMS @F742@ 1 NOTE 1657 vs brat Alex Szostakowski - Szostakow i Bronki (199, r 2 CONC l_f91_rkps_196). 2 CONT 1670 od Porczynskiego pozessja w Humieniszczach? 2 CONT 1672 Konstantemu H dwor w zamku ok Luckim od Samuela Isayko 2 CONC wskiego. 2 CONT 1679 Testament. 0 @I157@ INDI 1 _UID HLD4rB9oHw 1 NAME Katarzyna /Horodyska/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1590 1 DEAT 2 DATE 1640 1 FAMS @F460@ 1 NOTE 1616 Horodyszcze, Cewow, Boryskowice, Lawrow (277, rl_f91_r 2 CONC kps_196) 2 CONT 1638 Katarzyna Horodyska z synami Janem i Wlodz vs Walenty 2 CONC Chmielecki - Oszczow. 2 CONT 1639 testament. 0 @I158@ INDI 1 _UID HLD57mPlk5 1 NAME Krystyna /Liniewska/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1708 1 FAMS @F461@ 1 FAMS @F590@ 1 NOTE (AYZR1/4 #137) 2 CONT 1675 (420, rl_f91_rkps_196), 1680. 0 @I159@ INDI 1 _UID HLd5j6BBq9 1 NAME Apolonia /Stoinska (Hulewicz)/ 2 GIVN Apolonia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F462@ 1 DEAT 1 FAMS @F464@ 0 @I160@ INDI 1 _UID HLd5P7PgCC 1 NAME Teofila / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F462@ 1 DEAT 1 FAMS @F465@ 0 @I161@ INDI 1 _UID HLD5S0rnqa 1 NAME Wlodzimierz Pawel /Hulewicz na Oszczowie/ 2 GIVN Wlodzimierz Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F460@ 1 DEAT 2 DATE 1700 1 FAMS @F77@ 1 FAMS @F118@ 1 FAMS @F461@ 1 NOTE 1650 Olszowo/Oszczowo. podsedek lucki 1661. 2 CONT podkomorzy lucki (AYZR1/4 #136). czesc Tolmachowa 1679 (AYZ 2 CONC R VII/3 #265). 2 CONT pozwani zostali 1668 r. przez OO. Jezuitów luckich, o odgra 2 CONC niczenie Harazdzy od Lyszczewa (Boniecki) 2 CONT 1637 Jan i Wlodzimierz syny Romana vs Tomaszowa Zamoyska. 2 CONT 1638 Katarzyna Horodyska z synami Janem i Wlodz vs Walenty 2 CONC Chmielecki - Oszczow. 2 CONT 1640 vs Oszczowski. 2 CONT 1640 z matka i bratem vs Zaslawscy o 3000zl. 2 CONT 1647 Stanskim za 400zl czesc Oszczowa. 2 CONT 1648 Alexandrowi Porwanieckiemu za 1000zl czesc Oszczowa ob 2 CONC ligat. 2 CONT 1650 vs Maciej Suchodolski - Hubino. 2 CONT 1655 - Strzelcza, MAlowa, Pieczychwosty. 2 CONT 1660 od Filipa Bokija w Bodiaczow i czesc Smykowa possesja. 2 CONT 1661 vs Jelowicki. 2 CONT 1664 czesc Tolmachowa Janowi Horainowi. 2 CONT 1668 vs Floryan Suchodolski - Szkuty. 2 CONT 1670 Pieczychwost. 2 CONT 1672 vs Gabryel Porwaniecki, Lukasz Bakowiecki - Pieczychwo 2 CONC sty. 2 CONT 1673 vs Rahozinski, vs Filip Bokij, vs Naruszewiczowna Szkl 2 CONC inska. 2 CONT 1674 Andrzejowi rakowskiemu za 3000zl na Markowicze. Od Rak 2 CONC owskiego pozesja w Brzow. 2 CONT 1675 vs dominikanie Lwowskie. 2 CONT 1676 dziedzicz Bodiaczowa, Smykowa, Pieczychwost. 2 CONT 1680vs Liniewscy i Sawiccy o 13000zl. 2 CONT 1681 vs Stefan Makarski - Bodiaczow i Pieczychwosty. Od Ale 2 CONC xa Oszczowskiego - Tereszkowce. Od Nowosieleckiej - Horocho 2 CONC wo. 2 CONT 1684 od Maryi Ruszowskiej Oszczowskiej polowa Tereszkowca. 2 CONT 1686 Wlodz, Roman i Helena vs Strzelbiccy - Pieczychwosty. 2 CONT 1686 vs Stefan Horodyski o 3000zl. 2 CONT 1689 vs Zielinscy - Smykow i Bodiaczow. 2 CONT 1692 vs Kulikowski - Mykow. 2 CONT 1695 podkomorzy lucki. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I162@ INDI 1 _UID HLd64pZ3ox 1 NAME Teresa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 OCT 1689 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F462@ 1 DEAT 1 FAMS @F331@ 1 NOTE Zaturce 0 @I163@ INDI 1 _UID HLD68o51o2 1 NAME Aleksandra /Bokij/ 2 GIVN Aleksandra 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F118@ 1 NOTE 1640 (184, rl_f91_rkps_196) 0 @I164@ INDI 1 _UID HLD6j5ZwXp 1 NAME Jan Wlodzimierza /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Wlodzimierza 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F461@ 1 DEAT 1 FAMS @F205@ 1 FAMS @F463@ 1 NOTE Lowczy halicki (AYZR1/4 #137) 2 CONT 1699 Roman, Jan i Andrzej H bracia i Marianna Piotruszewska 2 CONC vs Sylwestr Kopczynski, Olbinscy etc. (499, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1700 vs Roman i Piotr H bracia - Oszczow. 2 CONT 1704 od brata Piotra H czesci Bozowa, Oszczowa, Tereszkowca 2 CONC . 2 CONT 1705 vs Wojciech Bilski - 2000zl. 2 CONT 1706, 1710 z zona vs Pawel i Bogumila Piasecka Jaroszynscy 2 CONC - Oszczow. 2 CONT 1709 Jan H z zona i Andrzej H z zona vs Piotr H (544, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1710 podk Lucki. 2 CONT 1710 Tomaszowi Cielinskiemu po Jerzym Stan H 50 talerow po 2 CONC Michale Franciszku H synowcu swym i po Terese Kossakowskiej 2 CONC H. 2 CONT 1718 Pawlowi Jaroszynskiemu za 300fyntow Bozow. 2 CONT 1722 corce Agnieszce 6000zl na Oszcowie. 2 CONT 1723 z synem Piotrem i bratankiem Pawlem H vs Czaplicy o 10 2 CONC 000zl. 2 CONT 1729 z bratem X Piotrem i bratenkiem Pawlem vs Suchorski - 2 CONC Cewow, Uchow, Sielec. 0 @I165@ INDI 1 _UID HLd6T1oHRr 1 NAME Michal /Liniewski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F744@ 1 DEAT 1 FAMS @F331@ 1 NOTE podczaszy [ino] Dobrzyn (1702) , miecznik [now] Nowogródek 2 CONC (1701) 0 @I166@ INDI 1 _UID HLD6TpMLUa 1 NAME Marianna /Wojnarowska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F463@ 1 NOTE 1695 od Wlodz H - Bodziaczow (517, rl_f91_rkps_196) 0 @I167@ INDI 1 _UID HLd7EvMmv9 1 NAME Maciej /Stoinski/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F464@ 0 @I168@ INDI 1 _UID HLD7expRVF 1 NAME Agnieszka /Morztynowa (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Agnieszka 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F463@ 1 DEAT 1 FAMS @F230@ 0 @I169@ INDI 1 _UID HLD7n1AKLU 1 NAME Marianna J. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna J. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1713 1 FAMC @F463@ 1 DEAT 0 @I170@ INDI 1 _UID HLd7XM8VVp 1 NAME Adam /Rohozinski/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F465@ 0 @I171@ INDI 1 _UID HLD85Mdvjf 1 NAME Piotr Janow /Hulewicz/ 2 GIVN Piotr Janow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F463@ 1 DEAT 1 FAMS @F218@ 1 NOTE 1720 od stryja X Piotra H 20000zl y dozywocie Bozowa (571, 2 CONC rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1722 od oyca 6000zl na Tereszkowie. 2 CONT 1723 z oycem vs Piotruszewscy i Czapliccy - 5000zl na Bozow 2 CONC ie. 2 CONT 1724 pozesja w Tereszkowice od Marianny Pawlowej H Piotrusz 2 CONC ewskiej. 2 CONT 1726 vs Wielhorska - Oszczow. 2 CONT 1729 vs Wojnarowscy. 0 @I172@ INDI 1 _UID HLd8QkaOPa 1 NAME Daniel Markowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Daniel Markowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 2 DATE 1683 1 FAMS @F108@ 1 FAMS @F466@ 1 NOTE Symonowa czesc 2 dymy, Korostiatyn (AYZR 7-3 #133). Korosti 2 CONC atyn, Kosarzow, czesc Symonowa (AYZR VII/3 #235), Tolmachow 2 CONC ? 2 CONT 1657 Duliby, Symonowo po oycu (375, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1662 vs Jerzy i Dominik Stanislawscy - Karosciatyn. Jerzemu 2 CONC Wielhorskiemu czesc Dulib. 2 CONT 1670 i zona Anna Hanska vs Piaszczynski - Korosciatyn. 2 CONT 1671 od Tomasza Zaslawskiego - Kosarzewce y Borkowicze/Bocz 2 CONC kiewicze ? 10000zl. 2 CONT 1676 od Gabryela Stepkowskiego pozesja w Hoszcze/ Huszcze. 2 CONT 1678 od Konstantego H - Symonowo. 2 CONT 1680 z zona vs Izabella Danilewiczowna po Zofii Kobylskiego 2 CONC Stanislawskiej o 15000zl na Korosciatynie. 2 CONT 1681 od Gabryela Stepkowskiego - Huszcze. 2 CONT 1682 vs Stepkowski, Janiszewski, Daszkiewicz, Barzynski, Ka 2 CONC rczewski - Hoszcze/ Huszcze. 0 @I173@ INDI 1 _UID HLd92N1lUy 1 NAME Helena /Leduchowska (Siemaszko)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Siemaszko 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE ABT 1655 1 FAMC @F745@ 1 DEAT 2 DATE 1741 1 FAMS @F155@ 1 FAMS @F466@ 1 NOTE 1676 od meza 30000zl (424, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1683 Kosarzow i Bezkiewicze. 0 @I174@ INDI 1 _UID HLD9csxAbn 1 NAME Jan R. /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Jan R. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F460@ 1 DEAT 2 DATE 16 JAN 1675 1 FAMS @F105@ 1 FAMS @F128@ 1 NOTE dziedzic Markowicz, wojski wlodzimierski, rotmistrz krolew 2 CONC ski 1651-75. 2 CONT W bitwie pod Pilawcami 1648. 2 CONT pozwani zostali 1668 r. przez OO. Jezuitów luckich, o odgra 2 CONC niczenie Harazdzy od Lyszczewa (Boniecki) 2 CONT Dolsk? 2 CONT 1630 zonie swej Helene Hryhorownie Lubakiej? 2050zl na Podd 2 CONC ubcach. 2 CONT 1634 vs Jachim Oszczowski - Harazdy. 2 CONT 1637 Jan i Wlodzimierz syny Romana vs Tomaszowa Zamoyska. 2 CONT 1638 Katarzyna Horodyska z synami Janem i Wlodz vs Walenty 2 CONC Chmielecki - Oszczow. 2 CONT 1639 od Aleksandry Bokij - Pieczychwosty, Strzylcze, Milaty 2 CONC n, Naukolyski, Bodiaszow, Malowice (337, rl_f91_rkps_196). 2 CONC Bratu czesc Oszczowa. 2 CONT 1640 vs Oszczowski. 2 CONT 1640 z matka i bratem vs Zaslawscy o 3000zl. 2 CONT 1641 z zona Hryhorowi Strzelbickiemu 1200zl na Pieczychwost 2 CONC ach. 2 CONT 1641 Konstantemu Czarniawskiemu czesc Poddembiec. 2 CONT 1641 Jerzemu Puzynie za 9000zl polowe Poddembiec i Harazdy 2 CONC i Wielohoszczy. 2 CONT 1643 Hrehoremu Strzelbickiemu Pieczychwosty obligat. 2 CONT 1643 od Isaykowskiego w Kniazce possesja. 2 CONT 1644 Stefanowi Czetwertynskiemu polowe Puddubiec, Wielhoszc 2 CONC zy i Harazdy donat. 2 CONT 1648 czesc Markowicz za 3000zl Alex Kisielowi. 2 CONT 1658 Podhajce. 2 CONT 1663 z zona Pawlowiczowna vs Alex z Zahorowa Malinski. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I175@ INDI 1 _UID HLDA5KtEB6 1 NAME Adam J. /Hulewicz/ 2 GIVN Adam J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F128@ 1 DEAT 1 FAMS @F162@ 1 NOTE 1663 Adam i Jerzy H & Adam i Tomasz H bracia po oycu swym A 2 CONC damie H Mikolajowi Hulewiczowi cszesc Wojutynia (389, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1675 Rasnik, Rudnik (421, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1687 z Adamem H vs Jerzy H i Katarzyna Peretyatkowna - Mark 2 CONC owice (479, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1693 Roman, Adam i Jerzy vs Potocka, Wisniowiecki, Zamoyska 2 CONC , Konst Jan i Franciszek Karczewscy - Kolki i Rudniki. 2 CONT 1707 testement brata (541, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1715 z corka Zuzanna vs Jan Kisiel - Markowiczre. 0 @I176@ INDI 1 _UID HLDAcDk0G3 1 NAME Jerzy Stanislaw J. /Hulewicz na Markowiczach/ 2 GIVN Jerzy Stanislaw J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F128@ 1 DEAT 2 DATE 1708 1 FAMS @F468@ 1 NOTE Werbnia 1663 (agad)? Na Markowiczach 1678. wojski ziemski w 2 CONC lodzimierski (AYZR1/4 #136). sedzia grodzki i burgrabia lu 2 CONC cki 1700 r. 2 CONT Peremyla polowica, Werbnia i wsi Humniszcza polowica 1662 1 2 CONC 679 (AYZR 7-3 #123, 270) 2 CONT 1657 od Waclawa Zahorowskiego - Peremyl i Werben (374, rl_f 2 CONC 91_rkps_196). 2 CONT 1657 od zony Magdaleny possesja w Peremyl, Werben, Smoliow, 2 CONC Humirzeczy. 2 CONT 1661 s zona Janowi Minskiemu czesc Humniszcz za 1500zl obli 2 CONC gat. 2 CONT 1663 Adam i Jerzy H & Adam i Tomasz H bracia po oycu swym A 2 CONC damie H Mikolajowi Hulewiczowi cszesc Wojutynia (389, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1670 od Piotruszewskich pozessja w Werben (404, rl_f91_rkps 2 CONC _196). 2 CONT 1675 Rasnik, Rudnik. 2 CONT 1676 vs Horodyska - Mytyszcze i Podluze (422, rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 2 CONT 1677 Jerzy i Andrzej H vs Czepinski, Bereznicki, Markowski. 2 CONC 1680 zonie swej 4000zl. 2 CONT 1681 vs Pieretyatkowscy o posag 10000zl a 500zl na Podlisac 2 CONC h. 2 CONT 1687 zone swej 20000zl. 2 CONT 1692 przywilej od krola na wies Kaydanowke. 2 CONT 1693 od Jana Alex H brata stryj. Rudniki, Rusniki, Kolki. 2 CONT 1693 Roman, Adam i Jerzy vs Potocka, Wisniowiecki, Zamoyska 2 CONC , Konst Jan i Franciszek Karczewscy - Kolki i Rudniki. 2 CONT 1694 synowcom swym Podhorodynskim czesc Wiczyn. 2 CONT 1705 pozesja w dwor od Bieniewskich. 2 CONT 1707 testament. 0 @I177@ INDI 1 _UID HLdaF35jWV 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 1 FAMS @F626@ 0 @I178@ INDI 1 _UID HLdAL3oNOD 1 NAME Mateusz Matus /Wojna Woroniecki/ 2 GIVN Mateusz Matus 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F587@ 1 DEAT 1 FAMS @F467@ 1 NOTE stolnik Kijewski 0 @I179@ INDI 1 _UID HLdao3GeUB 1 NAME Nastazja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 1 FAMS @F467@ 1 NOTE 1580 (AYZR 8-3 #315) 2 CONT 1588 Sieliszcze Sierakow w woj. kijowskiem (rl_f91_rkps_27, 2 CONC str.53). 0 @I180@ INDI 1 _UID HLDaSBBDGj 1 NAME Helena /Pawlowicz/ 2 GIVN Helena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F128@ 1 NOTE prawoslawna? 2 CONT 1674 z synami Wlodzimierzu H 5100 debet (212, rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 0 @I181@ INDI 1 _UID HLDATs1OZ9 1 NAME Ewa /Peretiatkowicz/ 2 GIVN Ewa 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F201@ 1 DEAT 1 FAMS @F468@ 0 @I182@ INDI 1 _UID HLdbBMG0Nq 1 NAME Helena / (Hulewicz Dolska)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewicz Dolska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 1 FAMS @F469@ 0 @I183@ INDI 1 _UID HLdBbVJ6ku 1 NAME Pawel /Bakowiecki/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F469@ 0 @I184@ INDI 1 _UID HLDbfBSvCe 1 NAME Magdalena Janowna /Wylczynska/ 2 GIVN Magdalena Janowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F470@ 1 NOTE 1666 (394, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1681 Tomasz i Adam H vs Magdalena Jerzyna H. 0 @I185@ INDI 1 _UID HLDByCH4jj 1 NAME Roman /Hulewicz/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F118@ 1 DEAT 2 DATE 1721 1 FAMS @F182@ 1 FAMS @F471@ 1 NOTE 1692 ze stolnika wendenskiego, 1699 r. lowczy halicki (AYZR 2 CONC 1/4 #137)? 2 CONT 1670 vs Chreptowicz (404, rl_f91_rkps_196). Z oycem vs Stan 2 CONC islaw Falibowski. 2 CONT 1673 vs Konstanty Alexandrowiz Chreptowicz & Marcin Czarnie 2 CONC cki. 2 CONT 1674 Mikolajowi Karnickiemu za 400zl na Bohurynie. 2 CONT 1674 Pieczychwosty, Bodziaczow, Smykow. 2 CONT 1680 czesc Tolmachowa od Krystyny Liniewskiej. 2 CONT 1681 vs Weglinski - Pieczychwosty, Smykow. Karzenickiemu z 2 CONC a 640zl czesc Bohuryna obligat. 2 CONT 1682 zonie Kosakowskiej 2000zl. 2 CONT 1686 Wlodz, Roman i Helena vs Strzelbiccy - Pieczychwosty. 2 CONC VS Ottarzewscy - summy na Biaczowie/ Biarzowie. 2 CONT 1686 vs Stanislaw Sobieszcznski - Podliski. 2 CONT 1687 vs Radecki - Opolsk. 2 CONT 1693 Roman, Adam i Jerzy vs Potocka, Wisniowiecki, Zamoyska 2 CONC , Konst Jan i Franciszek Karczewscy - Kolki i Rudniki. 2 CONT 1695 testament. 2 CONT 1695 Roman i Piotr H vs Anna Ozdanka Jerzyna Wielhorska - O 2 CONC szczow. 2 CONT 1697 Konst Wysockiemu za 1300zl czesc Bohuryna. 2 CONT 1699 Roman, Jan i Andrzej H bracia i Marianna Piotruszewska 2 CONC vs Sylwestr Kopczynski, Olbinscy etc. 2 CONT 1700 Jokubowi Karwowskiemu za 3000zl Podliski, 1300zl czesc 2 CONC Bohuryna. 2 CONT 1700 braciam czesci Oszczowa, Bozowa, Tereszkowca, Cehowa, 2 CONC Uhowa, Sielca. 2 CONT 1701 Tomaszowi Chrustickiemu czesc Smykowa. 2 CONT 1702 Podhayce. 2 CONT 1715 z wnukiem Eliaszem H vs Jakub Bachrzowski. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I186@ INDI 1 _UID HLDbXmZNld 1 NAME Zofia Engracja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Zofia Engracja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F468@ 1 DEAT 2 DATE 1698 0 @I187@ INDI 1 _UID HLdc0zfU95 1 NAME Teodora Januszewna / (Hulewicz Dolska)/ 2 GIVN Teodora Januszewna 2 SURN Hulewicz Dolska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 2 DATE 1596 1 FAMS @F472@ 1 FAMS @F474@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I188@ INDI 1 _UID HLDC86ms9n 1 NAME Wladyslaw Wlodzimierz /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Wlodzimierz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F471@ 1 DEAT 2 DATE 1701 1 FAMS @F185@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT 1670 Bohuryn i Podlisice po oycu (404, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1673 z oycem vs Marianna Jelowicka Marcinowa Leduchowska. 2 CONT 1682 od Waclawa Czetwertynskiego pozesja w Lyszcze. 2 CONT 1683 z oycem Karsnieckiemu czesc Bohuryna. 2 CONT 1687 z oycem vs Radlinski - Bohuryn. VS Janiszewski i Chrep 2 CONC towicz. 2 CONT 1690 z oycem vs Helena H Falibowska Bledowska i Isaykowska 2 CONC Maniecka - Borodczyce, Ochlopow, Wojutyn, Bialystok, Hruszo 2 CONC wo, Samorzeczy po Semenie H i Pawlie H. 2 CONT 1693 Michalskiem za 500zl Lyszcze. 2 CONT 1694 po babcie 4000zl na Laszkach i Hruszkach. 2 CONT 1698 na Milatynie 2000zl. Za 1800zl Izyckim csezc Bohuryna. 0 @I189@ INDI 1 _UID HLdCcpmrOV 1 NAME Pawel /Branski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F472@ 0 @I190@ INDI 1 _UID HLDcG7GcPY 1 NAME Teresa /Korwin Kossakowska/ 2 GIVN Teresa 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F751@ 1 DEAT 1 FAMS @F182@ 1 FAMS @F473@ 1 NOTE 1680 (439, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1696 od Wladyslawa H za 3000zl Podliske. 2 CONT 1706 Stylcze, Piaczychwosty, Budiaczow, Smykow, Miliatyn, M 2 CONC atow, Naukolyski. 0 @I191@ INDI 1 _UID HLdcJdFYNL 1 NAME Jan /Napolski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F474@ 1 NOTE 1583 (rl_f91_rkps_196) 0 @I192@ INDI 1 _UID HLDCOZ0Vza 1 NAME Eliasz /Hulewicz/ 2 GIVN Eliasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 AUG 1696 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F185@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Bohuryn. 2 CONT 1703 z Romanem vs Matynscy - 5000zli (526, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1706 Podhatie. 2 CONT 1707 testement Jerzego H (541, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1715 Jackowi Zagonskiemu czesc Bohuryna i Tolmachowa. 2 CONT 1721 archidyakon Przemyski. 2 CONT 1722 Stanislawowi Leduchowskiemu za 18000zl Pieczychwosty z 2 CONC astawia. 2 CONT 1722 archidyakon Brzeski vs Zlotnika Komorowska H o polowe 2 CONC Pieczychwost. 0 @I193@ INDI 1 _UID HLDd1T6OFq 1 NAME Eliasz /Hulewicz/ 2 GIVN Eliasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 1 NOTE kanonik [wol] Luck , scholastyk [bku] Brzesc Kujawski 2 CONT 1720 vs Malinski - Zawizow (568, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1728 vs Dominikowa H i syny jej Antoni i Michal H (bratency 2 CONC ). 0 @I194@ INDI 1 _UID HLdd4u3rQe 1 NAME Mikolaj Januszewicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Mikolaj Januszewicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1550 1 FAMC @F450@ 1 DEAT 1 FAMS @F475@ 1 NOTE otrzymal glejt królewski 1584 r. Orthodox. Byl dziedzicem W 2 CONC ityczewa 1609 r.? 2 CONT Sprzedal z bratem polowe Dolhego Bazyliemu 1587. 2 CONT 1587 Mikolaj i Mikita polowe Dolhego od Hryhorego H chor.wo 2 CONC l. odzielione Wasylowi Fedorowiczowi H wojsk.wlodz. stryjow 2 CONC i swemu za 4000k. 2 CONT 1593 vs Wasyl H wojs.wlodz. - Sutyski (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1622 Gniewosz Drozd vs Janusz, Mikolaj i Jerzy H opiekuny d 2 CONC zieci Andrzeja H. 2 CONT 1637 Michal i Mikolaj Januszewicze Wasylu Fodorowiczu stryj 2 CONC u 4000kop na Dolhe. 2 CONT (157, rl_f91_rkps_196) 2 CONT Horodniczy i klucznik kijewski 1595-1607 (AYZR 8-5 #374) 2 CONT 1597 danina Sigizmunda Krola horodniczemu kiewskiemu na mly 2 CONC nek na rzece Kotory/Sktyry (LM201-11L-121) 0 @I195@ INDI 1 _UID HLDdafmSbS 1 NAME Dominik /Hulewicz/ 2 GIVN Dominik 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 2 DATE 1715 1 FAMS @F208@ 1 NOTE drugi pisarz czerniechowski. lowczy halicki. 2 CONT 1672 Staniszewskim za 400zl czesc Bohuryna obligat. (412, r 2 CONC l_f91_rkps_196) 2 CONT 1712 vs Karol Matynski - Bohuryn. 2 CONT 1712 vs Gajewscy - Naukolyski i Milatyn. 2 CONT 1712 Alex Peretyatkowiczowi csezsc Bohuryna i Tolmachowa po 2 CONC Karolu Matynskim. 2 CONT 1713 z zona vs Jan i Teofila Lisiecka Holowinscy. 2 CONT 1714 vs brat X Eliasz. Sawickim za 3700zl Malow. 0 @I196@ INDI 1 _UID HLDDcrKjjm 1 NAME Marianna /Zlotnicka (Komorowska z Komorowa)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Komorowska z Komorowa 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F753@ 1 DEAT 1 FAMS @F208@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub 08.03.1707 2 CONT 1716 po mezu pozesja w Smykow, Pieczychwosty, Bodiaczow, Bo 2 CONC huryn, Miliatyn, Strzylce, Naukolyski (562, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 0 @I197@ INDI 1 _UID HLDDQNEOqz 1 NAME Antoni Roman /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni Roman 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 SEP 1708 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F208@ 1 DEAT 1 FAMS @F477@ 1 NOTE 1722 Dominika, Antoni i Michal z Eliaszem bratem stryjowem 2 CONC H vs Maryanna Zlotnicka Komorowska H o 10000zl ( 574, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1733 vs Wolodkiewicz o ryby. 0 @I198@ INDI 1 _UID HLddS5eBZA 1 NAME Anna M. / (Hulewicz Dolska)/ 2 GIVN Anna M. 2 SURN Hulewicz Dolska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F475@ 1 DEAT 1 FAMS @F476@ 1 FAMS @F478@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I199@ INDI 1 _UID HLde6Rskau 1 NAME Laurenty Wawrzyniec B. /Lozka/ 2 GIVN Laurenty Wawrzyniec B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F583@ 1 DEAT 1 FAMS @F476@ 1 NOTE podczaszy kijewski 0 @I200@ INDI 1 _UID HLDe9Yqh1E 1 NAME Konstancja Krystyna? /Suchodolska Ledochowska/ 2 GIVN Konstancja Krystyna? 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F477@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub w Lisicach 1726. 2 CONT 1733 vs brat Jozef Suchodolski - Kopyle (595, rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 0 @I201@ INDI 1 _UID RJEaUcPLPO 1 NAME Michal /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F137@ 1 DEAT 1 NOTE 1687 Tomasz z synami i corka Piotruszewscy i Falibowski o 1 2 CONC 0000zl na Nowosiolkach. 2 CONT 1691 Michal, Lukasz i Maryanna H vs Strzatkowscy - Smolawa. 2 CONC 1702 Tomasz z dziecmi Janowi Piotruszewskiemu czesc Witoniz 2 CONC a. 0 @I202@ INDI 1 _UID HLdEgRlNjM 1 NAME Hrehory Hryhor /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Hrehory Hryhor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 2 DATE 1590 1 FAMS @F479@ 1 FAMS @F480@ 1 FAMS @F688@ 1 NOTE chorazy wolynski 1567 r. 2 CONT W 1571 r. wykupil Huhow od Sanguszki. 1583 Dolhe i Huhowo s 2 CONC ynom Hrehoremu i Romanowi. 2 CONT 1560 vs Semen Kozinski - Noryskowski mlyn. 2 CONT 1560 vs Michal Myszka Workowski - Serniki po bratu Michalu 2 CONC H. 2 CONT 1565 Testament Romana H: Hrehoremu i Wasylowi H. dorba Rado 2 CONC szyn, Hruszowno i na Podolu Uteski. 2 CONT 1565 Dolhe. 2 CONT 1565 Boryszkowiec. 2 CONT 1567 vs Sanguszko - Uhow. 2 CONT 1568 vs Michal Myszka - Serniki. 2 CONT 1571 vs Alex Zurawnicki - Dolhe. 2 CONT 1578 Michalu Witonizskiemu polowe Bakowiec za 350kop. 2 CONT 1579 Annie Hulewiczownie Czetwertysniej czesc Dolhego za 40 2 CONC 0kop. 2 CONT 1590 z dziecmi Romanowi Sanguszkowi Rasnicze medzy Starym i 2 CONC Novym Styrem. 2 CONT 1596 vs Galeski - Wiszniowo (rl_f91_rkps_196) 0 @I203@ INDI 1 _UID HLDEIoGzuH 1 NAME Michal Mikolaj /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 OCT 1711 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F208@ 1 DEAT 1 NOTE 1722 Dominika, Antoni i Michal z Eliaszem bratem stryjowem 2 CONC H vs Maryanna Zlotnicka Komorowska H o 10000zl ( 574, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1728 vs Antoni Racinski o 7000zl. 0 @I204@ INDI 1 _UID HLdeNNTMCV 1 NAME Hieronim Jarosz /Kirdej-Kozinski/ 2 GIVN Hieronim Jarosz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F478@ 0 @I205@ INDI 1 _UID HLdERzeaSJ 1 NAME Magdalena /Dachnowicz/ 2 GIVN Magdalena 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F267@ 1 DEAT 2 DATE 1588 1 FAMS @F479@ 1 NOTE 1562 (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1579 czesc Rudnik Kozirackiemu. 0 @I206@ INDI 1 _UID HLDEulCQQV 1 NAME Domicela Dominika / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Domicela Dominika 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F208@ 1 DEAT 1 NOTE 1722 Dominika, Antoni i Michal z Eliaszem bratem stryjowem 2 CONC H vs Maryanna Zlotnicka Komorowska H o 10000zl ( 574, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1727 z matka i bratem Antoniem H vs X Eliasz - Pieczychwost 2 CONC y. 0 @I207@ INDI 1 _UID HLDFC9Qk2v 1 NAME Eufrozyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Eufrozyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 1 FAMS @F481@ 1 NOTE 1710 od matki 15000zl (547, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1714 z mezem vs X Eliasz H - Podliski. 0 @I208@ INDI 1 _UID HLdfechjD5 1 NAME Anna Gr. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna Gr. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F480@ 1 DEAT 1 NOTE 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I209@ INDI 1 _UID HLDfETdE6f 1 NAME Marianna /Sieczynska Zagarska (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 1 FAMS @F482@ 1 NOTE 1715 vs brat Dominik H o posag po rodzicach (557, rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I210@ INDI 1 _UID HLDFNbM3FN 1 NAME Michal /Wielhorski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1690 1 DEAT 1 FAMS @F481@ 1 NOTE podczaszy [wol] Wolyn 0 @I211@ INDI 1 _UID HLDfsoy6ZS 1 NAME /Siecinski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F482@ 0 @I212@ INDI 1 _UID HLDGHQ0OfG 1 NAME Piotr W. /Hulewicz/ 2 GIVN Piotr W. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F461@ 1 DEAT 1 NOTE xiedz (AYZR1/4 #137) sw. Jakóba w Lucku. 2 CONT 1684 (454, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1686 z oycem vs Lieliwski - Bodiaczow. 2 CONT 1695 Roman i Piotr H vs Anna Ozdanka Jerzyna Wielhorska - O 2 CONC szczow. 2 CONT 1696 vs Wilczpolski. 2 CONT 1700 vs braci o 15000zl. 2 CONT 1710 testament. 0 @I213@ INDI 1 _UID HLDgmVhtdx 1 NAME Andrzej /Hulewicz/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F461@ 1 DEAT 2 DATE 1717 1 FAMS @F190@ 1 FAMS @F195@ 1 NOTE 1699 Roman, Jan i Andrzej H bracia i Marianna Piotruszewska 2 CONC vs Sylwestr Kopczynski, Olbinscy etc. (499, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1704 od brata Piotra H czesci Bozowa, Oszczowa, Tereszkowca 2 CONC . 2 CONT 1709 bratu swemu Piotrowi H czesc Bozowa za 4000zl. 2 CONT 1709 Jan H z zona i Andrzej H z zona vs Piotr H (544, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1710 X Piotrowi H czesc Bozowa. 2 CONT 1713 u Marcina Krzelowskiego 1000zl na Bozowie. 2 CONT 1715 pisarz Lucki. 0 @I214@ INDI 1 _UID HLDGnhageu 1 NAME Marianna /Piotruszewska Kisielowa (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F461@ 1 DEAT 1 FAMS @F161@ 1 FAMS @F332@ 1 NOTE 1698 od oyca csesc Tolmachowa (505, rl_f91_rkps_196) 0 @I215@ INDI 1 _UID HLDGuaDBTL 1 NAME Pawel /Petruszewski / Piotruszewski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F330@ 1 DEAT 1 FAMS @F332@ 1 NOTE 1690 (478, rl_f91_rkps_196) 0 @I216@ INDI 1 _UID HLDgXqC9qg 1 NAME Pawel Andrzejowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F190@ 1 DEAT 1 NOTE 1717 z wujem X Piotrem Stanislawowi Suchorzewskiemu Cehow, 2 CONC Uchow, Sielce donat (564, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1723 pozesja w Bozow. 2 CONT 1727 vs Piotr brat stryjeczny o Bozow i Oszczow. VS Rzewusk 2 CONC i o 14142zl. 2 CONT 1728 Bozow Oszczow Tereszkowiec. 2 CONT 1728 X jezuit ? 2 CONT 1733 vs Potoccy - 18000zl. 0 @I217@ INDI 1 _UID HLDHB6Dxwx 1 NAME Olena /Wolczek Zaszkowska/ 2 GIVN Olena 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1585 1 FAMS @F483@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I218@ INDI 1 _UID HLDHMPObit 1 NAME Aleksandra /Uhrynowska/ 2 GIVN Aleksandra 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1560 1 DEAT 2 DATE 1592 1 FAMS @F484@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201. 2 CONT Testament 1592 (rl_f91_rkps_196) 0 @I219@ INDI 1 _UID HLDhNNlOIb 1 NAME Wasyl Fedorowicz /Hulewicz Smolikowski Zaturzecki/ 2 GIVN Wasyl Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 2 DATE 1601 1 FAMS @F258@ 1 FAMS @F483@ 1 FAMS @F484@ 1 FAMS @F486@ 1 NOTE dziedzic Zaturzec, podstarosci 1561 r. i wojski wlodzimiers 2 CONC ki 1566 r., wspólopiekun synowców po Michale 1567 i 1578 r. 2 CONC , nabyl 1564 r. czesc Zubelna od Drozdenskich, 1561 r. czes 2 CONC c Bajewa od siostrzenców swych Preweredowskich, 1570 r. cze 2 CONC sci w Lubitowie i Woli, Szelwów z Wolica, czesc Kniehinina, 2 CONC 1588 r. Dolhe od synowców Michalowiczów, 1589 roku czesc C 2 CONC ewowa od Demiana, 1590 r. Smolików, a 1593 r. czesc Nieswic 2 CONC za. W 1585 roku sprzedal Kaczyn Janowi Hulewiczowi. W tymze 2 CONC roku w imieniu wszystkich Hulewiczów wnosi protest, aby ce 2 CONC rkiew Sw. Dymitra na zamku luckim, przez ich ród fundowana 2 CONC i opatrzona, nie byla od wladyctwa podawana. Pierwszej zoni 2 CONC e Olenie Wolczkównie Zaskowskiej, zapisal 1562 r. posagu 80 2 CONC 0 kóp na Kaczynie. Druga zona jego byla 1585 r. Aleksandra 2 CONC Uhrynowska, wdowa po Lwie Nieswickim, zmarla 1592 r. (Bonie 2 CONC cki) 2 CONT 1560 Bajow Bajiw od siostr Leduchowskich. 2 CONT 1560 dwor w Lucku od Iwana Bohdanowicz Leduchowskiego kupil 2 CONC + Bajow. 2 CONT 1560-1 vs Jacko Rusin (sused i rodzicz). 2 CONT 1565 Testament Romana H: Hrehoremu i Wasylowi H. dorba Rado 2 CONC szyn, Hruszowno i na Podolu Uteski. 2 CONT 1567 vs Myszca - Cehow. 2 CONT 1570- Szelwow, Hruszowno. 2 CONT 1571 Zaturce, Lubitow. 2 CONT 1572 vs Zbarazski - Zaturce, Zubilno, Lubitowo, Milczanowo, 2 CONC Kaczyn. 2 CONT 1578-9 vs Michal Myszka Workowski - Serniki, Hruszowno, Huh 2 CONC ow po bracie Michale. 2 CONT 1581 Szelwow. 2 CONT 1585 Lawrow, Ozerany. 2 CONT 1590 Smolijow/Smoliow od Iwana H pods.wlodz. 2 CONT 1590 vs Radziwill - Bajow. 2 CONT 1596 Nowosiolki. 2 CONT 1597 vs Leszczynski - Zaturce. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1572 Przenesienie kupczei Lubitowa do ksieg kancelaryi (LM2 2 CONC 16-XD-267o). 2 CONT 1576 Potwerdzenie Stefana Batora na Molczanowo, Kaczyn, a S 2 CONC utesce w Brasl. (LM193-3C-67): Fundacya miast w ziemi wolyn 2 CONC skiey w powiecie wlodzimierskim lezacych, 2 CONT iednego Molczanow a drugiego Kaszyn nazwanych, a trzeciego 2 CONC w powiecie braclawskim Suteszcze Wasilowi Hulewiczowi, woys 2 CONC kiemu wlodzimierskiemu. 2 CONT 1582 Przeniesienie Wasila Hulewicza do ksiag kancellaryi ko 2 CONC ronney kupli dobr Lubitowa y prysiolka Kolodnicy. 2 CONT 1578 sprawa z Workowskiej (LM216-XD-173). 2 CONT 1582 Limitacia z ks.Pronskim (LM195-5E-466). 2 CONT 1582 sprawa z Kirdeyem o dobre Twerdynskie (LM196-6F-1o). 2 CONT 1585 sprawa s biskupem Luckim o Sadowskie grabiezy, sprawa 2 CONC z Kozinskoi o Kypriki (LM198-8H-216o). 0 @I220@ INDI 1 _UID HLDIL9t5Cf 1 NAME Jerzy Bog. /Puzyna/ 2 GIVN Jerzy Bog. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F485@ 1 NOTE 1590 Dolge, Boriskowicze, Cewow. 0 @I221@ INDI 1 _UID HLDiNb6BP5 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F486@ 1 DEAT 1 FAMS @F485@ 1 FAMS @F487@ 1 NOTE 1579 czesc Dolhego od Hryhorego H (rl_f91_rkps_196) 0 @I222@ INDI 1 _UID HLDiSfznUN 1 NAME Teodor /Czetwertynski/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F487@ 0 @I223@ INDI 1 _UID HLdY0TMAQn 1 NAME Aleksandra Magdalena /Drucka Lubecka/ 2 GIVN Aleksandra Magdalena 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F755@ 1 DEAT 2 DATE 1639 1 FAMS @F572@ 1 NOTE 1630 vs Lubecki (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1639 Testament. 0 @I224@ INDI 1 _UID HLdyCp7FxF 1 NAME Jan Iwan /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Jan Iwan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F232@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1643 1 FAMS @F572@ 1 FAMS @F670@ 1 NOTE sprzedali 1609 roku czesci swe Przedmiescia Luckiego Serbin 2 CONC owiczowi, a 1610 r. pozwani przez siostre Maryne Jerzowa Cz 2 CONC erniewska, o 2,000 kóp. zapisanych na Bakowcach. 2 CONT Iwan zaslubil Aleksandre Hrehorówne ks. Drucka Lubecka, za 2 CONC która dostal 4,500 fl., a slub bral w Kozinie przed 1619 r. 2 CONC Tejze zonie zapisal 1630 roku na Poddubcach i Wilkoszczy 2 2 CONC ,500 fl (Boniecki) 2 CONT 1619 Jan Roman i Piotr H sprzedali Bakowce Jerzemu Hulewic 2 CONC zowi. 2 CONT 1622 Jan i Roman vs Pawel Kozinski - Wilhoszcz. 2 CONT 1635 vs Dmitr Radecki. 2 CONT 1638 Testament matki. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I225@ INDI 1 _UID s8AtfGEKAN 1 NAME Anna / (Czelantko)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Czelantko 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F815@ 1 DEAT 0 @I226@ INDI 1 _UID R6eA10tpSQ 1 NAME Raina R. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina R. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 1 FAMS @F690@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I227@ INDI 1 _UID R6BHDwPiVf 1 NAME Bazyli /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.203 2 CONT 1601, 1604 (258, rl_f91_rkps_196) 0 @I228@ INDI 1 _UID HLDj8NSsvA 1 NAME Andrzej /Hulewicz Zaturecki/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F258@ 1 DEAT 2 DATE 1622 1 FAMS @F488@ 1 FAMS @F669@ 1 NOTE Pierwszy katolik w rodzinie. 2 CONT zabezpieczyl 1593 r. zonie, Rainie Siemaszkównie, staroscia 2 CONC nce luckiej, 1,000 fl. posagu, ktory to zapis ponowil 1602 2 CONC r. Byo dziedzicem Korszowa (1599), Wierbijowa, Pulhanowa, c 2 CONC zesci Zaturzec, Lubitowa?, Twerdyni etc. Sprzedal 1607 r. d 2 CONC obra swe w braclawskiem, za 30,000 fl., a nabyl czesc Horod 2 CONC yszcza i Bialego stoku. W 1613 r. darowal Jezuitom luckim f 2 CONC olwark na Hnidawie i pozwal wójta i mieszczan luckich, o za 2 CONC bicie brata. Jego moze druga zona byla wspomniana 1632 r. H 2 CONC alszka Dobroniska, wdowa Andrzejowa Hulewiczowa. 2 CONT 1596 i 1597 dekrety z Swiecickim o zabicie tego brata (LM20 2 CONC 1-11L-75; -126; -166) 2 CONT 1592 od ojtca Lubitowo, Lipki, Twerdynia, Molczanie, Miaste 2 CONC czko, Kurszowiec nad Polonna. 2 CONT 1594 vs Alexander Siemaszko (czesc w Litwie) 2 CONT 1594 vs Hoyski Jarofiej - Wierzbiajow. 2 CONT 1598 vs Goleski - Pulhany. 2 CONT 1601 Benedykt z bratem Andzrejem i Michalem po smerci oyca 2 CONC - Rohowicze, Woronicze. 2 CONT 1604 Korszowiec, Wierzbiajow, Pulhanowa czesc arenduje Czec 2 CONC howskiemu. 2 CONT 1607 sprawa vs Stempkowski - Nieswicz. 2 CONT 1609 wykup czesc Pulhanowa i Korszowiec. Smoliow od Benedyk 2 CONC ta. 2 CONT 1614 sprawa vs Mikulinski - Horodyszcze i Bialystok. 2 CONT 1619 sprawa vs domininkanie luckie. (rl_f91_rkps_196) 0 @I229@ INDI 1 _UID HLDjHdH1Do 1 NAME Regina Al. /Siemaszko/ 2 GIVN Regina Al. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F747@ 1 DEAT 1 FAMS @F488@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.212 2 CONT 1592 od meza Andrzeja 10000 (rl_f91_rkps_196) 0 @I230@ INDI 1 _UID R5fKg9236T 1 NAME Aleksander /Hulewicz Zaturecki/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 1 NOTE zmarl mlody. 2 CONT 1619 sprawa vs domininkanie luckie. (rl_f91_rkps_196) 0 @I231@ INDI 1 _UID HLDjSl5pkP 1 NAME Halszka /Dobroniska/ 2 GIVN Halszka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F669@ 0 @I232@ INDI 1 _UID HLDJVwkZ4f 1 NAME Michal M. /Hulewicz/ 2 GIVN Michal M. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F657@ 1 DEAT 0 @I233@ INDI 1 _UID R5fKUaO4Yt 1 NAME Michal /Hulewicz Zaturecki/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 1 NOTE zmarl mlody 0 @I234@ INDI 1 _UID R6BbC5kXA3 1 NAME Mikolaj /Chrynnicki/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F767@ 1 DEAT 1 FAMS @F674@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I235@ INDI 1 _UID R6Bbx3FpH7 1 NAME Falelej Jesanowicz /Rohozinski/ 2 GIVN Falelej Jesanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F768@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1578 1 FAMS @F675@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I236@ INDI 1 _UID RkcivtSFYf 1 NAME Jacek /Pruski/ 2 GIVN Jacek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F787@ 0 @I237@ INDI 1 _UID HLDKBJfveY 1 NAME Anastazja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anastazja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 2 DATE 1625 2 PLAC ???????, ???? 1 FAMS @F489@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.212. 2 CONT Dowbiszczenko s.517 0 @I238@ INDI 1 _UID HLDkdzJ3Pt 1 NAME Dymitr Hipolit Andrzejowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Dymitr Hipolit Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1605 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 1 NOTE Dymitr zostal Dominikaninem w Lucku, pod imieniem Hipolita 2 CONC i zapisal caly swój majatek wraz z cerkwia Sw. Dymitra na z 2 CONC amku luckim Dominikanom. O zapisy te procesuja sie z Domini 2 CONC kaninami wladyka lucki i siostry Dymitra, w latach 1624 i 1 2 CONC 625. (Boniecki) 2 CONT 1612 Oleszowa na dozywocie. 2 CONT 1616-19 sprawa vs domininkanie luckie. 2 CONT 1619 vs Roman H. 2 CONT 1622 vs ... o wykupie Pulhanowa. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I239@ INDI 1 _UID HLDKSp6Ihf 1 NAME Bazyli /Massalski/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F489@ 0 @I240@ INDI 1 _UID HLDLhuoFVE 1 NAME Waclaw /Zubczewski/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F490@ 1 NOTE Halszka, zona Waclawa Zubczewskiego, horodniczego luckiego 2 CONC (Boniecki) 0 @I241@ INDI 1 _UID HLDlOHlfiD 1 NAME Halszka / (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 1 FAMS @F490@ 1 NOTE 1619 vs Roman H. 2 CONT 1625 Mark H nabyl od Waclawa Zubczewskiego i zony Halszki H 2 CONC - Podhayce Male i Wielkie. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I242@ INDI 1 _UID HLDLX2WIxI 1 NAME Polonia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Polonia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 2 DATE 1623 1 FAMS @F491@ 1 NOTE (Dowbiszczenko #518) 2 CONT 1615 od oyca Andrzeja 1000zl. (rl_f91_rkps_196) 0 @I243@ INDI 1 _UID HLDm91xV62 1 NAME Jan /Horain/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F748@ 1 DEAT 1 FAMS @F491@ 1 NOTE sedzia ziemski [wol] Krzemieniec (1633) 0 @I244@ INDI 1 _UID HLDMBN52Zy 1 NAME Michal Wasylowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Wasylowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F486@ 1 DEAT 1 FAMS @F492@ 1 NOTE 1590 vs Bohowitynow. 2 CONT 1594 Sutyski. 2 CONT 1596 od oyca Kaczyn, Lyczyna, Kowale, Czerwianka, Nowosiolk 2 CONC i? Pisarz ziemski Lucki. 2 CONT 1596 vs Demian H - Hulaniki. 2 CONT 1598-99 Hulaniki. 2 CONT 1601 Benedykt z bratem Andzrejem i Michalem po smerci oyca 2 CONC - Rohowicze, Woronicze. 2 CONT 1602 zonie swej Marusze 6000zp na Lubitowie + Lipki. 2 CONT 1612 pasada i dwor w Hulanikach Jermochemu Szupszcze Koropa 2 CONC ckiemu. 2 CONT 1614 czesc Lubitowa Kalusowskiemu za 2000zp. 2 CONT 1616 czesc Lubitowa i Wolki Wasylu Kalusowskiemu. 2 CONT 1618 Choloniow od Anny Choloniewskiej. (rl_f91_rkps_196) 0 @I245@ INDI 1 _UID HLDMigvOml 1 NAME Marusza Demianowna /Pawlowicz/ 2 GIVN Marusza Demianowna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1635 1 FAMS @F492@ 1 NOTE pachowana w Zahoriwskim mon. albo brackiej cerkwi w Lucku ( 2 CONC Dowbiszczenko #575) 0 @I246@ INDI 1 _UID HLDmOOlhVb 1 NAME / (Hulewicz)/ 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F488@ 1 DEAT 1 FAMS @F493@ 0 @I247@ INDI 1 _UID HLDmR9omTQ 1 NAME Michal /Kalusowski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F493@ 0 @I248@ INDI 1 _UID HLDMtBy1h8 1 NAME Halszka Helena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Helena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F492@ 1 DEAT 2 DATE 1675 1 FAMS @F494@ 1 FAMS @F597@ 1 FAMS @F598@ 1 FAMS @F833@ 1 NOTE 1654 od Jana H podkom Luckiego czesc Radoszyna i Wulki (371 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1656-59 vs anna Staniszewska Konstantego Hulewiczowa (199, 2 CONC rl_f91_rkps_196). 0 @I249@ INDI 1 _UID HLdQrb1flG 1 NAME Pawel /Wyszynski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F495@ 0 @I250@ INDI 1 _UID HLdqWLBBdM 1 NAME Bogdana Deodota / (Hulewicz)/ 2 GIVN Bogdana Deodota 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F480@ 1 DEAT 1 FAMS @F495@ 1 FAMS @F591@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210. 2 CONT 1592 Brechowo (rl_f91_rkps_196) 0 @I251@ INDI 1 _UID HLdrCcyaVK 1 NAME Marusza / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 1 FAMS @F496@ 1 NOTE 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I252@ INDI 1 _UID HLdrNsVWQM 1 NAME Jan /Chreptowicz-Bohurynski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F496@ 0 @I253@ INDI 1 _UID HLdSDl2rzZ 1 NAME Zofia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 1 FAMS @F497@ 1 FAMS @F498@ 1 NOTE 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I254@ INDI 1 _UID HLdsJ9MxSU 1 NAME Katarzyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 1 FAMS @F689@ 1 NOTE 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I255@ INDI 1 _UID s8ASJEAYGW 1 NAME Mikolaj /Oglendowski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F816@ 1 DEAT 1 NOTE 1445 Biskowicze pod Samborzem 0 @I256@ INDI 1 _UID HLdSr9UAlK 1 NAME Kondrat Bog. /Smykowski/ 2 GIVN Kondrat Bog. 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F497@ 0 @I257@ INDI 1 _UID HLdtCJBxSo 1 NAME Grzegorz Dachnowicz /Zabokrzycki/ 2 GIVN Grzegorz Dachnowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F498@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 0 @I258@ INDI 1 _UID HLdTgCZLnD 1 NAME Jan Iwan G. /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Jan Iwan G. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F499@ 1 NOTE 1592 vs Sanguszko - Syrniki/Serniki. 2 CONT 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1595 dwor w zamku Luckim Hrehoremu Hulewiczowi (rl_f91_rkps 2 CONC _196) 2 CONT 1596 Bakowce Demianowi Hulewiczowi. 0 @I259@ INDI 1 _UID s8ASf5XTz5 1 NAME /Oglendowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F816@ 0 @I260@ INDI 1 _UID HLduCOFnqR 1 NAME Raina Gn. /Strzyzewska (Strodowska)/ 2 GIVN Raina Gn. 2 SURN Strodowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F750@ 1 DEAT 1 FAMS @F499@ 1 NOTE 1599, 1600 - Huhow (rl_f91_rkps_196) 0 @I261@ INDI 1 _UID HLdUu7ybRX 1 NAME Marusza / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F499@ 1 DEAT 2 DATE 1616 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 0 @I262@ INDI 1 _UID HLdvBFpne4 1 NAME Fedor Hryhorowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Fedor Hryhorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1616 1 FAMS @F500@ 1 FAMS @F501@ 1 NOTE chorazy wolynski (Woronczuk "Rodowody" s.210). 2 CONT 1592 vs Sanguszko - Syrniki/Serniki. 2 CONT 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1598 zapis 200 kop malz.swej i czesci Dolhego. 2 CONT 1600 Huhow. 2 CONT 1608 czesci Dolhego Gniewoszowi Hulewiczu Drozd. 2 CONT 1608 czesc Oszczowa od Andrzeja H. 0 @I263@ INDI 1 _UID HLdVkiZzyo 1 NAME Marusza /Liniewska/ 2 GIVN Marusza 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F500@ 0 @I264@ INDI 1 _UID HLdvSYswQS 1 NAME Teodora Patrykiewna /Kurozwonska z Kurozwonow/ 2 GIVN Teodora Patrykiewna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F268@ 1 DEAT 1 FAMS @F501@ 1 NOTE 1593, 1598, 1608 (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1608 czesci Dolhego Gniewoszowi Hulewiczu Drozd. 0 @I265@ INDI 1 _UID HLdwifsCxe 1 NAME Marusza / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F500@ 1 DEAT 2 DATE 1621 2 PLAC ???????, ????? 1 FAMS @F502@ 1 NOTE pochowana w Szczurynu (Dowbiszczenko #518) 0 @I266@ INDI 1 _UID HLdwNK2PTJ 1 NAME Jerzy /Woroniecki/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F502@ 0 @I267@ INDI 1 _UID HLdWTqf4UP 1 NAME Hrehory Hryhorowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Hrehory Hryhorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F479@ 1 DEAT 1 FAMS @F232@ 1 NOTE 1583 z ojcem vs Sanguszko. 2 CONT 1583 Dolhe,1585 Huhow, 1586 Bakowiec (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1593 - Serniki. 2 CONT 1600 Huhow (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1604 chorazy wolynski vs Charlinski - Poddubce ( (rl_f91_rk 2 CONC ps_27, str.104). 2 CONT pozwany przez Warkowskiego 1561 r., o zajecie gruntów w Ser 2 CONC nikach? 2 CONT Hrehory zapisal 1585 r. za zgoda rodziców oprawe na Huhowie 2 CONC zonie swej, ks. Aleksandrze Romanównie Dolskiej, a 1593 r. 2 CONC zapisal jej 1,600 kóp na swej czesci Poddubiec z przyleglo 2 CONC sciami. Nie zyl juz 1609 r. (Boniecki) 0 @I268@ INDI 1 _UID HLdxijEWOL 1 NAME Aleksandra Romanowna /Dolska/ 2 GIVN Aleksandra Romanowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F564@ 1 DEAT 2 DATE 1638 1 FAMS @F232@ 1 NOTE 1638 Testament (333, rl_f91_rkps_196) 0 @I269@ INDI 1 _UID s8AQDFWBZG 1 NAME Jan /Czelantko/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F815@ 1 NOTE 1430 lancutski starosta 0 @I270@ INDI 1 _UID HLdXqxaRVF 1 NAME Jerzy /Czerniewski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F315@ 0 @I271@ INDI 1 _UID HMAOx72nvi 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F492@ 1 DEAT 2 DATE 1634 1 FAMS @F503@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.212. 2 CONT Prawoslawna, pachowana w Zimnenskim mon.(Dowbiszczenko #517 2 CONC ) 0 @I272@ INDI 1 _UID HMAp4E9BZW 1 NAME Krzysztof /Koziczyn/ 2 GIVN Krzysztof 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F503@ 0 @I273@ INDI 1 _UID HMAPTvBZoy 1 NAME Marusza / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F483@ 1 DEAT 1 FAMS @F504@ 1 FAMS @F505@ 1 NOTE 1569 2 CONT 1593 0 @I274@ INDI 1 _UID HMAq41gGSY 1 NAME Jan Janusz /Boremski z Pinska/ 2 GIVN Jan Janusz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F737@ 1 DEAT 1 FAMS @F504@ 0 @I275@ INDI 1 _UID HMAQyaiOyb 1 NAME Jan /Bokij z Pieczychwostow/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F505@ 0 @I276@ INDI 1 _UID HMArYVj1tr 1 NAME Zofia /Strusiowna z Komorowa/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F288@ 1 FAMS @F506@ 1 NOTE 1606 Smoliow. 2 CONT 1613 nabyla polowe Przedmiescia i trec Kiwincow? od Fedora 2 CONC H (rl_f91_rkps_196) 0 @I277@ INDI 1 _UID HMArubnivr 1 NAME Benedykt /Hulewicz Zaturecki/ 2 GIVN Benedykt 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1580 1 FAMC @F258@ 1 DEAT 2 DATE 1613 1 FAMS @F274@ 1 FAMS @F506@ 1 NOTE 1603 dekret z wojewoda Minskim Janem Pacem (LM203-13N-22o). 2 CONT 1601 Benedykt z bratem Andzrejem i Michalem po smerci oyca 2 CONC - Rohowicze, Woronicze. 2 CONT 1602 Zubilno u Michala Drozd.H kupiona bratu stryjecznemu H 2 CONC niewoszowi Semenowiczowi H za 1000zl. 2 CONT 1603 Mikolajowi Sapieze prawo na Nieswicz i Berezolupy. 2 CONT 1605 vs Wielicki. 2 CONT 1606 sprzedal czesci Zubilna i Semerenkow Gniewoszowi Hulew 2 CONC iczowi. 2 CONT 1608 vs Bukojemski - Serniki. Sprzedal Zurowicze Andrzejowi 2 CONC Leszczynskiemu. 2 CONT 1610 sprawa vs Pac - Osnica. 2 CONT 1610 sprzedal Smolihow Aleksandrowi Kulikowskiemu. 2 CONT 1612 kwit dominikanom Luckim na 200zp z wsi Przedmiescia. 2 CONT 1613 sprzedal Zaturce i Szelwowiec p.Janowi Lahodowskiemu/L 2 CONC educhowskiemu za 55000zp. Zabit mieszcznami Luckimi (rl_f91 2 CONC _rkps_196). 2 CONT 1613 kwit z miecznikom wolynskim Bondzynskim (LM205-15Q-43 2 CONC ). 0 @I278@ INDI 1 _UID HMBmTwW5hT 1 NAME Mikolaj Benedyktowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Mikolaj Benedyktowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F506@ 1 DEAT 1 FAMS @F91@ 1 NOTE dziedzic na Wojutynie 1614. 2 CONT 1614 vs Andrzej H. 2 CONT 1617 z stryjem Andrzejem H vs Szczesny Strzedzinski i Zofij 2 CONC a z Komarowa 1-vo Hulewiczowa - Przedmiescie Luckie (rl_f91 2 CONC _rkps_196) 0 @I279@ INDI 1 _UID HMBN4tCTcp 1 NAME Krzysztof /Pociej/ 2 GIVN Krzysztof 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F741@ 1 DEAT 2 DATE 1605 1 FAMS @F507@ 1 NOTE 1594 Nieswicz od ojtca Halszki (rl_f91_rkps_196) 0 @I280@ INDI 1 _UID HMBnfpdeaB 1 NAME Halszka Elena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Elena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F486@ 1 DEAT 2 DATE 1642 2 PLAC ???????, ???? 1 FAMS @F507@ 1 FAMS @F508@ 1 OBJE 2 FILE C:\Users\Germain\Documents\My Family\wolynskie-latin.files\anna-halszka.jpg 3 FORM jpg 2 TITL anna-halszka 2 _PRIM Y 1 NOTE (Dowbiszczenko s.518) 2 CONT 1600 Ochlopowie od ojca (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1612 sprawa vs Benedykt H. 0 @I281@ INDI 1 _UID HMBNS2hvFS 1 NAME Stefan B. /Lozka/ 2 GIVN Stefan B. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1545 1 FAMC @F583@ 1 DEAT 2 DATE 1618 1 FAMS @F508@ 1 NOTE podczaszy kijowski, stolnik kijowski 0 @I282@ INDI 1 _UID HMBoOvDovY 1 NAME Maria / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 1 FAMS @F509@ 0 @I283@ INDI 1 _UID HMBoRoU1PF 1 NAME Hawryla /Bokij Pieczychwost/ 2 GIVN Hawryla 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F673@ 1 DEAT 1 FAMS @F509@ 0 @I284@ INDI 1 _UID HMCyAHhWcv 1 NAME Jan Juriewicz /Hulewicz na Hulewiczowie/ 2 GIVN Jan Juriewicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1620 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 2 DATE 1680 1 FAMS @F110@ 1 FAMS @F180@ 1 NOTE podkomorzy lucki (Encyklopedia powszechna), dziedzic Hulewi 2 CONC czowa. 2 CONT Podstoli wolynski 1661, marszalek kola rycerskiego 1667 (AY 2 CONC ZR II-2 #221). 2 CONT Radoszyn, Poworsk, Jezerno, Rudka, Zanoczewka, Werbne 1650- 2 CONC 1653 (AYZR VII-2 #464) . 2 CONT Dolhe, sam w woysku 1679 (AYZR VII/3 #220)? 2 CONT Poworsk 6 dymy, Huluwka 3 dymy 1662 (AYZR VII/3 # 124, 147) 2 CONC . 2 CONT W testamente Pawla Hulewicza Sernickiego. 2 CONT 1638 Waclaw i Jan syny Jerzego vs Wisniowecki - Pieczychwos 2 CONC ty. 2 CONT 1638 od Filona H Waclawowi, Janowi i Maryannie po smerci oy 2 CONC ca Jerzego - Pieczychwosty, Szepel, Bielow, Podbereznie, Ma 2 CONC tow, Milatyn, Strzylce, Naukolyszki, Myliow. 2 CONT 1638 Waclaw i Jan - Czeremoszno, Poworsk, Hruszowno, Jezier 2 CONC no, Zajaczowka. 2 CONT 1640 Waclaw i Jan H vs Leszczynscy - Poworsk, Horodok, Hrus 2 CONC zewno, Czeremoszno. 2 CONT 1640 Wacalw i Jan Andrzejowi Massalskiemu obligat Sielec. 2 CONT 1641 Samuelowi Banieckiemu czesc Hrywiatek za 500zl. obliga 2 CONC t. 2 CONT 1641 Tarnowskim za 1100zl czesc Obzyra obligat. 2 CONT 1643 Stefanowi Polu...nskiemu za 4000zl Zajaczowke obligat. 2 CONC Ciechanowskiemu czesc Czerniowa za 200zl. 2 CONT 1644 Kilianu Wielhorskiemu za 6000zl Poworsk. 2 CONT 1646 zonie swej za 50000zl Hulewiczow, Jezierno, Hruszowno, 2 CONC Poworsk, Czeremoszne, Radoszyn, Wulke, Hrywiatki, Bereznic 2 CONC e obligat. 2 CONT 1653 z zona Zofia Kaszewska. 2 CONT 1663 vs Piotr Torlikowski - Czeremoszne. 2 CONT 1669 vs Kalusowski - Uchowieck. 2 CONT 1679 z zona Kaszewska vs hr.Tarkowska, Leduchowska. 2 CONT 1683 vs Maniecki - Hrywiatki. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I285@ INDI 1 _UID HMCyFng1l9 1 NAME Zofia Anna /Kaszewska z Kaszowa/ 2 GIVN Zofia Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1620 1 DEAT 2 DATE 1655 1 FAMS @F180@ 1 NOTE 1655 Testament (373, rl_f91_rkps_196) 0 @I286@ INDI 1 _UID HMCYIVfRHB 1 NAME Samuel Jan /Hulewicz na Hulewiczowie/ 2 GIVN Samuel Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F110@ 1 DEAT 1 FAMS @F222@ 1 NOTE stolnik nowogrodzki 1680 2 CONT 1669 Isajkowska i syny Stanislaw, Samuel i Waclaw H vs (401 2 CONC , rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1677 z stryjem vs Balaban - Radoszyn. 2 CONT 1680 Stanislawowi i Samuelowi H po oycy pozesja w Radoszyn 2 CONC i Czeremoszne. 2 CONT 1682 Katarzyna H Czarniecka vs Jan, Stanislaw, Samuel H - R 2 CONC adoszyn, Hrywiatki. 2 CONT 1687 Stanislaw i Samuel H vs dzieci Stefana Balabana - Rado 2 CONC szyn i Byten. 2 CONT 1689 Stanislaw i Samuel H vs - Lawrow i Bakowce. 2 CONT 1690 Stanislaw i Samuel H vs Katarzyna H Kaszowska Brzeska 2 CONC - Hulewa Woda, Rudnia. VS Stefan Rzeczycki - Poworsk. 2 CONT 1700 Stanislaw i Samuel H vs Balaban - Byten i Radoszyn. 2 CONT 1701 Stanislaw i Samuel H vs Stefan Czarniecki - 23500zl. 2 CONT 1715 Ludwikowi Manieckiemu Hrywiatki za 25000zl. 2 CONT 1715 Samuela H - Hulewiczow, Jezierno, Hruszowno, Czyrska R 2 CONC uda, Zajaczowka, Czeremoszno, Hrywiatki. 0 @I287@ INDI 1 _UID HMCyW6bpYd 1 NAME Stanislaw /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F110@ 1 DEAT 2 DATE 1728 1 FAMS @F199@ 1 NOTE 1669 Isajkowska i syny Stanislaw, Samuel i Waclaw H vs (401 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1677 z stryjem vs Balaban - Radoszyn. 2 CONT 1680 Stanislawowi i Samuelowi H po oycy pozesja w Radoszyn 2 CONC i Czeremoszne. 2 CONT 1682 Katarzyna H Czarniecka vs Jan, Stanislaw, Samuel H - R 2 CONC adoszyn, Hrywiatki. 2 CONT 1687 Stanislaw i Samuel H vs dzieci Stefana Balabana - Rado 2 CONC szyn i Byten. 2 CONT 1689 Stanislaw i Samuel H vs - Lawrow i Bakowce. 2 CONT 1690 Stanislaw i Samuel H vs Katarzyna H Kaszowska Brzeska 2 CONC - Hulewa Woda, Rudnia. VS Stefan Rzeczycki - Poworsk. 2 CONT 1697 Manieckiej za 1000zl Hrywiatki obligat. 2 CONT 1700 Stanislaw i Samuel H vs Balaban - Byten i Radoszyn. 2 CONT 1701 Stanislaw i Samuel H vs Stefan Czarniecki - 23500zl. 2 CONT 1712 Radoszyn. VS Stefan & Franciszek Kaszowscy o 25000zl. 2 CONT 1715 Stanislawa H - Radoszyn, Wulka, Poworsk, Uchowieck. 2 CONT 1717 Matynskiemu za 32000zl Wulke Radoszynska, Poworsk. 2 CONT 1727 razgraniczenie dobr z Samuelem H. 0 @I288@ INDI 1 _UID HMCRMDxpgf 1 NAME Pelagia /Suropiatowicz-Ozdowska/ 2 GIVN Pelagia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F746@ 1 DEAT 1 FAMS @F243@ 1 FAMS @F511@ 1 NOTE W 1570 r. zamienila ze szwagrem Wasilem dobra swe Sytyski, 2 CONC Witowe, Tywrów etc., w braclawskiem, na Hruszowno, w luckie 2 CONC m (???? 8-6 ?280). POLONIA Matysowna z Ozdowa (Biblioteka 2 CONC warszawska 1903, #579) 2 CONT 1566 vs Zbarski, Siemaszko, Serbinow (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1577 z synami Demjanem i Michalem H podymny z Radoszyna, Hr 2 CONC uszowna i Oziera, Lawrowa i Mytyszcz, Sierchowa. 0 @I289@ INDI 1 _UID HMCroq5R2a 1 NAME Roman /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 2 DATE 1565 1 FAMS @F511@ 1 NOTE 1528 rejestr wojska - Roman a Semen Radoszyncsy 1 kon. 2 CONT W 1564 r. nabyl od brata swego Hrehorego dwór na zamku w Lu 2 CONC cku. 2 CONT Hruszewno. 2 CONT 1565 Testament Romana H: Hrehoremu i Wasylowi H. dorba Rado 2 CONC szyn, Hruszowno i na Podolu Uteski (rl_f91_rkps_196) 0 @I290@ INDI 1 _UID HMCsDW98O5 1 NAME Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F232@ 1 DEAT 1 FAMS @F315@ 1 NOTE 1609 Iwan Piotr i Roman vs Jerzy Czerniowski (rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 0 @I291@ INDI 1 _UID HMCSSAWPcr 1 NAME Teodor /Zloba Czernczycki/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1579 1 FAMS @F667@ 1 NOTE Córka ich Maryna, wyszla 1-o v. za Fedora Zlobe Czernczycki 2 CONC ego, który jej zapisal 650 kóp groszy wiana 1579 0 @I292@ INDI 1 _UID HMCtpS1OXR 1 NAME Jan /z Warezyna Rogala/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1589 1 FAMS @F510@ 0 @I293@ INDI 1 _UID HMCTrd16PQ 1 NAME Michal /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F272@ 1 FAMS @F512@ 1 NOTE 1588 Demian i Michal H W vs Choloniewski, Uhrynowska, Kozin 2 CONC ski - Cewow. 2 CONT 1598 sprawa Demian Michal i Iwan Hulewicze vs Kalusowski i 2 CONC Radziwill - Ozdow (rl_f91_rkps_196) 0 @I294@ INDI 1 _UID HMCTxdI4bP 1 NAME Halszka Seb. /Kozlakowska/ 2 GIVN Halszka Seb. 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F512@ 1 NOTE 1587 Radoszyn od meza 0 @I295@ INDI 1 _UID HMCU32n0JR 1 NAME Demian Dominik Romanowicz /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Demian Dominik Romanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F216@ 1 NOTE Posel 1575 r.; 1585 Lawrow, Hruszowno; 1589 sprzedal Cehow 2 CONC Wasylowi Hulewiczowi; 1589 Serchow od wuja Bazyla; poborca 2 CONC 1591 r. w Podolskim, deputat wolynski na Trybunal 1595 r., 2 CONC sedzia grodzki wolynski 1599 r. 2 CONT 1579 Fedor Romanowicz bratu Demianu H plac w zamku okolnym 2 CONC Luckim kolo placu Oszczowskiego i Dmytryjowskiego (237, rl_ 2 CONC f91_rkps_196) 2 CONT 1580 sprzedal Fedorowi Wojutynskiemu za 200kop Cehow i Serh 2 CONC ow. 2 CONT 1580 Hruszowno i Jezerzany od zony. 2 CONT 1581 vs Gabryel Rusinowski - Mytyszcze i Lawrow. 2 CONT 1585 vs Andrzej Sielecki - Ozerany. 2 CONT 1586 vs Wasyl H - Hruszowno, Sutyski. 2 CONT 1588 Demian i Michal H W vs Choloniewski, Uhrynowska, Kozin 2 CONC ski - Cewow. 2 CONT 1592 od Hryhora, Iwana i Fedora H dobra Serny i Kniahynin. 2 CONT 1593 czesc Hulanikow od Hrehorego i Fedora Hulanickich. 2 CONT 1593 vs Woroniecki - Hruszowno. 2 CONT 1595 nabyl Bakowice od Iwana i Hrehorego Hulewiczow. 2 CONT 1596 czesc Hrushowna od Woronieckiego. 2 CONT 1598 sprawa Demian Michal i Iwan Hulewicze vs Kalusowski i 2 CONC Radziwill - Ozdow. 2 CONT 1598 Lawrow, Mytyszcze, Bakowice. 0 @I296@ INDI 1 _UID HMCUbCbpxX 1 NAME Anastazja Nastazja /Kurozwonska z Kurozwonow/ 2 GIVN Anastazja Nastazja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F268@ 1 DEAT 1 FAMS @F216@ 1 NOTE 1594 od meza Radoszyn, Hruszowno, Hulaniki. 2 CONT 1600 vs Michal Siemaszko (rl_f91_rkps_196) 0 @I297@ INDI 1 _UID HMCUN8kR1H 1 NAME Aleksander D. /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Aleksander D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 NOTE 1599 (151, rl_f91_rkps_196) 0 @I298@ INDI 1 _UID HMCV5ZuKZ7 1 NAME Konstancja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 FAMS @F513@ 1 FAMS @F515@ 1 NOTE 1640 Testament brata - 6000zl na Sielcu. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I299@ INDI 1 _UID HMCv6zyipm 1 NAME Filon /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Filon 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 2 DATE 1640 1 FAMS @F301@ 1 NOTE 1629 Uchoweck, Serhow. 2 CONT Lublin? dziedzic Hubina, Radoszyna, posesor Swinarzyna, uma 2 CONC rl bezdzietny. 2 CONT dworzanin Wojewody Sandomirskiego (Dziela poetyczne, wiersz 2 CONC em i proza J.U. Niemcewicza 1838, T5) 2 CONT Poete et philosophe (paradoxal). 2 CONT Nadanie Luckiemu kosciolu jezuitow 5000zl, na Hulewiczewski 2 CONC kosciol 1000zl, pochowan u jezuitow w Lucku (Dowbiszczenko 2 CONC #516) 2 CONT 1599 Jerzy i Filon H vs Bokij (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1601 pozew na Koszce z Politan (LM202-12M-70o). 2 CONT 1602 sprawa z Jerzym vs Balaban - siolo Nowzyna. 2 CONT 1607 od matki Lawror, Mytyszcze, Bakowce, Serhow. 2 CONT 1612 sprzedal czesci Hulanikow Alexandrowi Barcikowskiemu z 2 CONC a 1000zp. 2 CONT 1613 Radoszyn od Romana H. 2 CONT 1623 Barcikowskiemu czesc Hulanikow za 1000zl. 2 CONT 1626 vs Leszczynski - Serhow. 2 CONT 1628 od stryja Stefana na Hunczybrod posesja. 2 CONT 1628 od brata Jerzego Pieczychwosty, Strylcze, Milatyn. 2 CONT 1628 od Stefana czesc na Hunczymbrodzie. 2 CONT 1630 vs Balaban - Radoszyn. 2 CONT 1631 vs Puzyna - Hulaniki. 2 CONT 1631 vs Jerzy Zaslawski - Swiniarzyn. 2 CONT 1637 od Piotra Danilewicza - Podlisie. 2 CONT 1639 vs Dymitri Balaban - Radoszyn. 2 CONT 1640 vs Henryk Kaszewski - Radoszyn. 2 CONT 1640 Testament. 2 CONT (rl_f91_rkps_196). 0 @I300@ INDI 1 _UID HMCVdl7N6o 1 NAME Adam /Rudecki/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F513@ 0 @I301@ INDI 1 _UID HMCvFiyX9K 1 NAME Roman D. /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Roman D. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1580 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 FAMS @F514@ 1 NOTE 1614 zone swej 8000zp na Radoszynie (rl_f91_rkps_196) 0 @I302@ INDI 1 _UID HMCvmz5iUE 1 NAME Anna /Bielewska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F514@ 0 @I303@ INDI 1 _UID HMCwom1wGF 1 NAME Piotr /Jacimierski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F731@ 1 DEAT 1 FAMS @F515@ 1 NOTE deputat na trybunal, posel na sejm 0 @I304@ INDI 1 _UID HMCWVP65EG 1 NAME Anastazja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anastazja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 FAMS @F271@ 1 FAMS @F516@ 0 @I305@ INDI 1 _UID HMCx3tZ1iN 1 NAME Jerzy /Siehen/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F516@ 0 @I306@ INDI 1 _UID HMCXF1P5Vw 1 NAME Jerzy /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 2 DATE 1638 1 FAMS @F55@ 1 FAMS @F81@ 1 NOTE 1601 pozew na Koszce z Politan (LM202-12M-70o). 2 CONT 1619 podkomorstwo Luckie (LM209-19V-53o) podkomorzy Lucki. 2 CONT 1599 Jerzy i Filon H vs Bokij (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1602 sprawa z Filonem vs Balaban - siolo Nowzyna. 2 CONT 1602 vs archimandryta zydyczy - Niezel. 2 CONT 1607 od matki Lawror, Mytyszcze, Bakowce, Serhow; od Filona 2 CONC czesci Hulanikow. 2 CONT 1607 sprawa vs Rafal Leszczynski - Hruszowno. 2 CONT 1610 z matka vs Korecki - Bakowce. 2 CONT 1610 posesja zonie w Hruszownie. 2 CONT 1610 Obzyr od Filona H. 2 CONT 1615 vs Janusz Zaslawski - Piaseczna, Poworsk. 2 CONT 1617 od Alexandra Krasowksiego czesc Hrusozwna i Ozerna. 2 CONT 1617 Slobychowo? 2 CONT 1618 przywieej od krola na prawo magdeburskie miastu Hulewi 2 CONC cze. 2 CONT 1619 Jan Roman i Piotr H sprzedali Bakowce Jerzemu Hulewic 2 CONC zowi. 2 CONT 1624 vs Jelowicki - Poworsk. Vs Zaslawski - Hruszowno. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1625 Jerzy, Gniewosz, Semen, Iwan i inni Hulewicze vs domin 2 CONC ikanie luckie - cerkiew sw. Dymitra. 2 CONT 1628 Czeremoszno od Zaslawskiego. Hrywiatek polowa od Wisni 2 CONC oweckiego. 2 CONT 1628 vs Filon - Pieczychwosty. 2 CONT 1629 Lawrow, Mytyszcze, Bakowce. 2 CONT 1630 vs Leszczynski - Hrushowno. vs Sanguszko - Czeremeszne 2 CONC , Hrywiatki. 2 CONT 1631 od Chrynickich nabyl Hnidawa. 2 CONT 1636 vs Bakowiecki - Bakowce, Lawrow. 2 CONT 1637 vs Leszczynski - Obzyr. 2 CONT 1639 od Leszczynskich Hrudy/Czerniawka/Perestyn. 2 CONT 1637 vs Leszczynscy - Hruszowce, Czernohorodek (rl_f91_rkps 2 CONC _27, str.137) 2 CONT dziedzic miasta Hulewiczowa, które zalozyl na gruntach wsi 2 CONC Wola Pruszowska 1634 r., Hruszowna, Obzyra, Rudy, Poworska, 2 CONC Czeremoszny, Hrywiatek, Pieczyhwost, Strilcze, Nawkoliske, 2 CONC Miliatyn, Matiw, Smykiw, Pidberezne, Pulhaniw, Lawry, Baki 2 CONC wcy; podkomorzy lucki 1619-37. 2 CONT Konwert do katolicyzma ~1610. 0 @I307@ INDI 1 _UID HMCxjgW8jP 1 NAME Teofila / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 0 @I308@ INDI 1 _UID HMCXLmEeLl 1 NAME Katarzyna /Siennicka/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F55@ 0 @I309@ INDI 1 _UID HMd043lW4G 1 NAME Zofia Anna /Blinowska Janiszewska? (z Grabianowicz)/ 2 GIVN Zofia Anna 2 SURN z Grabianowicz 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F222@ 1 FAMS @F517@ 1 NOTE 1715 pozesja w Berezniec Radoszynie (560, rl_f91_rkps_196). 2 CONC 1723 vs Waclaw Matynski i Ludwik Maniecki - Hruszowno, Zaja 2 CONC czowka. 2 CONT 1730-32 z dziecmi vs Maniecki - Radoszyn. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub VII.1705, Kowel. 0 @I310@ INDI 1 _UID HMD0gj8bdy 1 NAME Jan Iwan /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jan Iwan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F518@ 1 DEAT 2 DATE 1628 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMS @F290@ 1 FAMS @F291@ 1 NOTE Prawoslawny, pachowan w Pokrowskiej cerkwi Wojutynia (Dowbi 2 CONC szczenko #517) 2 CONT 1597 Jacko Bohusz i Iwan Hulewicze sprzedali dwor w zamku L 2 CONC uckim Michalu Hulewiczowi za 200 kop. 2 CONT 1599 Michal, Jacko, Bohusz, Iwan Wojutynscy, Piotf i Fedor 2 CONC Wasylewicze H vs Jerzy Kierdej o spalenie mlyna. 2 CONT 1600 Wojutyn. 2 CONT 1615 sprawa z Fedorem H W - Dworzyszcze. 2 CONT 1619 Iwan Jacko i Michal vs Piotr i Fedom H - Wojutyn. 2 CONT 1628 Testament. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I311@ INDI 1 _UID HMd0lT5NFf 1 NAME Ludwika / (Hulewicz)/ 2 GIVN Ludwika 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 FAMS @F565@ 1 FAMS @F634@ 0 @I312@ INDI 1 _UID HMD0O1lTn4 1 NAME Marianna Marusza /Zaleska/ 2 GIVN Marianna Marusza 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F291@ 1 NOTE 1628 Wojutyn (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1631 Maryna Iwanowa H Zaleska i Jackowa H. Rykalska i Semen 2 CONC H. vs Daniel i Hryhory braci - Wojutyn. 0 @I313@ INDI 1 _UID HMd11W8L8f 1 NAME Salomea /Gostynska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Salomea 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 FAMS @F221@ 0 @I314@ INDI 1 _UID HMD1BvRoMu 1 NAME Raina G. / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Raina G. 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F519@ 1 DEAT 2 DATE 1591 1 FAMS @F520@ 1 FAMS @F674@ 1 FAMS @F675@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I315@ INDI 1 _UID HMd1FFBO0l 1 NAME Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 FAMS @F408@ 1 NOTE stolnik braclawski 1736 r., a stolnik nowogrodzki 1742 roku 2 CONC . stolnik czerniechowski, dziedzic Czeremeszna. 2 CONT 1726 vs Bogucki - Poworsk. VS Maniecki - dokumenty po wuju 2 CONC Stanisl H (583, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1728 vs Ludwik Maniecki - Radoszyn. VS Dymitr Jelowicki - J 2 CONC eziorno, Hrywiatki, Hulewiczowo, Sitowieck. 2 CONT 1729 H Jerzy Jan i Jozef z matka i siostra vs Maniecka (605 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1730 z matka vs Malewski - Hruszowno. 2 CONT 1731 od matki 18000zl. 2 CONT 1733 kontrakt z Wladyslawem Czarnieckim - Berezne za 2000zl 2 CONC . 0 @I316@ INDI 1 _UID s8ALXuszgt 1 NAME Jakub /Hermanowski/ 2 GIVN Jakub 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F814@ 1 DEAT 1 NOTE Hermanowicze, Malchowicze 1508 0 @I317@ INDI 1 _UID RJgonoSUz8 1 NAME Andrzej /Piesciorowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F738@ 0 @I318@ INDI 1 _UID HMD2NpG709 1 NAME Fedora / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F521@ 1 DEAT 1 FAMS @F522@ 0 @I319@ INDI 1 _UID HMD2XCKQi0 1 NAME Andrzej D. /Rohozinski/ 2 GIVN Andrzej D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F769@ 1 DEAT 1 FAMS @F522@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I320@ INDI 1 _UID R6ByA1MJ1g 1 NAME Szymon Semion K. /Hulewicz/ 2 GIVN Szymon Semion K. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1630 1 FAMC @F426@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.207 0 @I321@ INDI 1 _UID HMD3p6viYY 1 NAME Senko Szymon /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Senko Szymon 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F452@ 1 DEAT 2 DATE ABT 1570 1 FAMS @F261@ 1 FAMS @F523@ 1 FAMS @F524@ 1 NOTE 1528 jeden kon w wojsku. 2 CONT 1566 sprawa s zeciem Bialostockim (rl_f91_rkps_196) 0 @I322@ INDI 1 _UID HMd42MLNCN 1 NAME Marianna Maryna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna Maryna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 2 PLAC ???????, ???? 1 NOTE Brygitka klasztoru luckiego. 1638 nadanie 1000zl mon.Brygid 2 CONC y Luckiemu; pachowana w kosciele sw.Michala w Lucku (u bryg 2 CONC idok) (Dowbiszczenko #518) 2 CONT 1638 od Filona H Waclawowi, Janowi i Maryannie po smerci oy 2 CONC ca Jerzego - Pieczychwosty, Szepel, Bielow, Podbereznie, Ma 2 CONC tow, Milatyn, Strzylce, Naukolyszki, Myliow. 2 CONT 1638 Testament brygitkom luckim. 2 CONT 1640 Testament Filona H po 100zl w rok. 2 CONT 1653 vs Jan i Waclaw H (370, rl_f91_rkps_196). 0 @I323@ INDI 1 _UID HMD4MD5qbj 1 NAME Marya Hniewoszowna /Smykowska/ 2 GIVN Marya Hniewoszowna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1579 1 FAMS @F233@ 1 FAMS @F523@ 1 NOTE 1573 (231, rl_f91_rkps_196) 0 @I324@ INDI 1 _UID HMD4qg6kdJ 1 NAME Maria // 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F524@ 1 FAMS @F584@ 0 @I325@ INDI 1 _UID HMd4ucapG9 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 1 FAMS @F140@ 1 NOTE 1640 Testament Filona H 3000zl. 2 CONT 1678c testament brata - Lenieszow? 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I326@ INDI 1 _UID HMD4wNvoyB 1 NAME Wasyli Semenowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Wasyli Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F523@ 1 DEAT 2 DATE 1607 1 FAMS @F269@ 1 NOTE 1563 sprawa z ojcem vs Jan Maszusa? vs wladyka Lucki. 2 CONT 1567 vs Korecki, Smykowski. 2 CONT 1579 vs Marija Pruska, Smykowskie. Bajow? 2 CONT 1585 vs Fedor Hawrylowicz H W (rl_f91_rkps_196) 0 @I327@ INDI 1 _UID HMd52HKJZQ 1 NAME Kilian /Wielhorski/ 2 GIVN Kilian 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F140@ 0 @I328@ INDI 1 _UID HMD57ut3Cp 1 NAME Teodora J. /Okorska/ 2 GIVN Teodora J. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F784@ 1 DEAT 1 FAMS @F269@ 1 NOTE 1570, 1610, 1622 (rl_f91_rkps_196) 0 @I329@ INDI 1 _UID RJEaPZ4nsh 1 NAME Lukasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F137@ 1 DEAT 1 NOTE 1687 Tomasz z synami i corka Pioitruszewscy i Falibowski o 2 CONC 10000zl na Nowosiolkach. 2 CONT 1699 z oycem vs Suchodolscy - Kopyle. 2 CONT 1702 Tomasz z dziecmi Janowi Piotruszewskiemu czesc Witoniz 2 CONC a. 0 @I330@ INDI 1 _UID HMD5kS3hBT 1 NAME Teodor Fedor B. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Teodor Fedor B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 2 DATE 1626 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMS @F297@ 1 FAMS @F527@ 1 NOTE Pachowany w Pokrowskiej cerkwi w Wojutynie (Dowbiszczenko # 2 CONC 517) 2 CONT 1582 Fedor Wasyli i Piotr H W - Hat' (239, (rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1602 Fedor z bratem stryjecznym Piotrem Woj. i Wasylem Pawl 2 CONC owiczem o 500kop Kirdeja. 2 CONT 1612-13 Petroni H czesci wsi Wojutynia Fedorowi H. 2 CONT 1614 zone swej 2000zp na Wojutynie. 2 CONT 1619 Iwan Jacko i Michal vs Piotr i Fedom H - Wojutyn.(rl_f 2 CONC 91_rkps_196) 2 CONT 1599 Skarbnik Thesaurarius kijowski? Klucznik kojowski. 0 @I331@ INDI 1 _UID HMD5ofwcA0 1 NAME Katarzyna /Pawlowicz/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F297@ 1 NOTE 1624 (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1625 Lawrow od Fedora Nieswickiego. 2 CONT 1626 vs Piotr Wojutynski. 2 CONT 1627 vs Waclaw H. 0 @I332@ INDI 1 _UID HMd5omWweh 1 NAME Waclaw na Koniuchach /Hulewicz/ 2 GIVN Waclaw na Koniuchach 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1610 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 2 DATE 1678 2 PLAC Polska, Lublin 1 FAMS @F525@ 1 FAMS @F526@ 1 NOTE 1629 od Borkowskiego? czesc Hulanik. 2 CONT 1634 Wojciechowi Lyhowskiemu czesc Hulanikow. 2 CONT 1638 Waclaw i Jan syny Jerzego vs Wisniowecki - Pieczychwos 2 CONC ty. 2 CONT 1638 od Filona H Waclawowi, Janowi i Maryannie po smerci oy 2 CONC ca Jerzego - Pieczychwosty, Szepel, Bielow, Podbereznie, Ma 2 CONC tow, Milatyn, Strzylce, Naukolyszki, Myliow. 2 CONT 1638 Waclaw i Jan - Czeremoszno, Poworsk, Hruszowno, Jezier 2 CONC no, Zajaczowka. 2 CONT 1638 od Wisnioweckiego - Rochmanow w Krzemenieckiem. 2 CONT 1638 za 9000zl Pieczychwosty Marcinowi Czaplicowi. 2 CONT 1638 od Lukasza i Polonii H - Smordwa. 2 CONT 1640 Waclaw i Jan H vs Leszczynscy - Poworsk, Horodok, Hrus 2 CONC zewno, Czeremoszno. 2 CONT 1640 Wacalw i Jan Andrzejowi Massalskiemu obligat Sielec. 2 CONT 1641 Rezow i Rokitnica. 2 CONT 1643 Zahorowskiemu za 6000zl czesc Bakowiec obligat. 2 CONT 1643 vs Mikolaj Czartoryski - 60000zl. - Usicze, Szepel. 2 CONT 1644 vs Chomiaki - Smordwa. 2 CONT 1648 w Serchowie na czesci Filona H od Jarosza i Gabryela H 2 CONC ulewiczow. 2 CONT 1648 Jerzemu Horainowi polowe Rokitnicy. 2 CONT 1652 jurat z Koniuch, Lawrowa, Jezowa, Rokitnicy, Bakowiec, 2 CONC Serchowa, Jaroszina. 2 CONT 1655 od Stefanowej Czetwertynskiej - Biskupice. 2 CONT 1661 Janowi Wiszniowskiemu za 800zl czesc Lawrowa. 2 CONT 1665 od Gabryela H czesc Serchowa. 2 CONT 1667 Woslawice od Tyszkiewiczow. Fundowal kosciol drzewnian 2 CONC y na Koniuchach. 2 CONT 1668 vs Jan Zahorowski - Horochow. Wereszczece na Mytyszcza 2 CONC ch. 2 CONT 1671 od Daniela Stepkowskiego Dublany, ... , czesc Mararszc 2 CONC zyzny w Dymidowa. 2 CONT 1672 vs Zahorowski o 2000zl. 2 CONT 1672 Pozesja w dwa domy w Lucku od Jowela Juzykiewicza? 2 CONT 1674 Teofili Boguckiej za 3000zl polowe Bakowiec. 2 CONT 1675-76 z synami brata Jana vs Balabanscy - Radoszyn od Byt 2 CONC nia. 2 CONT 1677 vs Suchodolscy - Gardzienice w lubelskim. 2 CONT 1678 Testament: szpital w Koniuchach, kaplica u dominikanow 2 CONC w Lubline. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Podsedek lucki 1646 r., podkomorzy lucki 1661. Kasztelan br 2 CONC aclawski 1676 (Bon, Encyklopedia powszechna). Rotmistrz dw 2 CONC or krolewski. Marszalek kapit. 2 CONT 1648 Bilopol podkomorzego luckiego (Jaroszynski "Wolyn..." 2 CONC s.354). 2 CONT Pulkownik 1670. dziedzic Koniuch. Gardzienice 1677 (woj. lu 2 CONC belskie) 2 CONT Klasztor dominikanski w lublinu. 2 CONT 1648-55 Kuty. Lawrow, Bakowce, Jezowo, Rokitnica 1650-53. 2 CONT CUDNÓW 26 wrzesnia do 1 listopada 1660 r: Waclaw Hulewicz N 2 CONC owina, kasztelan braclawski - ranny. 0 @I333@ INDI 1 _UID HMd61s9LqU 1 NAME Ewa /Charleska z Charleza/ 2 GIVN Ewa 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F719@ 1 DEAT 1 FAMS @F525@ 0 @I334@ INDI 1 _UID HMd6DIdjDr 1 NAME Marianna Danielowna /Stempkowska/ 2 GIVN Marianna Danielowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F526@ 1 NOTE 1680 vs Katarzyna H Czarniecka - Dubliany (435, rl_f91_rkps 2 CONC _196) 2 CONT 1689 vs choragiew Potockiego. 2 CONT 1690 Kykowskiemu za 2000zl Lipiboki. 2 CONT 1691 vs Sieczynski - Chrynniki (507, rl_f91_rkps_196) 0 @I335@ INDI 1 _UID RJgNLJqXHX 1 NAME Teofila Teodora /Niemirycz/ 2 GIVN Teofila Teodora 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1600 1 DEAT 2 DATE 1661 1 FAMS @F736@ 0 @I336@ INDI 1 _UID HMD740pdZI 1 NAME Raina / (Hulewicz Wojutynski)/ 2 GIVN Raina 2 SURN Hulewicz Wojutynski 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F527@ 1 DEAT 1 FAMS @F528@ 1 NOTE 1613 sprawa vs Fedor H W - Hulaniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I337@ INDI 1 _UID HMD7eT86Jr 1 NAME Hawryla Gabriel /Hulanicki/ 2 GIVN Hawryla Gabriel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F528@ 0 @I338@ INDI 1 _UID HMd7mg5vWW 1 NAME Katarzyna Aniela / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna Aniela 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 NOV 1645 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F525@ 1 DEAT 1 FAMS @F529@ 1 NOTE Gardzienice. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Zaturce. 2 CONT 1673 vs Waclaw H. (210, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1682 vs Jan, Stanislaw, Samuel H - Radoszyn, Hrywiatki. 2 CONT Wojslawice - posag. 0 @I339@ INDI 1 _UID HMd89FmLNL 1 NAME Stefan Stanislaw /Czarniecki z Czarncy/ 2 GIVN Stefan Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F727@ 1 DEAT 1 FAMS @F529@ 1 NOTE pisarz polny koronny, dziedzic Wojslawic (Lubelski?) 2 CONT starosta de Kanilow et Bransk (paradoxal) 0 @I340@ INDI 1 _UID HMD8AL5ij7 1 NAME Piotr Wasylewicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Piotr Wasylewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 2 DATE 1626 1 FAMS @F299@ 1 FAMS @F307@ 1 FAMS @F530@ 1 FAMS @F600@ 1 NOTE 1582 Fedor Wasyli i Piotr H W - Hat' (239, (rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1592 vs Nieswicki - Nieswiez. 2 CONT 1593 sprawa z Bazylem po Fedora Hulewicza - Hat'. 2 CONT 1595 sprawa vs Fedor & Iwan Chomiaki Smordowskie - Juskowce 2 CONC /Jaszkowce. 2 CONT 1602 zonie swej Magdalene 5000zp na Wojutynie. 2 CONT 1606-12 sprawa vs Prusinowski - Paszkowice, Juskowce. 2 CONT 1612-13 czesci wsi Wojutynia Fedorowi H. 2 CONT 1617 od Patrykija Okorskiego czesc Okorska. 2 CONT 1619 Iwan Jacko i Michal vs Piotr i Fedor H - Wojutyn. 2 CONT 1620 Plac w zamku Luckim od Nastazji H Choroszkowej? 2 CONT 1621 czesc Bialego Stoku od Jana Malczynskiego i zony Nasta 2 CONC zji H ? 2 CONT 1624 Szmitkowska vs Grabowski - Wojutyn 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I341@ INDI 1 _UID HMD8jdOQIm 1 NAME Magdalena /Holewska/ 2 GIVN Magdalena 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F786@ 1 DEAT 1 FAMS @F307@ 0 @I342@ INDI 1 _UID HMd9EaTdht 1 NAME Hieronim W. /Hulewicz/ 2 GIVN Hieronim W. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F143@ 1 DEAT 1 NOTE kasztelan Braclawski? (paradoxal) 0 @I343@ INDI 1 _UID HMD9iLzrTI 1 NAME Zofia /z Smykowa/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F281@ 1 FAMS @F530@ 1 NOTE 1624 (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1629-30 vs Jerzy, Waclaw i Alexander H po Piotrze. 0 @I344@ INDI 1 _UID HMDa2pTQUe 1 NAME Jerzy P. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jerzy P. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F307@ 1 DEAT 2 DATE 1628 1 FAMS @F74@ 1 NOTE syn starszy. 2 CONT 1609 vs Fedor Wojutynski (268, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1624 Piotr vs synom swym Jerzemu i Wasyliwi H - Wojutyn. 2 CONT 1626 Waclaw, Jerzy, Alexander vs Katarzyna Fedorowa Hulewic 2 CONC z o zabicie oyca. 0 @I345@ INDI 1 _UID HMda6zbLKp 1 NAME Aleksander W. /Hulewicz/ 2 GIVN Aleksander W. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F143@ 1 DEAT 1 FAMS @F278@ 1 NOTE 1732 z Zofija i synem Jozefem H vs Maniecki - Radoszyn (594 2 CONC , rl_f91_rkps_196) * 0 @I346@ INDI 1 _UID HMdA7VYFU4 1 NAME Maria /Drewinska z Drzewina/ 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F734@ 1 DEAT 1 FAMS @F531@ 1 NOTE 1588, 1596 (rl_f91_rkps_196) 0 @I347@ INDI 1 _UID HMdaDajT45 1 NAME Tomasz W. /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz W. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F143@ 1 DEAT 0 @I348@ INDI 1 _UID HMdAnZdhKf 1 NAME Bohdana / (Hulewicz)/ 2 GIVN Bohdana 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F531@ 1 DEAT 2 DATE 1630 1 FAMS @F676@ 1 NOTE (Dowbiszczenko #517) 0 @I349@ INDI 1 _UID HMDapifflL 1 NAME Halszka /Czekonska/ 2 GIVN Halszka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F74@ 1 FAMS @F316@ 1 FAMS @F317@ 1 NOTE 1625 Jerzy zone swej 200zl. 2 CONT 1630-36 vs Waclaw i Alexander H - Wojutyn. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I350@ INDI 1 _UID HMdaSUs0PI 1 NAME Teodor Fedor /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Teodor Fedor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 2 DATE 1593 1 FAMS @F531@ 1 NOTE 1579 Fedor Romanowicz bratu Demianu H plac w zamku okolnym 2 CONC Luckim kolo placu Oszczowskiego i Dmytryjowskiego (237, rl_ 2 CONC f91_rkps_196) 2 CONT sprzedal 1583 r. swoja czesc Radoszyna Zloba-Czarnickiemu. 2 CONT 1593 Demian H o zabicie Fedora Hulewicza. 0 @I351@ INDI 1 _UID 1aVcOpdGjJ 1 NAME Aleksandra / (Bratkowska / Biatkowska)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Bratkowska / Biatkowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F296@ 1 DEAT 2 DATE 1636 1 FAMS @F172@ 1 NOTE 1630 Adam H zonie swej A.Bratkowskiej 500zl dobot (306, rl_ 2 CONC f91_rkps_196) 2 CONT 1636 testament 0 @I352@ INDI 1 _UID HMdbe80fz0 1 NAME Hawryla Gabriel Zbrochowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Hawryla Gabriel Zbrochowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F452@ 1 DEAT 2 DATE 1568 1 FAMS @F224@ 1 FAMS @F519@ 1 FAMS @F521@ 1 NOTE 1560 zonie 1/3 czesc Wojutyna. 2 CONT 1565 Testament (rl_f91_rkps_196) 0 @I353@ INDI 1 _UID HMdbQvDB5C 1 NAME Maria Piotrowna /Kalusowska/ 2 GIVN Maria Piotrowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F519@ 1 NOTE 1561-67 (rl_f91_rkps_196) 0 @I354@ INDI 1 _UID HMDBRnl36H 1 NAME Waclaw /Hulewicz na Juskowcach/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F307@ 1 DEAT 2 DATE 1679 1 FAMS @F119@ 1 FAMS @F138@ 1 NOTE 1629 Juszkowce/ Juszkiwce. Jaskowce 1679 (AYZR VII/3 #231)? 2 CONT 1626 Waclaw, Jerzy, Alexander vs Katarzyna Fedorowa Hulewic 2 CONC z o zabicie oyca. 2 CONT 1629 Waclaw i Alexander H vs Aleksander i Katarzyna Hulewic 2 CONC zowna Okorskie (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1631 vs Daniel, Mikolaj, Hryhory, Wasyl H. 2 CONT 1631 Waclaw i Alexander H vs Andrzej Leduchowski. 2 CONT 1635 Waclaw i Aleksander H vs Jan Olszaniewski. 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1636 vs Janowa Olszanowska (Halszka Czekonska?) 2 CONT 1638 Waclaw i Alex vs Smykowskiego Januszowa Cynniska po Pi 2 CONC etrze Hulewiczu. 2 CONT 1641 Waclaw i Alex vs Daniel H.Wojutynski o zabiciu ich oyc 2 CONC a. 2 CONT 1647 od Stepkowskiego - Bakowce. 2 CONT 1652 Waclaw, Alex i Krystyna H - Wojutyn (368, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196). 2 CONT 1676 vs Kleszkowscy - Wojutyn. 0 @I355@ INDI 1 _UID HMDbsxkdLn 1 NAME Adam Jerzego /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Adam Jerzego 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F74@ 1 DEAT 1 FAMS @F146@ 1 FAMS @F313@ 1 NOTE 1629 vs Waclaw i Alexander H - Wojutyn. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I356@ INDI 1 _UID 1aVcncJUzi 1 NAME Izabela / (Rykalska)/ 2 GIVN Izabela 2 SURN Rykalska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F295@ 1 DEAT 0 @I357@ INDI 1 _UID HMdC7BNXkr 1 NAME Olena G. /Promczyk Derewianicka/ 2 GIVN Olena G. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F770@ 1 DEAT 2 DATE 1588 1 FAMS @F518@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I358@ INDI 1 _UID HMDCMYSTOl 1 NAME Zofia Piotrowna / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Zofia Piotrowna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F530@ 1 DEAT 1 FAMS @F532@ 0 @I359@ INDI 1 _UID HMDcN3TNot 1 NAME Aleksander /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1610 1 FAMC @F307@ 1 DEAT 2 DATE 1661 1 FAMS @F93@ 1 FAMS @F97@ 1 FAMS @F98@ 1 NOTE 1626 Waclaw, Jerzy, Alexander vs Katarzyna Fedorowa Hulewic 2 CONC z o zabicie oyca. 2 CONT 1629 Waclaw i Alexander H vs Aleksander i Katarzyna Hulewic 2 CONC zowna Okorskie. 2 CONT 1631 Waclaw i Alexander H vs Andrzej Leduchowski. 2 CONT 1635 Waclaw i Aleksander H vs Jan Olszaniewski. 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1638 Waclaw i Alex vs Smykowskiego Januszowa Cynniska po Pi 2 CONC etrze Hulewiczu. 2 CONT 1641 Waclaw i Alex vs Daniel H.Wojutynski o zabiciu ich oyc 2 CONC a. 2 CONT 1652 Waclaw, Alex i Krystyna H - Wojutyn (368, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196). 0 @I360@ INDI 1 _UID HMdcOQVdnR 1 NAME Teodor Fedor Hawrylowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Teodor Fedor Hawrylowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F224@ 1 DEAT 2 DATE 1596 1 FAMS @F518@ 1 FAMS @F533@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 2 CONT 1561 vs Charlenski - Tereszowce. 2 CONT 1562 vs Dobrzynski - Cehow. 2 CONT 1570 czesc Huhowa od Hrehorego Fedorowicza G. 2 CONT 1571 z ojcem Hawrylem vs Wasyli H. 2 CONT 1577 Olenie 400kop na Wojutynie. 2 CONT 1592 zonie Annie Serchow. 2 CONT 1592 vs Jan Czaplic (rl_f91_rkps_196) 0 @I361@ INDI 1 _UID HMDCslFCSt 1 NAME Aleksander /Szybinski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F532@ 0 @I362@ INDI 1 _UID HMdCUvXQlk 1 NAME Anna /Chomarz Milowska (Chmarzanka)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Chmarzanka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F771@ 1 DEAT 1 FAMS @F533@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202. 2 CONT 1590 Chmarzanka rl_f91_rkps_196 0 @I363@ INDI 1 _UID HMDcwgEJUA 1 NAME Katarzyna /Cinska (Drewinska z Drzewina)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Drewinska z Drzewina 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE ABT 1612 1 FAMC @F718@ 1 DEAT 1 FAMS @F61@ 1 FAMS @F112@ 1 NOTE 1632 Alex Drozd Hniewoszewicz H zonie swej Katarzynie Drewi 2 CONC nskiej 7000zl na Drozdniach. (312, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1660, 1667 - Dolhe, Semerenki, Hunczybrod, Drozdni, Woyhos 2 CONC zcz podzial. 2 CONT 1674 vs dzieci i wnuki - Hrywiatki. Vs Waclaw na Koniuchach 2 CONC H - Czeremoszne. 0 @I364@ INDI 1 _UID HMDD6Z4IRx 1 NAME Piotr Petroni Lukaszewicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Piotr Petroni Lukaszewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F534@ 1 DEAT 1 FAMS @F327@ 1 NOTE archimandryta [kij] Owrucz? 2 CONT 1577, 79 (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1580 vs dziadek Wasyli Wojutynski. 2 CONT 1580 Fedor i Wasyli Wojutynskie z bratankiem Piotrem Lukasz 2 CONC ewiczem W vs Olizar (238, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1602 Fedor z bratem stryjecznym Piotrem Woj. i Wasylem Pawl 2 CONC owiczem o 500kop Kirdeja. 2 CONT 1620 Plac w zamku Luckim od Nastazji H Choroszkowej? 2 CONT 1621 czesc Bialego Stoku od Jana Malczynskiego i zony Nasta 2 CONC zji H, Dworzyszcze ? 0 @I365@ INDI 1 _UID HMDdi8gYJj 1 NAME Konstanty /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Konstanty 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 FAMS @F289@ 1 FAMS @F785@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.204 2 CONT 1619 sprzedal czesc Wojutyna Fedorowi Hulewiczowi (#293, rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I366@ INDI 1 _UID HMdDiBI8IR 1 NAME Bohusz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Bohusz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F518@ 1 DEAT 2 DATE 1622 1 FAMS @F535@ 1 NOTE dziedzic na Wojukach 1598. nabyl Huhow. 2 CONT 1596 vc Oszczowski - Oszczow. 2 CONT 1599 Michal, Jacko, Bohusz, Iwan Wojutynscy, Piotf i Fedor 2 CONC Wasylewicze H vs Jerzy Kierdej o spalenie mlyna. 2 CONT 1601 Serchow. 2 CONT 1602 Woronicze Semenowi Rohozinskiemu (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1607 sprawa vs Puzyna - Cewow. 2 CONT 1607 vs Oszczowski. 2 CONT 1612-19 sprawa vs Gluzowski - Cewow. 2 CONT 1615 vs Mlodzionowski - Huhow. 2 CONT Testament 1621 (153, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1622 Mikolajowi Sokolowi Bialy stok, Horodyszcze, Smykow. 0 @I367@ INDI 1 _UID HMDDrktbWo 1 NAME Owdotia / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Owdotia 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F534@ 1 DEAT 1 FAMS @F536@ 1 NOTE 1629 Choloniow 0 @I368@ INDI 1 _UID HMdDUGV6mU 1 NAME Marcjanela /Majko/ 2 GIVN Marcjanela 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F562@ 1 DEAT 2 DATE 1621 1 FAMS @F535@ 1 FAMS @F700@ 1 NOTE Marcjanela Majko. 2 CONT Testament 1621 (153, rl_f91_rkps_196) 0 @I369@ INDI 1 _UID HMDdvcAxXE 1 NAME Lukasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1550 1 FAMC @F523@ 1 DEAT 2 DATE 1577 1 FAMS @F240@ 1 FAMS @F534@ 1 NOTE 1571 vs Charlenski - Wojutyn. 2 CONT 1577 testament (rl_f91_rkps_196) 0 @I370@ INDI 1 _UID HMDDW0A1bi 1 NAME Andrzej /Choloniewski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F536@ 0 @I371@ INDI 1 _UID HMDEaTOUnS 1 NAME Marianna S. / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Marianna S. 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F524@ 1 DEAT 1 FAMS @F537@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I372@ INDI 1 _UID HMDEHMPTCH 1 NAME Mateusz / Michal? R. /Bialostocki/ 2 GIVN Mateusz / Michal? R. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F782@ 1 DEAT 1 FAMS @F537@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I373@ INDI 1 _UID HMDejex2xD 1 NAME Anna / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F534@ 1 DEAT 1 FAMS @F538@ 0 @I374@ INDI 1 _UID HMdelO7NHy 1 NAME Gabryel Hawrylo /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Gabryel Hawrylo 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1600 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 FAMS @F122@ 1 FAMS @F192@ 1 NOTE Huhow 1629. 2 CONT chorazy czerniechowski 1621-1674, dziedz. Wojutyna. 2 CONT Serchow, Lysin, Cewow 17 dymy 1662 (AYZR VII/3 #135). 2 CONT Gabriel Hulewicz, standart-bearer of Chernihiv. In the lis 2 CONC t of Sweden's most reliable Lithuanian allies (most persons 2 CONC in the list were protestants); from letter of Janusz Radzw 2 CONC ill to Magnus Gabriel de la Gardie, August 18, 1655, Kedain 2 CONC iai. 2 CONT 1622 Gabryel i Michal H - Cewow. 2 CONT 1626 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Leszczynski o gr 2 CONC unta Serehowskie. 2 CONT 1626 vs Pawel i Semen Wojutyncy. 2 CONT 1627 Gabryel i Lukasz za 1000zl Serchow Siniowieckiemu. 2 CONT 1629-30 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Andrzej Podho 2 CONC rodenski i Halszka H. 2 CONT 1629 vs Obodenski. Cehow i Serchow zonie swej. 2 CONT 1633 od Lukasza prawo na Kukly. 2 CONT 1637 Zbrochowicze Gabryel, Lukasz, Jarosz, Tomasz vs Hryhor 2 CONC Korytynski - Cewow. 2 CONT 1639 Gabryel i Janusz H vs Hrehory Korytynski - Cewow. 2 CONT 1642 od Alexa Chrzynickiego - Lyszew. 2 CONT 1642 vs Oszczowcy - Cehow/ Cewow. 2 CONT 1643 przywilej na pustynia nad Dnieprem. 2 CONT 1643 od Stefana Chrynickiego- Luszce. 2 CONT 1645 dwor w zamku okolnym Luckim od Sylwestra H. 2 CONT 1646-47 Beresteczko. 2 CONT 1657 Alexu Lukaszu Olbreckiemu - Uhow i Sielec za 3000zl. 2 CONT 1662 vs Alexander Chrynicki - Lysin. 2 CONT 1666-67 vs Horain. 2 CONT 1671 podymny z Cewowa. 2 CONT 1672 vs Olbinscy - Uhow. 2 CONT 1674 Gabryel z synem Krzysztofem H vs Olszamowscy. 2 CONT 1676 testament. Serchow, Cewow, Sielce, Lysin. 2 CONT 1691 vs ..zborski - Cewow, Uhow, Smordwa, Sieliec. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I375@ INDI 1 _UID HMDeNhVb4Y 1 NAME Bazyli /Pawlowicz/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F538@ 1 NOTE 1602 Fedor z bratem stryjecznym Piotrem Woj. i Wasylem Pawl 2 CONC owiczem o 500kop Kirdeja. 0 @I376@ INDI 1 _UID HMdEpBEjr9 1 NAME Zofia /Obodenska/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F122@ 1 FAMS @F701@ 0 @I377@ INDI 1 _UID HMDEt2qMq2 1 NAME Halszka Anna / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Halszka Anna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F524@ 1 DEAT 1 FAMS @F121@ 1 NOTE 1590 Horodyszcze 0 @I378@ INDI 1 _UID HMdfDZZsgn 1 NAME Elzbieta / (Szpinkowna z Badkowa)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Szpinkowna z Badkowa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F192@ 0 @I379@ INDI 1 _UID HMDfFqTLxB 1 NAME Prokop /Bialostocki/ 2 GIVN Prokop 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F783@ 1 DEAT 2 DATE 1590 1 FAMS @F121@ 0 @I380@ INDI 1 _UID HMdFJkCaji 1 NAME Krzysztof Zygmunt /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Krzysztof Zygmunt 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F192@ 1 DEAT 1 FAMS @F88@ 1 FAMS @F173@ 1 NOTE lowczy zydaczowski 1673. wies Lysin 1679. nabyl 1692 r. Nas 2 CONC utów, Nowy Stawek i Rudke. 2 CONT 1669 Krzysztof i Brat Pawel Erazm vs Jan Markowski (401, rl 2 CONC _f91_rkps_196). 2 CONT 1674 Gabryel z synem Krzysztofem H vs Olszamowscy - Cewow. 2 CONT 1676 vs Marianna Niemirycz - Serchow. 2 CONT 1678 Krzysztof, Szcesny, Michal i Wladyslaw H vs Zabokrzycc 2 CONC y i Biliecki (435, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1682 z zona Latyczynska vs Dymitr Zabokrzycki i Wladyslaw i 2 CONC Michal H syny Pawla H. 2 CONT 1684 vs Jan Bogucki - 800zl na Lopaceszach? Po Erazmie H - 2 CONC Cewow. 2 CONT 1687 vs Zawisza i Babinski - Lysin. 2 CONT 1690 Helenie Drewinskiego Kowalskiej za 400zl czesc Lysina 2 CONC obligat. 2 CONT 1703 pozesja we wsi Lopawszy. 2 CONT 1711 vs Szczesny, Wlad, Michal H. 2 CONT 1714 z synem vs Drewnowski. 2 CONT 1714 Krzysztof H brat Lukasza H i synowiec Lukasza H star d 2 CONC zwin - czesc miasteczka Chmidowce w woj bracl Suchorskiemu 2 CONC (557, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1715 Sielec, Cewow, Daszkow Stanislawowi Suchorskiemu. 0 @I381@ INDI 1 _UID qJC8c9cwrI 1 NAME Anna /Piesciorowska (Hanska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hanska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F659@ 1 DEAT 1 FAMS @F738@ 1 FAMS @F739@ 0 @I382@ INDI 1 _UID qJC9bLd9e4 1 NAME Wentury Stanislaw /Hanski/ 2 GIVN Wentury Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F659@ 1 DEAT 0 @I383@ INDI 1 _UID HMdgfDUYVp 1 NAME Anna /Latyczynska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F635@ 1 DEAT 1 FAMS @F173@ 1 NOTE 1670 od Horodyskich Borodczyce (404, rl_f91_rkps_196) 0 @I384@ INDI 1 _UID HMDGFmAeDp 1 NAME Jaczko Jaczyna /Hulewicz Dublanski/ 2 GIVN Jaczko Jaczyna 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F411@ 1 DEAT 2 DATE 1490 1 FAMS @F539@ 1 NOTE Acta Leopoli 1486 (AGZ 15 #234) 0 @I385@ INDI 1 _UID HMDghftYvR 1 NAME Anastazja / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Anastazja 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F523@ 1 DEAT 1 FAMS @F637@ 1 NOTE 1610 sprawa vs Fedora Okolska Wasylowa Wojutynska (rl_f91_r 2 CONC kps_196) 0 @I386@ INDI 1 _UID RJEcfNkL6M 1 NAME Adam B. /Hulewicz/ 2 GIVN Adam B. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1847 1 FAMC @F338@ 1 DEAT 1 NOTE Ksiega spowiadajacych sie parafian rzymsko-katolickiego kos 2 CONC ciola wyzgródeckiego za rok 1857, przechowywana w AGAD zesp 2 CONC ól 433 sygn. 58. 2 CONT Wies Musurowce. 0 @I387@ INDI 1 _UID RJgL5JqK2L 1 NAME Fedora /Zorawnicka/ 2 GIVN Fedora 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F735@ 0 @I388@ INDI 1 _UID RJgN12TG8K 1 NAME Jakub Aleksander /Hanski z Hanska/ 2 GIVN Jakub Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1600 1 DEAT 2 DATE 1635 1 FAMS @F736@ 0 @I389@ INDI 1 _UID s8AljPmgfh 1 NAME Andrzej /Socha/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F813@ 1 NOTE lwoski mieszcznin famoso 1483 0 @I390@ INDI 1 _UID HMDhi5w5Yg 1 NAME Elzbieta // 2 GIVN Elzbieta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F539@ 0 @I391@ INDI 1 _UID HMdHioJXIe 1 NAME Marianna /Niemirycz/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F781@ 1 DEAT 1 FAMS @F101@ 1 FAMS @F104@ 1 FAMS @F132@ 1 FAMS @F174@ 1 NOTE staroscianka Owrucka. 2 CONT 1676 po smerci meza - Serchow, Lysin, Cewow (421, rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I392@ INDI 1 _UID HMDHy2VzWT 1 NAME Misantyn /Smolka z Oparzypsowa/ 2 GIVN Misantyn 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F800@ 1 NOTE Mykithe dieti Smolka de Oparzypsow (AGZ XV - 528) 0 @I393@ INDI 1 _UID HMDHoz27a8 1 NAME Nastazja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F540@ 1 DEAT 1 FAMS @F800@ 0 @I394@ INDI 1 _UID HMDhqXWevD 1 NAME Aleksander Oleksa /Hulewicz Dublanski/ 2 GIVN Aleksander Oleksa 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F539@ 1 DEAT 2 DATE 1498 1 NOTE 1490 Dublenski, 1492 iudici Leop. (AGZ t.15; 279, 297). Zap 2 CONC isal Dubleny P.Swartowskiemu w 1498 (AGZ t.15; 362) 0 @I395@ INDI 1 _UID HMdhwcaCMn 1 NAME Pawel Erazm /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Pawel Erazm 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F192@ 1 DEAT 2 DATE 1676 1 FAMS @F106@ 1 FAMS @F174@ 1 NOTE 1672.09.23, obóz pod Golebiem 2 CONT Chorastwo czernihowskie post liberam resignationem urodzone 2 CONC go Gabriela Hulewicza urodzonemu Erazmowi Pawlowi Hulewiczo 2 CONC wi, synowi jego (agad) 2 CONT 1674 Chorazy Czerniechowski (Acta historica res gestas Polo 2 CONC niae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795) 2 CONT 1665 Bronislaw i Erazm syny Gabryela H. i Elzbiety Szpinkow 2 CONC ny (391, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1670 Janowi Holowinskiemu dobra w powiecie Owruckim obligat 2 CONC . 2 CONT 1674 Gluchowskim czesc Cewowa za 200zl obligat. 0 @I396@ INDI 1 _UID HMdIbLSgbh 1 NAME Marianna /Wykowska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F541@ 0 @I397@ INDI 1 _UID HMDICJtktf 1 NAME Mikita /Hulewicz z Dublan/ 2 GIVN Mikita 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F540@ 1 DEAT 2 DATE 1482 1 NOTE swiadek (AYZR 8-4 #154) 2 CONT Boniecki: t. 5, str. 68: Dublanscy: 2 CONT Mikita ma sprawy w sadzie lwowskim w latach 1440-1456 (AGZ. 2 CONC XIV) Dublany- pow.Samborski. Storoniatyn, Dorochoszow, Kos 2 CONC zelow i Polessky. bezdietny (AGZ T15 #528) 0 @I398@ INDI 1 _UID HMdimmlwXr 1 NAME Feliciana / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Feliciana 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F106@ 1 DEAT 0 @I399@ INDI 1 _UID HMdIPEjhnE 1 NAME Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F541@ 1 DEAT 1 FAMS @F378@ 1 FAMS @F409@ 0 @I400@ INDI 1 _UID HMdiw4PhU2 1 NAME Michal na Serchowie /Hulewicz/ 2 GIVN Michal na Serchowie 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F174@ 1 DEAT 2 DATE 1729 1 FAMS @F541@ 1 FAMS @F549@ 1 NOTE 1678 Krzysztof, Szcesny, Michal i Wladyslaw H vs Zabokrzycc 2 CONC y (435, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1682 Krzysztof H vs Zabokrzycki, Michal i Wladyslaw H. 2 CONT 1685 Krzysztof H vs Wladyslaw i Michal - Cewow. 2 CONT 1698 Szczesny, Wladyslaw i Michal H vs Krzysztof H - Kamion 2 CONC ka, Dys, Ciemno, Stoczek, Kozlowka. 2 CONT 1702 xiadz - summe na Lysine? 2 CONT 1707 vs Samuel i Piot Falowscy o najezdy. 2 CONT 1710 Michal H vs brat Szceszny - Boryszowo. 2 CONT 1714 Wladyslaw i Michal H vs Kazim Stotwinski - 4000zl na Z 2 CONC boraszowie. 2 CONT 1715 vs Jerzy Wkrynski - 10300zl. Z Wladyslawem bratem vs K 2 CONC oniecpolski - 10000zl. 2 CONT 1719 Szczesny, Wladyslaw i Michal H Kazimierowi Zawadskiemu 2 CONC po Boguslawie i Krzyszt H 10000zl. 2 CONT 1721 po Tomaszu H od Czetwertynskiej czesc Serchowa. 2 CONT 1727 vs Jozef Zawadski po bracie swym Szczesnym - 3000zl na 2 CONC Zboroszowie. 0 @I401@ INDI 1 _UID HMdIWDPXYU 1 NAME Bernard /Hulewicz/ 2 GIVN Bernard 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1857 1 FAMS @F338@ 1 FAMS @F703@ 1 NOTE Ksiega spowiadajacych sie parafian rzymsko-katolickiego kos 2 CONC ciola wyzgródeckiego za rok 1857, przechowywana w AGAD zesp 2 CONC ól 433 sygn. 58. 2 CONT Wies Musurowce. 2 CONT 1804 Kozino (669, rl_f91_rkps_382) 0 @I402@ INDI 1 _UID RJglkbpI0P 1 NAME Michal /Korytynski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F735@ 1 NOTE pisarz ziemski [wol] Luc 0 @I403@ INDI 1 _UID HMdYBVSoU6 1 NAME Helena /z Trzyszcan Rykalska/ 2 GIVN Helena 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F295@ 1 DEAT 1 FAMS @F294@ 1 NOTE 1629 vs Balaban (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1631 Maryna Iwanowa H Zaleska i Jackowa H. Rykalska i Semen 2 CONC H. vs Daniel i Hryhory braci - Wojutyn. 2 CONT 1631 Helena Rykalska z synami Gabrielem i Stefanem H vs Paw 2 CONC el Nowosielecki. 0 @I404@ INDI 1 _UID HMdYYEqpzr 1 NAME Marusza / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 1 FAMS @F789@ 1 FAMS @F791@ 1 FAMS @F793@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I405@ INDI 1 _UID HMdysz9l6G 1 NAME Jacko /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jacko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F518@ 1 DEAT 2 DATE 1626 1 FAMS @F294@ 1 FAMS @F302@ 1 NOTE Pachowan w cerkwe w Wojutyniu (Dowbiszczenko #517). 2 CONT Mlyn Holeszowski? 2 CONT 1599 Michal, Jacko, Bohusz, Iwan Wojutynscy, Piotf i Fedor 2 CONC Wasylewicze H vs Jerzy Kierdej o spalenie mlyna. 2 CONT 1608 sprawa vs Anna Halszka Bohuszewiczowna Stanislawowa Wo 2 CONC roniecka. 2 CONT 1613 zonie 500zp na Wojutynie. 2 CONT 1614 Bialystok. 2 CONT 1619 Iwan Jacko i Michal vs Piotr i Fedom H - Wojutyn. 2 CONT 1625 Babie i Jasinowka. 2 CONT 1626 Tstament. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I406@ INDI 1 _UID HMdJ3XnanB 1 NAME Aleksander-Bonifacy /Hulewicz/ 2 GIVN Aleksander-Bonifacy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F657@ 1 DEAT 1 FAMS @F702@ 0 @I407@ INDI 1 _UID rZfpRlH2Z9 1 NAME Anna / (Oglendowska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Oglendowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F816@ 1 DEAT 1 FAMS @F625@ 1 FAMS @F815@ 1 NOTE (AGZ t.15; 539-540) 0 @I408@ INDI 1 _UID s8Alc9wBm9 1 NAME / (Hermanowska)/ 2 SURN Hermanowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F812@ 1 DEAT 1 FAMS @F813@ 0 @I409@ INDI 1 _UID R6B2hh75ZK 1 NAME Marusza Fed. /Drewinska z Drzewina/ 2 GIVN Marusza Fed. 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F671@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I410@ INDI 1 _UID RkcLSewsxV 1 NAME Siemaszko /Rykanski/ 2 GIVN Siemaszko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F295@ 0 @I411@ INDI 1 _UID s8Akn7OehM 1 NAME Feliks /Hermanowski/ 2 GIVN Feliks 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F812@ 1 DEAT 1 FAMS @F814@ 0 @I412@ INDI 1 _UID R6B4Ygfh5e 1 NAME Janusz J. /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Janusz J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F672@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 2 CONT 1622 Gniewosz Drozd vs Janusz, Mikolaj i Jerzy H opiekuny d 2 CONC zieci Andrzeja H. (157, rl_f91_rkps_196) 0 @I413@ INDI 1 _UID R6bv4ckKCm 1 NAME Marko /Chrynnicki/ 2 GIVN Marko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F684@ 1 NOTE (Dowbiszczenko s.519) 0 @I414@ INDI 1 _UID HMdjTlmQcO 1 NAME Mikolaj Marcin F. /Hulewicz/ 2 GIVN Mikolaj Marcin F. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Dederkaly, Sadki 1 FAMS @F1@ 1 FAMS @F657@ 1 NOTE Dederkaly / Szumsk? 2 CONT 1804 Kozino (669, rl_f91_rkps_382) 0 @I415@ INDI 1 _UID s8AJyXD98Z 1 NAME Jerzy /Hermanowski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F641@ 1 DEAT 0 @I416@ INDI 1 _UID s8AkDstIha 1 NAME Jan Stognew /Hermanowski/ 2 GIVN Jan Stognew 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F812@ 1 DEAT 1 NOTE Biskupicze 0 @I417@ INDI 1 _UID HMdK2vKo2E 1 NAME Ksaweria Bibiana / (Hulewicz)/ 2 GIVN Ksaweria Bibiana 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F704@ 1 DEAT 1 FAMS @F385@ 0 @I418@ INDI 1 _UID HMdkBxAmyA 1 NAME Jozef-Milton /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef-Milton 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F657@ 1 DEAT 0 @I419@ INDI 1 _UID HMdKeCi7AJ 1 NAME Anastazy /Hulewicz/ 2 GIVN Anastazy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F704@ 1 DEAT 0 @I420@ INDI 1 _UID HMdki9SBnk 1 NAME Wincenty Joachim /Hulewicz/ 2 GIVN Wincenty Joachim 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1823 2 PLAC ???????, Miziurzynce 1 FAMC @F1@ 1 DEAT 1 FAMS @F704@ 0 @I421@ INDI 1 _UID R6bp3LoEcH 1 NAME Katarzyna / (Bohowitynowna z Kozierad)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Bohowitynowna z Kozierad 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F48@ 1 NOTE 1631 Grabowieckiemu czesc Zubilna zostawia. (309, rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 2 CONT 1646 Jakubowi Orchowskiemu za 1300zl Zubilno obligat, Grabo 2 CONC wieckiemu za 3000zl czesc Wojutyn obligat. 2 CONT 1651 vs Miktowski- Woynica. 2 CONT 1668 vs Mrowinski. 0 @I422@ INDI 1 _UID HMdKW21iKn 1 NAME Henrik /Hulewicz/ 2 GIVN Henrik 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F704@ 1 DEAT 0 @I423@ INDI 1 _UID HMdL6ica0O 1 NAME Anton Aleksander /Hulewicz/ 2 GIVN Anton Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 FAMS @F355@ 1 NOTE 1867 (Vestnik zapadno? Rossii– istoriko-litteraturny? zhurn 2 CONC al, 6 tom #57) 0 @I424@ INDI 1 _UID HMdl7l10mK 1 NAME Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F704@ 1 DEAT 0 @I425@ INDI 1 _UID HMdLE4sMr3 1 NAME Stanislaw Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F705@ 1 DEAT 1 FAMS @F706@ 0 @I426@ INDI 1 _UID HMdlKp7R2B 1 NAME Grzegorz Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Grzegorz Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1831 1 FAMS @F561@ 0 @I427@ INDI 1 _UID HMdLmwwXUO 1 NAME Pius Karl /Hulewicz/ 2 GIVN Pius Karl 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F706@ 1 DEAT 0 @I428@ INDI 1 _UID HMdLQnUlgg 1 NAME Wiktor /Hulewicz/ 2 GIVN Wiktor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F706@ 1 DEAT 0 @I429@ INDI 1 _UID HMdlrmMAqF 1 NAME Jozef Pawel /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef Pawel 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 JAN 1798 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 FAMS @F705@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Mikulin 0 @I430@ INDI 1 _UID HMdm62jTdM 1 NAME Ignacy Kazimierz /Hulewicz/ 2 GIVN Ignacy Kazimierz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 FEB 1801 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 FAMS @F558@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Mikulin 0 @I431@ INDI 1 _UID HMdmARgokD 1 NAME Ewaryst Edmund /Hulewicz/ 2 GIVN Ewaryst Edmund 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F558@ 1 DEAT 1 FAMS @F554@ 1 NOTE 1904 0 @I432@ INDI 1 _UID HMdMOUbG7g 1 NAME Zygmunt Apolon /Hulewicz/ 2 GIVN Zygmunt Apolon 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1862 1 FAMC @F558@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMS @F556@ 0 @I433@ INDI 1 _UID HMdMUKb82Z 1 NAME Feliks Neriusz Filip /Hulewicz/ 2 GIVN Feliks Neriusz Filip 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 MAY 1817 2 PLAC ???????, ???????? 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F2@ 1 FAMS @F707@ 0 @I434@ INDI 1 _UID HMdN2d4Lgx 1 NAME Wladyslaw /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F709@ 1 DEAT 1 FAMS @F708@ 0 @I435@ INDI 1 _UID HMdnBA5HqU 1 NAME Eugeny Aleksander /Hulewicz/ 2 GIVN Eugeny Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F707@ 1 DEAT 0 @I436@ INDI 1 _UID HMdNCg4RZt 1 NAME Franciszka /Zagurska Sieczynska/ 2 GIVN Franciszka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F215@ 0 @I437@ INDI 1 _UID HMdnGMuCP1 1 NAME Wincenty Anton /Hulewicz/ 2 GIVN Wincenty Anton 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F707@ 1 DEAT 0 @I438@ INDI 1 _UID HMdnmYYw9H 1 NAME Jozef Teodor /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef Teodor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F707@ 1 DEAT 0 @I439@ INDI 1 _UID RJgIPNLkwi 1 NAME Borys /Lozka/ 2 GIVN Borys 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F733@ 0 @I440@ INDI 1 _UID RJEnYosS2K 1 NAME Jan K. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F573@ 1 DEAT 0 @I441@ INDI 1 _UID s8AJSVBzPQ 1 NAME Mikolaj /Hermanowski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F641@ 1 DEAT 0 @I442@ INDI 1 _UID HMdOHSzh8u 1 NAME Marcely Jan Nepomucen /Hulewicz/ 2 GIVN Marcely Jan Nepomucen 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F709@ 1 DEAT 0 @I443@ INDI 1 _UID HMdoNwoEjI 1 NAME Nikodem Franciszek Mateusz Maurycy /Hulewicz/ 2 GIVN Nikodem Franciszek Mateusz Maurycy 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 SEP 1744 1 FAMC @F573@ 1 DEAT 1 FAMS @F241@ 0 @I444@ INDI 1 _UID HMdOq5Rldn 1 NAME Ernest /Hulewicz/ 2 GIVN Ernest 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F708@ 1 DEAT 1 FAMS @F710@ 1 FAMS @F711@ 0 @I445@ INDI 1 _UID R5gpfBiO3D 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F572@ 1 DEAT 1 FAMS @F68@ 1 NOTE 1639 Testament matki (338, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1649 czesc Cholopniewa od brata Alexa H ? (364, rl_f91_rkps 2 CONC _196) 0 @I446@ INDI 1 _UID s8AJngH5z0 1 NAME Pawel /Hermanowski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F641@ 1 DEAT 0 @I447@ INDI 1 _UID RJENRqQoQ1 1 NAME Anton K. /Hulewicz/ 2 GIVN Anton K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F573@ 1 DEAT 1 FAMS @F709@ 0 @I448@ INDI 1 _UID HMdP3me9QE 1 NAME Szczesny Felicjan /Hulewicz/ 2 GIVN Szczesny Felicjan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F174@ 1 DEAT 2 DATE 1726 1 NOTE sterilem. 2 CONT 1678 Krzysztof, Szcesny, Michal i Wladyslaw H vs Zabokrzycc 2 CONC y (435, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1686 z matka vs Godemski. 2 CONT 1689 z bracmi vs Radziminscy - Cewow (473, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1693 z bracmi Wladyslawem i Michalem H czesc dworu w zamku 2 CONC okolnym luckim Tomaszowi H (489, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1694 chorazy czernihowski. 2 CONT 1698 Szczesny, Wladyslaw i Michal H vs Krzysztof H - Kamion 2 CONC ka, Dys, Ciemno, Stoczek, Kozlowka. Z bracmi Drewinskim za 2 CONC 10000zl Lysin obligat. 2 CONT 1707 vs Samuel i Piot Falowscy o najezdy. Czesc Lysina Drze 2 CONC wskim donat. 2 CONT 1710 Michal H vs brat Szceszny - Boryszowo. 2 CONT 1719 Szczesny, Wladyslaw i Michal H Kazimierowi Zawadskiemu 2 CONC po Boguslawie i Krzyszt H 10000zl. 0 @I449@ INDI 1 _UID HMdp4AOna1 1 NAME Wladyslaw Karl Pawel /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Karl Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F711@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Januszpol 1 FAMS @F33@ 1 NOTE Wladyslaw Hulewicz Wojutynski, son of Ernest and ... Jastrz 2 CONC ebska, heir Januszpol estate, married Zofia Zembrzuska in 1 2 CONC 892 (Boniecki). 2 CONT Gulevich, Wladislaw Ernstovich (son of Ernst). Owned 801 de 2 CONC syatina of land and sugar factory in the same district. "Al 2 CONC l Russia" directory, 1901. 0 @I450@ INDI 1 _UID s8AguOKz6Z 1 NAME Anna / (Golambek Trojecka)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Golambek Trojecka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F811@ 1 DEAT 1 FAMS @F809@ 0 @I451@ INDI 1 _UID s8AiNSAWuO 1 NAME Katarzyna Stognewowa / (Rzeszowska)/ 2 GIVN Katarzyna Stognewowa 2 SURN Rzeszowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F812@ 1 NOTE Swincz 0 @I452@ INDI 1 _UID HMdq504NRz 1 NAME Stefan /Szaszewicz/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F713@ 0 @I453@ INDI 1 _UID 1ADcM1IAlM 1 NAME /Falibowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F141@ 0 @I454@ INDI 1 _UID HMdQRz7a2d 1 NAME Tymosz Tomasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Tymosz Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 FAMS @F158@ 1 NOTE ewangelik; na Berestejski szpital 80zl (Dowbiszczenko s.516 2 CONC ). 2 CONT 1626 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Leszczynski o gr 2 CONC unta Serehowskie. 2 CONT 1629 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Andrzej i Halszk 2 CONC a H. 2 CONT 1643 testament (352, rl_f91_rkps_196). 0 @I455@ INDI 1 _UID HMdqXuOs1U 1 NAME Jarosz Hieronim /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jarosz Hieronim 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 NOTE Serhow 1650-53. Huhow 1629. 2 CONT 1626 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Leszczynski o gr 2 CONC unta Serehowskie. 2 CONT 1629 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Andrzej i Halszk 2 CONC a H. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1636 Jarosz Jerzynie Zanieskiej Alex. z Czerniewa za 1500zl 2 CONC czesc serhowa. 2 CONT 1639 Gabryel i Janusz H vs Hrehory Korytynski - Cewow. 2 CONT 1644 Lukasz i Hieronim H vs Sanguszko i Wielhorski - Uhow. 2 CONT 1645 od brata Lukasza Serchow. 2 CONT 1652 od Jerzego Horodenskiego czesc Cewowa. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I456@ INDI 1 _UID s8AgrMcV3k 1 NAME /Golambek Trojecki/ 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F810@ 1 DEAT 1 FAMS @F811@ 0 @I457@ INDI 1 _UID s8AFTk7WHb 1 NAME Jan /Swoszowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F808@ 0 @I458@ INDI 1 _UID R5gNIbygXD 1 NAME Jan /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F670@ 1 DEAT 1 NOTE wraz z Wlodzimierzem i Janem, synami Romana i Andrzejem, sy 2 CONC nem Piotra, pozwani zostali 1668 r. przez OO. Jezuitów luck 2 CONC ich, o odgraniczenie Harazdzy od Lyszczewa (Boniecki). 2 CONT Poworsk 6 dymy 1662 (AYZR VII/3 #124)? 2 CONT Slawozycze Michala i Jana sami w wojsku 1679 (AYZR VII/3 #2 2 CONC 60) 2 CONT 1673 Mikolaj i Jan H braci vs Henryk Kaszowski - Slawozyce 2 CONC (414, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1683 Slawozycie po bratu Michalu H. 0 @I459@ INDI 1 _UID s8AgMbQUsW 1 NAME /Golambek Trojecki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F810@ 0 @I460@ INDI 1 _UID R5gp1n5H3W 1 NAME Apolonia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Apolonia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F670@ 1 DEAT 0 @I461@ INDI 1 _UID HMds1IoPfN 1 NAME Fedora / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 FAMS @F265@ 0 @I462@ INDI 1 _UID HMdSIEHQPY 1 NAME Pawel /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 2 DATE 1661 1 FAMS @F543@ 1 NOTE 1622 zonie 3600 debet. 2 CONT 1623 Semen i Pawel Michajlowicze H vs potomki Gryhoregy Smy 2 CONC kowskiego. 2 CONT 1625 Pieczychwost. 2 CONT 1628 Eudotia z synami Aleksandrem, Pawlem i Semenem H vs Gn 2 CONC iewosz H. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1629 vs Ochlopowski - Ochlopow. 2 CONT 1629 Podhorodynski - Kaczyn (Pawel i Aleksander potomki Mro 2 CONC winskiego). 2 CONT 1630 vs zaslawski - Ratno. 2 CONT 1631 Pawel i Aleksander H vs Bialostocki - Bialystok. 2 CONT 1631 od Szklinskiego - Borodczyce. 2 CONT 1632 od brata Semena Ochlopow caly. 2 CONT 1632 Szklinskiemu prawo zastawne na Smerdyn, Kopyle, Kopcze 2 CONC y Dolhe Woli. 2 CONT 1633 czesc Borodycz Perekladowskiemu. 2 CONT 1634 Pawel, Semen i Alex H - Ochlopow. 2 CONT 1636 testament brata stryjecznego Gabryela H. (324, rl_f91_ 2 CONC rkps_196) 2 CONT 1639 od Jerzego i Barbary Pawlowiczowny - Bialystok. Od Kor 2 CONC zeniowskiego - Ochlopow. 2 CONT 1640 Pawel i Aleksander vs Czaplic i Orszowski - Choloniow. 2 CONC 1644 vz Zaslawscy - budynek w Ratnowie. 2 CONT 1644 Sylwestr, Alex i Pawel H vs Choloniewcy o 1500zl po Ow 2 CONC dotii Ch H. 2 CONT 1647 od brata Alexandra H csezc Ochlopowa. 2 CONT 1648 Waclawowi Linieskiemu za 5000zl Borodczyce obligat. 2 CONT 1648 Zachariuszu Czetwertynskiemu Losiatynszczyzne czesc Hn 2 CONC idawy donat. 2 CONT 1649 vs kozaki - Ochlopow. 2 CONT 1650 vs Justyna Alexandrowa H - Borodczyce. 2 CONT 1653 podczaszy wolynski (371, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1657 vs Samuel Sokolow - Choloniew. 2 CONT 1658 Waclawowi Dabrowskiemu 10000zl. 2 CONT 1660 vs Konstanty Szybinski. 2 CONT podczaszy wolynski (AYZR1/4 #135). umarl bezdzietny podczas 2 CONC zym wolynskim (Boniecki). 2 CONT Ochlopow 1629-1650; Bialy Stok, Borodczycze, Choloniew 1648 2 CONC -1650 (AYZR VII/2 #429). 0 @I463@ INDI 1 _UID HMdsM7otAK 1 NAME Michal Fedorowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Michal Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1570 1 FAMC @F518@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1625 1 FAMS @F542@ 1 NOTE 1585 (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1586 Cehow/Cewow. 2 CONT 1599 Michal, Jacko, Bohusz, Iwan Wojutynscy, Piotf i Fedor 2 CONC Wasylewicze H vs Jerzy Kierdej o spalenie mlyna. 2 CONT 1602-08 sprawa vs Myszki - Choloniow, Cewow. 2 CONT 1608 od Andzeja czesz zastawna - Bialystok. 2 CONT 1610 sprawa vs Hrehory Smykowski. 2 CONT 1610 vs Swiecki - Bialystok. 2 CONT 1614 sprawa vs Podhorodenski - Mizow. 2 CONT 1616 vs Andrzej H - Bialystok. 2 CONT 1617 czesc Pulhanowa od Hryhora Kulikowskiego. 2 CONT 1619 Iwan Jacko i Michal vs Piotr i Fedom H - Wojutyn. 2 CONT 1622 synu swemu w Siele Wojutyniu czesc. 2 CONT 1622 Michal Fedorowicz vs Iwan i Hawrylo Michajlowicze. 2 CONT 1622 Gabryel i Michal H - Cewow. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Dziedzic czesci Wojutyna, Borodczyc, Ochlopowa, Choloniowa 2 CONC i innych, pisarz ziemski lucki 1597-1616 r., zostal podsedk 2 CONC iem luckim 1616-1620. 0 @I464@ INDI 1 _UID HMdSpdK3PC 1 NAME Polonia /Owloczynska/ 2 GIVN Polonia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F283@ 1 DEAT 1 FAMS @F543@ 1 NOTE Ochlopowa, Borodczyce, Bialego Stoku i Choloniewa czesci 30 2 CONC dymy 1662 (AYZR VII/3 #123) 0 @I465@ INDI 1 _UID HMdsW2x51w 1 NAME Owdotia M. /Meliniewska (Myszczanka Choloniewska Korczak)/ 2 GIVN Owdotia M. 2 SURN Myszczanka Choloniewska Korczak 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F772@ 1 DEAT 2 DATE 1632 1 FAMS @F287@ 1 FAMS @F542@ 1 NOTE Choloniew. 2 CONT 1628 Eudotia z synami Aleksandrem, Pawlem i Semenem H vs Gn 2 CONC iewosz H. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1632 Testament. 0 @I466@ INDI 1 _UID HMdT828MyK 1 NAME Jarosz Hieronim /Pawlowicz/ 2 GIVN Jarosz Hieronim 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F544@ 1 NOTE pisarz ziemski [wol] Wlodzimierz Wolynski 0 @I467@ INDI 1 _UID HMdtCE2mqA 1 NAME Waclaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 2 DATE 1610 1 FAMS @F660@ 1 NOTE zmarl bezdzietny. 2 CONT 1610 zone swej 4000zp na Wojutynie (rl_f91_rkps_196) 0 @I468@ INDI 1 _UID HMdtG5ciWV 1 NAME Konstancja /Stempkowska/ 2 GIVN Konstancja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F773@ 1 DEAT 1 FAMS @F660@ 0 @I469@ INDI 1 _UID HMdTKYe1b7 1 NAME Teodora / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Teodora 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F545@ 1 NOTE 1622 (289, rl_f91_rkps_196) 0 @I470@ INDI 1 _UID HMdTs0ICd4 1 NAME Andrzej /Zahorowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F545@ 0 @I471@ INDI 1 _UID HMdtwWE1a7 1 NAME / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F544@ 0 @I472@ INDI 1 _UID HMduD4bkaj 1 NAME Anna / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F280@ 0 @I473@ INDI 1 _UID HMdUhVCbZ4 1 NAME Szymon Sylwester /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Szymon Sylwester 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1588 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 2 DATE 1645 1 FAMS @F547@ 1 FAMS @F548@ 1 NOTE 1621 Bialystok (rl_f91_rkps_196) 2 CONT Pisarz ziemski lucki. 1629 Bialy Stok - Bilostok. 2 CONT Szymon Chulewicz (Volumina Legum III 377). W 1629 r. pisarz 2 CONC ziemski lucki, nabyl od brata Pawla siolo Hat'. 2 CONT Biskup Przemyslki i Owrucki (AYZR 1-4 #135,181) 2 CONT 1619 zone swej 5000zl na Ochlapowie. 2 CONT 1622 czesc BialegoStoku od oyca za 2000. 2 CONT 1623 Semen i Pawel Michajlowicze H vs potomki Gryhoregy Smy 2 CONC kowskiego. 2 CONT 1625 Jerzy, Gniewosz, Semen, Iwan i inni Hulewicze vs domin 2 CONC ikanie luckie - cerkiew sw. Dymitra. 2 CONT 1628 Eudotia z synami Aleksandrem, Pawlem i Semenem H vs Gn 2 CONC iewosz H. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1629 prezentuje konia w sprawie z wladyka Luckim. 2 CONT 1631 Stefan i Ewa Horodyscy vs Semion H. 2 CONT 1634 Pawel, Semen i Alex H - Ochlopow. 2 CONT 1636 Episkop/biskup Przemyski. 2 CONT 1637 vs Zabokrzycki - Bialystok od Katarzyny Smykowskiego M 2 CONC ikolajowej Sokolowej. 2 CONT 1644 Sylwestr, Alex i Pawel H vs Choloniewcy o 1500zl po Ow 2 CONC dotii Ch H. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I474@ INDI 1 _UID HMduIjvggk 1 NAME Ewa / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Ewa 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F546@ 1 FAMS @F632@ 1 FAMS @F633@ 1 NOTE 1631 Stefan i Ewa Horodyscy vs Semion H. (rl_f91_rkps_196) 0 @I475@ INDI 1 _UID HMduPRfiCs 1 NAME Stefan /Horodyski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F774@ 1 DEAT 1 FAMS @F546@ 0 @I476@ INDI 1 _UID HMdUt2clO8 1 NAME Aleksandra /Uszak-Kulikowska z Kulikowa/ 2 GIVN Aleksandra 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE BEF 1600 1 FAMC @F777@ 1 DEAT 1 FAMS @F547@ 1 NOTE 1617 (279, rl_f91_rkps_196), 1626 0 @I477@ INDI 1 _UID 1AaCSgBjf4 1 NAME Kaziemierz /Staniszewski/ 2 GIVN Kaziemierz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F114@ 0 @I478@ INDI 1 _UID Rkbs8X56NY 1 NAME Halszka Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 FAMS @F778@ 1 NOTE 1625 od Gabryela H Cehow, Huhow, Serhow. (rl_f91_rkps_196) 0 @I479@ INDI 1 _UID HMdwYT4N8P 1 NAME Jan /Hulewicz z Wojutyna/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F715@ 1 DEAT 1 FAMS @F550@ 0 @I480@ INDI 1 _UID HMdWMc0nbe 1 NAME Stefan J. /Hulewicz/ 2 GIVN Stefan J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F550@ 1 DEAT 0 @I481@ INDI 1 _UID 1AMCU70xDR 1 NAME Stefan /Babinski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F177@ 0 @I482@ INDI 1 _UID HMdww3T5mn 1 NAME Jakub * /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jakub * 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F549@ 1 DEAT 1 FAMS @F715@ 0 @I483@ INDI 1 _UID HMdx6IM5qs 1 NAME Jakub J. /Hulewicz/ 2 GIVN Jakub J. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1730 1 FAMC @F550@ 1 DEAT 0 @I484@ INDI 1 _UID HMdXei5oMs 1 NAME Aleksander /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1610 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F57@ 1 FAMS @F551@ 1 NOTE Bialy Stok (AYZR1/4 #135). 1629-1653 Choloniew. 2 CONT 1628 Eudotia z synami Aleksandrem, Pawlem i Semenem H vs Gn 2 CONC iewosz H. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1629 Podhorodynski - Kaczyn (Pawel i Aleksander potomki Mro 2 CONC winskiego). 2 CONT 1631 Pawel i Aleksander H vs Bialostocki - Bialystok. 2 CONT 1632 od brata Semena Choloniowa czesc. 2 CONT 1634 Pawel, Semen i Alex H - Ochlopow. 2 CONT 1634 i zona Anna Szklinska vs Wladyslaw Podhorodynski. 2 CONT 1636 od brata Semena Borodycze. 2 CONT 1637 i zona Anna Szklinska vs Korycki. 2 CONT 1637 za 14000 Oszczowskim Koryckim Borodycze obligat. 2 CONT 1637 zonie Annie Szklinskiej 15000zl. 2 CONT 1639 Andrzeju Koreckiemu za 14000zl debet i obligat Boroczy 2 CONC ce. 2 CONT 1640 Pawel i Aleksander vs Czaplic i Orszowski - Choloniow. 2 CONC 1640 Bereznickiemu za 3000zl czesc Choloniowa. 2 CONT 1643 vs Korycki - Borodycze. 2 CONT 1644 Sylwestr, Alex i Pawel H vs Choloniewcy o 1500zl po Ow 2 CONC dotii Ch H. 2 CONT 1647 Kniazkim za 500zl czesc Choloniowa. Alex i Pawel H- Bo 2 CONC rodczyce. 2 CONT 1661 Janowi Korzeniowskiemu za 1000zl czesc Choloniewa. 0 @I485@ INDI 1 _UID HMdxHNwvKw 1 NAME Mikolaj J. /Hulewicz/ 2 GIVN Mikolaj J. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1732 1 FAMC @F550@ 1 DEAT 1 FAMS @F716@ 1 NOTE Brat Teofil "Konfederacja barska w Wielkopolsce, 1768-1770" 2 CONC #95 0 @I486@ INDI 1 _UID RJgICh04ul 1 NAME Jacek /Lozka/ 2 GIVN Jacek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F733@ 1 DEAT 1 FAMS @F732@ 1 NOTE namiestnik [now] Nowogródek 0 @I487@ INDI 1 _UID HMdXkTH06j 1 NAME Anna /Szklinska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F49@ 1 DEAT 2 DATE 1643 1 FAMS @F551@ 1 NOTE 1640 Testament (187, rl_f91_rkps_196) 0 @I488@ INDI 1 _UID HMdxRqpKiG 1 NAME Jan M. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan M. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F716@ 1 DEAT 0 @I489@ INDI 1 _UID HnCDJxPx8v 1 NAME Franciszka / (Stoinska)/ 2 GIVN Franciszka 2 SURN Stoinska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F464@ 1 DEAT 1 FAMS @F552@ 0 @I490@ INDI 1 _UID HnCeAwtQ3g 1 NAME Franciszek Jerzego /Cyryna/ 2 GIVN Franciszek Jerzego 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F552@ 1 NOTE stolnik trembowelski, starosta bobrownicki 1728, sedzia zie 2 CONC mski nowogrodzki 1731 0 @I491@ INDI 1 _UID HOfgSTHuh2 1 NAME Katarzyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F446@ 1 DEAT 0 @I492@ INDI 1 _UID IwAIkO25fy 1 NAME Liucja Stanislawa / (Trzaskowska)/ 2 GIVN Liucja Stanislawa 2 SURN Trzaskowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F553@ 1 FAMS @F554@ 0 @I493@ INDI 1 _UID IwAJgaY5tL 1 NAME Helena Janina / (Hulewicz)/ 2 GIVN Helena Janina 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1897 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F554@ 1 DEAT 0 @I494@ INDI 1 _UID IwAkJPjsej 1 NAME Elizbieta Irena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Elizbieta Irena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 NOV 1898 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F554@ 1 DEAT 0 @I495@ INDI 1 _UID IwAMAXBkfi 1 NAME Cecylia Elzbieta / (Filipowicz)/ 2 GIVN Cecylia Elzbieta 2 SURN Filipowicz 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F555@ 1 FAMS @F556@ 0 @I496@ INDI 1 _UID IwAMysb4iQ 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1893 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F556@ 1 DEAT 0 @I497@ INDI 1 _UID IwAP0wXa3X 1 NAME Helena / (Maksymowicz)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Maksymowicz 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F557@ 1 FAMS @F558@ 0 @I498@ INDI 1 _UID IwARPnVUIQ 1 NAME Wladyslaw Filip Beniciusz /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Filip Beniciusz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1864 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F558@ 1 DEAT 0 @I499@ INDI 1 _UID IwASo5DtpY 1 NAME Marcely /Hulewicz/ 2 GIVN Marcely 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1874 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F558@ 1 DEAT 0 @I500@ INDI 1 _UID IwAsvQuDa6 1 NAME Julia Barbara / (Hulewicz)/ 2 GIVN Julia Barbara 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1872 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F558@ 1 DEAT 2 DATE 1873 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kowel 0 @I501@ INDI 1 _UID IwATBUp9Lv 1 NAME Dorota Jochanowna / (Rudelf)/ 2 GIVN Dorota Jochanowna 2 SURN Rudelf 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1771 1 DEAT 2 DATE 1831 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMS @F559@ 1 FAMS @F561@ 1 SOUR @S1@ 2 PAGE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/PL_1_436_817_0325.htm 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/P 2 CONC L_1_436_817_0325.htm 0 @I502@ INDI 1 _UID J5fq6Oe5d0 1 NAME Anna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F303@ 1 NOTE czernica Slowickiego monasterza (Woronczuk "Rodowody" s.206 2 CONC ) 2 CONT 1643 (353, rl_f91_rkps_196) 0 @I503@ INDI 1 _UID jmfKOsGJlW 1 NAME Barbara /Matynska (Aksakowna)/ 2 GIVN Barbara 2 SURN Aksakowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F185@ 1 FAMS @F186@ 1 NOTE 1695 (492, rl_f91_rkps_196) 0 @I504@ INDI 1 _UID jmflf2BwyT 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 MAY 1698 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F185@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Bohuryn. 0 @I505@ INDI 1 _UID jmfLGU7eUL 1 NAME Konstancja / (Hulewicz)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 MAY 1695 2 PLAC ???????, ???????????? 1 FAMC @F185@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Zahorowszczyzna. 0 @I506@ INDI 1 _UID jmGAkdAHor 1 NAME Juliana /Garlinska/ 2 GIVN Juliana 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F560@ 1 FAMS @F573@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub 13.03.1737 Tesow. Swiadkowie: Antoni H czesnik zydaczo 2 CONC wski, Jan Janiszewski, Waclaw Borejko. 0 @I507@ INDI 1 _UID jmgDQXcAE2 1 NAME Jan Szczesny /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Szczesny 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1727 2 PLAC ???????, ????? 1 FAMC @F477@ 1 DEAT 0 @I508@ INDI 1 _UID jmgEgiboae 1 NAME Salomea Wiktoria / (Hulewicz)/ 2 GIVN Salomea Wiktoria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 NOV 1730 2 PLAC ???????, ????? 1 FAMC @F477@ 1 DEAT 0 @I509@ INDI 1 _UID jmgeiKlXLt 1 NAME Adam Kasper /Hulewicz/ 2 GIVN Adam Kasper 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 JAN 1732 2 PLAC ???????, ?????? 1 FAMC @F477@ 1 DEAT 0 @I510@ INDI 1 _UID jmgmrCnSdS 1 NAME Bartlomiej /Hulewicz/ 2 GIVN Bartlomiej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1710 2 PLAC ???????, ??????? 1 FAMC @F208@ 1 DEAT 0 @I511@ INDI 1 _UID jmgx1QpmIg 1 NAME Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 AUG 1804 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 FAMS @F345@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Mikulin 0 @I512@ INDI 1 _UID jmgX51DKVt 1 NAME Apolonia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Apolonia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 FEB 1812 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Mikulin 0 @I513@ INDI 1 _UID jmgxJNNh5z 1 NAME Petronela / (Hulewicz)/ 2 GIVN Petronela 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 JUN 1808 1 FAMC @F561@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Mikulin 0 @I514@ INDI 1 _UID s8AESEJeSR 1 NAME Michal /Golambek Trojecki/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F810@ 1 DEAT 1 FAMS @F807@ 0 @I515@ INDI 1 _UID kkb3Y0UWXS 1 NAME Daniel /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F61@ 1 DEAT 1 FAMS @F66@ 1 FAMS @F94@ 1 NOTE na Drozdniach 1661 roku (Bracl. XIV f. 26) 2 CONT Daniel i Michal podpisali z województwem wolynskiem, obiór 2 CONC Jana III-go (Boniecki) 2 CONT Drozden i Hunczego Brodu czesci 3 dymy 1662 (AYZR 7-3 #96). 2 CONC Hunczy Brod i Drozdnie, czesc 1679. (agad)1665. Poborca? 2 CONT Nadanie mon.bonifratrow 100zl 1647r (Dowbiszczenko s.516) 2 CONT 1635 Daniel rodzonemu swemu Michalu H. (318, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1652 vs Piotr Chopcow - 1000zl. 2 CONT 1662 Jerzy, Daniel, Demian, Michal H braci - Czeremoszno Pi 2 CONC otrowi Falkowskiemu i zonie Teofili H. 2 CONT 1669 Mikolaj vs brat Daniel H - Drozni i Hunczybrod (654, r 2 CONC l_f91_rkps_196). 2 CONT 1670 Dom w Lucku od Icka Icmelowicza zyda. 2 CONT 1674 vs brati o 8000zl na Czeremosznie. 2 CONT 1682 Daniel i Jan Wyszetrawka wojski Bracl i zona Marya Hul 2 CONC ewiczowna s stryjem Demianem H. 2 CONT 1692 Daniel, Michal i Mikolaj H vs Jana Soszynski - Semeren 2 CONC ki. 0 @I516@ INDI 1 _UID kkBLAASylO 1 NAME Elzbieta /Lubieniecka (Trzebuchowska)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Trzebuchowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F241@ 1 NOTE (Katalog rekopisów Archiwum X. X. Sanguszków w Slawucie-104 2 CONC 5) 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT wdowa po Kajetanie Lubienieckim, slub 2.9.1787 w Mokwinie. 0 @I517@ INDI 1 _UID KTBx6vqpnF 1 NAME Andrzej /Lasko/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F439@ 1 DEAT 0 @I518@ INDI 1 _UID KTBxiEDJ25 1 NAME Bazyli /Lasko/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F439@ 1 DEAT 0 @I519@ INDI 1 _UID RkCpLw4Yb2 1 NAME Jan Demianowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Demianowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 JUL 1646 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 1 FAMS @F149@ 1 NOTE Zaturce 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT 1678 Jan H Zubilenski od Justyny Gromackiego - Semerenki (4 2 CONC 29, rl_f91_rkps_196) ? 2 CONT 1682 Jan Demianowicz H vs Lukasz Grotowski - Dolhe. 0 @I520@ INDI 1 _UID KVc6kjL8TK 1 NAME Adam /Ruzynski/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F636@ 0 @I521@ INDI 1 _UID KVc9ddIJwg 1 NAME Lukasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 1 FAMS @F563@ 1 NOTE Huhow 1629. Cewow 1645. Selco 1648. 2 CONT rotmistrz krolewski, starosta dzwinogrodzki 1647 r. potomst 2 CONC wa nie zostawil. Protestant? 2 CONT 1626 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Leszczynski o gr 2 CONC unta Serehowskie. 2 CONT 1627 Gabryel i Lukasz za 1000zl Serchow Siniowieckiemu. 2 CONT 1629 Gabryel, Tomasz, Jarosz i Lukasz H vs Andrzej i Halszk 2 CONC a H. 2 CONT 1632 od Hrehora Czetwertynskiego - Stare siolo i Kukly. 2 CONT 1636 z zona vs Chomiak - Smordwa i Horodyszcze. 2 CONT 1637 od siostry zony Halszki Chomiakowny - Smordwa i Chorup 2 CONC an. 2 CONT 1638 od brata Hieronima H Cehow, Uhow, Serhow. 2 CONT 1641 vs Waclaw i Jan H. 2 CONT 1642 od Jana H.podkom. Luckiego Radoszyn, Czeremoszno, Ucho 2 CONC wieck. 2 CONT 1643 Alexandrowi H Drozd od Lukasza Wojutynskiego posessja 2 CONC w Drozdnie, Czeremoszne, Radoszyn i Wolka. 2 CONT 1644 Lukasz i Hieronim H vs Sanguszko i Wielhorski - Uhow. 2 CONT 1644 Andrzejowi Kuczewskiemu za 2000zl czesc Cewowa od Soko 2 CONC la miane obligat. 2 CONT 1644 od Czetwertynskiego - Bokayniec? 2 CONT 1645 od Porwanieckich - Sielco. 2 CONT 1645 Kaszewskiemu prawo zastawne w Radoszyn, Wulka Uchowiec 2 CONC ka, Czeremoszno za 30000zl. Czetwertynskim za 17000zl Cewow 2 CONC i Huhow. 2 CONT 1646 Poplawskiemu za 5000zl czesc Sielca. 2 CONT 1648 dwor w zamku Luckim Fedorowi Czetwertynskiemu za 800zl 2 CONC obligat. 2 CONT 1650 vs Samuel Czerniewski - Miedzyrzecze. Vs Konstanty Puz 2 CONC yna o 33000zl. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I522@ INDI 1 _UID KVcA3YcIyr 1 NAME Polonia /Chomiakowna/ 2 GIVN Polonia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F563@ 1 NOTE 1635 vs Gabryel H - Smordwa (320, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1638 vs Andrzej Zahorowski o 8000zl. 2 CONT 1691. 0 @I523@ INDI 1 _UID KVD0BclhsP 1 NAME Roman /Dolski/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F564@ 0 @I524@ INDI 1 _UID KVDKXG9H1h 1 NAME Piotr /Lubicz Gostynski z Gostynek/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F797@ 1 DEAT 1 FAMS @F565@ 1 NOTE chorazy Czernihów , podkomorzy Czernihów (1752) 0 @I525@ INDI 1 _UID KVegGoAXzA 1 NAME Anastazja /Kluska/ 2 GIVN Anastazja 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F566@ 0 @I526@ INDI 1 _UID KXDPJ37lzz 1 NAME Mikolaj /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F66@ 1 DEAT 2 DATE 1725 1 FAMS @F167@ 1 FAMS @F194@ 1 FAMS @F212@ 1 NOTE Hunczego Brodu i Drozdnie czesci 1679 (AYZR VII/3 #227). 2 CONT 1690 Mikolaj H Drozd vs Janiszewscy - Radoszyn. 2 CONT 1694 czesc Semerenek od wuja Mikolaja H. 2 CONT 1713 Resiorowskiemu? czesc Drozden i Hunczegobrodu. 2 CONT Hulaniki? 0 @I527@ INDI 1 _UID RkCpb5S5bZ 1 NAME Dymitr /Hulewicz/ 2 GIVN Dymitr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F796@ 1 DEAT 0 @I528@ INDI 1 _UID RJE5OfPmgf 1 NAME Jerzy (Tomasz) /Hulewicz/ 2 GIVN Jerzy (Tomasz) 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1640 1 FAMC @F180@ 1 DEAT 1 NOTE zakonnik dominikanin, xiedz. 2 CONT 1657 z oycem vs Staniszewska Hulewiczowa - 15000zl. (376, r 2 CONC l_f91_rkps_196). 2 CONT 1663 z oycem Stefanowi Bakonskiemu 2000zl na Hruszowce. 2 CONT 1665 od Radeckich dwor w zamku Luckim. 2 CONT 1690 vs Isaykowska Hulewiczowa - 12500zl. 2 CONT 1700 miasteczko Hulewiczow 25000zl. 0 @I529@ INDI 1 _UID l1FGw6tQrV 1 NAME Michal Iwanowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Michal Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F572@ 1 DEAT 2 DATE 1683 1 NOTE (agad)1665. Slawozycze Michala i Jana sami w wojsku 1679 (A 2 CONC YZR VII/3 #260) 2 CONT 1639 Testament matki (338, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1639 Michal i Aleksander stryju Piotrowi 1000zl na Poddebca 2 CONC ch. 2 CONT 1643 Michal i Alex H opiekuny Anny Iwanowny Hulewiczowny. 2 CONT 1673 Mikolaj i Jan H braci vs Henryk Kaszowski - Slawozyce. 0 @I530@ INDI 1 _UID RkCObPOtwh 1 NAME Jadwiga / (Hulewicz)/ 2 GIVN Jadwiga 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F795@ 1 DEAT 0 @I531@ INDI 1 _UID RkCOQ3hOdt 1 NAME Antoni /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1710 1 FAMC @F796@ 1 DEAT 2 DATE 1769 1 FAMS @F20@ 1 NOTE starostwo Koninskie? 2 CONT 1743 z Teresa Puchalska wspolne dozywocie (620, rl_f91_rkps 2 CONC _196) 2 CONT 1747 vs Jozef Godlewski, Angela Czerminska Hulewiczowa. 2 CONT http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Lowczy halicki. Mecznik trembowelski? 0 @I532@ INDI 1 _UID l4Bg9pCEQ4 1 NAME Dymitr /Zabokrzycki/ 2 GIVN Dymitr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F104@ 0 @I533@ INDI 1 _UID l4BgTGHzCO 1 NAME Hieronim /Zawadzki/ 2 GIVN Hieronim 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F101@ 1 NOTE 3 0 @I534@ INDI 1 _UID LsAUCh3G6w 1 NAME Jan B. /Korecki/ 2 GIVN Jan B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F577@ 1 DEAT 1 FAMS @F575@ 0 @I535@ INDI 1 _UID LsBUtZfz2k 1 NAME Wasylisa H. / (Lizinos)/ 2 GIVN Wasylisa H. 2 SURN Lizinos 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F576@ 1 DEAT 1 FAMS @F575@ 1 NOTE zapisuje 1512 r. Perekaly córce swej i mezowi jej, Michalow 2 CONC i Zbrochowiczowi (Arch. Sang III) (Boniecki) 0 @I536@ INDI 1 _UID Lsc3U1xNbs 1 NAME Hleb /Lizinos/ 2 GIVN Hleb 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1493 1 FAMS @F576@ 0 @I537@ INDI 1 _UID RkCoNOMeeG 1 NAME Piotr /Hulewicz/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F795@ 1 DEAT 0 @I538@ INDI 1 _UID RkCoSZjBMB 1 NAME Filip /Hulewicz/ 2 GIVN Filip 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F795@ 1 DEAT 1 NOTE 1758 (662, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1761 vs Rafal Piesciorowski - Hunczybrod i Drozdni. 0 @I539@ INDI 1 _UID RkCoYzguWL 1 NAME Wojciech /Hulewicz/ 2 GIVN Wojciech 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F795@ 1 DEAT 1 NOTE 1758 (662, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1761 vs Rafal Piesciorowski - Hunczybrod i Drozdni. 0 @I540@ INDI 1 _UID LscB3rzZFU 1 NAME Bazyli /Korecki/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F578@ 1 DEAT 2 DATE 1443 1 FAMS @F577@ 0 @I541@ INDI 1 _UID RkCNlIX50H 1 NAME Ignacy /na Drozdniach Hulewicz/ 2 GIVN Ignacy 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1740 1 FAMC @F794@ 1 DEAT 1 FAMS @F4@ 1 NOTE sedzia grodzki [ino] Inowroclaw (1787) 2 CONT 1764 - woj Kaliske (Suffragia Stanislawa Augusta) 0 @I542@ INDI 1 _UID RkCNtxIvMW 1 NAME Mikolaj /Hulewicz/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1746 1 FAMC @F794@ 1 DEAT 2 DATE 1833 0 @I543@ INDI 1 _UID Lsce4nEtJw 1 NAME Aleksander /Korecki/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F579@ 1 DEAT 1 FAMS @F578@ 0 @I544@ INDI 1 _UID RkCo42PeSD 1 NAME Anna /Jaskolska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F795@ 0 @I545@ INDI 1 _UID RkCnt4arAs 1 NAME Konsolata /Siostrzenska (Hulewicz)/ 2 GIVN Konsolata 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F794@ 1 DEAT 0 @I546@ INDI 1 _UID RkCNaQZ8Jd 1 NAME Teofil /Hulewicz/ 2 GIVN Teofil 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1708 1 FAMC @F794@ 1 DEAT 2 DATE 1787 0 @I547@ INDI 1 _UID Lscr93lBC7 1 NAME Patrikiej Dawid // 2 GIVN Patrikiej Dawid 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F580@ 1 DEAT 2 DATE 1408 1 FAMS @F579@ 0 @I548@ INDI 1 _UID Lscs8OrkUh 1 NAME Helena /Starodubska/ 2 GIVN Helena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F579@ 0 @I549@ INDI 1 _UID LscSjHpXhc 1 NAME Narymunt Hleb /Gedyminowicz/ 2 GIVN Narymunt Hleb 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F581@ 1 DEAT 2 DATE 1348 1 FAMS @F580@ 0 @I550@ INDI 1 _UID LsctLqPEWA 1 NAME Gedymin // 2 GIVN Gedymin 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F581@ 0 @I551@ INDI 1 _UID LsDSlQuXjv 1 NAME Anna Jadwyga / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna Jadwyga 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1898 1 FAMC @F582@ 1 DEAT 2 DATE 1929 1 NOTE Ducraine Halka (pseud.) 2 CONT “La femme polonaise. Esquisse historique” 0 @I552@ INDI 1 _UID LuAp5Fqe5j 1 NAME Bazyli /Lozka/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F732@ 1 DEAT 1 FAMS @F583@ 0 @I553@ INDI 1 _UID mEar0ohIlx 1 NAME Jan Patrykij Patryk /Kurozwonski/ 2 GIVN Jan Patrykij Patryk 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1530 1 DEAT 1 FAMS @F268@ 1 NOTE podkomorzy [wol] Krzemieniec (1568), poborca [wol] Wolyn (1 2 CONC 576) 0 @I554@ INDI 1 _UID mEarO4SkJ0 1 NAME Olena Helena /Cios/ 2 GIVN Olena Helena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F268@ 0 @I555@ INDI 1 _UID MxEn7tVzSj 1 NAME /Smykowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F584@ 0 @I556@ INDI 1 _UID MxGiAY52tg 1 NAME /Bokij/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F585@ 1 NOTE 1 maz 0 @I557@ INDI 1 _UID s8AEdZSsb8 1 NAME Wiktoria / (Grochowska)/ 2 GIVN Wiktoria 2 SURN Grochowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 1 FAMS @F807@ 1 FAMS @F808@ 0 @I558@ INDI 1 _UID NbGMVrpBYP 1 NAME Ioannes /Voythyczki/ 2 GIVN Ioannes 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F586@ 1 DEAT 2 DATE 1498 2 PLAC Moldavia 1 FAMS @F639@ 1 FAMS @F799@ 1 FAMS @F802@ 1 NOTE 1468 tenutarii de Thurszasow, Monastirzs (AGZ XIII -558). 1 2 CONC 491-1495 dapifer leonpolensis, Mokrzany (AGZ T18). 2 CONT (AGZ t.17;488) 0 @I559@ INDI 1 _UID NIgnsq32jE 1 NAME /Woroniecki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F587@ 0 @I560@ INDI 1 _UID NIgsjPzK8O 1 NAME Stanislaw S. /Woroniecki/ 2 GIVN Stanislaw S. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F588@ 1 DEAT 1 FAMS @F589@ 0 @I561@ INDI 1 _UID NIgSNm9ilR 1 NAME Halszka / (Pryborowska)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Pryborowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F443@ 1 DEAT 1 FAMS @F589@ 0 @I562@ INDI 1 _UID RJewguOkts 1 NAME Andrzej /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F477@ 1 DEAT 1 NOTE Sadki 1740 0 @I563@ INDI 1 _UID rZfEtjbQUs 1 NAME Katharine // 2 GIVN Katharine 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F412@ 1 DEAT 1 NOTE 1494 Michaelis et Katharine heredum de Rakova et Lethovyscz 2 CONC e puerorum nob. Iohannes Voythyczky (AGZ t.17; 301) 0 @I564@ INDI 1 _UID RJggm4uQZ5 1 NAME Anna / (Branska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Branska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F472@ 1 DEAT 0 @I565@ INDI 1 _UID NJDmw7iVEf 1 NAME Bazyli /Bokij Pieczychwost/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F673@ 0 @I566@ INDI 1 _UID rZCtMmbqnY 1 NAME Barbara // 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE BEF 1469 1 FAMS @F586@ 1 NOTE (AGZ t.18; 16) 0 @I567@ INDI 1 _UID NJDSTpkEi4 1 NAME Ostafy And. /Czetwertynski/ 2 GIVN Ostafy And. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F591@ 0 @I568@ INDI 1 _UID RkCndNnYnq 1 NAME Joanna /Bajerska/ 2 GIVN Joanna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F794@ 0 @I569@ INDI 1 _UID NJDU594Mj8 1 NAME Prokop M. /Chrynnicki/ 2 GIVN Prokop M. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F592@ 0 @I570@ INDI 1 _UID NJDuOvpRoG 1 NAME Raina Gr. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina Gr. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F480@ 1 DEAT 1 FAMS @F592@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 0 @I571@ INDI 1 _UID NJDVvsA4lt 1 NAME Rafael /Witowski/ 2 GIVN Rafael 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F593@ 0 @I572@ INDI 1 _UID NJDW8HPFoU 1 NAME Marianna M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 1 FAMS @F595@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I573@ INDI 1 _UID NJDWiohAib 1 NAME Olena M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Olena M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 1 FAMS @F594@ 1 NOTE 1629 Wojutyn. Woronczuk "Rodowody" s.201. 0 @I574@ INDI 1 _UID NJDWqe0APc 1 NAME Jerzy Gr. /Kozlinski/ 2 GIVN Jerzy Gr. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F594@ 0 @I575@ INDI 1 _UID NJDwSuoXfj 1 NAME Magdalena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Magdalena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F445@ 1 DEAT 2 DATE 1581 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.201 0 @I576@ INDI 1 _UID NJDxInfTmG 1 NAME Michal Bogufalowicz /Labunski/ 2 GIVN Michal Bogufalowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F595@ 0 @I577@ INDI 1 _UID NJE0JsPQsS 1 NAME Nastazja /Bilecka/ 2 GIVN Nastazja 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F596@ 0 @I578@ INDI 1 _UID NJe1b2YBuk 1 NAME Niewidanna /Kmita/ 2 GIVN Niewidanna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F475@ 1 NOTE im.Iwanowo 0 @I579@ INDI 1 _UID NJE1Dnnb0X 1 NAME Tomasz Iwanowicz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Tomasz Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F310@ 1 DEAT 1 FAMS @F80@ 1 FAMS @F151@ 1 NOTE 1648-50 Perekaly (AYZR VII/2 #430) 2 CONT 1625 Tomasz i Iwan PErekalscy vs Ochlopowski. 2 CONT 1628 Tomasz z oycem Iwanem vs Chrzyniecki. 2 CONT 1637 vs Ossolinski. 2 CONT 1638 od oyca Perekaly. 2 CONT 1648 Fedorowi Swiszczynskiemu za 100zl czesc Perekal obliga 2 CONC t. 2 CONT rl_f91_rkps_196 0 @I580@ INDI 1 _UID NJE1lBinOh 1 NAME Stefan Iwanowicz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Stefan Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F310@ 1 DEAT 1 FAMS @F166@ 1 NOTE 1648-50 Perekaly (AYZR VII/2 #430). Czesc Perekal 3 dymy, R 2 CONC zyszczow + Jerzego Horodenskiego 2 dymy (AYZR VII/3 #124, 1 2 CONC 29) 2 CONT 1636 vs Hulanicki (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1637 od oyca Perekaly. 2 CONT 1638-40 z oycem vs Prokop Telecki. 2 CONT 1643 vs Jan Iwanicki. 2 CONT 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1659 Wasylowi Bylieckiemu czesc Bylcza za 300zl obligat. 2 CONT 1667 z zona Rzyszowska Rzyszczow za 9000zl Majkowskiemu. 2 CONT 1669 Janowi Czekonskiemu za 500zl na Kniahynine. 0 @I581@ INDI 1 _UID NJE3GguTJi 1 NAME Michal /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F428@ 1 DEAT 1 NOTE 1592 rl_f91_rkps_196 0 @I582@ INDI 1 _UID NJE3t1fY0g 1 NAME Grzegorz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F428@ 1 DEAT 0 @I583@ INDI 1 _UID RkCMtt0aD5 1 NAME Jan F. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan F. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F792@ 1 DEAT 0 @I584@ INDI 1 _UID NJe4qxbfJe 1 NAME Michal /Kalusowski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F676@ 0 @I585@ INDI 1 _UID NJe5BC6GVN 1 NAME Barbara / (Hulewicz)/ 2 GIVN Barbara 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F531@ 1 DEAT 0 @I586@ INDI 1 _UID NJe5L3Km0c 1 NAME Felisciana / (Hulewicz)/ 2 GIVN Felisciana 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F531@ 1 DEAT 0 @I587@ INDI 1 _UID RkCMF94Kd9 1 NAME Tomasz /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1750 1 FAMC @F790@ 1 DEAT 2 DATE 1791 1 FAMS @F260@ 0 @I588@ INDI 1 _UID RkCMObNUrJ 1 NAME Marjana /Koludzka/ 2 GIVN Marjana 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F792@ 0 @I589@ INDI 1 _UID RkcrRv6eJI 1 NAME Marianna /Cieszkowska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F797@ 0 @I590@ INDI 1 _UID RkCmAP0cx1 1 NAME Magdalena /Zbierzchowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Magdalena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F788@ 1 DEAT 1 FAMS @F31@ 0 @I591@ INDI 1 _UID RkCmr7VcbG 1 NAME Filip /Hulewicz/ 2 GIVN Filip 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F788@ 1 DEAT 2 DATE 1780 1 FAMS @F790@ 1 FAMS @F792@ 0 @I592@ INDI 1 _UID RkCM6tvNSV 1 NAME Anna /Blaszkowska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F790@ 0 @I593@ INDI 1 _UID RkCLTuKB12 1 NAME Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F788@ 1 DEAT 2 DATE 1770 1 FAMS @F794@ 1 FAMS @F795@ 1 NOTE starostwo Koninskie 0 @I594@ INDI 1 _UID NJea1BqLQF 1 NAME Marusza / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I595@ INDI 1 _UID NJeaUgPlLE 1 NAME Dejenirka / (Hulewicz)/ 2 GIVN Dejenirka 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I596@ INDI 1 _UID NJeBT68UIK 1 NAME Piotr /Podhorodenski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F597@ 0 @I597@ INDI 1 _UID NJecaqPh6i 1 NAME Piotr /Staniszewski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F835@ 1 DEAT 2 DATE 1647 1 FAMS @F598@ 0 @I598@ INDI 1 _UID NJecMhkaSw 1 NAME Aleksander M. /Hulewicz/ 2 GIVN Aleksander M. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F492@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.212 2 CONT Zubilno? 0 @I599@ INDI 1 _UID NJeDlQMEsW 1 NAME Bonna Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Bonna Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F483@ 1 DEAT 1 FAMS @F599@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.212 0 @I600@ INDI 1 _UID NJee0umQRG 1 NAME Adam /Balaban/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F599@ 0 @I601@ INDI 1 _UID NJeh4AakWN 1 NAME Marianna Melania /Pruska/ 2 GIVN Marianna Melania 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F787@ 1 DEAT 1 FAMS @F534@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 2 CONT 1578 (235, rl_f91_rkps_196) 0 @I602@ INDI 1 _UID NJehrvbkFs 1 NAME Fedora /Chomiakowna Smordowska/ 2 GIVN Fedora 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F600@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I603@ INDI 1 _UID RJggFffxwT 1 NAME Stanislaw /Oldakowski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F730@ 0 @I604@ INDI 1 _UID RJeQbk1nTX 1 NAME Mark K. /Hulewicz/ 2 GIVN Mark K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 2 DATE 4 OCT 1722 1 FAMS @F187@ 1 NOTE ster. 2 CONT 1695 Mark i Michal H vs dzieci Stefana H (493, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196) 2 CONT 1702 Jerzemu H dwor w zamku Luckim. Slub w Klewani. 2 CONT 1704 Konstantemu Burkackiemu za 1000zl czesc Milostowa. 2 CONT 1705 vs Wintura Hanski po Maryannie H Samuela Hanskiego. 2 CONT 1708 vs Czarnieccy - czesci Milostowa i Rusywla po Michale 2 CONC H. VS Trypolska Niemirzycz - Karpilowka. 2 CONT 1715 vs Niemirycz - 6000zl na Karpilowce. VS Trypolska - 70 2 CONC 00zl na Milostowe. 2 CONT 1718 vs Tryploski - Ploski. 2 CONT 1719 vs Antoni Trypolski = Rusywka po Stefanie H. 2 CONT 1722 zmarl w Olyce. 0 @I605@ INDI 1 _UID RkcWxPUMs0 1 NAME Daniel /Rohozinski/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F798@ 0 @I606@ INDI 1 _UID RJeQ2WfVSY 1 NAME Jan K. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 1 NOTE ster. 0 @I607@ INDI 1 _UID NJekwgHeTN 1 NAME Anna /Chmarianka/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1595 1 FAMS @F527@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.204 2 CONT zona 1 0 @I608@ INDI 1 _UID NJeKWx9Brb 1 NAME Bazyli B. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Bazyli B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 2 DATE 1612 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.204 2 CONT 1582 Fedor Wasyli i Piotr H W - Hat' (239, (rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1593 sprawa z Bazylem po Fedora Hulewicza - Hat' (rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I609@ INDI 1 _UID NJeLaWOkzo 1 NAME Regina B. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Regina B. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 NOTE 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I610@ INDI 1 _UID NJeLJIY5CA 1 NAME Maryna B. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryna B. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 NOTE 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I611@ INDI 1 _UID NJelLIFASw 1 NAME Mis' Michal /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Mis' Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 FAMS @F273@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.204 2 CONT 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I612@ INDI 1 _UID NJeLU8jUay 1 NAME Marusza B. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marusza B. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 FAMS @F601@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.204 2 CONT 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I613@ INDI 1 _UID NJemA4wQHw 1 NAME Leon /Zaszczytowski/ 2 GIVN Leon 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F601@ 0 @I614@ INDI 1 _UID NJeMsUoJ52 1 NAME Owdotia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Owdotia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F414@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F602@ 1 FAMS @F603@ 1 FAMS @F604@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT Owdotia Hulewiczówna Drozdenska, zona Stanislawa Chmielowsk 2 CONC iego 1584 r. (Boniecki) 0 @I615@ INDI 1 _UID NJeN5eOYaS 1 NAME Petro Kosciuskiewicz /Chobultowski/ 2 GIVN Petro Kosciuskiewicz 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1561 1 FAMS @F602@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1561 Zubilno (rl_f91_rkps_196) 0 @I616@ INDI 1 _UID NJenc3iZoO 1 NAME Jerzy Gregory J. /Kozinski/ 2 GIVN Jerzy Gregory J. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F603@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I617@ INDI 1 _UID NJenp2amZF 1 NAME Stanislaw /Chmielewski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F604@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I618@ INDI 1 _UID NJeO0fR1SS 1 NAME Stanislaw /Sterlo Woryszski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F605@ 0 @I619@ INDI 1 _UID NJeoDuCfcx 1 NAME Tychno Tymotey Semenowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Tychno Tymotey Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F259@ 1 DEAT 1 NOTE 1578 sprawa vs wladyka Wlodzimierski (rl_f91_rkps_196) 0 @I620@ INDI 1 _UID NJeoO2ydmm 1 NAME Raina S. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina S. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F259@ 1 DEAT 1 FAMS @F605@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I621@ INDI 1 _UID 1aUeacVczn 1 NAME Jerzy /Owloczynski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F283@ 0 @I622@ INDI 1 _UID NJeqd6yarV 1 NAME Jan M. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jan M. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I623@ INDI 1 _UID NJeQYIusl8 1 NAME Helena Filonia Iwanowna /Swiszczowska/ 2 GIVN Helena Filonia Iwanowna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1652 1 FAMS @F72@ 1 FAMS @F606@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.206 2 CONT 1636 (323, 325, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1643 testament. 0 @I624@ INDI 1 _UID NJeRBy6yBL 1 NAME Krystyna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Krystyna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 NOTE Zakonnica. Woronczuk "Rodowody" s.206 0 @I625@ INDI 1 _UID NJerj64NhE 1 NAME Demian /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Demian 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F139@ 1 NOTE Woroncuk "Rodowody" s.206 2 CONT 1599 Hulewicze Demian, Michal, Iwan, Aleksander z Kondratem 2 CONC Smykowskim o zabicie Marcina Siemaszka (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1644 vs Waclaw H - 500zl przez Filona H legowanych. 2 CONT 1647 Demian H vs brat Semen H - Drozdni. 2 CONT 1663 vs Marianna H i Jan Siemaszko - Drozdni ? 0 @I626@ INDI 1 _UID NJesBaxO0y 1 NAME Stefan /Litynski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F607@ 0 @I627@ INDI 1 _UID 1aXDDao0VM 1 NAME Helena Danielowna /Rzyszczewska/ 2 GIVN Helena Danielowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F166@ 1 NOTE 1638 (333, rl_f91_rkps_196), 1677. 2 CONT 1692 synowi swemu Danielowi H i Stef Babinskiemu 9000zl. 0 @I628@ INDI 1 _UID NJeTDGLEeW 1 NAME Juliana / (Hulewicz)/ 2 GIVN Juliana 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F442@ 1 DEAT 2 DATE 1612 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.208 0 @I629@ INDI 1 _UID NJeTrZC8Yq 1 NAME Jan /Wiszynski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F609@ 0 @I630@ INDI 1 _UID NJetXEXApd 1 NAME Raina / (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F442@ 1 DEAT 1 FAMS @F609@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.208 0 @I631@ INDI 1 _UID NJeUKcAGsw 1 NAME Dachno Daniel Zbroch /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Dachno Daniel Zbroch 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F438@ 1 DEAT 1 FAMS @F279@ 1 NOTE 1593r. (rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1638 Dachno vs ziec Lasko - Perekaly. 0 @I632@ INDI 1 _UID NJeuVwpUcd 1 NAME Anna /Horochowna/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F757@ 1 DEAT 1 FAMS @F438@ 1 NOTE 1562 Testament meza - Perekaly corce (rl_f91_rkps_196) 0 @I633@ INDI 1 _UID NJevCYaJdO 1 NAME Fedia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F437@ 1 DEAT 1 FAMS @F610@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.208 0 @I634@ INDI 1 _UID NJevlB4DQ0 1 NAME Bogdan /Mutykalski/ 2 GIVN Bogdan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F610@ 0 @I635@ INDI 1 _UID NLDSB3MTW9 1 NAME Daniel /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F542@ 1 DEAT 1 FAMS @F326@ 1 NOTE pachowan w Brackiej cerkwe w Lucku (Dowbiszczenko #169,516) 2 CONC ? 0 @I636@ INDI 1 _UID nPdwcIPim8 1 NAME Aleksander /Szostakowski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F658@ 1 DEAT 1 FAMS @F148@ 1 NOTE 1663 (386, rl_f91_rkps_196) 0 @I637@ INDI 1 _UID nQDj4J1WKd 1 NAME Malgorzata // 2 GIVN Malgorzata 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F611@ 1 FAMS @F612@ 1 FAMS @F630@ 1 NOTE Malgorzata, wdowa po Wasku z Wojutycz, a zona Piotra z Luni 2 CONC owic 1436 r., maja sprawy w Samborze (Boniecki: t. 15, str. 2 CONC 375: Loniewscy) 0 @I638@ INDI 1 _UID nqGsMocEp9 1 NAME Jan /Jelo-Bukojemski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F613@ 0 @I639@ INDI 1 _UID nRfPaavRK0 1 NAME Fedor Bogdan /z Grochowiec/ 2 GIVN Fedor Bogdan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1335 1 FAMC @F616@ 1 DEAT 1 FAMS @F614@ 1 NOTE Grochowski z Grochowiec h. Junosza. 2 CONT Fedor Bohdan z Grochowca starosta Przemyski w r. 1360 (Nies 2 CONC iecki). 2 CONT ????? ?????? «? ????????» - ????????????? ???????? ? 1360 ? 2 CONC . ???????? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ????????. ? 1353 2 CONC ?. ?????????? ??? «???????? ??????????». ? 1359 ? 1366 – ? 2 CONC ??????? ??? «?????? ????? ?????????????». ? 1418 ?. ??? ??? 2 CONC ??????? – «????????? ??? ?????? ? ????? (?????) ??????? ??? 2 CONC ? ???????» ????????? ???? ????? ?????????? ???????, ??????? 2 CONC ???, ???????, ????????? 0 @I640@ INDI 1 _UID nRfQcVPdBA 1 NAME Pichno Piotr Bogdan /z Grochowiec Rohatynski/ 2 GIVN Pichno Piotr Bogdan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1390 1 FAMC @F614@ 1 DEAT 2 DATE 1451 1 FAMS @F622@ 1 FAMS @F631@ 1 NOTE sedzia ziemski [rus] Przemysl (1435), sedzia [rus] Przemysl 2 CONC (1427) - Boniecki. sedzia Przemyski 1418 (AGZ T7 nr.30). 2 CONT Sedzia przemyski (Pogórze Przemyskie– przewodnik). 1418 Was 2 CONC ko i Piechno syny Bogdana (AGZ T6 #18). 2 CONT Piechno Bogdanowicz swiadek w Przemyslu 1424 (AGZ 7 - XXXII 2 CONC I). 2 CONT 1432 starosta Oleska od Jagielly. 0 @I641@ INDI 1 _UID nRfqrEoOXz 1 NAME Wolczko Presluzycz /Rohatynski/ 2 GIVN Wolczko Presluzycz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1390 1 FAMC @F614@ 1 DEAT 1 FAMS @F615@ 1 NOTE (1411-1412). «dominus et heres in Rohatin”. 1407 (AGZ 4 #6 2 CONC 9). 2 CONT 1411 starosta (capitaneus) Halicki. 0 @I642@ INDI 1 _UID nRfQUzH5vj 1 NAME Iwaszko Bogdan Presluzycz /Rohatynski/ 2 GIVN Iwaszko Bogdan Presluzycz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F615@ 1 DEAT 1 FAMS @F617@ 1 NOTE ?????? ?????? ????????? ??????????? – ????????, ??? ??????, 2 CONC ?????????? ???????? ??????? ???????? ????? ?? ??????? ? 14 2 CONC 31-32 ??. ?????????? ? ??????? ????????? ?????????. ????? ? 2 CONC ??? ? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ????? ?????????? «? 2 CONC ?????????». ???? – ?????? ???????, ?????? ??. ????????? ??? 2 CONC ????????? 0 @I643@ INDI 1 _UID nRfR4zub6u 1 NAME Bogdan Mikulicz // 2 GIVN Bogdan Mikulicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F618@ 1 DEAT 1 FAMS @F616@ 1 NOTE ?????? ?? ???? (Cuhea sau Cuhnea) – ??????? ? ?????????? (1 2 CONC 334-1343) ??? (1342-1345) ??????? ? ???????? («??????????») 2 CONC (1359-1365). ? 1334 ?. ?????????? ? ?????? (?? ????? ????? 2 CONC ? ?? ???????, ?? ?????? ?? ???????? ???? ??? – ???? ??????, 2 CONC ??. Gyorffy), ???? ? ?????????? (??????? ?? ??????? ?????? 2 CONC ?????? ??????? ? ???????). ????? ??????? ?????????? ??????? 2 CONC ?? ????? ????????, ????? ????????? ?? ???????, ?????? ? ??? 2 CONC ??? ???? ????????? ? ????? ?????????? ??? ?????????? ?????. 2 CONC ? ???????? 1343 ?., ?????????? "??????? Voivode Maramures, 2 CONC ??? ???? ???????? ??????" [Vásáry, p. 159]. ? 1349 ?. ???? 2 CONC ????? ?????????????? ????????? ? ??????????, ?? ???????? ?? 2 CONC ???????, ????? ?? ?????? ???????????? ? ???????, ??? ? 1365 2 CONC ?. ?????? ????????? ? ????? ?????????? ???????????? – ???? 2 CONC ???? ????????. ?? ???? ? 1365 ???? (?? ??. ?????? ? 1370 – 2 CONC ??. ?.????????-?????????) ? ?????? ????, ?????? ??????? ??? 2 CONC ??????, ? ??? ????????? ? ??????????? ?? ?????? ? ?. ?????? 2 CONC ? ???????? 0 @I644@ INDI 1 _UID nRfrF1zjTL 1 NAME Owdotia Eudoxia /Wlodzimierzowicz h. Pogol Litewska/ 2 GIVN Owdotia Eudoxia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F650@ 1 DEAT 1 FAMS @F617@ 0 @I645@ INDI 1 _UID nRfrLsyjsD 1 NAME Teodora Zofia / (Rohatynska)/ 2 GIVN Teodora Zofia 2 SURN Rohatynska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1480 1 FAMC @F617@ 1 DEAT 2 DATE 1512 1 FAMS @F644@ 1 FAMS @F646@ 1 FAMS @F649@ 0 @I646@ INDI 1 _UID nRfRXScYZD 1 NAME Maria // 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F616@ 0 @I647@ INDI 1 _UID nRfS0d71Zi 1 NAME Mikula // 2 GIVN Mikula 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F618@ 0 @I648@ INDI 1 _UID nRfsCMj8kV 1 NAME Muszata // 2 GIVN Muszata 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F616@ 1 DEAT 1 NOTE ?????? (?????????) – ???? ???????. ???? ??????, ?????????? 2 CONC ???????? ????????? ?? ?????????? ?????. ?? ???? – ?????, ?? 2 CONC ??? ? ?????? – ??????????? ?????????? ????????? 0 @I649@ INDI 1 _UID nRfSgqSY88 1 NAME Juga Mikulicz // 2 GIVN Juga Mikulicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F618@ 1 DEAT 1 FAMS @F619@ 0 @I650@ INDI 1 _UID nRfsMU9Jq7 1 NAME Lacko // 2 GIVN Lacko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F616@ 1 DEAT 1 NOTE ????? I (?????????) – ?????????, ?????? ???????? (1365—1374 2 CONC ), ??? ???????. 0 @I651@ INDI 1 _UID nRfSwi1DWG 1 NAME Stefan Woloszyn /Rybotycki/ 2 GIVN Stefan Woloszyn 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1340 1 FAMC @F619@ 1 ADOP 2 FAMC @F34@ 3 ADOP HUSB 1 FAMC @F34@ 2 PEDI Adopted 1 DEAT 1 FAMS @F629@ 1 NOTE Stefana Wegrzyna (Stephano Wangrin) wynika, ze otrzymuje on 2 CONC juz istniejace „villas rcgias Riboticze, Welnyky et Siroko 2 CONC scze", czyli Rybotycze, Huwniki i Sierakosce za zaslugi w s 2 CONC luzbie króla. Dokument na to wystawiony zostal 13 I 1368 w 2 CONC Starym Saczu. 2 CONT Stefan Wegrzyn: 1368 Huhelniki i Rybotycze (Huwniki i Rybot 2 CONC ycze w Dobromilskiem) K.M. III nr.807. 2 CONT ?????? – ???????? (??? ?????, ?????????) ???????. ?????? ? 2 CONC ????? ?????????? ? ?????? ?? ??????????? ????????? ????? ?? 2 CONC ???????? ????????. ????????, ???? ???? ?? ???????? ??????? 2 CONC ??????????, ???????? ?????? ? 1366 ?. ????????? ???????? ? 2 CONC ?????????? ?????? ? ??????????? 0 @I652@ INDI 1 _UID nRftH5ZjKT 1 NAME Jan /Rybotycki Buchowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F620@ 1 DEAT 2 DATE 1459 1 FAMS @F804@ 0 @I653@ INDI 1 _UID nRftN4mgDo 1 NAME Jan J. /Rybotycki/ 2 GIVN Jan J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F621@ 1 DEAT 2 DATE 1495 1 FAMS @F828@ 1 NOTE bezdetny 0 @I654@ INDI 1 _UID nRgFgF3s6D 1 NAME Jan /Hermanowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1460 1 FAMS @F641@ 1 FAMS @F812@ 1 NOTE Hermanowicze AGZ XIII-254. Malchowicze, Berendewicze. 2 CONT Dapiferum Peremisl.1420 (Orbis Polonus) 2 CONT Stolnik Przemyski (Niesiecki). 0 @I655@ INDI 1 _UID RkCL6ddijH 1 NAME Elzbieta /Niesiolowska/ 2 GIVN Elzbieta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F788@ 0 @I656@ INDI 1 _UID nRgJtWA2YV 1 NAME Mikolaj /z Grochowiec/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 1 NOTE Michal dziekan Lwowski (Niesiecki) 0 @I657@ INDI 1 _UID nRgk9BbAC7 1 NAME Piotr /Kijowski z Grochowiec/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 2 DATE 1489 1 FAMS @F642@ 1 NOTE 1470 (AGZ XVII 48). Hermanowice, Biskupice-Stanislawczyk, M 2 CONC alhowice (Pogórze Przemyskie– przewodnik). Miecznik Przemys 2 CONC ki 1443 - Kijowski (Niesiecki). miecznik [rus] Przemysl (14 2 CONC 60-1471) Boniecki 0 @I658@ INDI 1 _UID RJgFTZ1GJi 1 NAME Adam /Branski/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1580 1 FAMC @F472@ 1 DEAT 0 @I659@ INDI 1 _UID nsAjOVIjH1 1 NAME Rafael J. /Rybotycki/ 2 GIVN Rafael J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F621@ 1 DEAT 2 DATE 1482 1 FAMS @F623@ 1 NOTE AGZ XIII - 496. AGZ XVIII - nr.516 0 @I660@ INDI 1 _UID RJgg48JMMQ 1 NAME Halszka / (Branska)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Branska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F472@ 1 DEAT 1 FAMS @F730@ 0 @I661@ INDI 1 _UID nsb7c5GjVE 1 NAME Jadwyga // 2 GIVN Jadwyga 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F625@ 1 DEAT 1 FAMS @F623@ 1 NOTE Sigismundo fratre suo de Woyutycze (AGZ XIII-554) tenutarii 2 CONC de Wlosczi, Byeskowicze (AGZ AGZ XIII-558) 0 @I662@ INDI 1 _UID nsBg5NE2ZS 1 NAME Mikolaj /Czykowski z Myklusowce/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F624@ 1 NOTE de Tczikow (AGZ XIII 376) (AGZ T18, 140) 0 @I663@ INDI 1 _UID nsbi1powvK 1 NAME Anna /Wojtyska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F586@ 1 DEAT 1 FAMS @F640@ 1 NOTE 1468 tenutarii de Thurszasow, Monastirzs, (AGZ XIII -558) 0 @I664@ INDI 1 _UID nsbIczhzeH 1 NAME Marta Margaretha // 2 GIVN Marta Margaretha 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F586@ 1 DEAT 1 FAMS @F47@ 1 FAMS @F624@ 1 NOTE AGZ XIII -558. 1468 tenutarii de Thurszasow, Monastirzs. 0 @I665@ INDI 1 _UID nsbiwyyQv9 1 NAME Barbara // 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F586@ 1 DEAT 1 NOTE 1468 tenutarii de Thurszasow, Monastirzs, (AGZ XIII -558) 0 @I666@ INDI 1 _UID nUekshQZQV 1 NAME Stefan // 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F616@ 1 DEAT 0 @I667@ INDI 1 _UID nuelR5wsK9 1 NAME Iohannes // 2 GIVN Iohannes 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1349 1 FAMC @F619@ 1 DEAT 1 NOTE 1353 wikipedia. 2 CONT Wojewoda woloski Jan syn Juga zwolywal w 1349 r. wszystkich 2 CONC kniaziów marmaroskich. 0 @I668@ INDI 1 _UID nuGxCKiUKb 1 NAME Janusz /z Grochowiec/ 2 GIVN Janusz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1500 1 FAMS @F699@ 1 NOTE Janusz dziedzic na Grochowce (Niesiecki). (AGZ t.18; 15). W 2 CONC itoszince, Nichowicze, Koscielniki, Krapiwniki 0 @I669@ INDI 1 _UID ogC2Bc5F9M 1 NAME /Bylicki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F626@ 0 @I670@ INDI 1 _UID ogCCsfwV1c 1 NAME Natalia Patrykiewna // 2 GIVN Natalia Patrykiewna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F268@ 1 DEAT 1 FAMS @F486@ 0 @I671@ INDI 1 _UID R6bGbgPbTl 1 NAME Owdotia Romanowna? /Bialostockiego/ 2 GIVN Owdotia Romanowna? 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F766@ 1 DEAT 1 FAMS @F428@ 1 NOTE (Dowbiszczenko s.517) 2 CONT Woronczuk "Rodowody" s.208 0 @I672@ INDI 1 _UID RJgETHEiCy 1 NAME Jacek Jozef /Borzobohaty-Krasienski/ 2 GIVN Jacek Jozef 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F728@ 1 NOTE wladyka [wol] Wlodzimierz Wolynski 0 @I673@ INDI 1 _UID ogCJy3Qn8L 1 NAME Mateusz /Czarlinski/ 2 GIVN Mateusz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F627@ 1 FAMS @F682@ 1 NOTE (Dowbiszczenko s.518) - zona Hulewiczowna Olena 0 @I674@ INDI 1 _UID ogCLrgtBNG 1 NAME Katarzyna / (Pociej)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Pociej 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F507@ 1 DEAT 1 FAMS @F628@ 0 @I675@ INDI 1 _UID ogCmcSQHGH 1 NAME Mikolaj /Mleczko/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F628@ 0 @I676@ INDI 1 _UID ogCoRIcCxp 1 NAME Michal /Lozka/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F508@ 1 DEAT 2 DATE 1648 1 NOTE 0 @I677@ INDI 1 _UID ogekbBq2mZ 1 NAME Piotr /z Luniowic/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F630@ 1 NOTE (Boniecki: t. 15, str. 375: Loniewscy) 0 @I678@ INDI 1 _UID OMF9W26bo0 1 NAME Anna /de Orzek/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F631@ 1 NOTE 1446 AGZ 13-204. Anna z Orzka. 2 CONT Anna de Sprowa Odrowazowa (Orbis Polonus) 0 @I679@ INDI 1 _UID OMfTiNSTuQ 1 NAME Sigismundus /Woythyczski/ 2 GIVN Sigismundus 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F625@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1469 1 NOTE 1467 AGZ XIII -554. 1468 de Woyuticze AGZ XIII #6550) (AGZ 2 CONC T18; 16). Sterilis 0 @I680@ INDI 1 _UID ONedASFNCg 1 NAME Anna /Slawska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F623@ 1 DEAT 1 NOTE AGZ XIX -64 0 @I681@ INDI 1 _UID p4FWyQyNTs 1 NAME Mikolaj /Bykowski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F632@ 0 @I682@ INDI 1 _UID p4FX1t2tUJ 1 NAME /Wojutynski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F633@ 0 @I683@ INDI 1 _UID pHAW5gwr8N 1 NAME Aleksander /Ciesielski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F634@ 1 NOTE Aleksander Ciesielski h. Jastrzebiec, podczaszy Zydaczów ( 2 CONC 1736) 0 @I684@ INDI 1 _UID pHbOK7wV6l 1 NAME Barbara /Suchodolska/ 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F635@ 0 @I685@ INDI 1 _UID pHboNYZ3Ws 1 NAME Zygmunt /Latyczynski/ 2 GIVN Zygmunt 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F635@ 1 NOTE # Zygmunt Latyczynski z Latyczyna h. Holobok (14.30.38) 2 CONT # Urodzony orientacyjnie w roku 1620 0 @I686@ INDI 1 _UID pHbqUL9OaS 1 NAME Polonia /Ruzynska/ 2 GIVN Polonia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F636@ 1 DEAT 1 FAMS @F562@ 0 @I687@ INDI 1 _UID pHbR4fVeJU 1 NAME Maciej /Majko/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F562@ 1 NOTE Maciej Majko 0 @I688@ INDI 1 _UID q5eAcZSsb8 1 NAME Michal Miszka /Smykowski/ 2 GIVN Michal Miszka 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1612 1 FAMS @F637@ 1 NOTE 1528 - rejestr wojska - Michno Smykowski 1 kon 0 @I689@ INDI 1 _UID s8AwGUhbPP 1 NAME Anna / (Sprowska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Sprowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F802@ 1 NOTE 1484 Rakow, Lutowisko 0 @I690@ INDI 1 _UID Qb076Fuu85 1 NAME Zegota ? /Wieloglowski z Wieloglów ?/ 2 GIVN Zegota ? 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F640@ 1 NOTE przodkowie.com 0 @I691@ INDI 1 _UID Qb0mCqL6s9 1 NAME Katarzyna /z Radochoniec/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F641@ 1 NOTE Boniecki 0 @I692@ INDI 1 _UID Qb0NTbTlH2 1 NAME Wiktoria /Drohojowska z Drohojowa h. Korczak/ 2 GIVN Wiktoria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F642@ 1 NOTE Boniecki 0 @I693@ INDI 1 _UID q5eAREpqWE 1 NAME Anna S. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna S. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F523@ 1 DEAT 1 FAMS @F638@ 1 FAMS @F677@ 0 @I694@ INDI 1 _UID q5ebAbun6o 1 NAME Matys /Kownacki/ 2 GIVN Matys 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F638@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.202 0 @I695@ INDI 1 _UID qJC5YmbqnY 1 NAME Grzegorz? /Szostakowski/ 2 GIVN Grzegorz? 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F658@ 0 @I696@ INDI 1 _UID qJC6xmP5XU 1 NAME Samuel Jak. /Hanski z Hanska/ 2 GIVN Samuel Jak. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1630 1 FAMC @F736@ 1 DEAT 2 DATE 1661 1 FAMS @F659@ 0 @I697@ INDI 1 _UID Qb0osw5NTB 1 NAME Adam /z Grochowiec/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 1 NOTE Boniecki 0 @I698@ INDI 1 _UID Qb0OFuV9as 1 NAME Jan /z Grochowiec/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1500 1 NOTE Boniecki 0 @I699@ INDI 1 _UID Qb0OvQVuhp 1 NAME Wiktoryn /z Grochowiec/ 2 GIVN Wiktoryn 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1500 1 NOTE Boniecki 0 @I700@ INDI 1 _UID Qb0p8BzPQd 1 NAME Felix /z Grochowiec/ 2 GIVN Felix 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 1 NOTE Boniecki. (AGZ t.17; 337) 0 @I701@ INDI 1 _UID Qb0pgF9Hk6 1 NAME Teofil Bogumil /z Grochowiec/ 2 GIVN Teofil Bogumil 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F642@ 1 DEAT 1 FAMS @F809@ 1 NOTE Boniecki. (AGZ t.17 #337) (AGZ 18 #367) 0 @I702@ INDI 1 _UID Qb0QGI2Q8A 1 NAME Harsius // 2 GIVN Harsius 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 1 NOTE kantor katedralny [rus] Przemysl (1436) Boniecki 0 @I703@ INDI 1 _UID Qb0r4vUasS 1 NAME Franciszek /z Grochowiec/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F622@ 1 DEAT 1 FAMS @F643@ 1 NOTE podkomorzy Przemyslki 1427, Kormanicki (Niesiecki) 0 @I704@ INDI 1 _UID Qb0rl5S9wB 1 NAME Malgorzata /z Cieszacina/ 2 GIVN Malgorzata 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F643@ 0 @I705@ INDI 1 _UID Qb0W08KtQB 1 NAME Jan /Kobrynski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F645@ 1 DEAT 1 FAMS @F644@ 1 NOTE Jan ks. Kobrynski h. Pogon Litewska, ksiaze [bli] Kobryn 0 @I706@ INDI 1 _UID Qb0WLbJsAS 1 NAME Szymon Siemion /Kobrynski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Szymon Siemion 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F654@ 1 DEAT 1 FAMS @F645@ 0 @I707@ INDI 1 _UID Qb0x2geXKz 1 NAME Jerzy /Pacewicz h. Gozdawa/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F648@ 1 DEAT 1 FAMS @F646@ 0 @I708@ INDI 1 _UID Qb0xiTn5H3 1 NAME Pac /Dowkszewicz h. Gozdawa/ 2 GIVN Pac 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F648@ 0 @I709@ INDI 1 _UID Qb0xsYQdfq 1 NAME Mikolaj /Radziwillowicz h. Traby/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F647@ 1 DEAT 1 FAMS @F649@ 0 @I710@ INDI 1 _UID Qb0X4PRriA 1 NAME Radiwill /Ostikowicz h. Traby/ 2 GIVN Radiwill 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F647@ 0 @I711@ INDI 1 _UID Qb0y15GVTt 1 NAME Andrzej /Bielski h. Pogol Litewska/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1384 1 FAMC @F651@ 1 DEAT 2 DATE 1457 1 FAMS @F650@ 1 NOTE Andrzej ks. Bielski h. Pogon Litewska, ksiaze , na Ainie, S 2 CONC lowensku, Mohilnie. Urodzony okolo 1384 - Polonnoye, Kamene 2 CONC ts Podolski 0 @I712@ INDI 1 _UID Qb0yxAFtlj 1 NAME Maria // 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F650@ 0 @I713@ INDI 1 _UID Qb119SJ4p9 1 NAME Wlodzimierz /Bielski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Wlodzimierz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1336 1 FAMC @F652@ 1 DEAT 2 DATE 1398 1 FAMS @F651@ 1 NOTE ksiaze kopylski (1395), ksiaze [kij] Kijów i slucki 0 @I714@ INDI 1 _UID Qb121z4U7A 1 NAME Algirdas Olgierd /Litewski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Algirdas Olgierd 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1296 1 FAMC @F581@ 1 DEAT 2 DATE 1377 1 FAMS @F652@ 0 @I715@ INDI 1 _UID Qb12tgeVCE 1 NAME Maria /Rurykowicz/ 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1300 1 FAMC @F653@ 1 DEAT 2 DATE 1346 1 FAMS @F652@ 1 NOTE ksiniczka witebska 0 @I716@ INDI 1 _UID Qb14tdCfqB 1 NAME Jaroslaw /Rurykowicz/ 2 GIVN Jaroslaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1276 1 DEAT 1 FAMS @F653@ 0 @I717@ INDI 1 _UID Qb18kY6EzE 1 NAME Teodor /Kobrynski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1328 1 FAMC @F652@ 1 DEAT 2 DATE 1400 1 FAMS @F655@ 0 @I718@ INDI 1 _UID Qb19fTMwKK 1 NAME Roman /Kobrynski h. Pogon Litewska/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1354 1 FAMC @F655@ 1 DEAT 2 DATE 1417 1 FAMS @F654@ 0 @I719@ INDI 1 _UID QfDm25SkwK 1 NAME Wladyslaw /Charleski z Charleza/ 2 GIVN Wladyslaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F656@ 0 @I720@ INDI 1 _UID QfDOcJeSRm 1 NAME Jan Mik. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Mik. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1685 1 FAMC @F181@ 1 DEAT 1 FAMS @F418@ 1 NOTE burgraf Wlodz 2 CONT 1700 od Pawla H 100zl (502, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1713 dzial dobr medzy Janem, Stanislawem i Michalem H - Dro 2 CONC zdni, Hunczybrod Jyroszina? 0 @I721@ INDI 1 _UID QfDOMXLfIc 1 NAME Stanislaw Mikolajewicz /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 MAY 1686 1 FAMC @F181@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1737 1 FAMS @F60@ 1 NOTE sedzia lucki? "Materialy zródlowe do dziejów Zydów w ksiega 2 CONC ch grodzkich lubelskich" 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Drozdnie, Kowel. 2 CONT 1700 od Pawla H 100zl (502, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1701 Michal i Stanislaw H vs Krystyna Liniewska, Roman H, W 2 CONC lodzimierza H dzieci (522, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1713 zonie swej 24000zl. 2 CONT 1713 dzial dobr medzy Janem, Stanislawem i Michalem H - Dro 2 CONC zdni, Hunczybrod Jyroszina? 2 CONT 1715 z zona vs Dominik Zubczewski - Haliczanie. 0 @I722@ INDI 1 _UID QfDORU1C3K 1 NAME Michal /Hulewicz/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F181@ 1 DEAT 1 FAMS @F275@ 1 NOTE Materialy zródlowe do dziejów Zydów w ksiegach grodzkich lu 2 CONC belskich z doby panowania Michala Korybuta Wisniowieckiego 2 CONC i Jana III Sobieskiego, 1669-1697, #285. 2 CONT 1701 Michal i Stanislaw H vs Krystyna Liniewska, Roman H, W 2 CONC lodzimierza H dzieci (522, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1713 dzial dobr medzy Janem, Stanislawem i Michalem H - Dro 2 CONC zdni, Hunczybrod Jyroszina? 0 @I723@ INDI 1 _UID r7fpFOZCPe 1 NAME Narcys Kormanicki /z Grochowiec/ 2 GIVN Narcys Kormanicki 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F643@ 1 DEAT 1 FAMS @F698@ 1 NOTE podsedek Przemyski 1513 (Niesiecki) 0 @I724@ INDI 1 _UID r7fPORmrHL 1 NAME Auctus Kormanicki /z Grochowiec/ 2 GIVN Auctus Kormanicki 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F698@ 1 DEAT 1 FAMS @F829@ 1 NOTE kasztelan Czechowski 1540 (Niesiecki) 0 @I725@ INDI 1 _UID s8AouJhf76 1 NAME Marcisz Marcin /Nichowski/ 2 GIVN Marcisz Marcin 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F699@ 1 DEAT 0 @I726@ INDI 1 _UID s8AOE3WsWJ 1 NAME Jan Karwat /Nichowski/ 2 GIVN Jan Karwat 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F699@ 1 DEAT 1 NOTE 1504 sprzedal swoje czesci majetkow bratu. 0 @I727@ INDI 1 _UID rlcXPCgUEE 1 NAME Masko (Michael) /Hulewicz/ 2 GIVN Masko (Michael) 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F412@ 1 DEAT 1 FAMS @F696@ 1 NOTE 1407 swiadek we Lwowe AGZ T4 XIX. Rada Szwidrigielly 1430 ( 2 CONC AYZR 8-4 #8). 1436 rycerz - posel do Polski od Switrygielly 2 CONC (Kocebu 220). Rada Switrygiely 1436-1451. Swiadek w Lucku 2 CONC Swidrygielly 1451 (LM22 #9.21). 2 CONT "1452 U Lucku Masku Sulewiczu? Piesocznu dal u Mielnickoi w 2 CONC olosti" Luckoho powetu (LM3 str.57 knigi) 0 @I728@ INDI 1 _UID rZCfvYqF0Q 1 NAME Katherina / (Hyrzman Slywnycka)/ 2 GIVN Katherina 2 SURN Hyrzman Slywnycka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F799@ 1 NOTE AGZ 18-346 -1495rok 0 @I729@ INDI 1 _UID rZgeRFoIMe 1 NAME Radko /Rybotycki/ 2 GIVN Radko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F629@ 1 DEAT 2 DATE 1439 1 FAMS @F801@ 1 NOTE AGZ t.13 #114 0 @I730@ INDI 1 _UID rZgiTnhXxM 1 NAME Hynatheo /Rybotycki/ 2 GIVN Hynatheo 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1450 1 NOTE 1441 (AGZ 13 #107) 0 @I731@ INDI 1 _UID rZgSKh5eTL 1 NAME Michael /Voythyczki/ 2 GIVN Michael 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F802@ 1 DEAT 1 NOTE 1501 (AGZ 18 nr.3959) 0 @I732@ INDI 1 _UID rZgWXGXLdi 1 NAME Jadwyga / (Rybotycka)/ 2 GIVN Jadwyga 2 SURN Rybotycka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F623@ 1 DEAT 1 FAMS @F805@ 1 NOTE Terszakow 1500 (AGZ 18 #468) 0 @I733@ INDI 1 _UID rZgxygeXKz 1 NAME Stanislaw /Jaskmanicki/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F805@ 0 @I734@ INDI 1 _UID rZGPT225kX 1 NAME Stanko /Rybotycki/ 2 GIVN Stanko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F629@ 1 DEAT 1 FAMS @F620@ 0 @I735@ INDI 1 _UID rZGsCRf55G 1 NAME Elizbieta // 2 GIVN Elizbieta 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F621@ 1 DEAT 1 FAMS @F803@ 0 @I736@ INDI 1 _UID rZGsKYGW05 1 NAME Jan /Izman Sliwnicki/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F803@ 0 @I737@ INDI 1 _UID rZGtHyMArW 1 NAME Roza / (Stszeszowska)/ 2 GIVN Roza 2 SURN Stszeszowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F804@ 0 @I738@ INDI 1 _UID rZGTE0UhbP 1 NAME Rafael R. /Rybotycki/ 2 GIVN Rafael R. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F623@ 1 DEAT 0 @I739@ INDI 1 _UID rZGuSLxhhi 1 NAME Zofia /Deduszycka/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F623@ 1 DEAT 0 @I740@ INDI 1 _UID rZGVPP4bwP 1 NAME Nasta / (Rybotycka)/ 2 GIVN Nasta 2 SURN Rybotycka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 1 FAMS @F664@ 0 @I741@ INDI 1 _UID rZGwqY6EzE 1 NAME Jaszko /Rybotycki/ 2 GIVN Jaszko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1450 0 @I742@ INDI 1 _UID rZGW4uMfJz 1 NAME Andrzej /Brzescianski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1460 1 FAMS @F806@ 0 @I743@ INDI 1 _UID rZGWIPdeYL 1 NAME Mircza Mikolaj /Brzescianski/ 2 GIVN Mircza Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1470 1 FAMS @F665@ 0 @I744@ INDI 1 _UID rZGWVeJ9Yt 1 NAME Mikosz /Rybotycki/ 2 GIVN Mikosz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F801@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1490 0 @I745@ INDI 1 _UID rZGy2lOayT 1 NAME Krzychna / (Kowynicka)/ 2 GIVN Krzychna 2 SURN Kowynicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F806@ 0 @I746@ INDI 1 _UID rZGyJhS6CB 1 NAME Jan Jaszek Sebastian /Brzescianski/ 2 GIVN Jan Jaszek Sebastian 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F806@ 1 DEAT 2 DATE 1496 1 FAMS @F661@ 0 @I747@ INDI 1 _UID rZGyU1yjB8 1 NAME Lukasz /Brzescianski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F806@ 1 DEAT 0 @I748@ INDI 1 _UID rZGY9UFr9E 1 NAME Fedko /Brzescianski/ 2 GIVN Fedko 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F806@ 1 DEAT 0 @I749@ INDI 1 _UID rZGYG8oLgT 1 NAME Mikolaj /Brzescianski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F806@ 1 DEAT 1 FAMS @F663@ 0 @I750@ INDI 1 _UID rZGYNuNJH6 1 NAME Maciej /Brzescianski/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F806@ 1 DEAT 0 @I751@ INDI 1 _UID R000AFiETq 1 NAME Barbara /Brzescianska/ 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F661@ 1 DEAT 1 FAMS @F662@ 0 @I752@ INDI 1 _UID R000kvyNJW 1 NAME Stanislaw /Smerekowski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F662@ 0 @I753@ INDI 1 _UID R0016Kgj32 1 NAME Jadwyga / (Lankorska)/ 2 GIVN Jadwyga 2 SURN Lankorska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F663@ 0 @I754@ INDI 1 _UID R003Nqppoo 1 NAME Senko /Hoszowski/ 2 GIVN Senko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F664@ 0 @I755@ INDI 1 _UID R004g0lRMc 1 NAME Anna / (Brzescianska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Brzescianska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F665@ 1 DEAT 1 FAMS @F666@ 0 @I756@ INDI 1 _UID R004TXePHY 1 NAME Jan /Rytarowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F666@ 0 @I757@ INDI 1 _UID R2gk6e4Qft 1 NAME Marianna R. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna R. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 1 FAMS @F510@ 1 FAMS @F667@ 1 NOTE Maryna, wyszla 1-o v. za Fedora Zlobe Czernczyckiego, który 2 CONC jej zapisal 650 kóp groszy wiana 1579 r., a 2-o v. za Jana 2 CONC Rogale z Warezyna, z którym pozwala Sanguszke o zajecie Br 2 CONC zuchowic 1589 0 @I758@ INDI 1 _UID R3Ffb88K1n 1 NAME Szymon Semion* /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Szymon Semion* 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 1 FAMS @F282@ 1 NOTE 1528 rejestr wojska - Roman a Semen Radoszyncsy 1 kon. 0 @I759@ INDI 1 _UID R3FV1IcAqZ 1 NAME Teodor Fedor /Workowski/ 2 GIVN Teodor Fedor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F668@ 0 @I760@ INDI 1 _UID R3FVC0BWfV 1 NAME Michal Myszka /Workowski/ 2 GIVN Michal Myszka 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F668@ 1 DEAT 1 NOTE kasztelan 2 CONT wolynski 0 @I761@ INDI 1 _UID R6Bif4djoa 1 NAME Fedora / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F518@ 1 DEAT 1 FAMS @F678@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.203. 2 CONT 1602 Woronicze (rl_f91_rkps_196) 0 @I762@ INDI 1 _UID R6BiSRY6Ez 1 NAME Andrzej /Rohozinski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F798@ 1 DEAT 1 FAMS @F678@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.203 0 @I763@ INDI 1 _UID R6BnWwS6ZV 1 NAME Teodora St. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teodora St. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F424@ 1 DEAT 1 FAMS @F293@ 1 FAMS @F679@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1642 Stanislaw i Fedora H Omokowskie vs Gniewosz Drozd. (18 2 CONC 7, rl_f91_rkps_196). 0 @I764@ INDI 1 _UID R6BNGzXr71 1 NAME Stanislaw /Omokowski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F679@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I765@ INDI 1 _UID R6BNTuXLrQ 1 NAME Marianna /Ruzynska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F314@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT 1636 (325, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1642 (349, rl_f91_rkps_196) 0 @I766@ INDI 1 _UID R6BOE9E3tm 1 NAME Fedor Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Fedor Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1560 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 2 DATE 1625 1 FAMS @F285@ 1 FAMS @F328@ 1 NOTE 1592 Zubilno (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1599 Gniewosz Semenowicz, Stefan & Mikita & Fedor Michajlow 2 CONC icze H vs wladyka Wlodz. - grunta Jezerzanskie i Blotwinski 2 CONC e od Hunczegobrodu. 2 CONT 1600 Hniewosz, Stefan, Mikita i Fedor z Michalem Michajlowi 2 CONC czem H vs Andrzej Firlej. 2 CONT 1601 vs Gniewosz Drozd H - Lubitowo. 2 CONT 1602 kontrakt o arede Lubitowo i Wolicy. 2 CONT 1604 Stefan Fedor i Michal Drozd vs Leszczynski - Zubilno. 2 CONC 1607 Zubilno Gniewoszowi Semenowiczowi Hulewiczowi. 2 CONT 1607 Seremenki od Oleny Pawlowiczowny. 2 CONT 1609 Oszczowo od Anny Witoniskiej i Gniewosza Hulewicza 500 2 CONC 0zp. 2 CONT 1610 sprawa vs Kniehininski - Lubitowo. 2 CONT 1620 Hryhory Feder i Piotr H - spadek po babci - Uhrynowo ( 2 CONC rl_f91_rkps_196) 2 CONT Woronczuk "Rodowody" s.205 2 CONT Fedor Michalowicz zabezpieczyl 1600 r. zonie Halszce v. Ole 2 CONC nie Pawlowiczównie 500 kóp groszy wiana na Drozdniach z prz 2 CONC yleglosciami, a 1619 r. dziedziczyl po stryju Bohdanie (Bon 2 CONC iecki) 0 @I767@ INDI 1 _UID R6BPxLNSXO 1 NAME Bazyli? Dan. /Nowosielecki/ 2 GIVN Bazyli? Dan. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F680@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I768@ INDI 1 _UID R6Bqmj5mGt 1 NAME Pawel Dm. /Kozinski/ 2 GIVN Pawel Dm. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F681@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.205 0 @I769@ INDI 1 _UID R6BRb6aJn1 1 NAME Andrzej /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F72@ 1 NOTE 2 CONT 1633 vs brat Alex H. (314, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1641 vs Waclaw i Jan po spadek po Filonie H. 2 CONT 1653 Andrzej i Alex braci vs Waclaw Porwaniecki. 0 @I770@ INDI 1 _UID R6BSGPuuXZ 1 NAME Aleksander /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 2 DATE 1660 1 FAMS @F61@ 1 FAMS @F417@ 1 FAMS @F694@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.206 2 CONT kasztelan czerniechowski (Boniecki). 2 CONT Hrenki, Drozdni, Wolodkowszczyna 1648 (Jaroszynski "Wolyn.. 2 CONC ." s. 359, 365) 2 CONT Drozdni 1651, 1658 (slownik geograficzny), Hunczy brod, Cze 2 CONC remoszna, Seremenki, Dolhe 1648-53. 2 CONT W testamencie Pawla Hulewicza Sernickiego. 2 CONT 1599 Hulewicze Demian, Michal, Iwan, Aleksander z Kondratem 2 CONC Smykowskim o zabicie Marcina Siemaszka (rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1631 vs Drewinski - corka Katarzyna Dyanny B... 2 CONT 1632 slub. 2 CONT 1638 vs Waclaw Bohowityn. 2 CONT 1639 Danielu Wojutynskiemu czesc Zubilna. Sosnowskiemu za 4 2 CONC 500 czesc Zubilna Seremenek obligat. Zukowieckim za 1000 cz 2 CONC esc w Semerenkach obligat. 2 CONT 1640 Gniewosz i Aleksander vs Czaplic i Rasniewski - Semere 2 CONC nki. 2 CONT 1640 Waclawowi i Janowi H kwit na 500zl na Podlisach. 2 CONT 1641 vs Laurenty Drewinski. 2 CONT 1643 Semen, Alex i Demian H vs Czernieccy. 2 CONT 1643 Alexandrowi H Drozd od Lukasza Wojutynskiego posessja 2 CONC w Drozdnie, Czeremoszne, Radoszyn i Wolka. 2 CONT 1645 Semen i Alex H vs Firlej - Hunczybrod. 2 CONT 1653 Andrzej i Alex braci vs Waclaw Porwaniecki. 0 @I771@ INDI 1 _UID R6BtLCpl8C 1 NAME Waclaw /Kalusowski/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F683@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.206 2 CONT Opekun dzieci Semena (Jaroszynski "Wolyn..." s.365) 0 @I772@ INDI 1 _UID R6BxiEO2Tn 1 NAME Anna And. /Pawlowicz? (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna And. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F72@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.207. 2 CONT 1636 Swiszczow, Nadczyce po matkie (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1638 Jerzy i Anna potomkowie Andrzeja vs Kondratowa Hulewic 2 CONC zowa o 4000zl. 2 CONT 1638 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja Drozd. vs Halszka H Stefa 2 CONC nowa Litynska - Porsk. 2 CONT 1651 vs waclaw Liniewski - 1000zl. 0 @I773@ INDI 1 _UID R6BYapASQa 1 NAME Katarzyna K. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna K. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F426@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.207 2 CONT 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I774@ INDI 1 _UID R6BYI4ATAB 1 NAME Halszka Anna K. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Anna K. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F426@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.207 2 CONT 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1637 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja vs stryj Gniewosz vs Pawe 2 CONC l i Halszka Kondratowicze H - Drozdni. (328, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I775@ INDI 1 _UID R6c95JPUM1 1 NAME Raina M. /z Brannego/ 2 GIVN Raina M. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F763@ 1 DEAT 1 FAMS @F431@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 0 @I776@ INDI 1 _UID R6cbAGDauI 1 NAME Stefan D. /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Stefan D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F219@ 1 DEAT 2 DATE 1593 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 2 CONT 1587 Dachnowa Maryna vs pasynek Stefan Perekalski. 2 CONT 1592 vs Zahorowski (rl_f91_rkps_196) 0 @I777@ INDI 1 _UID R6cBFHdHQf 1 NAME Maria D. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maria D. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F428@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F686@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 0 @I778@ INDI 1 _UID R6cBYzOhI5 1 NAME Jan B. /Kniehininski/ 2 GIVN Jan B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F762@ 1 DEAT 1 FAMS @F686@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 0 @I779@ INDI 1 _UID R6cCaVCP7r 1 NAME Sawa Gniewosz B. /Rudecki/ 2 GIVN Sawa Gniewosz B. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F761@ 1 DEAT 1 FAMS @F687@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.209 0 @I780@ INDI 1 _UID R6cD3ur3NI 1 NAME Anastazja? /Bokij Pieczychwost/ 2 GIVN Anastazja? 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F756@ 1 DEAT 1 FAMS @F688@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 0 @I781@ INDI 1 _UID R6cERX0RGu 1 NAME Roman /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F480@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1600 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210. 2 CONT 1583 Dolhe, Huhow (rl_f91_rkps_196) 0 @I782@ INDI 1 _UID R6cqo1Kt3p 1 NAME Aleksander /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F572@ 1 DEAT 1 FAMS @F109@ 1 FAMS @F147@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210. 2 CONT 1639 Testament matki (338, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1639 Michal i Aleksander stryju Piotrowi 1000zl na Poddebca 2 CONC ch. 2 CONT 1640 stryju Piotrowi H. 2 CONT 1641 Alex syn Jana czesc Poddembice Janowi Hulewiczowi dona 2 CONC t. 2 CONT 1643 Michal i Alex H opiekuny Anny Iwanowny Hulewiczowny. 2 CONT 1649 Alexu Dostojewskiemu za 500zl Wolodkowszczyzne obligat 2 CONC (364, rl_f91_rkps_196). 0 @I783@ INDI 1 _UID R6cRPS9TPo 1 NAME Nastazja Gr. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja Gr. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F480@ 1 DEAT 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 2 CONT 1593 - Serniki (rl_f91_rkps_196) 0 @I784@ INDI 1 _UID R6csb4UJC9 1 NAME Aleksander /Kozinski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F689@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.210 0 @I785@ INDI 1 _UID R6eAe43bPc 1 NAME Stanislaw /Woryszski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F690@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I786@ INDI 1 _UID R6eAwfIWFF 1 NAME Nastazja R. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja R. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 1 FAMS @F691@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I787@ INDI 1 _UID R6eb6tdeQj 1 NAME Jan Pet. /Kalusowski/ 2 GIVN Jan Pet. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F691@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I788@ INDI 1 _UID R6ebj36TY7 1 NAME Teodora R. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teodora R. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F511@ 1 DEAT 1 FAMS @F692@ 1 FAMS @F693@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I789@ INDI 1 _UID R6ebV9PUA1 1 NAME Jan /Pelas/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F693@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I790@ INDI 1 _UID R6eBdWjKwP 1 NAME Bazyli And. /Miszka Choloniewski/ 2 GIVN Bazyli And. 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F692@ 1 NOTE Woronczuk "Rodowody" s.211 0 @I791@ INDI 1 _UID R6ekOnv1PP 1 NAME Michajlo // 2 GIVN Michajlo 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F696@ 1 DEAT 1 FAMS @F695@ 0 @I792@ INDI 1 _UID R6eK7WNSEo 1 NAME Hulko Michajlowicz Maskiewicz /Wojsicki/ 2 GIVN Hulko Michajlowicz Maskiewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F695@ 1 DEAT 2 DATE ABT 1500 1 NOTE swiadek na akcie z 1527 roku, którym ksiezna Korecka oddala 2 CONC zieciowi Perekaly (Arch. Sang. III) (Boniecki) 0 @I793@ INDI 1 _UID R6eSi4CeSh 1 NAME Stanislaw /Grotowski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F697@ 1 NOTE 2-vo Stanislawowej Grotowskiej 1630 (Boniecki) 0 @I794@ INDI 1 _UID R6eWJ25kXA 1 NAME Eufrozyna /Dachnowicz/ 2 GIVN Eufrozyna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F284@ 1 DEAT 2 DATE 1648 1 FAMS @F426@ 1 NOTE Kondrat, syn Fedora, zapisal 1624 r. zonie, Eufrozynie Dach 2 CONC nowiczównie, 5,000 fl. wiana (Boniecki) 2 CONT 1636 po smerci meza czesci Drozden i Hunczegobrodu (323, rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I795@ INDI 1 _UID RJeqMbun6o 1 NAME Michal K. /Hulewicz/ 2 GIVN Michal K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1708 1 NOTE dominikanin lucki. 2 CONT 1695 Mark i Michal H vs dzieci Stefana H (493, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196) 2 CONT 1699 vs poddanym Horodyskim. 0 @I796@ INDI 1 _UID R6Ef9q6psT 1 NAME Demian Dominik /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Demian Dominik 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F61@ 1 DEAT 1 FAMS @F36@ 1 FAMS @F129@ 1 NOTE 1648 Boryskowiczy (Jaroszynski "Wolyn..." s.356) 2 CONT na Drozdniach 1661 roku (Bracl. XIV f. 26). 2 CONT (agad)1665. 2 CONT Drozden, czesc i Hunczego Brodu i Dolhego 3 dymy 1662 (AYZR 2 CONC 7-3 #96). 2 CONT Hunczego Brodu i Drozden czesci... panowie synowie w sluzbi 2 CONC e + Eljasz Romanowski 1679 (AYZR VII/3 #225) 2 CONT 1643 Semen, Alex i Demian H vs Czernieccy. (350, rl_f91_rkp 2 CONC s_196) 2 CONT 1648 od Semena H - Zubilno. 2 CONT 1655 Walentemu Bonieckiemu za 400zl czesc Dolhego. 2 CONT 1660 Michal Mikolaj i Demian z matka - Dolhe, Semerenki, Hu 2 CONC nczybrod, Woyhoszcz. 2 CONT 1662 Jerzy, Daniel, Demian, Michal H braci - Czeremoszno Pi 2 CONC otrowi Falkowskiemu i zonie Teofili H. 2 CONT 1663 vs Marianna H i Jan Siemaszko - Drozdni ? 2 CONT 1663 vs braci - Semerenki. 2 CONT 1674 dwor w zamku ok Luckim Janowi Szewskowskiemu? 2 CONT 1676 od Urechowskich - Witoniz ? 2 CONT 1685 synowi Andrzejowi za 3000zl czesc Dolhego. 0 @I797@ INDI 1 _UID R6EFja4CNS 1 NAME Samuel /Hulewicz (PL)/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1660 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 1 FAMS @F788@ 1 FAMS @F796@ 1 NOTE podczaszy Wolynski. 2 CONT 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1694 Antony i Samuel syny Damiana - rozdzial Drozdni i Hunc 2 CONC zybrod, Dolhe (490, 694, rl_f91_rkps_196) 0 @I798@ INDI 1 _UID R6EOAET8lZ 1 NAME Katarzyna Stanislawowna /Wietrzynska/ 2 GIVN Katarzyna Stanislawowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F36@ 0 @I799@ INDI 1 _UID R6fdvj1wCE 1 NAME Jerzy Semenowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jerzy Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1620 1 FAMC @F58@ 1 DEAT 1 NOTE Hudczy Brod, Drozdni (Jaroszynski "Wolyn..." s.365) 2 CONT 1638 Jerzy i Anna dzieci Semena Drozd. (334, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1663 od Jana Siemaszka w Porsku pozesja. 0 @I800@ INDI 1 _UID R6fD6FBpus 1 NAME Marianna Semenowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Marianna Semenowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F58@ 1 DEAT 1 FAMS @F63@ 1 FAMS @F65@ 1 NOTE 1638 Jerzy i Anna dzieci Semena Drozd. (334, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 2 CONT 1647 testament Semena H (362, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1662 z wojem Demjanem H - Lubitowo. 2 CONT 1673 w Drozdniach vs Jan Wyszotrawka. 2 CONT 1678 Semerenki. 2 CONT 1736 testament - kopia. 0 @I801@ INDI 1 _UID RJECIANUvF 1 NAME Hippolita-Maria / (Hulewicz)/ 2 GIVN Hippolita-Maria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F702@ 1 DEAT 0 @I802@ INDI 1 _UID RJEl01N54b 1 NAME Wladyslaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Wladyslaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F174@ 1 DEAT 1 FAMS @F215@ 1 NOTE 1678 Krzysztof, Szcesny, Michal i Wladyslaw H vs Zabokrzycc 2 CONC y (435, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1682 Krzysztof H vs Zabokrzycki, Michal i Wladyslaw H. 2 CONT 1685 Krzysztof H vs Wladyslaw i Michal - Cewow. 2 CONT 1698 Szczesny, Wladyslaw i Michal H vs Krzysztof H - Kamion 2 CONC ka, Dys, Ciemno, Stoczek, Kozlowka. 2 CONT 1701 i Jan Olszewski vs Rowinscy. 2 CONT 1707 vs Samuel i Piot Falowscy o najezdy. Czesc Lysina Drze 2 CONC wskim donat. 2 CONT 1713 vs Niemirycze - Lobaczowka. 2 CONT 1715 z zona vs Czacki - 15000zl. Pozesja w Bodziaczow. Czes 2 CONC c Lobaczowki Czackiemu. 2 CONT 1719 Szczesny, Wladyslaw i Michal H Kazimierowi Zawadskiemu 2 CONC po Boguslawie i Krzyszt H 10000zl. 0 @I803@ INDI 1 _UID RJELWGpn74 1 NAME Kazimierz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Kazimierz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F215@ 1 DEAT 1 FAMS @F573@ 1 NOTE 1728 vs stryj Michal H po Szczesnym i Wladysl H (586, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196), VS Wielhorscy. VS Michal H - Serchow. 2 CONT 1729 vs Antoni i Katarzyna H Piotruszewscy - Bodiaczow. 2 CONT 1730 vs Zawadski po stryjom Szczesnym i Michale H. 2 CONT Klucz Luhynski po babce Niemiryczownie. 2 CONT 1746 vs Zalewscy - Krasnowloki (289, rl_f5_d_1_rkps_6756_cd 2 CONC _2_2) 2 CONT 1749 Kazimierz chor.czern. w Korosciatynie vs Felix Bierzyn 2 CONC ski stol.owrucz. - Luhinki Rudnie na rzecze Zerewie wies Sz 2 CONC emetyce, Terechy, Gluchowo, Putylowicze,Potapowicze, Wilkac 2 CONC hwosnie, Molochaycze - woj Kijowskie. 2 CONT 1743 regent ziemski czerniechowski, podstarosci grodzki kra 2 CONC snoslawski (#3, "Na zaczeciu Trybunalow Koronnych kazania o 2 CONC d roku 1743 do roku 1754") 0 @I804@ INDI 1 _UID 1bYeF7WuVP 1 NAME Franciszka /Jezierska/ 2 GIVN Franciszka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F409@ 1 NOTE 1804 (669, rl_f91_rkps_382) 0 @I805@ INDI 1 _UID RJEODZy1MJ 1 NAME Teresa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F708@ 1 DEAT 0 @I806@ INDI 1 _UID RJEOo73wnH 1 NAME Kazimierz Er. /Hulewicz/ 2 GIVN Kazimierz Er. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1864 2 PLAC Ukraina, Hulejowka 1 FAMC @F710@ 1 DEAT 2 DATE 1939 2 PLAC France, Nice 1 FAMS @F582@ 1 NOTE 2 CONT Ziemianin guberni wolynskiej, zaprzyjazniony z bratem stryj 2 CONC ecznym rosyjskiego cesarza, spedzil 20 lat we Francji, gdzi 2 CONC e prowadzil ozywiona dzialalnosc literacka, popularyzujac m 2 CONC .in. Henryka Sienkiewicza. W 1910 objal stanowisko wiceprez 2 CONC esa Warszawskich Teatrów Rzadowych przyczyniajac sie do ugr 2 CONC untowania na warszawskich scenach repertuaru narodowego. In 2 CONC na jego zasluga bylo wylansowanie Poli Negri i skierowanie 2 CONC jej do filmu. W latach 1916-1918 jako pierwszy Polak i kato 2 CONC lik zostal przedstawicielem dyplomatycznym Rosji przy Watyk 2 CONC anie 0 @I807@ INDI 1 _UID RJEQqRwLX5 1 NAME Waclaw Jozef /Hulewicz na Borodczycach/ 2 GIVN Waclaw Jozef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1645 1 FAMC @F57@ 1 DEAT 1 FAMS @F116@ 1 FAMS @F160@ 1 NOTE Borodczyce i Choloniow 1679 (AYZR VII/3 #212). 2 CONT 1650 (364, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1661 Waclaw Halszka i Owloczynska stryjowa vs Konstanty Szy 2 CONC binski (380, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1662 czesc Wojutynia Mikolajowi H. 2 CONT 1662 po Pawle H possesja w Borodczyce, Ochlopow, Choloniow, 2 CONC Bialystok. 2 CONT 1663 vs Jan Szklinski o testament. Czesc Wojutynia Mikolajo 2 CONC wi Hulewiczowi. Justynie z Owloczyna Alexandrowej Dabrowski 2 CONC ej za 5500zl Borodczyce. 2 CONT 1664 Chlopiskim na Choloniew. 2 CONT 1668 Waclawowi H possesja na czesc Perekladowicz od Heleny 2 CONC Ochlopowskiej Minkowskiego ? 2 CONT 1670 Borodczyce za 15000zl Jerzemu Wielhorskiemu. Matynskie 2 CONC mu - Ochlopow. 2 CONT 1673, 1677 Rozwadowskim czesc Choloniewa. 2 CONT 1679 czesc Choloniewa za 100zl Franciszkowi Czechowskiemu. 2 CONT 1680 vs Pawel Klenkowski - Pieczychwosty. vs Strzelbicki - 2 CONC Borodczyce. 2 CONT 1682 po stryju Pawlu H vs Grotowscy, Hulanicki, Matynski, M 2 CONC asakowski, Woynarowski. 2 CONT 1687 vs Stan Boszowski - Borodczyce. 2 CONT 1690 vs Daniel Weglinski i Katarzyna Ostaszewska - Cholonie 2 CONC w. 2 CONT 1691 Tomaszowi Hulanickiemu za 14000zl czesc Choloniewa. VS 2 CONC Andrzej Drewinski - Pulhany. 0 @I808@ INDI 1 _UID RJEQX0Qp2r 1 NAME Jozef Kazimierz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jozef Kazimierz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F116@ 1 DEAT 1 NOTE dziedzic na Wojukach 1710. Deputat woj.kijowskiego 1728 (AY 2 CONC ZR7-1). towaryszcz roty husarskiej, monastera Bialostociego 2 CONC patronus (AYZR 1-4 #181) 2 CONT 1700 Bialystok (501, rl_f91_rkps_196), 1701. 2 CONT 1708 Wielhorskim Choloniew. 0 @I809@ INDI 1 _UID RJEtqfaBDG 1 NAME Marusza T. / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Marusza T. 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F527@ 1 DEAT 1 FAMS @F717@ 0 @I810@ INDI 1 _UID RJFLoaYhi8 1 NAME Wawrzyniec Lauryn /Drzewinski z Drzewina/ 2 GIVN Wawrzyniec Lauryn 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1568 1 DEAT 2 DATE 1640 1 FAMS @F718@ 1 NOTE czesnik [wol] Wolyn (1613), poborca wojewódzki [wol] Wolyn 2 CONC (1603-1606) 0 @I811@ INDI 1 _UID RJFmfjGjaI 1 NAME Diana Dyanna /Bohowityn-Szumbarska z Kozierad/ 2 GIVN Diana Dyanna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1636 1 FAMS @F718@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I812@ INDI 1 _UID RJgeVONR5w 1 NAME Jan Jona Jonasz /Borzobohacicz Borzobohaty-Krasienski/ 2 GIVN Jan Jona Jonasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F728@ 1 DEAT 1 FAMS @F729@ 1 NOTE horodniczy [wol] Luck (1562), klucznik [wol] Luck (1562), m 2 CONC ostowniczy [wol] Luck (1562), wladyka [bli] Brzesc Litewski 2 CONC , wladyka [wol] Luck (1569), wladyka [wol] Wlodzimierz Woly 2 CONC nski, wójt [wol] Luck (1548) 0 @I813@ INDI 1 _UID RJgUycDvP6 1 NAME Teodor /Liniewski/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F744@ 0 @I814@ INDI 1 _UID RJgvGn1sLz 1 NAME Katarzyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1630 1 DEAT 1 FAMS @F744@ 0 @I815@ INDI 1 _UID RJgVuSULUh 1 NAME Waclaw /Siemaszko/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F745@ 1 NOTE 1676 (424, rl_f91_rkps_196) 0 @I816@ INDI 1 _UID RJgw6KYLhv 1 NAME Maryanna /Jelowicka/ 2 GIVN Maryanna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F745@ 1 NOTE 1676 (424, rl_f91_rkps_196) 0 @I817@ INDI 1 _UID RJgXYgZ3jO 1 NAME Maciej /Suropatowicz-Ozdowski/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F746@ 0 @I818@ INDI 1 _UID RJG59r4klm 1 NAME Hieronim /Charleski z Charleza/ 2 GIVN Hieronim 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F720@ 1 DEAT 1 FAMS @F719@ 1 NOTE starosta [str] kaniowskie 0 @I819@ INDI 1 _UID RJG5mt16Lv 1 NAME Katarzyna /Lesniewska/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F719@ 0 @I820@ INDI 1 _UID RJG6oIa3tA 1 NAME Jan /Charleski z Charleza/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F723@ 1 DEAT 2 DATE 1625 1 FAMS @F720@ 1 NOTE kasztelan [bra] Braclaw 0 @I821@ INDI 1 _UID RJG7hz7dXO 1 NAME Ewa /Siemaszko/ 2 GIVN Ewa 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F721@ 1 DEAT 1 FAMS @F720@ 0 @I822@ INDI 1 _UID RJG8OguWLL 1 NAME Aleksander /Siemaszko/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F722@ 1 DEAT 1 FAMS @F721@ 0 @I823@ INDI 1 _UID RJG8tgPOtw 1 NAME Barbara /Porycka/ 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F721@ 0 @I824@ INDI 1 _UID RJG9g9fpsk 1 NAME Bogdan /Siemaszko/ 2 GIVN Bogdan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F722@ 0 @I825@ INDI 1 _UID RJG9ougZQ4 1 NAME Hanna /Putiata/ 2 GIVN Hanna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F722@ 0 @I826@ INDI 1 _UID RJGaB6es7v 1 NAME Mikolaj /Charleski z Charleza/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F723@ 1 NOTE dworzanin [cen] dwór królewski 0 @I827@ INDI 1 _UID RJGaq51j7r 1 NAME Anna /Drucka Lubecka/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1530 1 FAMC @F724@ 1 DEAT 1 FAMS @F723@ 0 @I828@ INDI 1 _UID RJGAtQXOt6 1 NAME Bogdan /Drucki Lubecki/ 2 GIVN Bogdan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1500 1 FAMC @F725@ 1 DEAT 2 DATE 1546 1 FAMS @F724@ 0 @I829@ INDI 1 _UID RJGbbyayEt 1 NAME Zofia /Dowojna/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F724@ 0 @I830@ INDI 1 _UID RJGboFU8Fe 1 NAME Roman /Drucki Lubecki/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F725@ 0 @I831@ INDI 1 _UID RJGbSso5sm 1 NAME Bohdana /Sapieha/ 2 GIVN Bohdana 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F725@ 0 @I832@ INDI 1 _UID RJGC1mSxNK 1 NAME Zofia Aniela /Czarniecka/ 2 GIVN Zofia Aniela 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1667 1 FAMC @F529@ 1 DEAT 2 DATE 1723 1 FAMS @F726@ 0 @I833@ INDI 1 _UID RJGCTzNQC8 1 NAME Michal /Potocki/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1749 1 FAMS @F726@ 1 NOTE pisarz polny [cen] Korona (1714) , starosta [chs] Kransysta 2 CONC w i sokalski , wojewoda [wol] Wolyn (1726-1749) 0 @I834@ INDI 1 _UID RJGdH4mSMz 1 NAME Marcin Ludwik /Czarniecki z Czarncy/ 2 GIVN Marcin Ludwik 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1610 1 DEAT 2 DATE 1652 1 FAMS @F727@ 0 @I835@ INDI 1 _UID RJGdunYdM6 1 NAME Zofia /Bogdanska/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F727@ 0 @I836@ INDI 1 _UID RJGhc5tNCD 1 NAME Pawel /Jacimierski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F731@ 1 NOTE wojski [bel] Busk 0 @I837@ INDI 1 _UID RJGhMZgUOs 1 NAME Elzbieta /z Porudnia/ 2 GIVN Elzbieta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F731@ 0 @I838@ INDI 1 _UID RJGj8QFDZE 1 NAME Bazyli /Drewinski z Drewina/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F734@ 0 @I839@ INDI 1 _UID RJGoI1s7wf 1 NAME Dymitr /Boremlski z Pinska/ 2 GIVN Dymitr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F737@ 0 @I840@ INDI 1 _UID RJGot7gpqE 1 NAME Maria /Denisko Wukry/ 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F737@ 0 @I841@ INDI 1 _UID RJGsniQcRJ 1 NAME Adam /Pociej/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1541 1 DEAT 2 DATE 1613 1 FAMS @F741@ 0 @I842@ INDI 1 _UID RJGS1SNeHB 1 NAME Anna /Ostrozecka Holownia/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1555 1 DEAT 2 DATE 1590 1 FAMS @F741@ 0 @I843@ INDI 1 _UID Rk0G2uA3e6 1 NAME Aleksander /Siemaszko/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F747@ 1 NOTE starosta [wol] Luck 0 @I844@ INDI 1 _UID Rk0iKxN8Yo 1 NAME Bogusz /Horain/ 2 GIVN Bogusz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1550 1 DEAT 1 FAMS @F748@ 0 @I845@ INDI 1 _UID Rk0iuMcThS 1 NAME Olena /Olesz/ 2 GIVN Olena 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1560 1 DEAT 2 DATE 1613 1 FAMS @F748@ 0 @I846@ INDI 1 _UID Rk0mW30vVj 1 NAME Mikita /Kurozwonski/ 2 GIVN Mikita 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F749@ 0 @I847@ INDI 1 _UID Rk0MA7JKap 1 NAME Anna /Sieniuta-Lachowicka/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F749@ 0 @I848@ INDI 1 _UID Rk0q6vMZwr 1 NAME Aleksander A. /Kozinski/ 2 GIVN Aleksander A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F689@ 1 DEAT 0 @I849@ INDI 1 _UID Rk0qewt37W 1 NAME Dymitr A. /Kozinski/ 2 GIVN Dymitr A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F689@ 1 DEAT 0 @I850@ INDI 1 _UID Rk0QiuU7ZK 1 NAME Gniewosz /Strzyzewski/ 2 GIVN Gniewosz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F750@ 0 @I851@ INDI 1 _UID Rk0vO0YrPL 1 NAME Jerzy Fabian /Korwin Kossakowski/ 2 GIVN Jerzy Fabian 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1630 1 FAMC @F752@ 1 DEAT 1 FAMS @F751@ 1 NOTE podstoli [maz] Nur 0 @I852@ INDI 1 _UID Rk0V9FyPyM 1 NAME Teresa /Suska/ 2 GIVN Teresa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F751@ 0 @I853@ INDI 1 _UID Rk0VmbZxiF 1 NAME Sylwester /Korwin Kossakowski/ 2 GIVN Sylwester 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F752@ 0 @I854@ INDI 1 _UID Rk0Vs7L3kn 1 NAME /Wolczek/ 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F752@ 0 @I855@ INDI 1 _UID Rk0xs6wt8M 1 NAME Aleksander Stanislaw /Komorowski z Komorowa/ 2 GIVN Aleksander Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1646 1 DEAT 2 DATE 1712 1 FAMS @F753@ 0 @I856@ INDI 1 _UID Rk0Xot2nkQ 1 NAME Elizbieta /Okecka/ 2 GIVN Elizbieta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F753@ 0 @I857@ INDI 1 _UID Rk13Mfex4Y 1 NAME Laurenty /Drewinski z Drewina/ 2 GIVN Laurenty 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F754@ 0 @I858@ INDI 1 _UID Rk15uf2cUZ 1 NAME Grzegorz /Drucki Lubecki/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F755@ 0 @I859@ INDI 1 _UID Rk19ehQoQd 1 NAME Bazyli /Bokij Pieczychwost/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F756@ 0 @I860@ INDI 1 _UID RkAknD9NRs 1 NAME Marcin /Hulewicz/ 2 GIVN Marcin 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 1 NOTE archywa zhitomierza (1803r) 0 @I861@ INDI 1 _UID RkAWtXch4l 1 NAME Stefan /Horochow/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F757@ 0 @I862@ INDI 1 _UID RkAXuG11Nt 1 NAME Aleksy /Lasko/ 2 GIVN Aleksy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F758@ 0 @I863@ INDI 1 _UID RkAy1UJj2P 1 NAME Duchna /Chrennicka/ 2 GIVN Duchna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F758@ 0 @I864@ INDI 1 _UID Rkb1n5dWq7 1 NAME Tomasz /Majkowski z Majkow/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1580 1 DEAT 1 FAMS @F759@ 0 @I865@ INDI 1 _UID Rkb1Vvty60 1 NAME Pelagia /Lasko/ 2 GIVN Pelagia 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F439@ 1 DEAT 1 FAMS @F759@ 0 @I866@ INDI 1 _UID Rkb5V9Ay47 1 NAME Szymon Semion /Bylicki/ 2 GIVN Szymon Semion 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F760@ 0 @I867@ INDI 1 _UID Rkb6kiKS06 1 NAME Bazyli /Rudecki/ 2 GIVN Bazyli 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F761@ 0 @I868@ INDI 1 _UID Rkb7SYQdfq 1 NAME Bogdan /Kniehininski/ 2 GIVN Bogdan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F762@ 0 @I869@ INDI 1 _UID RkbaLZ75XT 1 NAME Mark /Z Brannego/ 2 GIVN Mark 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F763@ 0 @I870@ INDI 1 _UID RkbAMYOOw1 1 NAME Rusin /Berestecki/ 2 GIVN Rusin 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F764@ 0 @I871@ INDI 1 _UID 1A8cKLGWS5 1 NAME Kaziemierz /Czaplic/ 2 GIVN Kaziemierz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F84@ 0 @I872@ INDI 1 _UID RkbctCq6ZJ 1 NAME Mateusz /Bialostocki/ 2 GIVN Mateusz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F766@ 0 @I873@ INDI 1 _UID RkbE97lbB3 1 NAME Michal /Chrynnicki/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F767@ 0 @I874@ INDI 1 _UID RkbEUYp52Q 1 NAME Jan /Rohozinski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F768@ 0 @I875@ INDI 1 _UID RkbfvpQdNJ 1 NAME Daniel /Rohozinski/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F769@ 0 @I876@ INDI 1 _UID RkbgnjEiCs 1 NAME Grzegorz /Promczyk/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1520 1 DEAT 1 FAMS @F770@ 0 @I877@ INDI 1 _UID RkbGOjIJhE 1 NAME Teodor /Chomarz/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F771@ 0 @I878@ INDI 1 _UID RkbjM13u3P 1 NAME Mark /Miszka Choloniewski Korczak/ 2 GIVN Mark 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F772@ 0 @I879@ INDI 1 _UID RkbJQxssRD 1 NAME Maciej /Stempkowski/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F773@ 0 @I880@ INDI 1 _UID RkbLQ315qF 1 NAME Jan /Horodyski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F774@ 0 @I881@ INDI 1 _UID RkbLVDvI5H 1 NAME Barbara /Kozinska/ 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F774@ 0 @I882@ INDI 1 _UID RkbmLWRrGA 1 NAME Florian /Horodyski/ 2 GIVN Florian 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F546@ 1 DEAT 0 @I883@ INDI 1 _UID RkbmqpllKu 1 NAME Jerzy /Horodyski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F546@ 1 DEAT 0 @I884@ INDI 1 _UID RkbmUAe71V 1 NAME Michal /Horodyski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1630 1 FAMC @F546@ 1 DEAT 0 @I885@ INDI 1 _UID RkbM9yML8p 1 NAME Marianna / (Horodyska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Horodyska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F546@ 1 DEAT 1 FAMS @F775@ 0 @I886@ INDI 1 _UID RkbMlz09vh 1 NAME Mikolaj /Czekonski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F775@ 0 @I887@ INDI 1 _UID RkbMyQnzRF 1 NAME Hieronim /Horodyski/ 2 GIVN Hieronim 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F546@ 1 DEAT 0 @I888@ INDI 1 _UID RkboXG1cCf 1 NAME Grzegorz /Uszak-Kulikowski z Kulikowa/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F777@ 1 NOTE podsedek [wol] Krzemieniec 0 @I889@ INDI 1 _UID RkbODmfGGz 1 NAME Anastazja /Lacka/ 2 GIVN Anastazja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F776@ 1 DEAT 1 FAMS @F777@ 0 @I890@ INDI 1 _UID RkbOoMaOkt 1 NAME Maciej /Lacki/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F776@ 1 NOTE pisarz grodzki [wol] Krzemieniec 0 @I891@ INDI 1 _UID RkbOwByg9K 1 NAME Maria /Sokolska/ 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F776@ 0 @I892@ INDI 1 _UID RkbRRELnST 1 NAME Katarzyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F535@ 1 DEAT 0 @I893@ INDI 1 _UID RkbsdmlmHr 1 NAME Andrzej /Podhorodenski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F778@ 0 @I894@ INDI 1 _UID RkbxxXTuHd 1 NAME Wladyslaw /Niemirycz/ 2 GIVN Wladyslaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1619 1 FAMC @F779@ 1 DEAT 2 DATE 1653 1 FAMS @F781@ 0 @I895@ INDI 1 _UID RkbXe5VHrb 1 NAME Teofila /Swiatopolk Czetwertynska/ 2 GIVN Teofila 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F780@ 1 DEAT 1 FAMS @F781@ 0 @I896@ INDI 1 _UID RkbXKEMNJL 1 NAME Grzegorz /Swiatopolk Czetwertynski/ 2 GIVN Grzegorz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F780@ 0 @I897@ INDI 1 _UID RkbXXBqcZ4 1 NAME Marta Marianna /Wkrynska/ 2 GIVN Marta Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F780@ 0 @I898@ INDI 1 _UID RkbyHur3NI 1 NAME Stefan Andrzej /Niemirycz/ 2 GIVN Stefan Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F779@ 0 @I899@ INDI 1 _UID RkbyqGSvxn 1 NAME Marta /Wojnarowska/ 2 GIVN Marta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F779@ 0 @I900@ INDI 1 _UID Rkc0xCdwGA 1 NAME Roman /Bialostocki/ 2 GIVN Roman 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F782@ 0 @I901@ INDI 1 _UID Rkc2WLywbU 1 NAME Mikita /Bialostocki/ 2 GIVN Mikita 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F783@ 0 @I902@ INDI 1 _UID Rkc4OwTr2L 1 NAME Jan /Okorski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F784@ 0 @I903@ INDI 1 _UID Rkc6TUKAcM 1 NAME / (Hulewicz)/ 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1600 1 DEAT 1 FAMS @F785@ 0 @I904@ INDI 1 _UID Rkca65ONR5 1 NAME Stefan /Hoholewski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F786@ 0 @I905@ INDI 1 _UID RkcmHto0Ja 1 NAME Ostafy /Nowosielecki/ 2 GIVN Ostafy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F791@ 0 @I906@ INDI 1 _UID RkcmRM7tXg 1 NAME Jan /Stanski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F793@ 0 @I907@ INDI 1 _UID RkcM4iF4kh 1 NAME Stanislaw /Draszczynski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F789@ 1 NOTE 1636 (328, rl_f91_rkps_196) 0 @I908@ INDI 1 _UID Rkcri4CAeb 1 NAME Franciszek /Lubicz Gostynski z Gostynek/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F797@ 1 NOTE wojski [wol] Wlodzimierz Wolynski 0 @I909@ INDI 1 _UID s8B2nk8oLg 1 NAME Prokop /Koszczej/ 2 GIVN Prokop 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F818@ 1 NOTE 1460 0 @I910@ INDI 1 _UID s8B37DLuNJ 1 NAME J. / (Buchowska)/ 2 GIVN J. 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 FAMS @F819@ 0 @I911@ INDI 1 _UID s8B3cufLp0 1 NAME Jacek /Kornalowski/ 2 GIVN Jacek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F819@ 1 NOTE samborski szlachcic 0 @I912@ INDI 1 _UID s8B3Teyvmx 1 NAME Fedka / (Kornalowska)/ 2 GIVN Fedka 2 SURN Kornalowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F819@ 1 DEAT 1 NOTE 1468 0 @I913@ INDI 1 _UID s8B4o2sL3p 1 NAME Fedka / (Buchowska)/ 2 GIVN Fedka 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 FAMS @F820@ 1 NOTE bezdetna? 0 @I914@ INDI 1 _UID s8B4wVAIqp 1 NAME Hrycko /Borislawski/ 2 GIVN Hrycko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F820@ 1 NOTE 1460 0 @I915@ INDI 1 _UID s8B5PlRMcR 1 NAME Elena / (Buchowska)/ 2 GIVN Elena 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F804@ 1 DEAT 1 FAMS @F821@ 0 @I916@ INDI 1 _UID s8B5vIAV4m 1 NAME Stanislaw /Mzurowski z Strelczyc/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F821@ 1 NOTE 1469 0 @I917@ INDI 1 _UID s8B7QQnzRF 1 NAME Margarita / (Czernejowska)/ 2 GIVN Margarita 2 SURN Czernejowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F823@ 1 DEAT 1 FAMS @F822@ 0 @I918@ INDI 1 _UID s8B8ivadfp 1 NAME Mikolaj /Czernejowski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F823@ 1 NOTE halicki szlachcic 0 @I919@ INDI 1 _UID s8B9lsS2Kn 1 NAME Jan /Buchowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 1 NOTE 1508 Huhelniki 0 @I920@ INDI 1 _UID s8B9pQoQ1V 1 NAME Stanislaw /Buchowski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 1 FAMS @F827@ 0 @I921@ INDI 1 _UID s8B9UaOktZ 1 NAME Aleksander /Buchowski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 0 @I922@ INDI 1 _UID s8Ba0rBdJ9 1 NAME Andrzej /Buchowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 0 @I923@ INDI 1 _UID s8BacGFRQ6 1 NAME Katarzyna / (Buchowska)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 1 FAMS @F825@ 0 @I924@ INDI 1 _UID s8Baludeov 1 NAME Andrzej /Walowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F825@ 1 NOTE 1497 0 @I925@ INDI 1 _UID s8BaYBexfL 1 NAME Jadwiga / (Buchowska)/ 2 GIVN Jadwiga 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 1 FAMS @F824@ 0 @I926@ INDI 1 _UID s8BA9Tnp6V 1 NAME Jan /Ostrowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F824@ 1 NOTE 1502 0 @I927@ INDI 1 _UID s8BAMB1Ibh 1 NAME Elzbieta / (Buchowska)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Buchowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F822@ 1 DEAT 1 FAMS @F826@ 0 @I928@ INDI 1 _UID s8BAR5zQjN 1 NAME Jan /Kunaszowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F826@ 1 NOTE 1504 halicki szlachcic 0 @I929@ INDI 1 _UID s8BBgX4iPI 1 NAME Barbara /Birecka-Humnicka/ 2 GIVN Barbara 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F827@ 1 NOTE 1502 0 @I930@ INDI 1 _UID sBCtXHLnwP 1 NAME Jadwiga / (Kormanicka)/ 2 GIVN Jadwiga 2 SURN Kormanicka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F829@ 1 DEAT 1 NOTE Orbis Polonus 0 @I931@ INDI 1 _UID sBCuXfIcAq 1 NAME Elzbieta / (Kormanicka)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Kormanicka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F829@ 1 DEAT 1 NOTE Orbis Polonus 0 @I932@ INDI 1 _UID SpCoNa9dAM 1 NAME Halszka /Olizar (Lozka)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Lozka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F476@ 1 DEAT 1 FAMS @F830@ 0 @I933@ INDI 1 _UID SpCO9RkP9c 1 NAME Ludwik Adama /Olizar/ 2 GIVN Ludwik Adama 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F830@ 1 FAMS @F831@ 1 NOTE rotmistrz JKM 17wiek 0 @I934@ INDI 1 _UID SpCpFKjPuM 1 NAME Anna / (Olizarowna)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Olizarowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F830@ 1 DEAT 0 @I935@ INDI 1 _UID SpCPM0lSMc 1 NAME Katarzyna Franciszka / (Dembinska)/ 2 GIVN Katarzyna Franciszka 2 SURN Dembinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F831@ 0 @I936@ INDI 1 _UID SpCqgsQFOK 1 NAME Michal /Olizar/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F831@ 1 DEAT 0 @I937@ INDI 1 _UID SpCqlBJHKQ 1 NAME Stanislaw /Olizar/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F831@ 1 DEAT 0 @I938@ INDI 1 _UID SpCqQouJ8j 1 NAME Jan Aleksander /Olizar/ 2 GIVN Jan Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F831@ 1 DEAT 1 FAMS @F832@ 1 NOTE dz.Korosteszowo, podsedek kijowski, rotmistrz JKM 0 @I939@ INDI 1 _UID SpCr5c1zkz 1 NAME Marcjanna / (Staniszewska)/ 2 GIVN Marcjanna 2 SURN Staniszewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F598@ 1 DEAT 1 FAMS @F832@ 0 @I940@ INDI 1 _UID SpCtcXIrmL 1 NAME Jan /Piaszczynski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F833@ 1 FAMS @F836@ 1 NOTE na Zorniszczach 0 @I941@ INDI 1 _UID SpCwS4dKst 1 NAME /Staniszewski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F835@ 0 @I942@ INDI 1 _UID SpCwwJxi97 1 NAME /Staniszewski/ 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F835@ 1 DEAT 1 FAMS @F834@ 0 @I943@ INDI 1 _UID SpCX32pzrq 1 NAME Krystyna /Poniatowska/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F836@ 0 @I944@ INDI 1 _UID SpCXJ0Qwu3 1 NAME Jan J. /Piaseczynski/ 2 GIVN Jan J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F836@ 1 DEAT 1 FAMS @F837@ 0 @I945@ INDI 1 _UID SpCyazxsaI 1 NAME Petronela / (Staniszewska)/ 2 GIVN Petronela 2 SURN Staniszewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F598@ 1 DEAT 1 FAMS @F837@ 0 @I946@ INDI 1 _UID 13rDdHq1YL 1 NAME Tekla // 2 GIVN Tekla 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE BEF 1852 1 FAMS @F1@ 0 @I947@ INDI 1 _UID 13rDrwp5Ya 1 NAME Feliksa Antoniego / (Tyszkiewicz)/ 2 GIVN Feliksa Antoniego 2 SURN Tyszkiewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1826 1 FAMC @F3@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMS @F2@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20468/pages/P 2 CONC L_1_436_468_0011.htm 0 @I948@ INDI 1 _UID 13rDSkZ8mB 1 NAME Antoni /Tyszkiewicz/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F3@ 0 @I949@ INDI 1 _UID 1AqDv5tx2W 1 NAME Maryanna * /Kaszewska (Janiszewska)/ 2 GIVN Maryanna * 2 SURN Janiszewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F218@ 1 NOTE 1726 z mezam vs Samuel i Anna z Porwanieckich Biliccy (581 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 0 @I950@ INDI 1 _UID 1AabGcKnwt 1 NAME Anna /Peredylska Stanislawska (Hanska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hanska 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1676 1 FAMS @F108@ 1 FAMS @F114@ 1 NOTE 1663 Wlodkowicze (386, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1676 Testament. 0 @I951@ INDI 1 _UID 1AaBjOZvpC 1 NAME Kartarzyna /Marciszewska/ 2 GIVN Kartarzyna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1670 1 FAMS @F109@ 1 NOTE 1663 (387, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1667 Alexandrowa H - Cholpniew. 2 CONT 1669 od Czetwertynskiej - Kopyle. 2 CONT 1670 od Jarmolinskich - Slawozycie. 2 CONT 1670 Testament. 0 @I952@ INDI 1 _UID 1AaBJDg89l 1 NAME Jan Aleksandrowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F109@ 1 DEAT 1 FAMS @F159@ 1 NOTE 1663 (387, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1682 Michal i Jan synowie Alex H a wnukowie Jana H (446, rl 2 CONC _f91_rkps_196) 2 CONT 1685 Poddubice, Wielohoszcze, Dolha Wola, Kopyle. 2 CONT 1693 Jerzemu H bratu stryj. Rudniki, Rusniki, Kolki. 2 CONT 1702 dominikanom luckim za 6000zl czesc Poddembiec. 2 CONT 1708 vs Adam H. 0 @I953@ INDI 1 _UID 1bYeGc5h0Q 1 NAME Julianna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Julianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 1 NOTE 1804 Kozino (669, rl_f91_rkps_382) 0 @I954@ INDI 1 _UID 1bzbpidm9U 1 NAME Marianna /Szaszewicz (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F174@ 1 DEAT 0 @I955@ INDI 1 _UID 1bzbPQtZVb 1 NAME Teresa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F215@ 1 DEAT 0 @I956@ INDI 1 _UID 1bzbWeXidv 1 NAME Julia /Trzeciak/ 2 GIVN Julia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F410@ 0 @I957@ INDI 1 _UID 13rDSPfYPM 1 NAME Justyna /Kraszowska/ 2 GIVN Justyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F3@ 0 @I958@ INDI 1 _UID 13xCF40z7S 1 NAME Teresa /Horohoska (Puhalska)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Puhalska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1720 1 DEAT 2 DATE 16 APR 1790 1 FAMS @F20@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I959@ INDI 1 _UID 13xCFkbAO5 1 NAME Feliks Jacek Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Feliks Jacek Jozef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 AUG 1751 1 FAMC @F20@ 1 DEAT 2 DATE 1826 1 FAMS @F22@ 1 FAMS @F23@ 1 NOTE czesnik [wol] Luck (1791), kawaler [z_order] order swietego 2 CONC Stanislawa, skarbnik [wol] Krzemieniec (1790), wicesgerent 2 CONC sadowy [wol] Luck (1784), wojski mniejszy [wol] Wolyn. 2 CONT http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Honczybrod. 2 CONT Swiszcow. 2 CONT Dubno. 2 CONT 1783 Wojciech z bratem Felixem H vs Peplowscy - Sernik (#59 2 CONC , 263, rl_f91_rkps_51) 2 CONT 1804 vs Brzezy - Satyrow w pow dubienskim (OSS-rl_f91_rkps_ 2 CONC 37) 0 @I960@ INDI 1 _UID 13xCgGu1pM 1 NAME Marianna /Dulinska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F22@ 0 @I961@ INDI 1 _UID 13xCgS6Pnx 1 NAME Marcjanna /Leduchowska (Tomkiewicz)/ 2 GIVN Marcjanna 2 SURN Tomkiewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1759 1 FAMC @F21@ 1 DEAT 2 DATE 1825 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Krzemieniec 1 FAMS @F23@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20299/pages/P 2 CONC L_1_436_299_0109.htm 0 @I962@ INDI 1 _UID 13xCGgPTF8 1 NAME Antoni /Tomkowicz/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F21@ 0 @I963@ INDI 1 _UID 13xCGNFJgL 1 NAME Marianna /ks. Dunina h.Labedz/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F21@ 0 @I964@ INDI 1 _UID 13xChfxbHQ 1 NAME Karol Roman Kajetan /Hulewicz/ 2 GIVN Karol Roman Kajetan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1799 2 PLAC Ukraina, Dubno 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 2 DATE 1840 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka, Satyjow 1 FAMS @F24@ 1 NOTE b. marszalek powiatu dubienskiego 0 @I965@ INDI 1 _UID 13xChOxfYg 1 NAME Fabia /Bozeniec Jelowicka/ 2 GIVN Fabia 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1810 1 DEAT 2 DATE 1853 1 FAMS @F24@ 1 FAMS @F32@ 0 @I966@ INDI 1 _UID 13xCHhpJLx 1 NAME Karolina Feliksa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Karolina Feliksa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1827 1 FAMC @F24@ 1 DEAT 2 DATE 1885 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMS @F25@ 0 @I967@ INDI 1 _UID 13xCHsI8yW 1 NAME Julian Antoni Andrzej /hr. Halka-Ledochowski/ 2 GIVN Julian Antoni Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1820 1 DEAT 2 DATE 1859 1 FAMS @F25@ 0 @I968@ INDI 1 _UID 13xCirqWS5 1 NAME Fabian Tomasz /Hulewicz/ 2 GIVN Fabian Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1828 1 FAMC @F24@ 1 DEAT 2 DATE 1828 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka, Satyjow 0 @I969@ INDI 1 _UID 13xCIcVM20 1 NAME Aniela Marianna Augustyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Aniela Marianna Augustyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1833 1 FAMC @F24@ 1 DEAT 2 DATE 1908 2 PLAC Ukraina, Dubno 1 FAMS @F26@ 0 @I970@ INDI 1 _UID 13xCIpguuV 1 NAME Kaziemierz Piotr Michal /hr. Miaczynski/ 2 GIVN Kaziemierz Piotr Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1827 1 DEAT 2 DATE 1905 1 FAMS @F26@ 0 @I971@ INDI 1 _UID 13xCjhb2ap 1 NAME Florentyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Florentyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1800 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 1 FAMS @F28@ 0 @I972@ INDI 1 _UID 13xCjqIaBG 1 NAME Tomasz /Gostynski/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1790 1 DEAT 1 FAMS @F28@ 0 @I973@ INDI 1 _UID 13xCJ70cdd 1 NAME Joanna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1800 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 1 FAMS @F27@ 0 @I974@ INDI 1 _UID 13xCJHMHhk 1 NAME Onufry /Szawlowski/ 2 GIVN Onufry 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1790 1 DEAT 1 FAMS @F27@ 0 @I975@ INDI 1 _UID 13xCJs0eJM 1 NAME Tekla Marianna Jozefa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Tekla Marianna Jozefa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1797 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 2 DATE 1834 1 FAMS @F29@ 0 @I976@ INDI 1 _UID 13xCk4Aojq 1 NAME Karol /Omiecinski/ 2 GIVN Karol 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F29@ 0 @I977@ INDI 1 _UID 13xCkvMyjf 1 NAME Wojciech /Hulewicz/ 2 GIVN Wojciech 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 APR 1753 1 FAMC @F20@ 1 DEAT 2 DATE 15 SEP 1808 1 FAMS @F30@ 1 FAMS @F245@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Honczybrod. Podstoli grabowiecki. 2 CONT 1783 Wojciech z bratem Felixem H vs Peplowscy - Sernik (#59 2 CONC , 263, rl_f91_rkps_51) 0 @I978@ INDI 1 _UID 13xCKgjDDs 1 NAME Tekla Marianna / (Janiszewska)/ 2 GIVN Tekla Marianna 2 SURN Janiszewska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1774 1 FAMC @F244@ 1 DEAT 2 DATE 13 SEP 1791 1 FAMS @F30@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub w Krzeczewiczach 29.10.1789. 0 @I979@ INDI 1 _UID 13xCLFlWFv 1 NAME Tomasz Jozef /Zbierzchowski/ 2 GIVN Tomasz Jozef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1680 1 DEAT 1 FAMS @F31@ 0 @I980@ INDI 1 _UID 13xCpA9GIg 1 NAME Seweryn /Hulewicz/ 2 GIVN Seweryn 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1829 1 FAMC @F24@ 1 DEAT 2 DATE 1830 0 @I981@ INDI 1 _UID 13xCRwmhJc 1 NAME Pawel Stanislawow /hr. Dunin/ 2 GIVN Pawel Stanislawow 1 SEX M 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMS @F32@ 1 NOTE Ruszwica Par. Klewan 0 @I982@ INDI 1 _UID 13xdOPUMLM 1 NAME / (Jastrzebska)/ 2 SURN Jastrzebska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F711@ 0 @I983@ INDI 1 _UID 13xdpw3HcH 1 NAME Zofia /Zembrzuska/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F33@ 0 @I984@ INDI 1 _UID 13XAK56mP6 1 NAME Zofia / (Gadkowska)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Gadkowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1750 1 DEAT 1 FAMS @F4@ 0 @I985@ INDI 1 _UID 13XAKMtU4r 1 NAME Andrzej /Hulewicz/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1776 1 FAMC @F4@ 1 DEAT 1 FAMS @F5@ 0 @I986@ INDI 1 _UID 13XAlFOzQZ 1 NAME Katarzyna / (Suchorzewska)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Suchorzewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F5@ 0 @I987@ INDI 1 _UID 13XAlWCoJY 1 NAME Marianna Cecylia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna Cecylia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1780 1 FAMC @F4@ 1 DEAT 1 FAMS @F6@ 0 @I988@ INDI 1 _UID 13XALhyDEo 1 NAME Antoni /Swinarski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F6@ 0 @I989@ INDI 1 _UID 13XALqPnbJ 1 NAME Sabina /Molinska (Swinarska)/ 2 GIVN Sabina 2 SURN Swinarska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1808 1 FAMC @F6@ 1 DEAT 0 @I990@ INDI 1 _UID 13XAmj3CHx 1 NAME Honorata Anna /Koszutska (Hulewicz)/ 2 GIVN Honorata Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1781 1 FAMC @F4@ 1 DEAT 2 DATE 1847 1 FAMS @F7@ 0 @I991@ INDI 1 _UID 13XAM5RAVV 1 NAME Ksawery /Koszutski/ 2 GIVN Ksawery 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1780 1 DEAT 1 FAMS @F7@ 0 @I992@ INDI 1 _UID 13XAnJcXBW 1 NAME Walenty Walerian /Hulewicz/ 2 GIVN Walenty Walerian 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1818 1 FAMC @F5@ 1 DEAT 2 DATE 1891 1 FAMS @F8@ 0 @I993@ INDI 1 _UID 13XAnXqRzX 1 NAME Teodora / (Lukomska)/ 2 GIVN Teodora 2 SURN Lukomska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1828 1 DEAT 2 DATE 1901 1 FAMS @F8@ 0 @I994@ INDI 1 _UID 13XANrJj4y 1 NAME Adam /Hulewicz/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1853 1 FAMC @F8@ 1 DEAT 2 DATE 1905 1 FAMS @F9@ 0 @I995@ INDI 1 _UID 13XAofPLub 1 NAME Maria / (Watta-Skrzydlewska)/ 2 GIVN Maria 2 SURN Watta-Skrzydlewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F9@ 0 @I996@ INDI 1 _UID 13XAOdv4nK 1 NAME Zygmunt /Hulewicz/ 2 GIVN Zygmunt 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1884 1 FAMC @F9@ 1 DEAT 2 DATE 1947 1 FAMS @F10@ 0 @I997@ INDI 1 _UID 13XAOnPBgs 1 NAME Kazimiera / (Sokolnicka)/ 2 GIVN Kazimiera 2 SURN Sokolnicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F10@ 0 @I998@ INDI 1 _UID 13XAp6L9ne 1 NAME Andrzej /Hulewicz/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1920 1 FAMC @F10@ 1 DEAT 0 @I999@ INDI 1 _UID 13XAprzNM4 1 NAME Urszula / (Hulewicz)/ 2 GIVN Urszula 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1920 1 FAMC @F10@ 0 @I1000@ INDI 1 _UID 13XAPaM9XI 1 NAME Janina Tekla /Blociszewska (Hulewicz)/ 2 GIVN Janina Tekla 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1889 1 FAMC @F9@ 1 DEAT 2 DATE 1945 0 @I1001@ INDI 1 _UID 13XAsBWcSH 1 NAME Emma / (Hulewicz)/ 2 GIVN Emma 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F5@ 1 DEAT 1 FAMS @F11@ 0 @I1002@ INDI 1 _UID 13XAsNqIZ3 1 NAME Tadeusz /Mieczkowski/ 2 GIVN Tadeusz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1801 1 DEAT 2 DATE 1880 1 FAMS @F11@ 0 @I1003@ INDI 1 _UID 13XASN0UhT 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1823 1 FAMC @F5@ 1 DEAT 2 DATE 1903 1 FAMS @F12@ 0 @I1004@ INDI 1 _UID 13XAt1Cwtf 1 NAME Jozefa / (Ulatowska)/ 2 GIVN Jozefa 2 SURN Ulatowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1831 1 DEAT 2 DATE 1880 1 FAMS @F12@ 0 @I1005@ INDI 1 _UID 13XATaVShh 1 NAME Florentyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Florentyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1826 1 FAMC @F5@ 1 DEAT 1 FAMS @F13@ 0 @I1006@ INDI 1 _UID 13XAVApZOz 1 NAME Antoni /Suchorzewski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1818 1 DEAT 2 DATE 1907 1 FAMS @F13@ 0 @I1007@ INDI 1 _UID 13XAwSDkEj 1 NAME Michal /Hulewicz/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1851 1 FAMC @F12@ 1 DEAT 2 DATE 1893 1 FAMS @F14@ 0 @I1008@ INDI 1 _UID 13XAWeFJqv 1 NAME Wladyslawa / (Czarna-Zawisza)/ 2 GIVN Wladyslawa 2 SURN Czarna-Zawisza 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F14@ 0 @I1009@ INDI 1 _UID 13XAx1bAND 1 NAME Maria / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1885 1 FAMC @F14@ 1 DEAT 0 @I1010@ INDI 1 _UID 13XAxVeNgj 1 NAME Kazimiera /Skarzynska (Hulewicz)/ 2 GIVN Kazimiera 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1890 1 FAMC @F14@ 1 DEAT 0 @I1011@ INDI 1 _UID 13XAXgfjmv 1 NAME Zofia /Karwat (Hulewicz)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1890 1 FAMC @F14@ 1 DEAT 0 @I1012@ INDI 1 _UID 13XAXWBGJb 1 NAME Teodora /Chrzanowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Teodora 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1851 1 FAMC @F12@ 1 DEAT 2 DATE 1880 0 @I1013@ INDI 1 _UID 13XAym2BDW 1 NAME Leon /Hulewicz/ 2 GIVN Leon 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1854 1 FAMC @F12@ 1 DEAT 2 DATE 1910 1 FAMS @F15@ 0 @I1014@ INDI 1 _UID 13XAYKxjfU 1 NAME Helena / (Kaczkowska)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Kaczkowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1866 1 DEAT 2 DATE 1946 1 FAMS @F15@ 0 @I1015@ INDI 1 _UID 13Xb0tAUMl 1 NAME Stanislawa /Ilinska (Hulewicz)/ 2 GIVN Stanislawa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 0 @I1016@ INDI 1 _UID 13Xb1er9Kn 1 NAME Jerzy /Hulewicz/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1886 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 2 DATE 1941 1 FAMS @F16@ 0 @I1017@ INDI 1 _UID 13Xb1Pt3RU 1 NAME Wanda / (Karpinska)/ 2 GIVN Wanda 2 SURN Karpinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F16@ 0 @I1018@ INDI 1 _UID 13Xb23b9ZK 1 NAME Bohdan /Hulewicz/ 2 GIVN Bohdan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1888 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 2 DATE 1968 1 FAMS @F17@ 0 @I1019@ INDI 1 _UID 13Xb2JFLaI 1 NAME Jadwiga / (Karwat)/ 2 GIVN Jadwiga 2 SURN Karwat 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1892 1 DEAT 2 DATE 1985 1 FAMS @F17@ 0 @I1020@ INDI 1 _UID 13Xb3vw5VW 1 NAME Grazyna Maria /Zylicz (Hulewicz)/ 2 GIVN Grazyna Maria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1928 1 FAMC @F17@ 1 DEAT 2 DATE 1989 0 @I1021@ INDI 1 _UID 13Xb4Oqh6x 1 NAME Antonina /Siemianowska-Semerau/ 2 GIVN Antonina 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1890 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 2 DATE 1978 0 @I1022@ INDI 1 _UID 13Xb5jy722 1 NAME Waclaw /Hulewicz/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1891 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 2 DATE 1985 1 FAMS @F18@ 0 @I1023@ INDI 1 _UID 13Xb5Ssc6w 1 NAME Julia /Piwnicka/ 2 GIVN Julia 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1892 1 DEAT 2 DATE 1985 1 FAMS @F18@ 0 @I1024@ INDI 1 _UID 13Xb6CWIO1 1 NAME Maciej /Hulewicz/ 2 GIVN Maciej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1920 1 FAMC @F18@ 1 DEAT 2 DATE 1940 0 @I1025@ INDI 1 _UID 13Xb6OEvBA 1 NAME Teresa Bozena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teresa Bozena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1921 1 FAMC @F18@ 1 DEAT 2 DATE 1944 0 @I1026@ INDI 1 _UID 13Xb75ZMVH 1 NAME Urszula Maria /Gorska (Hulewicz)/ 2 GIVN Urszula Maria 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1922 1 FAMC @F18@ 1 DEAT 2 DATE 1988 0 @I1027@ INDI 1 _UID 13Xb7OKo7g 1 NAME Benedykt Ben /Hulewicz/ 2 GIVN Benedykt Ben 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1926 1 FAMC @F18@ 1 DEAT 2 DATE 1944 0 @I1028@ INDI 1 _UID 13Xb8duoeL 1 NAME Witold /Hulewicz/ 2 GIVN Witold 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1895 1 FAMC @F15@ 1 DEAT 2 DATE 1941 1 FAMS @F19@ 0 @I1029@ INDI 1 _UID 13Xb8M3lPX 1 NAME Anna /Karpinska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1900 1 DEAT 2 DATE 1982 1 FAMS @F19@ 0 @I1030@ INDI 1 _UID 13Xb8Xk6Fp 1 NAME Agnieszka Jagienka /Feill (Hulewicz)/ 2 GIVN Agnieszka Jagienka 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1922 1 FAMC @F19@ 1 DEAT 2 DATE 1999 0 @I1031@ INDI 1 _UID 149Ay2es71 1 NAME /Sas/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F34@ 0 @I1032@ INDI 1 _UID 1AaC2EVdhd 1 NAME Halszka Konstancja Samuelowna /Isaykowska/ 2 GIVN Halszka Konstancja Samuelowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F110@ 1 FAMS @F120@ 1 NOTE 1664 zona Jana post.woll.(390, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1667 vs Czetwertynski o 15000zl na Bonuhowie. 2 CONT 1668 Hruszowno i Bereznica od Bukojemskiego. 2 CONT 1669 Poworsk od Jana H. 2 CONT 1669 czesc Uchowiecka od Kalusowskich. Od Czetwertynskich B 2 CONC orachow. 2 CONT 1670 vs Kaszewski o 6000zl. Vs Konstantowa H Anna Staniszew 2 CONC ska o 15000zl. 0 @I1033@ INDI 1 _UID 14GBrluqMS 1 NAME /Zabokrycki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F35@ 0 @I1034@ INDI 1 _UID 1ANcpHxTgR 1 NAME Ewa Katarzyna * / (Termbinska)/ 2 GIVN Ewa Katarzyna * 2 SURN Termbinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F183@ 1 NOTE 1695 (516-517, rl_f91_rkps_196) 0 @I1035@ INDI 1 _UID 14GdLbo8z7 1 NAME Barbara /Przeuska (Hulewicz)/ 2 GIVN Barbara 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 1 FAMS @F37@ 0 @I1036@ INDI 1 _UID 14GdmaujXQ 1 NAME Wladyslaw Franciszek /Przeuski/ 2 GIVN Wladyslaw Franciszek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F37@ 0 @I1037@ INDI 1 _UID 14lBxICRko 1 NAME Aleksander /Hulewicz/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F38@ 1 DEAT 1 NOTE 1671 (409, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1672 (412, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1686 z matka vs Andrzej H. 0 @I1038@ INDI 1 _UID 14lcaVBMAm 1 NAME Michal Pawlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Michal Pawlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F39@ 1 DEAT 2 DATE 1691 1 FAMS @F144@ 1 NOTE Hunczego Brodu i Drozdnie czesci + Stanislaw Laskowski 1679 2 CONC (AYZR VII/3 #226) 2 CONT 1671 Daniel vs Pawel i Michal Drozd H (409, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1681, 1684 od oyca Drozdni. 0 @I1039@ INDI 1 _UID 15adASnc5E 1 NAME Aleksander /Hulewicz Dulibski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F40@ 1 DEAT 1 FAMS @F198@ 1 NOTE 1698 s stryjami Michalem i Markem H vs Radziwill - Chopow ( 2 CONC 497, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1698 Duliby po Marku i Michalu H. 2 CONT 1699 z wujami vs Eufrozyna H - Duliby, Milostow, Ploske, Ru 2 CONC szywel,Ostrozec. 2 CONT 1702 Zlotnickim za 5-00zl czesc Dulib. 2 CONT 1710 z wujem Markem H Apolonie H Juszwskiej dwor z placem w 2 CONC zamke Luckim. 2 CONT 1717 z zona vs Bakowiecki - Duliby. 2 CONT 1729 zonie pozesja w Ponebyl, Karpilowka, Rohaczow. 2 CONT 1731 vs Alex i Maryanna H Holowinska - Karpilowka, Penebyl, 2 CONC Duliby, Rohaczew. 2 CONT 1733 z zona vs corka Skowronka Horainowa. 0 @I1040@ INDI 1 _UID 15adbBlV7Q 1 NAME Marianna /Czarnecka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F40@ 1 DEAT 1 FAMS @F217@ 0 @I1041@ INDI 1 _UID 15adbkRwXr 1 NAME Teofila /Zlotnicka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F40@ 1 DEAT 0 @I1042@ INDI 1 _UID 15adBOUc6b 1 NAME Konstanty /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Konstanty 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F41@ 1 DEAT 0 @I1043@ INDI 1 _UID 15adBV6rs1 1 NAME Antoni /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F41@ 1 DEAT 0 @I1044@ INDI 1 _UID 15addKH6DT 1 NAME Marcin /Czarnecki/ 2 GIVN Marcin 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F42@ 1 DEAT 1 NOTE ster. 0 @I1045@ INDI 1 _UID 15adD8OjSf 1 NAME Konstancja / (Czarnecka)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Czarnecka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F42@ 1 DEAT 1 NOTE ster. 0 @I1046@ INDI 1 _UID KZcBsjniaz 1 NAME Marianna /Zubczewska/ 2 GIVN Marianna 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1795 1 FAMS @F347@ 0 @I1047@ INDI 1 _UID 15adFxDMbP 1 NAME Katarzyna /Popielowa (Bierzynska)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Bierzynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F44@ 1 DEAT 0 @I1048@ INDI 1 _UID 15adgoW84O 1 NAME Andrzej Jedrzej Teodor /Hulewicz/ 2 GIVN Andrzej Jedrzej Teodor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F45@ 1 DEAT 2 DATE 1792 1 FAMS @F133@ 1 NOTE 1727 z oycem i bratem vs Marcin Czarnecki o 70000zl na Krup 2 CONC ie (584, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1728 z oycem i bratem vs Krystyna H Czarnieckz - 10000zl na 2 CONC Sadkach i Siancach. 2 CONT www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/mgrg 2 CONC .htm 2 CONT Podczaszy nurski? 0 @I1049@ INDI 1 _UID 15adhP6of2 1 NAME Franciszek /Czarnecki/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F46@ 1 DEAT 0 @I1050@ INDI 1 _UID 15adhwXZNc 1 NAME Michal /Czarnecki/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F46@ 1 DEAT 0 @I1051@ INDI 1 _UID 15adHdF8FT 1 NAME Jan /Czarnecki/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F46@ 1 DEAT 0 @I1052@ INDI 1 _UID 15adHQ0fvK 1 NAME Anna /Ledochowska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F46@ 1 DEAT 0 @I1053@ INDI 1 _UID 15adi2igkY 1 NAME Izabela /Korzeniowska/ 2 GIVN Izabela 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F46@ 1 DEAT 0 @I1054@ INDI 1 _UID 15adqRiUxy 1 NAME Marcin /Kobierzycki/ 2 GIVN Marcin 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F47@ 1 NOTE wielcy.pl 0 @I1055@ INDI 1 _UID 1a8BKK4YNN 1 NAME Helena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F78@ 1 DEAT 1 FAMS @F79@ 1 NOTE testament babci Magdaleny 1799 0 @I1056@ INDI 1 _UID 1a8BmKiyMQ 1 NAME Ignacy /Szeluhowski/ 2 GIVN Ignacy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F79@ 0 @I1057@ INDI 1 _UID 1a8d4R4Dg3 1 NAME Marcyan /Czarnecki/ 2 GIVN Marcyan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F89@ 1 DEAT 2 DATE 1715 1 FAMS @F87@ 0 @I1058@ INDI 1 _UID 1a8daTuWNr 1 NAME /Czarnecki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F89@ 0 @I1059@ INDI 1 _UID 1a8dA7ZxRN 1 NAME Seweryn /Czarnecki/ 2 GIVN Seweryn 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F89@ 1 DEAT 1 FAMS @F42@ 0 @I1060@ INDI 1 _UID 1a8dbHntQS 1 NAME Krystyna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Krystyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F43@ 1 DEAT 1 FAMS @F42@ 0 @I1061@ INDI 1 _UID 1a8cPhgXQT 1 NAME Teresa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F78@ 1 DEAT 0 @I1062@ INDI 1 _UID 1a8cV57bNu 1 NAME /Choinski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F85@ 0 @I1063@ INDI 1 _UID 1a8cVJEuHd 1 NAME Teodor /Choinski/ 2 GIVN Teodor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F85@ 1 DEAT 1 FAMS @F86@ 0 @I1064@ INDI 1 _UID 1a8cVPXdsn 1 NAME Ignacy /Choinski/ 2 GIVN Ignacy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F86@ 1 DEAT 1 NOTE maior woisk polskich 0 @I1065@ INDI 1 _UID 1a8dB5ijqU 1 NAME Elzbieta Helena /Bierzynska (Czarnecka)/ 2 GIVN Elzbieta Helena 2 SURN Czarnecka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F42@ 1 DEAT 1 FAMS @F44@ 1 FAMS @F45@ 1 NOTE 1723 vs Krystyna H Czarnecka o 3000zl posag (576, rl_f91_rk 2 CONC ps_196) 0 @I1066@ INDI 1 _UID 1a8dBkU0ks 1 NAME Pawel /Bierzynski/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F44@ 0 @I1067@ INDI 1 _UID 1a9dwWayKN 1 NAME Benedykt /Zabokrzycki/ 2 GIVN Benedykt 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F104@ 1 DEAT 0 @I1068@ INDI 1 _UID 1a9dW8iAD2 1 NAME Aleksandra / (Zabokrzycka)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Zabokrzycka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F104@ 1 DEAT 0 @I1069@ INDI 1 _UID 1a9D7ryjL4 1 NAME Helena /Saptowska (Zawadska)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Zawadska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F101@ 1 DEAT 1 FAMS @F102@ 0 @I1070@ INDI 1 _UID 1a9D8fdu9t 1 NAME Jan /Saptowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F102@ 0 @I1071@ INDI 1 _UID 1aaCSIjn6s 1 NAME Maryna Janowna / (Bialostocka)/ 2 GIVN Maryna Janowna 2 SURN Bialostocka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F115@ 1 NOTE 1585 0 @I1072@ INDI 1 _UID 1aadWH91AU 1 NAME /Bialostocki/ 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F121@ 1 DEAT 0 @I1073@ INDI 1 _UID 1aadWLNgls 1 NAME / (Bialostocka)/ 2 SURN Bialostocka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F121@ 1 DEAT 0 @I1074@ INDI 1 _UID 1accNwdJ3O 1 NAME Joanna / (Misiurowicz)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Misiurowicz 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F133@ 1 NOTE www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/mgrg 2 CONC .htm 2 CONT Slub 27.02.1740 Zawizow. 0 @I1075@ INDI 1 _UID 1accp7JFft 1 NAME Domicela Katarzyna /Budkiewicz (Hulewicz)/ 2 GIVN Domicela Katarzyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 MAY 1749 2 PLAC ???????, Tajkury, Zawizow 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 1 FAMS @F134@ 0 @I1076@ INDI 1 _UID 1accPBg4tG 1 NAME Tomasz /Budkiewicz/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F134@ 0 @I1077@ INDI 1 _UID 1accqyMLEU 1 NAME Waclaw Michal /Hulewicz/ 2 GIVN Waclaw Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 SEP 1750 2 PLAC ???????, Tajkury, Zawizow 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 2 DATE 1794 2 PLAC ???????, Olesko 1 NOTE czesnik wilkomirski - http://gulevich.net/statiy.files/a/ar 2 CONC chive_uzr_full.files/mgrg.htm 0 @I1078@ INDI 1 _UID 1accRDpRv3 1 NAME Petronela / (Hulewicz)/ 2 GIVN Petronela 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 MAY 1754 2 PLAC ???????, Tajkury, Zawizow 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 0 @I1079@ INDI 1 _UID 1accS04d0W 1 NAME Krystyna Rozalia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Krystyna Rozalia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 AUG 1757 2 PLAC ???????, Tajkury, Zawizow 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 1 FAMS @F135@ 0 @I1080@ INDI 1 _UID 1accthV9Oa 1 NAME Jadwiga Teresa / (Hulewicz)/ 2 GIVN Jadwiga Teresa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1760 2 PLAC ???????, Tajkury, Zawizow 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 0 @I1081@ INDI 1 _UID 1accube8Ug 1 NAME Jan Onufry /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Onufry 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 2 DATE 1799 2 PLAC ???????, Dubno 1 NOTE Jan Onufry komornik nowogrodzki (zm.1799, Dubno) rl_f91_r 2 CONC kps_196 0 @I1082@ INDI 1 _UID 1accUxpNTU 1 NAME Tomasz /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F133@ 1 DEAT 1 FAMS @F248@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Podczaszy wilkomirski i nowogrodski, zona Marianna Bulhakow 2 CONC na, slub 06.10.1765 w Kazimirce * 0 @I1083@ INDI 1 _UID 1accVjIirb 1 NAME Feliks /Czarnecki/ 2 GIVN Feliks 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1762 1 FAMC @F136@ 1 DEAT 2 DATE 1793 1 FAMS @F135@ 0 @I1084@ INDI 1 _UID 1accwOnla5 1 NAME Ludwik /Czarnecki/ 2 GIVN Ludwik 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F135@ 1 DEAT 0 @I1085@ INDI 1 _UID 1ANDYteUuS 1 NAME Konstancja / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F184@ 1 DEAT 1 NOTE 1717 (529, rl_f91_rkps_196) 0 @I1086@ INDI 1 _UID 1ANe07WCj8 1 NAME Anna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F184@ 1 DEAT 1 NOTE 1717 (529, rl_f91_rkps_196) 0 @I1087@ INDI 1 _UID 1ANe0mRqyf 1 NAME Petronela / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Petronela 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F184@ 1 DEAT 1 NOTE 1717 (529, rl_f91_rkps_196) 0 @I1088@ INDI 1 _UID 1ANeABNKCX 1 NAME Anna /Masalska (Dostojewska)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Dostojewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F191@ 1 NOTE 1702 (531, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1707 z mezem vs Mikolaj i Anna Zaplic Poniatowscy - 3400zl. 2 CONC 1714 vs Mlodeccy Jegolowa. 0 @I1089@ INDI 1 _UID 1accW2IsHr 1 NAME Franciszek /Czarnecki/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F135@ 1 DEAT 0 @I1090@ INDI 1 _UID 1accWcqUwP 1 NAME Leopold /Czarnecki/ 2 GIVN Leopold 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F135@ 1 DEAT 0 @I1091@ INDI 1 _UID 1accWxgiJa 1 NAME /Czarnecki/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F136@ 0 @I1092@ INDI 1 _UID 1accx7Gdcv 1 NAME Nikodem /Czarnecki/ 2 GIVN Nikodem 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F136@ 1 DEAT 1 NOTE 1777 - rl_f91_rkps_196 0 @I1093@ INDI 1 _UID 1aqDJOCNDS 1 NAME Demian Demianowicz /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Demian Demianowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F216@ 1 DEAT 1 NOTE 1607 sprawa z bratem Jerzym (rl_f91_rkps_196). 0 @I1094@ INDI 1 _UID 1aqeiVs49E 1 NAME Andrzej Dachnowicz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Andrzej Dachnowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F219@ 1 DEAT 1 NOTE 1607 sprawa vs Jachim Korecki (#330, rl_f91_rkps_196) 0 @I1095@ INDI 1 _UID 1aQDg5YwoU 1 NAME Jerzy /Massalski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F214@ 1 NOTE 1-vo, syn Wasyli Massalski (rl_f91_rkps_196 - 1609) 0 @I1096@ INDI 1 _UID 1aQDG6Oe8R 1 NAME Wasyli J. /Massalski/ 2 GIVN Wasyli J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F214@ 1 DEAT 0 @I1097@ INDI 1 _UID 1aQDW6keef 1 NAME Fedora / (Wielhorska)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Wielhorska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F773@ 0 @I1098@ INDI 1 _UID 1arCqJbfXZ 1 NAME Tomasz Gr. /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Tomasz Gr. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F232@ 1 DEAT 1 NOTE 1619 sprawa z Janem i Piotrem Hulewiczami - plac w zamku Lu 2 CONC ckim (rl_f91_rkps_196) 0 @I1099@ INDI 1 _UID 1aUddw8q5q 1 NAME Matyz /Komnacki/ 2 GIVN Matyz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F280@ 1 NOTE 1622 (158, rl_f91_rkps_196) 0 @I1100@ INDI 1 _UID 1arDdu1y7T 1 NAME Piotr /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 1 NOTE 1620 Hryhory Fedor i Piotr H - spadek po babci - Uhrynowo ( 2 CONC rl_f91_rkps_196) 0 @I1101@ INDI 1 _UID 1aUDGbNoN9 1 NAME Janusz /Ceminski/ 2 GIVN Janusz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F281@ 1 NOTE 2-ovo 0 @I1102@ INDI 1 _UID 1areChtPMS 1 NAME Maryna /Jurkowska/ 2 GIVN Maryna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F240@ 1 NOTE 1577 (rl_f91_rkps_196) 0 @I1103@ INDI 1 _UID 1aRbjOOcOj 1 NAME Lubba /Bialostocka/ 2 GIVN Lubba 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F782@ 1 NOTE 1565 z Semenem i Hawrylem H - dzieci po Zofii Lubeckiej (rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I1104@ INDI 1 _UID 1aRBi53ZWK 1 NAME Maryna /Kozinska/ 2 GIVN Maryna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F224@ 1 NOTE 1a zona 0 @I1105@ INDI 1 _UID 1aRBv5rLtx 1 NAME Dymitr Iwanowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Dymitr Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F225@ 1 DEAT 1 NOTE 1561 sprawa vs Krasinski (rl_f91_rkps_196) 0 @I1106@ INDI 1 _UID 1aRCbLlbnv 1 NAME Maria // 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F229@ 1 NOTE 1566 vs Porwaniecki - Porwaniec (rl_f91_rkps_196) 0 @I1107@ INDI 1 _UID 1aRDaMj2Hi 1 NAME Bohdan /Smykowski/ 2 GIVN Bohdan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F233@ 1 DEAT 1 NOTE 1575 (233, rl_f91_rkps_196) 0 @I1108@ INDI 1 _UID 1asA8ugmnu 1 NAME Iwan /Patrykij Kurozwon/ 2 GIVN Iwan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F243@ 1 NOTE 1578 (rl_f91_rkps_196) 0 @I1109@ INDI 1 _UID 1asAnbO4jo 1 NAME Mikita Fedorowicz /Hulewicz Oszczowski/ 2 GIVN Mikita Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F251@ 1 DEAT 1 NOTE 1579 sprawa z bratem Wasylem Fedorowiczem Hulewiczem - dwor 2 CONC w zamku okolnym Luckim (235, rl_f91_rkps_196) 0 @I1110@ INDI 1 _UID 1asAy1R2Sx 1 NAME Hryhory /Smykowski/ 2 GIVN Hryhory 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F233@ 1 DEAT 1 NOTE 1579 (236, rl_f91_rkps_196) 0 @I1111@ INDI 1 _UID 1asbFnpSI2 1 NAME Wasyli Wasylowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Wasyli Wasylowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F258@ 1 DEAT 2 DATE 1591 1 NOTE 1580 Wasyli woj.wl. vs Radziwil o pabiciu syna Wasyla i cor 2 CONC ki Anny. 2 CONT 1580 vs Krasinski. (235, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1591 Andzrej, Michal, Benedykt o zabiciu brata Bazylego (2 2 CONC 44, rl_f91_rkps_196) 0 @I1112@ INDI 1 _UID 1asbS6WIHo 1 NAME Fedor /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Fedor 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F261@ 1 DEAT 1 NOTE 1580 Fedor i Wasyli Wojutynscy z bratankiem Piotrem Lukasze 2 CONC wiczem W vs Olizar (238, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1585 vs brat Wasyli i bratanic Piotr - Wojutyn. 0 @I1113@ INDI 1 _UID 1asBPhGvh6 1 NAME Iwan Semenowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Iwan Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F259@ 1 DEAT 2 DATE 1583 1 NOTE 1583 Semen Drozdenski vs Andrzej Oszczowski o zabicie syna 2 CONC Iwana (240, (rl_f91_rkps_196) 0 @I1114@ INDI 1 _UID 1asc8qL6C6 1 NAME /Kutrowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F264@ 0 @I1115@ INDI 1 _UID 1atBk7HbXz 1 NAME Dachno Wasylowicz // 2 GIVN Dachno Wasylowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F267@ 1 NOTE 1535 przywelej od k.Zygmunta na dobra Rasnicze, 3 dworzyszc 2 CONC za w Rudnikach, folward w Lucku. 0 @I1116@ INDI 1 _UID 1atCn6UhI3 1 NAME Olena B. // 2 GIVN Olena B. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 NOTE 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I1117@ INDI 1 _UID 1atCnEFHjI 1 NAME Joanna B. // 2 GIVN Joanna B. 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F269@ 1 DEAT 1 NOTE 1595 (250, rl_f91_rkps_196) 0 @I1118@ INDI 1 _UID 1AqCLVykjm 1 NAME Helena /Skowronka Harainowa (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 1 FAMS @F236@ 1 FAMS @F277@ 1 NOTE 1733 od oyca 5000zl posagu (608, rl_f91_rkps_196) 0 @I1119@ INDI 1 _UID 1atdtsvmDp 1 NAME Aleksander Olechno Michajlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Aleksander Olechno Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F273@ 1 DEAT 1 NOTE 1596 (253, rl_f91_rkps_196) 0 @I1120@ INDI 1 _UID 1atDb13eQx 1 NAME Kondrat /Choroszkow/ 2 GIVN Kondrat 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1599 1 FAMS @F271@ 1 NOTE 1599 (254, rl_f91_rkps_196) 0 @I1121@ INDI 1 _UID 1atDLDZqzc 1 NAME Roman Michajlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Roman Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F272@ 1 DEAT 2 DATE 1599 1 NOTE 1599 (256, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1608 (267, rl_f91_rkps_196) 0 @I1122@ INDI 1 _UID 1aYc44h5Jr 1 NAME Semen /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Semen 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F328@ 1 NOTE 1641 Semen stryj Jerzego i Halszki Andrzejowiczow H. vs Wer 2 CONC eszczynski. (343, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1642 vs Jerzy Boczkiewicz - Drozdnie. 0 @I1123@ INDI 1 _UID 1aTecTabwZ 1 NAME Katarzyna Benedyktowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Katarzyna Benedyktowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F274@ 1 DEAT 2 DATE 1614 1 NOTE zmarla w 1614 (275, rl_f91_rkps_196) 0 @I1124@ INDI 1 _UID 1aUBHLHiyp 1 NAME Hryhory Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Hryhory Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1636 1 FAMS @F314@ 1 NOTE 1605 (675, rl_f91_rkps_196) - syn mlodszy. 2 CONT 1619 Stefan Hryhori Fedor vs Gniewosz Drozd. 2 CONT 1620 Hryhory Feder i Piotr H - spadek po babci - Uhrynowo 2 CONT 1622 Gniewosz i Stefan Drozd vs Hrehory Hulewicz - Drozdni. 2 CONC (rl_f91_rkps_196) 0 @I1125@ INDI 1 _UID 1aTAyWjYLe 1 NAME Andrzej /Rohozinski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F265@ 1 NOTE 1600 (257, rl_f91_rkps_196) 0 @I1126@ INDI 1 _UID 1aTd2Mr0vn 1 NAME Fedor /Bylicki/ 2 GIVN Fedor 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F270@ 1 NOTE 1606 (266, rl_f91_rkps_196) 0 @I1127@ INDI 1 _UID 1aTdjCpEJM 1 NAME Jury Jerzy Michajlowicz /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Jury Jerzy Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F272@ 1 DEAT 1 NOTE 1608 (267, rl_f91_rkps_196) 0 @I1128@ INDI 1 _UID 1aTCJQHV5o 1 NAME Nastazja M. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Nastazja M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F238@ 1 DEAT 1 FAMS @F286@ 1 NOTE 1602 (262, rl_f91_rkps_196) 0 @I1129@ INDI 1 _UID 1avdO0xAfY 1 NAME Gabryel Jackowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Gabryel Jackowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 2 DATE 1637 1 FAMS @F62@ 1 NOTE 1626 (295, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1628 Podlisce. 2 CONT 1631 Roman vs Lukasz i Gabriel Jackowiczowie i brat Stefan 2 CONC Wojutynski. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1631 Helena Rykalska z synami Gabrielem i Stefanem H vs Paw 2 CONC el Nowosielecki. 2 CONT 1634 vs Semen H pisarz zmiemski Lucki o 11500zl na Wojutyni 2 CONC u. 2 CONT 1637 vs Bialostocki. 0 @I1130@ INDI 1 _UID 1avdR5ralt 1 NAME Stefan J. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Stefan J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 1 NOTE 1626 (295, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1628 Podlisce. 2 CONT 1631 Roman vs Lukasz i Gabriel Jackowiczowie i brat Stefan 2 CONC Wojutynski. (308, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1631 Helena Rykalska z synami Gabrielem i Stefanem H vs Paw 2 CONC el Nowosielecki. 0 @I1131@ INDI 1 _UID 1aVAR9hRjv 1 NAME Helena Fedorowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Helena Fedorowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F285@ 1 DEAT 1 FAMS @F95@ 1 NOTE 1628 Helena Andrzej i Stefan Drozd. vs Waclaw Kalusowski - 2 CONC Lubitowo. 2 CONT 1661 Hulewicza Pawla Helena Fedorowna Hulewiczowna vs Lityn 2 CONC scy. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I1132@ INDI 1 _UID 1aVAuV2KV4 1 NAME Aleksandra / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F74@ 1 DEAT 1 FAMS @F324@ 1 NOTE 1628 vs Alexander H - Wojutyn (298, rl_f91_rkps_196) 0 @I1133@ INDI 1 _UID 1aUeG5iw42 1 NAME Andrzej /Dachnowicz/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F284@ 0 @I1134@ INDI 1 _UID 1avcSRJmfT 1 NAME /Hulewicz Sernicki/ 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F298@ 1 DEAT 0 @I1135@ INDI 1 _UID 1avcYpZyBr 1 NAME Reina / (Dachnowiczowna)/ 2 GIVN Reina 2 SURN Dachnowiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F292@ 1 DEAT 2 DATE 1623 1 FAMS @F300@ 1 NOTE 1623 testament (291, rl_f91_rkps_196) 0 @I1136@ INDI 1 _UID 1avC15MYXO 1 NAME /Dachnowicz/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F292@ 0 @I1137@ INDI 1 _UID 1avC1DxC1Z 1 NAME Andrzej /Dachnowicz/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F292@ 1 DEAT 1 NOTE 1623 (rl_f91_rkps_196) 0 @I1138@ INDI 1 _UID 1avCA3cjFD 1 NAME Hawryla Janowicz /Rusalski/ 2 GIVN Hawryla Janowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F293@ 1 NOTE 1623 (rl_f91_rkps_196) 0 @I1139@ INDI 1 _UID 1avCqaFkqM 1 NAME Daniel Fedorowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Daniel Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 2 DATE 1651 1 FAMS @F48@ 1 NOTE Brat starszy. 2 CONT 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1626 vs Piotr H. Wojutynski? 2 CONT 1631 Maryna Iwanowa H Zaleska i Jackowa H. Rykalska i Semen 2 CONC H. vs Daniel i Hryhory braci - Wojutyn. 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1636 vs Michal Liniewski - Zubilno. 2 CONT 1636 Mikolaj syn Fedora H Danielu i zonie jego Katarzynie B 2 CONC . za 1200zl czesc Wojutynia. Grabowieckiemu ta czesc z a120 2 CONC 0zl. 2 CONT 1639 od Alexadra Zubilno. 2 CONT 1640 czesc Zubilna za 400zl Wojcechowi Piaseckiemu. 2 CONT 1641 Alex.Mrowinskiemu za 1500zl czesc Zubilna obligat. 2 CONT 1641 Piotrowi Podhorodynskiemu za 3000zl Zubilno obligat. 0 @I1140@ INDI 1 _UID 1avCqwapjj 1 NAME Hryhor Fedorowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Hryhor Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 2 DATE 1641 1 FAMS @F312@ 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1631 Maryna Iwanowa H Zaleska i Jackowa H. Rykalska i Semen 2 CONC H. vs Daniel i Hryhory braci - Wojutyn. 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1637 od brata Daniela czesc Wojutynia. 0 @I1141@ INDI 1 _UID 1avCrQsvJf 1 NAME Wasyli Waclaw Fedorowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Wasyli Waclaw Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1664 1 FAMS @F52@ 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1641 Waclaw vs brat Daniel H. 2 CONT 1646 vs siostra Maryna Laskowa (191, rl_f91_rkps_196) 0 @I1142@ INDI 1 _UID 1avCRcaz9r 1 NAME Mikolaj Fedorowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Mikolaj Fedorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 2 DATE 1680 1 FAMS @F255@ 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? H vs Alexandr i Wasyl 2 CONC i? H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT 1636 Mikolaj syn Fedora H Danielu i zonie jego Katarzynie B 2 CONC . za 12000zl czesc Wojutynia. 2 CONT 1660 vs Alex Bialostocki - Hat' i Wojutyn. 2 CONT 1666 na Zubilnie. 2 CONT 1671-72 Jan i Aleksandra H vs stryj Mikolaj H - Wojutyn. 2 CONT 1674 vs Potaszynscy - Wojutyn. 2 CONT 1604 Skarbnik Thesaurarius kijowski? Klucznik kojowski. 0 @I1143@ INDI 1 _UID 1avCS6IN6W 1 NAME Anna Fedorowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna Fedorowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 0 @I1144@ INDI 1 _UID 1avCt5NABn 1 NAME Fedora Fedorowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedora Fedorowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 1 FAMS @F304@ 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1631 (172, rl_f91_rkps_196) 0 @I1145@ INDI 1 _UID 1avCtgo9gZ 1 NAME Ewa Fedorowna /Bakowiecka (Hulewicz)/ 2 GIVN Ewa Fedorowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 0 @I1146@ INDI 1 _UID 1avCtnYRAL 1 NAME Maryna Fedorowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryna Fedorowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F297@ 1 DEAT 1 FAMS @F59@ 1 NOTE 1624 (292, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Waclaw? i MAryna H vs Alexand 2 CONC r i Wasyli? H - Wojutyn, Symonowo. 0 @I1147@ INDI 1 _UID 1aVAIlZhOD 1 NAME Wasyl /Kurozwonski/ 2 GIVN Wasyl 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F268@ 1 DEAT 1 NOTE 1628 (298, rl_f91_rkps_196) 0 @I1148@ INDI 1 _UID 1avd4pA65x 1 NAME Zofia / (Sztemberkowna)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Sztemberkowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F301@ 1 NOTE 1625 (rl_f91_rkps_196) 0 @I1149@ INDI 1 _UID 1aVB1OG2dR 1 NAME Piotr /Obochow/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F286@ 1 NOTE 1625 (302, rl_f91_rkps_196) 0 @I1150@ INDI 1 _UID 1aVB9Wh6HV 1 NAME /Meliniewski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F287@ 1 NOTE 1625 (302, rl_f91_rkps_196) 0 @I1151@ INDI 1 _UID 1aVBCMJUTm 1 NAME Szczesny /Srzedzinski/ 2 GIVN Szczesny 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F288@ 1 NOTE 1625 (302, rl_f91_rkps_196) 0 @I1152@ INDI 1 _UID 1aVBnj44mb 1 NAME Anna Tarasiewna / (Ulanicka)/ 2 GIVN Anna Tarasiewna 2 SURN Ulanicka 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1627 1 FAMS @F289@ 1 NOTE 1626 Testament (303, rl_f91_rkps_196) 0 @I1153@ INDI 1 _UID 1aVBNtEFpC 1 NAME Andrzej K. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Andrzej K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F289@ 1 DEAT 1 NOTE 1626 Testament matki (303, rl_f91_rkps_196) 0 @I1154@ INDI 1 _UID 1aVBorSALe 1 NAME Jan K. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jan K. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F289@ 1 DEAT 1 NOTE 1626 Testament matki (303, rl_f91_rkps_196) 0 @I1155@ INDI 1 _UID 1aVBox3gkb 1 NAME Anna K. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna K. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F289@ 1 DEAT 1 NOTE 1626 Testament matki (303, rl_f91_rkps_196) 0 @I1156@ INDI 1 _UID 1aVBOG4m0g 1 NAME Eudotia K. / (Hulewicz)/ 2 GIVN Eudotia K. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F289@ 1 DEAT 1 NOTE 1626 Testament matki (303, rl_f91_rkps_196) 0 @I1157@ INDI 1 _UID 1aVBsxjkwg 1 NAME Adam Iwanowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Adam Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F291@ 1 DEAT 1 FAMS @F75@ 1 FAMS @F76@ 1 NOTE 1627 testament oyca. (304, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Zaleska Iwanowa H z dziecmi Adamem, Mikolajem, Abramem 2 CONC , Halszka i Aleksandra vs Fedorowa KAtarzyna Pawlowicz z dz 2 CONC iecmi. 2 CONT 1643 Adam i Mikolaj H vs Waclaw H - Wojutyn. 0 @I1158@ INDI 1 _UID 1aVBSnxV7L 1 NAME Gabryel Iwanowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Gabryel Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F290@ 1 DEAT 1 NOTE 1627 testament oyca (304, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1636 testament brata stryjecznego Gabryela H. (324, rl_f91_ 2 CONC rkps_196) 0 @I1159@ INDI 1 _UID 1aVBSS9ROJ 1 NAME Mikolaj Iwanowicz /Hulewicz Wojutynski Zbroch./ 2 GIVN Mikolaj Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE ABT 1615 1 FAMC @F291@ 1 DEAT 1 FAMS @F83@ 1 FAMS @F170@ 1 NOTE 1627 testament oyca. 2 CONT 1635 vs Szymon H pisarz ziemski Lucki - Wojutyn (304, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196). 2 CONT 1635 Zaleska Iwanowa H z dziecmi Adamem, Mikolajem, Abramem 2 CONC , Halszka i Aleksandra vs Fedorowa KAtarzyna Pawlowicz z dz 2 CONC iecmi. 2 CONT 1643 Adam i Mikolaj H vs Waclaw H - Wojutyn, Werben. 2 CONT 1657 Mikolaj vs Jan i Jerzy synowcy. 2 CONT 1662 posessja na Horodyszcze (384, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1663 Adam i Jerzy H & Adam i Tomasz H bracia po oycu swym A 2 CONC damie H Mikolajowi Hulewiczowi cszesc Wojutynia (389, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1663 w Wojutyne od Waclawa H. 2 CONT 1672 Jerzemu Malachowskiemu za 1000zl czesc Wojutynia oblig 2 CONC at. 2 CONT 1672-75 i zona Dabrowska vs Piaszczynscy - Wojutyn i Hat'. 2 CONT 1677 vs Putoszynski. 2 CONT 1681 vs Jerzy, Adam i Tomasz H - Wojutyn. 2 CONT 1683 Dorzeskim za 5900zl czesc Wojutyna. 2 CONT 1686 Tomasz i Adam H vs stryj Mikolaj i Dabrowska H - Wojut 2 CONC yn. Konstantemu Woroniczowi czesc Wojutyn. 0 @I1160@ INDI 1 _UID 1aVBtbD9YG 1 NAME Aleksandra /Markowska* (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F291@ 1 DEAT 1 NOTE 1627 testament oyca (304, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Zaleska Iwanowa H z dziecmi Adamem, Mikolajem, Abramem 2 CONC , Halszka i Aleksandra vs Fedorowa KAtarzyna Pawlowicz z dz 2 CONC iecmi. 0 @I1161@ INDI 1 _UID 1aVBtlC64h 1 NAME Halszka /Markowska* (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F291@ 1 DEAT 1 NOTE 1627 testament oyca (304, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Zaleska Iwanowa H z dziecmi Adamem, Mikolajem, Abramem 2 CONC , Halszka i Aleksandra vs Fedorowa KAtarzyna Pawlowicz z dz 2 CONC iecmi. 0 @I1162@ INDI 1 _UID 1aVc1L5GUY 1 NAME Polonia /Lepieszowicka / Liposowiecka/ 2 GIVN Polonia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F80@ 1 NOTE 1629 (305, rl_f91_rkps_196), 1673. 0 @I1163@ INDI 1 _UID 1aVcjX6vuV 1 NAME Abraham Iwanowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Abraham Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F291@ 1 DEAT 1 FAMS @F153@ 1 FAMS @F306@ 1 NOTE 1629 (305, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1635 Zaleska Iwanowa H z dziecmi Adamem, Mikolajem, Abramem 2 CONC , Halszka i Aleksandra vs Fedorowa KAtarzyna Pawlowicz z dz 2 CONC iecmi. 2 CONT 1638 Andrzejowi Woronieckiemu czesc Babiego. 2 CONT 1639 vs Henryk Kaszewskii - Radoszyn. 2 CONT 1640 od zony 6000zl. 0 @I1164@ INDI 1 _UID 1aVclGhPWe 1 NAME Maryna /Golaska Cynska (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Maryna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 1 FAMS @F308@ 1 NOTE 1630 Maryna Iwanowa Golaska (307, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1636 Maryna Cynska (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1165@ INDI 1 _UID 1aVcPEGYSP 1 NAME Jacko /Bratkowski/ 2 GIVN Jacko 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F296@ 0 @I1166@ INDI 1 _UID 1aWAXxbFip 1 NAME Lukasz? Jackowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Lukasz? Jackowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F302@ 1 DEAT 1 NOTE 1631 Roman vs Lukasz i Gabriel Jackowiczowie i brat Stefan 2 CONC Wojutynski. (308, rl_f91_rkps_196) 0 @I1167@ INDI 1 _UID 1aWcXnvzZH 1 NAME Mikolaj /Bakowiecki/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F304@ 0 @I1168@ INDI 1 _UID 1aWe7aCPtv 1 NAME Eufrozyna /Rusalska Stachorska (Hulewicz)/ 2 GIVN Eufrozyna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F285@ 1 DEAT 1 FAMS @F305@ 1 NOTE 1633 (314, rl_f91_rkps_196) 0 @I1169@ INDI 1 _UID 1axDSiA41I 1 NAME Jan /Olszamowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F316@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1170@ INDI 1 _UID 1axDToFne7 1 NAME Halszka Anna M. /Litynska (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Anna M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F235@ 1 DEAT 1 FAMS @F318@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1638 Jerzy i Anna dzieci Andrzeja Drozd. vs Halszka Litynsk 2 CONC a. 0 @I1171@ INDI 1 _UID 1axDu7Gxnz 1 NAME Stefan /Litynski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F318@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1172@ INDI 1 _UID 1axe0p1gmf 1 NAME Waclaw /Liniewski/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F321@ 0 @I1173@ INDI 1 _UID 1aWe8jPQBC 1 NAME Andrzej /Stachorski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F305@ 0 @I1174@ INDI 1 _UID 1axcUCB53A 1 NAME Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F310@ 1 DEAT 1 FAMS @F311@ 1 NOTE 1635 (319, rl_f91_rkps_196) 0 @I1175@ INDI 1 _UID 1axcUwqE5u 1 NAME Prokop /Telecki/ 2 GIVN Prokop 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F311@ 1 NOTE 1635 (319, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 0 @I1176@ INDI 1 _UID 1axC4tYAH2 1 NAME Krystyna Piotrowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Krystyna Piotrowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F307@ 1 DEAT 1 FAMS @F323@ 1 NOTE 1635 Daniel, Hryhor, Mikolaj, Wasyli i Maryna H vs Alexandr 2 CONC , Waclaw i Krystyna H - Wojutyn, Symonowo. 2 CONT (rl_f91_rkps_196). 0 @I1177@ INDI 1 _UID 1axdkWFNvU 1 NAME Halszka Waclawowna / (Liniewska)/ 2 GIVN Halszka Waclawowna 2 SURN Liniewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F321@ 1 DEAT 1 FAMS @F62@ 1 FAMS @F64@ 1 NOTE 1636 (322, rl_f91_rkps_196) 0 @I1178@ INDI 1 _UID 1axdlDwauZ 1 NAME Jacek Jakub /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jacek Jakub 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (322, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1179@ INDI 1 _UID 1axdvLPOwh 1 NAME Raina /Bokijowa Kosakowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Raina 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 1 FAMS @F319@ 1 FAMS @F320@ 1 FAMS @F329@ 1 NOTE 1-vo Bokijowa, 2-vo Kosakowska. 2 CONT 1636 (322, rl_f91_rkps_196) 0 @I1180@ INDI 1 _UID 1axdwgjzOn 1 NAME /Bokij/ 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1635 1 FAMS @F319@ 0 @I1181@ INDI 1 _UID 1axdwMp5qx 1 NAME Andrzej /Kossakowski/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F320@ 0 @I1182@ INDI 1 _UID 1axD1VQPV3 1 NAME Nastazja /Kalinska/ Kazlinska/ 2 GIVN Nastazja 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1183@ INDI 1 _UID 1axDelaoOu 1 NAME Jerzy Hryhorowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Jerzy Hryhorowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F314@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1184@ INDI 1 _UID 1axDEdNpoF 1 NAME Fedora / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F314@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1642 (349, rl_f91_rkps_196) 0 @I1185@ INDI 1 _UID 1axDEKHnp6 1 NAME Aleksandra / (Hulewicz)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F314@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1642 (349, rl_f91_rkps_196) 0 @I1186@ INDI 1 _UID 1A4C2hvSEd 1 NAME Samuel /Sokolow/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F70@ 1 NOTE 1652 (368, rl_f91_rkps_196). 0 @I1187@ INDI 1 _UID 1A4C5WWLbK 1 NAME Jan /Malinowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F71@ 1 NOTE 1653 (369, rl_f91_rkps_196). 0 @I1188@ INDI 1 _UID 1axDswbYfH 1 NAME Filip /Okorski/ 2 GIVN Filip 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F317@ 1 NOTE 1636 (323, rl_f91_rkps_196) 0 @I1189@ INDI 1 _UID 1aX9XI1Yds 1 NAME Helena /Krynicka/ 2 GIVN Helena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F306@ 1 NOTE 1636 (235, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1657 Danielowi Fedorowiczowi Hulanickeimu za 500zl Mateyki 2 CONC obligat. 0 @I1190@ INDI 1 _UID 1aXaiWR0n5 1 NAME Halszka /Bratkowska (Liniewska)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Liniewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F296@ 0 @I1191@ INDI 1 _UID 1aXaILBmKN 1 NAME Jan Adamowicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Jan Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F172@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 testament matki (325, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1715 Jan i Jerzy braci H, Tomasz i Franciszek po Jerzym H ( 2 CONC 557, rl_f91_rkps_196) 0 @I1192@ INDI 1 _UID 1aXcbemh5L 1 NAME Lukasz /Cynski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F308@ 1 NOTE 1636 (328, rl_f91_rkps_196) 0 @I1193@ INDI 1 _UID 1aXcbuuk6e 1 NAME Anna /Woynicz Ochlapowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F294@ 1 DEAT 1 NOTE 1636 (328, rl_f91_rkps_196) 0 @I1194@ INDI 1 _UID 1aYBYd1jq2 1 NAME Maryna * /Marciszewska (Pawlowiczowna)/ 2 GIVN Maryna * 2 SURN Pawlowiczowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F56@ 1 FAMS @F327@ 1 NOTE 1641 Wolodkowszczyzne Kraskowskiemu (342, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1643 Piotrowi H - Cholpniow i polowe Ostrowa arenduje. 2 CONT 1646 vs brat Daniel Pawlowicz - Tesow, Chrenow, Wolica (190 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1648. 0 @I1195@ INDI 1 _UID 1A8c8o5t4F 1 NAME Marcin /Chruszczynski/ 2 GIVN Marcin 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F82@ 1 NOTE 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 0 @I1196@ INDI 1 _UID 1aXD2UnLoh 1 NAME Zofia /Kierzmowska */ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F312@ 1 NOTE 1638 (333, rl_f91_rkps_196) 0 @I1197@ INDI 1 _UID 1aXDGrh34F 1 NAME Zofia / (Czerniewska)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Czerniewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F315@ 1 DEAT 1 NOTE 1638 testament babki ks.Dolzkiej. 0 @I1198@ INDI 1 _UID 1ayAMLUmbl 1 NAME /Witkowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F323@ 1 NOTE 1640 (182, rl_f91_rkps_196) 0 @I1199@ INDI 1 _UID 1ayAO34Vc6 1 NAME /Okorski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F324@ 1 NOTE 1640 (182, rl_f91_rkps_196) 0 @I1200@ INDI 1 _UID 1ayArSvYEq 1 NAME Krystyna /Cynska Podeykowska/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F54@ 1 FAMS @F325@ 1 NOTE 1640 (183, rl_f91_rkps_196), 1641, 1643. 0 @I1201@ INDI 1 _UID 1ARcMnyHVI 1 NAME Lukasz /Siestrzewitowski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F231@ 1 NOTE 1758 (680, rl_f91_rkps_196) 0 @I1202@ INDI 1 _UID 1ARCgjZbh4 1 NAME Mikolaj Augustynowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Mikolaj Augustynowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F227@ 1 DEAT 1 NOTE 1761 (686, rl_f91_rkps_196) 0 @I1203@ INDI 1 _UID 1ARCTd4jex 1 NAME Tomasz Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Tomasz Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE 1733 (687, rl_f91_rkps_196) 0 @I1204@ INDI 1 _UID 1ARCTVp4Gq 1 NAME Roman Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Roman Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE 1733 (687, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1744 Angeli Hulewiczowej po babce Marjany Wysotrawczyny spa 2 CONC dla. 0 @I1205@ INDI 1 _UID 1aybEtn2Ec 1 NAME Barbara * / (Pawlowiczowna)/ 2 GIVN Barbara * 2 SURN Pawlowiczowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F326@ 1 NOTE 1639 (335, rl_f91_rkps_196) 0 @I1206@ INDI 1 _UID 1aYAEXCPFI 1 NAME Gniewosz * /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Gniewosz * 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F322@ 1 DEAT 1 NOTE 1640 Testament Filona H 500zl. (341, rl_f91_rkps_196) 0 @I1207@ INDI 1 _UID 1aYAfKCrx2 1 NAME Maryna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F322@ 1 DEAT 1 NOTE 1640 Testament Filona H 1000zl. (341, rl_f91_rkps_196) 0 @I1208@ INDI 1 _UID 1aYAF40LRy 1 NAME / (Hulewicz)/ 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F322@ 1 DEAT 1 NOTE 1640 Testament Filona H 500zl. na Podlisach; w zakonie (341 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 0 @I1209@ INDI 1 _UID 1aYcKuzLtE 1 NAME Iwan /Lubecki/ 2 GIVN Iwan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F329@ 1 NOTE 1641 (344, rl_f91_rkps_196) 0 @I1210@ INDI 1 _UID 1aYDfEMEy2 1 NAME Afanasy /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Afanasy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 NOTE Zakonnik, ziadz bratstwa Luckiego (Woronczuk "Rodowody" s.2 2 CONC 06.) 2 CONT 1651 wladyka Przemyski (367, rl_f91_rkps_196). 0 @I1211@ INDI 1 _UID 1A0A7xxyC2 1 NAME Zachariasz D. /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Zachariasz D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F48@ 1 DEAT 1 FAMS @F111@ 1 NOTE 1644 (189, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1650 Andrzej z bratem Zachariuszem H vs Orchowscy - Zubilno 2 CONC (365, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1653 Andrzej z bratem Zachariuszem H Abramowi Grabowieckiem 2 CONC u za 3000zl czesc Wojutyn obligat. 2 CONT 1682 Zach i Anrdzej H vs Minkowski, Jakub Orchowski. 0 @I1212@ INDI 1 _UID 1A0A8j12dT 1 NAME Andrzej D. /Hulewicz na Zubilnie/ 2 GIVN Andrzej D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F48@ 1 DEAT 2 DATE 1690 1 FAMS @F100@ 1 NOTE 1644 (189, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1649 Abramowi Grabowieckiemu po oycu swym na czesc Wojutyni 2 CONC a (364, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1650 Andrzej z bratem Zachariuszem H vs Orchowscy - Zubilno 2 CONC (365, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1653 Andrzej z bratem Zachariuszem H Abramowi Grabowieckiem 2 CONC u za 3000zl czesc Wojutyn obligat. 2 CONT 1661 Mikolajowi H czesc Zubilna za 100zl. 2 CONT 1674 po smerci Jana Wacl H czesc Wojutyna. 2 CONT 1682 Zach i Anrdzej H vs Minkowski, Jakub Orchowski. 0 @I1213@ INDI 1 _UID 1A0AWPvIL8 1 NAME Krzysztof /Szklinski/ 2 GIVN Krzysztof 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F49@ 0 @I1214@ INDI 1 _UID 1A0cfqPGcY 1 NAME Maryna / (Balabanowna)/ 2 GIVN Maryna 2 SURN Balabanowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F52@ 1 FAMS @F71@ 1 NOTE 1643 stryjowi swemu Danielowi Balabanowi 4000zl (351, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1649 po mezu na Wojutynie. 0 @I1215@ INDI 1 _UID 1A0CareXgd 1 NAME Maryna /Kniazka (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 FAMS @F50@ 1 NOTE 1643 (353, rl_f91_rkps_196) 0 @I1216@ INDI 1 _UID 1A0CAgqh3v 1 NAME Piotr /Kniazki/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F50@ 1 NOTE 1643 (353, rl_f91_rkps_196) 0 @I1217@ INDI 1 _UID 1A0CAnVMKS 1 NAME Bazyli Gniewoszewicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Bazyli Gniewoszewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F51@ 1 DEAT 1 NOTE 1643 (353, rl_f91_rkps_196) 0 @I1218@ INDI 1 _UID 1A0CfWOmNA 1 NAME Helena Baltazarowna? /Rajecka/ 2 GIVN Helena Baltazarowna? 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F53@ 1 NOTE 1644 (354, rl_f91_rkps_196) 0 @I1219@ INDI 1 _UID 1A0CryF84R 1 NAME Piotr /Stachnowicz/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F54@ 1 NOTE 1644 (355, rl_f91_rkps_196) 0 @I1220@ INDI 1 _UID 1A0dOAAYJR 1 NAME Ewa /Bogucka (Hulewicz)/ 2 GIVN Ewa 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F55@ 1 DEAT 1 NOTE 1646 (358, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1678 Testament brata. 0 @I1221@ INDI 1 _UID 1A0dPmfdgA 1 NAME Samuel /Marciszewski/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F56@ 1 NOTE 1646 (358, rl_f91_rkps_196) 0 @I1222@ INDI 1 _UID 1A0DUHVd6x 1 NAME Justyna /Hrabianka z Grabicz/ 2 GIVN Justyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F57@ 1 FAMS @F70@ 1 NOTE 1647 (362, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1649 po mezu w Choloniew possesja. 0 @I1223@ INDI 1 _UID 1A0e7x8sWQ 1 NAME Samuel Semenowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Samuel Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F58@ 1 DEAT 1 FAMS @F69@ 1 NOTE 1647 testament Semena H (362, rl_f91_rkps_196) 0 @I1224@ INDI 1 _UID 1ArackR29R 1 NAME Katarzyna /Biatkowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F193@ 1 DEAT 1 NOTE 1731 z bratem i matka vs Antoni Chmielecki (593, rl_f91_rkp 2 CONC s_196) 0 @I1225@ INDI 1 _UID 1A4CYETeOF 1 NAME Krystyna /z Ruszowa / Ruszniewa/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F75@ 1 NOTE 1653 Testament (370, rl_f91_rkps_196) 0 @I1226@ INDI 1 _UID 1A4dsu7PbQ 1 NAME Anna /Rostkowska/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F77@ 1 NOTE 1655 (372, rl_f91_rkps_196) 0 @I1227@ INDI 1 _UID 1A4DGg65AK 1 NAME Jan Adamowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jan Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F76@ 1 DEAT 2 DATE 1660 1 NOTE 1655 Jan i Jerzy H syny Adama - Wojutyn (374, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196) 2 CONT 1659 Jan i Jerzy H Janowi Linczewskiemu czesc Choloniewa ob 2 CONC ligat. 0 @I1228@ INDI 1 _UID 1A4DGYOCZ0 1 NAME Jerzy Adamowicz /Hulewicz Werbenski/ 2 GIVN Jerzy Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F76@ 1 DEAT 1 FAMS @F470@ 1 NOTE Brat starszy. 2 CONT 1655 Jan i Jerzy H syny Adama - Wojutyn (374, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196). 2 CONT 1659 Jan i Jerzy H Janowi Linczewskiemu czesc Choloniewa ob 2 CONC ligat. 2 CONT 1668 Mikolajowi H possesja w Wojutynie. 2 CONT 1670 Adam Jerzy i Tomasz H vs Szymon Piotruszewski. 2 CONT 1671 Ostrogonskiemu czesc Werbnia za 1000zl obligat. 2 CONT 1677 zonie czesc Peremyle, Werbnia, Smolawy, Humniszcz. 2 CONT 1682 od Mik Adama Czetwertynskiego - Sycinec? 2 CONT 1686 z zona Stef Kaszewskiemu za 6000zl Siance obligat. 2 CONT 1692 Kaz Skorzwinskiemu za2000zl Werben. Kontrakt z Bieleck 2 CONC im. 2 CONT 1709 Tomasz i Jerzy H vs Adam i Cecylija Czaplicowna Wylezy 2 CONC nscy - 3400zl. Po Zahorowskim - Kopyle. 0 @I1229@ INDI 1 _UID 1A0edVbCvC 1 NAME Andrzej /Laskow/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F59@ 1 NOTE 1646 (191, rl_f91_rkps_196) 0 @I1230@ INDI 1 _UID 1A3C7O4tX5 1 NAME Antoni D. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Antoni D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 1 FAMS @F183@ 1 FAMS @F193@ 1 NOTE 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1694 Antony i Samuel syny Damiana - Drozdni i Hunczybrod (6 2 CONC 94, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1694 od brata Samuela H czesc Dolhego. 2 CONT 1711 Antoni H prezentuje srebra Zaleskiemu, Andrzejowi H, A 2 CONC ntoniemu i Katarzynie H Dybowskiej. 2 CONT 1712 podczaszy Brzeski Kujawski. 2 CONT 1713 vs Antoni Grotowski. 2 CONT 1720 z zona vs Oranscy, Boguszewscy, Grotowscy. Kompromis z 2 CONC Ochlopowskim. 2 CONT Antoni Hulewicz, podczaszy brzewski-litewski 1719. Wifes: H 2 CONC elena Bohiszewska, Anna Balabana. (Boniecki) * 0 @I1231@ INDI 1 _UID 1A3CggpdOR 1 NAME Angela /Hulewiczowa (Czerminska)/ 2 GIVN Angela 2 SURN Czerminska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F60@ 1 NOTE 1724 vs Marcyan Aksakow. 2 CONT 1731 vs Marcin H. 2 CONT 1733 pozesja w Drozdni. 2 CONT 1737 Angela vs Augustyn Hulewicz - Drozni i Zwyszotrawczyna 2 CONC (679, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1746 z synami vs Siestrzewitowski o 15000zl. 0 @I1232@ INDI 1 _UID 1A3dNikgJC 1 NAME Jerzy Aleksandrowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jerzy Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F61@ 1 DEAT 1 FAMS @F38@ 1 FAMS @F123@ 1 NOTE 1660 (655, rl_f91_rkps_196) 0 @I1233@ INDI 1 _UID 1A3dq0qDhO 1 NAME Jan /Siemaszko/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F63@ 1 NOTE 1673 (655, rl_f91_rkps_196) 0 @I1234@ INDI 1 _UID 1A3droe8sD 1 NAME Jan /Wyszotrawka/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 2 DATE 1682 1 FAMS @F65@ 1 NOTE 1680 (655, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1682 Testament - Raszow. Wojski Bracl. 0 @I1235@ INDI 1 _UID 1A3dTHq9ny 1 NAME Anna /Swiderska (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F66@ 1 DEAT 1 FAMS @F67@ 1 NOTE 1713 (656, rl_f91_rkps_196) 0 @I1236@ INDI 1 _UID 1A3dusgjTx 1 NAME Jan /Swiderski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F67@ 1 NOTE 1713 (656, rl_f91_rkps_196) 0 @I1237@ INDI 1 _UID 1A3DP4RwLi 1 NAME Karp /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Karp 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1238@ INDI 1 _UID 1A3DqbglhT 1 NAME Jerzy /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1239@ INDI 1 _UID 1A3DqHyBMh 1 NAME Stanislaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1240@ INDI 1 _UID 1A3DqVykdp 1 NAME Gabryel /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Gabryel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1241@ INDI 1 _UID 1A3Dr0DXbs 1 NAME Jarosz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jarosz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F62@ 1 DEAT 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1242@ INDI 1 _UID 1A3Drca9Ye 1 NAME Mikolaj /Glebocki/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F64@ 1 NOTE 1648 (194, rl_f91_rkps_196) 0 @I1243@ INDI 1 _UID 1AABY3fBjh 1 NAME Anna / (Stanowna)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Stanowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F39@ 1 NOTE 1666 vs Marianna HMichajlowa Kalenkiewiczowa (397, rl_f91_r 2 CONC kps_196). 2 CONT 1669 Tuliczow (401, rl_f91_rkps_196) 0 @I1244@ INDI 1 _UID 1A4ACGEnJs 1 NAME Stanislaw // 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F68@ 1 NOTE 1649 (364, rl_f91_rkps_196) 0 @I1245@ INDI 1 _UID 1A4AlukBqF 1 NAME Halszka Teofila /Kochanowska (Hulewicz)/ 2 GIVN Halszka Teofila 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F57@ 1 DEAT 1 NOTE 1651 (366, rl_f91_rkps_196). 1670. 0 @I1246@ INDI 1 _UID 1A4AVBTbkS 1 NAME Marya Samuelowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marya Samuelowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F69@ 1 DEAT 1 NOTE 1650 vs Zolowski - Zubilno (365, rl_f91_rkps_196) 0 @I1247@ INDI 1 _UID 1A4cF044ur 1 NAME Alexandra /Czernicka (Hulewicz)/ 2 GIVN Alexandra 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F72@ 1 DEAT 1 NOTE 1650 vs Waclaw Linieski o 1000zl (367, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1651 zakonnica brygidek Luckich. 2 CONT 1652 Bazylianka. 0 @I1248@ INDI 1 _UID 1A4cTyrlTl 1 NAME Krystyna / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Krystyna 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F74@ 1 DEAT 1 FAMS @F82@ 1 NOTE 1651 vs Waclaw i Alex H - Juszkowce (197, rl_f91_rkps_196). 2 CONC 1652 (368, rl_f91_rkps_196). 0 @I1249@ INDI 1 _UID 1AbcHcVdZE 1 NAME Anna /Rusinowa Wkrynska (z Olszanicy)/ 2 GIVN Anna 2 SURN z Olszanicy 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F127@ 1 NOTE 1675 (421, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1687 od meza Konst H 5000zl. 2 CONT 1694 testament 30000zl bratstwu Luckiemu. 0 @I1250@ INDI 1 _UID 1A8DsvxyOU 1 NAME Alexandra * / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Alexandra * 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F91@ 1 DEAT 1 FAMS @F92@ 1 NOTE 1660 (380, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1673 od oyca 3000zl. 0 @I1251@ INDI 1 _UID 1A8DSwVHD9 1 NAME Rafal /Zdanowicz/ 2 GIVN Rafal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F92@ 1 NOTE 1660 (380, rl_f91_rkps_196) 0 @I1252@ INDI 1 _UID 1A8DYhgFDw 1 NAME Anastazja * Michajlowna / (Woroniecka)/ 2 GIVN Anastazja * Michajlowna 2 SURN Woroniecka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F94@ 1 NOTE 1661 (380, rl_f91_rkps_196) 0 @I1253@ INDI 1 _UID 1A4C7ylzjK 1 NAME Jan Waclawowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jan Waclawowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F52@ 1 DEAT 2 DATE 1674 1 NOTE 1653 (369, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1671 Mikolaj H Wojut vs Jan Waclawowicz H i Samuel Alexandr 2 CONC owicz H 2 CONT 1671-72 Jan i Aleksandra H vs stryj Mikolaj H - Wojutyn. 0 @I1254@ INDI 1 _UID 1A4C8d35jv 1 NAME Aleksandra / (Hulewicz Wojutynska)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Hulewicz Wojutynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F52@ 1 DEAT 1 NOTE 1653 (369, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1671-72 Jan i Aleksandra H vs stryj Mikolaj H - Wojutyn. 0 @I1255@ INDI 1 _UID 1A4CGR0fok 1 NAME Semen D. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Semen D. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F66@ 1 DEAT 2 DATE 1653 1 FAMS @F73@ 1 NOTE 1653 (369, rl_f91_rkps_196). Semerenki, Drozdni, Hunczybrod 2 CONC po Afanasu H. 0 @I1256@ INDI 1 _UID 1A4ChEftO7 1 NAME Maryanna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F73@ 1 DEAT 1 NOTE 1653 (369, rl_f91_rkps_196). 0 @I1257@ INDI 1 _UID 1A4Di4vnDC 1 NAME Zofia /Siedlikowska/ 2 GIVN Zofia 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE 1644 1 FAMS @F76@ 1 NOTE 1637 Adam zonie swej 3000zl dal. 2 CONT (330, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1644 testament. 0 @I1258@ INDI 1 _UID 1A8BXruilw 1 NAME Fedora / (Hulewicz)/ 2 GIVN Fedora 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F80@ 1 DEAT 1 NOTE 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 0 @I1259@ INDI 1 _UID 1A8BYg7vLe 1 NAME Maciej Mateusz /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Maciej Mateusz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F80@ 1 DEAT 1 NOTE 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 0 @I1260@ INDI 1 _UID 1A8c1Nqky0 1 NAME Jan Zbroch /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Jan Zbroch 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F80@ 1 DEAT 1 FAMS @F96@ 1 NOTE 1651 (197, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1673 vs stryj Stefan H i Rzyczewska. 2 CONT 1676 Maciejowi Maykowskiemu czesc Perekal za 600zl. 2 CONT 1678 z zona vs Jan Bylecki. 2 CONT 1692 z zona donat Goscimirskim czesc Perekal. 0 @I1261@ INDI 1 _UID 1AAdlsHUIL 1 NAME Jerzy Michal /Maniecki/ 2 GIVN Jerzy Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F120@ 1 NOTE 1671 (408, rl_f91_rkps_196) 0 @I1262@ INDI 1 _UID 1AcBRbWVbD 1 NAME Piotr /Kotowski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F130@ 1 DEAT 1 NOTE 1674 (214, rl_f91_rkps_196) 0 @I1263@ INDI 1 _UID 1AAdYxDpUL 1 NAME Maryanna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F38@ 1 DEAT 1 NOTE 1671 (409, rl_f91_rkps_196) 0 @I1264@ INDI 1 _UID 1AAD0CgscW 1 NAME Helena / (Hulewicz)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F38@ 1 DEAT 1 NOTE 1671 (409, rl_f91_rkps_196) 0 @I1265@ INDI 1 _UID 1A8e3lUU04 1 NAME Adam Adamowicz /Hulewicz z Wojutyna/ 2 GIVN Adam Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F76@ 1 DEAT 1 FAMS @F152@ 1 NOTE 1661 (380, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1670 Adam Jerzy i Tomasz H vs Szymon Piotruszewski. 2 CONT 1676 Tomasz i Adam H braci vs Dymitr Zabokrzycki. 2 CONT 1678 Tomasz i Adam H braci vs brat Jerzy i stryj Michal/Mik 2 CONC olaj H? 2 CONT 1681 Tomasz i Adam H vs Magdalena Jerzyna H. 2 CONT 1684, 1686 Jerzy i Adam H - Werben. 2 CONT 1686 Tomasz i Adam H vs Mikolaj i Dabrowska H - Wojutyn. 0 @I1266@ INDI 1 _UID 1A9cgJtmWx 1 NAME Pawel * /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel * 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F95@ 1 NOTE 1661 Hulewicza Pawla Helena Fedorowna Hulewiczowna vs Lityn 2 CONC scy. 2 CONT (382, rl_f91_rkps_196) 0 @I1267@ INDI 1 _UID 1A9cjcCmHN 1 NAME Krystyna / (Borowiecka)/ 2 GIVN Krystyna 2 SURN Borowiecka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F96@ 1 NOTE 1661 (382, rl_f91_rkps_196), 1663, 1678, 1696. 0 @I1268@ INDI 1 _UID 1A9cTfQgqx 1 NAME Ludwika / (Kozlowska)/ 2 GIVN Ludwika 2 SURN Kozlowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F130@ 1 DEAT 1 FAMS @F99@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT 1691 (486, rl_f91_rkps_196). 0 @I1269@ INDI 1 _UID 1A9cu2gFI5 1 NAME Jan Wawrzyniec Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jan Wawrzyniec Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 AUG 1678 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1270@ INDI 1 _UID 1A9cUIdTrh 1 NAME Katarzyna Izabela /Raskowska (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Katarzyna Izabela 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 OCT 1679 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1271@ INDI 1 _UID 1A9cv90Oev 1 NAME Emerencijanna Joanna Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Emerencijanna Joanna Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 FEB 1680 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1272@ INDI 1 _UID 1A9cvtH3NN 1 NAME Teresa Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Teresa Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 MAY 1681 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1273@ INDI 1 _UID 1A9cVEu03B 1 NAME Aleksandra Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Aleksandra Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 DEC 1684 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1274@ INDI 1 _UID 1A9cVqaYxy 1 NAME Zuzanna Apolonia Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Zuzanna Apolonia Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 FEB 1689 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1275@ INDI 1 _UID 1A9cw7T0eY 1 NAME Salomea Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Salomea Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 JAN 1691 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1276@ INDI 1 _UID 1A9cwl86Rp 1 NAME Teodora Ludwika Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Teodora Ludwika Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 DEC 1692 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1277@ INDI 1 _UID 1A9cWbeWi9 1 NAME Wiktoria Maryanna Michajlowna / (Hulewicz Drozdenska)/ 2 GIVN Wiktoria Maryanna Michajlowna 2 SURN Hulewicz Drozdenska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 OCT 1695 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kamien Koszyrski 0 @I1278@ INDI 1 _UID 1A9CEkGOwj 1 NAME Aleksandra /Kaszowska (Czaplicowna)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Czaplicowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F462@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT 1680 slub (444, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1690 z corkami vs Zubczewscy - Berestko. 2 CONT 1691 Mik Poniatowskiemu za 30000zl na Beresku. 0 @I1279@ INDI 1 _UID 1A9CnAdjnd 1 NAME Aleksandra / (Posawcowna)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Posawcowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F97@ 1 NOTE 1661 (382, rl_f91_rkps_196) 0 @I1280@ INDI 1 _UID 1A9CNDY3jC 1 NAME Samuel /Hulewicz na Drohoniczach?/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F97@ 1 DEAT 1 NOTE 1661 Szprachy (382, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1661 Maryne H Zubkowskiej za 300zl czesc Wojutynia. 2 CONT 1665 Waclawowi H czesc Wojutynia za 400zl. 2 CONT 1667 vs Daniel Stepkowski - Mlyn, Sianozece, Horodyszcze, S 2 CONC zprachy, Czarukow? 2 CONT 1671 Mikolaj H Wojut vs Jan Waclawowicz H i Samuel Alexandr 2 CONC owicz H. 2 CONT 1673 Woyhowskiemu czesc Wojutyna. 2 CONT 1678 vs Waclawowa Hulewiczowa. 2 CONT 1681 Michal i Samuel H vs Krzysztof Szeniwaski. 2 CONT 1681 po stryju pozesja w Juszkowcach. 2 CONT 1684 Adamowi H i zonie jego Cyrynownie czesc Wojutyna. 2 CONT 1689 vs siostra Perekladowska o grabiez po bratu Michalu H. 2 CONC 1695 Samuel na Hulewiczowie vs Samuel na Drohoniczach o gra 2 CONC biez Wojc Czerwinskiego (?) 0 @I1281@ INDI 1 _UID 1A9CNyDco2 1 NAME Halszka /Bylicka / Bilecka Proska (Sasinowska)/ 2 GIVN Halszka 2 SURN Sasinowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F98@ 1 FAMS @F107@ 1 NOTE 1661 (382, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1663 vs pasierb Samuel H. 0 @I1282@ INDI 1 _UID 1A9CoF0JiK 1 NAME Michal A. /Hulewicz/ 2 GIVN Michal A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F98@ 1 DEAT 2 DATE 1689 1 NOTE 1661 Szprachy (382, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1678 vs Waclawowa Hulewiczowa. 2 CONT 1681 Michal i Samuel H vs Krzysztof Szeniawski. 2 CONT 1681 po stryju pozesja w Juszkowcach. 0 @I1283@ INDI 1 _UID 1A9Cvm5Kp5 1 NAME Ewa Mikolajewna /Hauratynska (z Kaczanowa)/ 2 GIVN Ewa Mikolajewna 2 SURN z Kaczanowa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F100@ 1 NOTE 1661 (382, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1664 Szpaki, Lyszczyna, Jasowka, Dobromosk, Nowe Siolo i Te 2 CONC rpilowka. 0 @I1284@ INDI 1 _UID 1A9dhQ49C8 1 NAME Ewa /Porwaniecka (Bakowiecka)/ 2 GIVN Ewa 2 SURN Bakowiecka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F103@ 1 NOTE 1661 zona Waclawa H (382, rl_f91_rkps_196)? 1690, 1695. 2 CONT 1717 vs Ant Lukaszewicz Bakowiecki o czesc Porwanca i 9000z 2 CONC l posag. 2 CONT 1728 braciam Jozefowi i Karpowi Porwaniceskim czesc Porwanc 2 CONC a. 0 @I1285@ INDI 1 _UID 1AaBkcO0UN 1 NAME Maryna Aleksandrowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maryna Aleksandrowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F109@ 1 DEAT 1 FAMS @F117@ 1 NOTE 1663 (387, rl_f91_rkps_196) 0 @I1286@ INDI 1 _UID 1AaBkOyrdf 1 NAME Polonia Aleksandrowna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Polonia Aleksandrowna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F109@ 1 DEAT 1 NOTE 1663 (387, rl_f91_rkps_196) 0 @I1287@ INDI 1 _UID 1AacbTy0jB 1 NAME Tomasz Adamowicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Tomasz Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F75@ 1 DEAT 1 FAMS @F196@ 1 NOTE 1663 Adam i Jerzy H & Adam i Tomasz H bracia po oycu swym A 2 CONC damie H Mikolajowi Hulewiczowi cszesc Wojutynia (389, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196). 2 CONT 1670 Adam Jerzy i Tomasz H vs Szymon Piotruszewski. 2 CONT 1675 vs Marcin Czaplic o 21500zl. 2 CONT 1676 Tomasz i Adam H braci vs Dymitr Zabokrzycki. 2 CONT 1678 Tomasz i Adam H braci vs brat Jerzy i stryj Michal/Mik 2 CONC olaj H? 2 CONT 1678 Nowosiolki od Piotruszewscy za 14000zl posaga. 2 CONT 1679 vs Piotruszewscy o 10000zl posagu i Smolawy. 2 CONT 1681 Tomasz i Adam H vs Magdalena Jerzyna H. 2 CONT 1684 z zona vs Samborscy. Nowosiolki. 2 CONT 1686 Tomasz i Adam H vs Mikolaj i Dabrowska H - Wojutyn. 2 CONT 1688 vs stryj Mikolaj H - 5000zl z Wojutynia. 2 CONT 1690 Mikolaju i Zofii Dabrowskiej H czesc Wojutynia. 2 CONT 1705 xiedzia Suchodolskiego i Sienickiego - Wojutyn. Z Krys 2 CONC tyna Pagocka o 1500zl. 2 CONT 1708 z zona vs Peretiatkowicze o 2000zl po Jerzym St H! 2 CONT 1709 Tomasz i Jerzy H vs Adam i Cecylija Czaplicowna Wylezy 2 CONC nscy - 3400zl. Po Zahorowskim - Kopyle. 2 CONT 1710 vs Teodor H i Franciszek Bratkowski o zloto srebro po 2 CONC bracie Jerzym H. 2 CONT 1720 z zona vs Wylczynscy po bracie Jerzym H. 0 @I1288@ INDI 1 _UID 1AacdK1Vdf 1 NAME Katarzyna /z Kosze...?/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F111@ 1 NOTE 1663 (389, rl_f91_rkps_196) 0 @I1289@ INDI 1 _UID 1AaCwx0GwJ 1 NAME Zuzanna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Zuzanna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F76@ 1 DEAT 1 NOTE 1665 (392, rl_f91_rkps_196) 0 @I1290@ INDI 1 _UID 1Aad038926 1 NAME Nastazja /Chlopecka (Zadkowna Dabrowska)/ 2 GIVN Nastazja 2 SURN Zadkowna Dabrowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F116@ 1 NOTE 1665 (392, rl_f91_rkps_196) 0 @I1291@ INDI 1 _UID 1AAdFQ6G5T 1 NAME Helena /Falibowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F118@ 1 DEAT 1 FAMS @F141@ 1 FAMS @F142@ 1 NOTE 1671 (408, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1686 Wlodz, Roman i Helena vs Strzelbiccy - Pieczychwosty. 2 CONT 1690 z oycem vs Helena H Falibowska Bledowska i Isaykowska 2 CONC Maniecka - Borodczyce, Ochlopow, Wojutyn, Bialystok, Hruszo 2 CONC wo, Samorzeczy po Semenie H i Pawlie H 0 @I1292@ INDI 1 _UID 1AAAfa1ZNk 1 NAME Jan /Proski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F107@ 1 NOTE 1667 (398, rl_f91_rkps_196) 0 @I1293@ INDI 1 _UID 1AAcFu61My 1 NAME Waclaw Janow /Hulewicz/ 2 GIVN Waclaw Janow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F110@ 1 DEAT 1 FAMS @F143@ 1 NOTE 1669 Isajkowska i syny Stanislaw, Samuel i Waclaw H vs (401 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1681 Waclaw H kaztelan braclawski vs Mikolaj Kaszkowski * 2 CONT 1705 kontrakt z Adamem Stempkowskim o Lawrow za 100000zl * 0 @I1294@ INDI 1 _UID 1AAcIxlkY0 1 NAME Walenty /Rzymski/ 2 GIVN Walenty 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F112@ 1 NOTE 1669 (401, rl_f91_rkps_196) 0 @I1295@ INDI 1 _UID 1AAcpG6mBW 1 NAME Zofia / (Grocholska)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Grocholska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F113@ 1 FAMS @F124@ 1 NOTE 1670 (406, rl_f91_rkps_196) 0 @I1296@ INDI 1 _UID 1AACf2iC01 1 NAME Eufrozyna / (Chreptowiczowna)/ 2 GIVN Eufrozyna 2 SURN Chreptowiczowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F471@ 1 NOTE 1669 Bohuzyn. 2 CONT 1670 (404, rl_f91_rkps_196) 0 @I1297@ INDI 1 _UID 1AbbtMh3GE 1 NAME Maryanna / (Woroniecka)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Woroniecka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F38@ 1 NOTE 1660 Jerzy Drozd H zonie swej Maryannie Woronieckiej 3000zl 2 CONC debet (379, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1674 Jerzyna Hulewiczowa - Czeremosznie (416, rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 2 CONT 1677 z dziecmi vs Jan Hulewicz - Dolhe. 2 CONT 1686 - Dolhe. 2 CONT 1696 vs Michal H i Ludowika Kotowska. 0 @I1298@ INDI 1 _UID 1AbBQ924Bk 1 NAME Jan /Floryanowicz/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F124@ 0 @I1299@ INDI 1 _UID 1AbcEIC69Z 1 NAME Kartarzyna J. /Kaszewska (Hulewicz)/ 2 GIVN Kartarzyna J. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F125@ 1 DEAT 1 FAMS @F126@ 1 NOTE 1675 czesc Symonowa od oyca (421, rl_f91_rkps_196) 0 @I1300@ INDI 1 _UID 1AbcfLAkBT 1 NAME Stefan /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F126@ 1 NOTE 1675 (421, rl_f91_rkps_196) 0 @I1301@ INDI 1 _UID 1AAD9oRVPv 1 NAME Jan /Mosaliowksi ?/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F117@ 1 NOTE 1671 (409, rl_f91_rkps_196) 0 @I1302@ INDI 1 _UID 1AADlAOB4x 1 NAME Aleksandra /Omiecinska (Batkowska)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Batkowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F119@ 1 NOTE 1669 (204, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1679 vs Samuel i Michal H. 0 @I1303@ INDI 1 _UID 1AbAOQzNWE 1 NAME Stanislaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F122@ 1 DEAT 1 FAMS @F179@ 1 NOTE 1672 Pawel Erazm i Krzysztof H po brace swym Stanislawie H 2 CONC kwituie Barbare z Dabrowskiej Firlejowa Janowa Stanisl hr.T 2 CONC arnawska y Piotra Kosakowskiego (413, rl_f91_rkps_196) 0 @I1304@ INDI 1 _UID 1Abb9MT6TR 1 NAME Pawel * /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Pawel * 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F123@ 1 DEAT 1 FAMS @F169@ 1 NOTE 1673 Pawel vs stryj Demian i Wietrzynska (414, rl_f91_rkps_ 2 CONC 196). 2 CONT 1690 vs Daniel H Drozd o pobicie. 2 CONT 1692 z zona Zamoyska vs Podhorodyski - Wiczyn, Twerdyn. 0 @I1305@ INDI 1 _UID 1AbcNVRaNx 1 NAME Andrzej J. /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Andrzej J. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F128@ 1 DEAT 1 NOTE 1676 vs Horodyska - Mytyszcze i Podluze (422, rl_f91_rkps_1 2 CONC 96) 2 CONT 1677 Jerzy i Andrzej H vs Czepinski, Bereznicki, Markowski. 0 @I1306@ INDI 1 _UID 1AbcWHm6tm 1 NAME Jakub Demianowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jakub Demianowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F129@ 1 DEAT 2 DATE 1711 1 FAMS @F157@ 1 NOTE 1676 Demian z synem Jakubem H vs Dlusniewski? (422, rl_f91 2 CONC _rkps_196) 2 CONT 1686 od oyca csesc Drozdni i Hunczybroda. 2 CONT 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 0 @I1307@ INDI 1 _UID 1AcBrHnOFE 1 NAME /Kotowski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F130@ 0 @I1308@ INDI 1 _UID 1AcBrn7RCu 1 NAME Floryan /Kotowski/ 2 GIVN Floryan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F130@ 1 DEAT 1 NOTE 1674 (214, rl_f91_rkps_196) 0 @I1309@ INDI 1 _UID 1AcC9n2H8U 1 NAME Justyna M. /Chrynicka Lipnicka (Hulewicz)/ 2 GIVN Justyna M. 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F131@ 1 DEAT 1 FAMS @F164@ 1 FAMS @F165@ 1 NOTE 1676 Testament (424, rl_f91_rkps_196) 0 @I1310@ INDI 1 _UID 1AcDWinuVZ 1 NAME Aleksandra /Piotruszewska/ 2 GIVN Aleksandra 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F330@ 1 DEAT 2 DATE 1712 1 FAMS @F137@ 1 NOTE 1678 (431, rl_f91_rkps_196), 1680. 2 CONT siostra Pawla P, za Tomaszem Hulewiczem (rl_f91_rkps_136, s 2 CONC tr.96) 0 @I1311@ INDI 1 _UID 1AcDXb72bG 1 NAME Katarzyna /Tymowska/ 2 GIVN Katarzyna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F138@ 1 NOTE 1678 (431, rl_f91_rkps_196) 0 @I1312@ INDI 1 _UID 1AdbLX7DoM 1 NAME Anna * /Janiszewska (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna * 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F139@ 1 DEAT 1 FAMS @F175@ 1 NOTE 1679 Daniel H Mikolajowi Janiszewskiemu w zone corke Anna ( 2 CONC 433, rl_f91_rkps_196), 1681. 0 @I1313@ INDI 1 _UID 1Adbrdu2gD 1 NAME Jerzy /Wielhorski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F140@ 1 DEAT 1 NOTE podkomorzy wlodz. 0 @I1314@ INDI 1 _UID 1Add9JcXby 1 NAME Joanna /Bieniewska Szumlinska (Czaplicowna)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Czaplicowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F40@ 1 NOTE 1680 z mezem vs Bielawski o 500zl (436, rl_f91_rkps_196). 3 2 CONC -vo Szumlinska 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub 04.11.1674, Klewan. 0 @I1315@ INDI 1 _UID 1ADcHtA8dM 1 NAME Anna Al. /Perekladowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Anna Al. 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F98@ 1 DEAT 1 NOTE 1681 (440, rl_f91_rkps_196) 0 @I1316@ INDI 1 _UID 1ADcmIXsqx 1 NAME Piotr /Bledowski/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F142@ 1 NOTE 1681 (440, rl_f91_rkps_196) 0 @I1317@ INDI 1 _UID 1AgbjScKiZ 1 NAME Michal Aleksandrowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Michal Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F147@ 1 DEAT 1 NOTE 1682 Michal i Jan synowie Alex H a wnukowie Jana H (446, rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I1318@ INDI 1 _UID 1AkDxgoZNt 1 NAME Stefan /Chrynicki/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F165@ 0 @I1319@ INDI 1 _UID 1AgbLgL1KY 1 NAME Pawel Dominik A. /Szostakowski/ 2 GIVN Pawel Dominik A. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F148@ 1 DEAT 0 @I1320@ INDI 1 _UID 1Agc4G7NDC 1 NAME Aleksandra / (Korycka)/ 2 GIVN Aleksandra 2 SURN Korycka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F150@ 1 NOTE 1682 (449, rl_f91_rkps_196) 0 @I1321@ INDI 1 _UID 1AgcuwF3fi 1 NAME Eliasz * /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Eliasz * 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F151@ 1 DEAT 1 NOTE 1683 Kiszrzycie? w pow Owruckim od Babinskiego (451, rl_f91 2 CONC _rkps_196) 2 CONT Eliasz Hulewicz equerry of Krakow's castellan Koniecpolski, 2 CONC was mentioned in latter's will in 1682. 0 @I1322@ INDI 1 _UID 1AgC1VMr06 1 NAME Katarzyna * Wojciechowna / (Kadlubowska)/ 2 GIVN Katarzyna * Wojciechowna 2 SURN Kadlubowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F149@ 1 NOTE 1683 (451, rl_f91_rkps_196) 0 @I1323@ INDI 1 _UID 1AgCXPDkDw 1 NAME Helena * / (Cyrynianka)/ 2 GIVN Helena * 2 SURN Cyrynianka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F152@ 1 NOTE 1684 (459, rl_f91_rkps_196), 1690. 0 @I1324@ INDI 1 _UID 1AgdiJcAKn 1 NAME Andrzej Demianowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Andrzej Demianowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 2 DATE 1711 1 FAMS @F189@ 1 NOTE 1685 (461, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1689 po oycu czesc Dolhego. 2 CONT 1695 vs stryj Mikolaj - Drozdni (517, rl_f91_rkps_196) 0 @I1325@ INDI 1 _UID 1AgD0JzoXd 1 NAME Jerzy /Malachowski/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F154@ 1 FAMS @F163@ 0 @I1326@ INDI 1 _UID 1AgD9gEhfv 1 NAME Franciszek /Leduchowski/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F155@ 1 NOTE 1686 (462, rl_f91_rkps_196) 0 @I1327@ INDI 1 _UID 1AGbhVRWka 1 NAME Katarzyna * /Olszamowska (Pruszynska)/ 2 GIVN Katarzyna * 2 SURN Pruszynska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F146@ 1 NOTE 1686 Adam H i zona Katarzyna Pruszynska 1 Olszanowska vs Pr 2 CONC uszynscy-Zabokrzyccy i Lychowscy (464, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1687 vs Pawel Pruszynski o summy po Teofilii Prusynskiego D 2 CONC ymitrowej Markowskiej. 2 CONT 1701 Adam z zona vs brat jej Pawel Pruszynski i Olszamowscy 2 CONC . 0 @I1328@ INDI 1 _UID 1Ah9sdhr7N 1 NAME Marcianna /Czaplic (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marcianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F100@ 1 DEAT 1 FAMS @F156@ 1 NOTE 1686 slub (465, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1699 od matki 3000zl na Nowosiolkach, Szelpakach, Uroczysku 2 CONC . 0 @I1329@ INDI 1 _UID 1AkDXdY0ct 1 NAME Seweryn /Lipnicki/ 2 GIVN Seweryn 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F164@ 0 @I1330@ INDI 1 _UID 1AMaCx1j8d 1 NAME Eufrozyna * /Kulczycka (Kulikowska)/ 2 GIVN Eufrozyna * 2 SURN Kulikowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F167@ 1 NOTE 1691 vs Jerzy H o dobra Bujanke za Dnieprem, Swinopucki, Rz 2 CONC epki, Matyczyn, Drohemke, Sieniawke, Nierowke, Kulczynowke 2 CONC (484, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1693 vs choragiew - Lyczki. 0 @I1331@ INDI 1 _UID 1AMaKAv6kX 1 NAME Adam Mikolajewicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Adam Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F83@ 1 DEAT 1 FAMS @F203@ 1 NOTE 1691 Mikolaj z synami Adamem i Teodorem z Zofii Dabrowskiej 2 CONC spodzonymi vs Jerzy i Joanna H Malachowscy z 1600zl (485, 2 CONC rl_f91_rkps_196) 0 @I1332@ INDI 1 _UID 1AMalunRzL 1 NAME Teodor Mikolajewicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Teodor Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F83@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 Mikolaj z synami Adamem i Teodorem z Zofii Dabrowskiej 2 CONC spodzonymi vs Jerzy i Joanna H Malachowscy z 1600zl (485, 2 CONC rl_f91_rkps_196). 0 @I1333@ INDI 1 _UID 1AhcIfC9FV 1 NAME Jan /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F126@ 1 DEAT 0 @I1334@ INDI 1 _UID 1AhcIjvaCV 1 NAME Stanislaw /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F126@ 1 DEAT 0 @I1335@ INDI 1 _UID 1AhcIrjnNw 1 NAME Franciszek /Kaszowski z Kaszowa/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F126@ 1 DEAT 0 @I1336@ INDI 1 _UID 1AhcnMCmJI 1 NAME Katarzyna / (Kuselowiczowna?)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Kuselowiczowna? 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F159@ 1 NOTE 1687 (469, rl_f91_rkps_196) 0 @I1337@ INDI 1 _UID 1Ah9SL9KWr 1 NAME Wladyslaw /Czaplic/ 2 GIVN Wladyslaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F156@ 1 NOTE 1686 slub (465, rl_f91_rkps_196). 0 @I1338@ INDI 1 _UID 1Ah9V64u5c 1 NAME Daniel Andrzejowicz /Hulewicz na Zubilnie/ 2 GIVN Daniel Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F100@ 1 DEAT 1 NOTE 1686 Hauratynska z synami Danielem i Janem H czesc Zubilna 2 CONC za 700zl Janowi H (466, rl_f91_rkps_196). 0 @I1339@ INDI 1 _UID 1AhaseE2Qr 1 NAME Piotr Demianowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Piotr Demianowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F36@ 1 DEAT 1 NOTE 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 0 @I1340@ INDI 1 _UID 1AhatgrV5P 1 NAME Konst. / (Piruska)/ 2 GIVN Konst. 2 SURN Piruska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F157@ 1 NOTE 1686 Piotr, Andrzej, Samuel, Antoni syny Demiana vs zona br 2 CONC ata Jakuba H Konst Giruskiego? (466, rl_f91_rkps_196) 0 @I1341@ INDI 1 _UID 1AhdFUUSnj 1 NAME Marianna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F100@ 1 DEAT 1 NOTE 1689 zakonnica grecka (474, rl_f91_rkps_196) 0 @I1342@ INDI 1 _UID 1AkA3WCMVh 1 NAME Teresa /Sokolowa (Wlotkowska)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Wlotkowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F160@ 1 NOTE 1690 (475, rl_f91_rkps_196) 0 @I1343@ INDI 1 _UID 1AkA5bJLnJ 1 NAME Anna /Zdarska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F160@ 1 DEAT 1 NOTE 1690 (475, rl_f91_rkps_196) 0 @I1344@ INDI 1 _UID 1AkdifsRbp 1 NAME Jan Janow /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Janow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F110@ 1 DEAT 1 NOTE 1689 Janowi Plaskiowskiemu / Piaskowskiemu za 6000zl Hrywia 2 CONC tki od Szklinskiego nabyty i 6 wlok w Radoszynie za 9000zl. 2 CONC 1690 Jan i Stanislaw braci vs Bilekiewicze - Czeremoszno (4 2 CONC 78, rl_f91_rkps_196) 0 @I1345@ INDI 1 _UID 1AQaYa0LMq 1 NAME Mikolaj Aleksandrowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Mikolaj Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 1 FAMS @F210@ 1 NOTE 1720 H Mikolaj z zona Eufrozyna z Peplowa bywsza Karolowa M 2 CONC atynska kwituje Jakuba Zaleskego o 7500zl na Okonskiej Woli 2 CONC . 2 CONT 1723 taz vs Anna Weglinska Szybinska - Kuleszy i Andrzejowi 2 CONC cze. VS Zaleski o 7500zl. Vs Tomasz i Jerzy Szybinscy. 2 CONT 1724 vs Michal Liniewski. VS Bielawscy, Humienieccy. 2 CONT 1725 zona Mikolaja H brata Antoniego H vs Ziotkowski. 2 CONT 1726 Mikolaj z zona Eufrozyna z Peplowa 1vo Matynska vs Lub 2 CONC omirskiej po Teodorze H i Michalowi Liniewskiemu. 2 CONT 1728 z bracmi swymi Alex i Antonim H i wujem Teodorem vs Li 2 CONC niewski i Lubomirska (588, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1728 vs Stepkowski - 7000zl po Zaleskim. 2 CONT 1729 vs Bohdaszewski. 0 @I1346@ INDI 1 _UID 1AQA6nfsc8 1 NAME Eufrozyna /Matynska (z Peplowa)/ 2 GIVN Eufrozyna 2 SURN z Peplowa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F210@ 1 NOTE 1720 H Mikolaj z zona Eufrozyna z Peplowa bywsza Karolowa 2 CONC kwituje Jakuba Zaleskego o 7500zl na Okonskiej Woli. 2 CONT 1723 taz vs Anna Weglinska Szybinska - Kuleszy i Andrzejowi 2 CONC cze. VS Zaleski o 7500zl. Vs Tomasz i Jerzy Szybinscy. 2 CONT 1724 vs Michal Liniewski. VS Bielawscy, Humienieccy. 2 CONT 1725 zona Mikolaja H brata Antoniego H vs Ziotkowski. 2 CONT 1726 Mikolaj z zona Eufrozyna z Peplowa 1vo Matynska vs Lub 2 CONC omirskiej po Teodorze H i Michalowi Liniewskiemu. 2 CONT 1728 Mikolaj H z bracmi swymi Alex i Antonim H i wujem Teod 2 CONC orem vs Liniewski i Lubomirska (588, rl_f91_rkps_196) 0 @I1347@ INDI 1 _UID 1AQAwQhj07 1 NAME Barbara / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Barbara 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F209@ 1 DEAT 1 NOTE 1729 vs Adam Peski o posag 15000 i 12000zl (591, rl_f91_rkp 2 CONC s_196) 0 @I1348@ INDI 1 _UID 1AQbnYUi1h 1 NAME Teresa / (Wierzbicka)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Wierzbicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F212@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub w Lubitowe 1694. 0 @I1349@ INDI 1 _UID 1AMCuSyDRv 1 NAME /Babinska (Hulewiczowna)/ 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F166@ 1 DEAT 1 FAMS @F177@ 1 NOTE 1696 (496, rl_f91_rkps_196) 0 @I1350@ INDI 1 _UID 1Akdob3yBG 1 NAME Konstancja / (Kocowna)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Kocowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F162@ 1 NOTE 1687 z Adamem H vs Jerzy H i Katarzyna Peretyatkowna - Mark 2 CONC owice (479, rl_f91_rkps_196) 0 @I1351@ INDI 1 _UID 1AkdwVeKiz 1 NAME Stanislaw Aleksandrowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Stanislaw Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F109@ 1 DEAT 1 NOTE 1688 Stachurskiej za 800zl czesc Slawozyc (480, rl_f91_rkps 2 CONC _196) 0 @I1352@ INDI 1 _UID 1AkDqNP3rC 1 NAME Joanna /Malachowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F83@ 1 DEAT 1 FAMS @F163@ 1 NOTE 1690 (482, rl_f91_rkps_196) 0 @I1353@ INDI 1 _UID 1AMaouNJVe 1 NAME Helena Mikolajewna /Ryszczewska (Hulewicz)/ 2 GIVN Helena Mikolajewna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F83@ 1 DEAT 1 FAMS @F168@ 1 NOTE 1691 od oyca 500zl na Rzyszczewie (485, rl_f91_rkps_196) 0 @I1354@ INDI 1 _UID 1AMap7ZEMQ 1 NAME Lukasz Adamowicz /Ryszczewski/ 2 GIVN Lukasz Adamowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F168@ 1 NOTE 1691 (485, rl_f91_rkps_196) 0 @I1355@ INDI 1 _UID 1AMaq2U7pm 1 NAME Katarzyna Mikolajewna /Pruszynska? (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna Mikolajewna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F170@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (485, rl_f91_rkps_196) 0 @I1356@ INDI 1 _UID 1AMatDPyLD 1 NAME Anna Mikolajewna /Lutkowska? (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Anna Mikolajewna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F170@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 testament oyca (485, rl_f91_rkps_196) 0 @I1357@ INDI 1 _UID 1AMaY1lP16 1 NAME Waclaw /Hulewicz Zbroch/ 2 GIVN Waclaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F166@ 1 DEAT 1 FAMS @F103@ 1 NOTE 1692 Stefanowi Babinskiemu czesc Perekal donat (485, rl_f91 2 CONC _rkps_196) 0 @I1358@ INDI 1 _UID 1AMA1TawNn 1 NAME Daniel /Hulewicz Zbroch/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F166@ 1 DEAT 1 FAMS @F176@ 1 FAMS @F228@ 1 NOTE 1692 (485 rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1696 vs Krzysztof Belecki i Holowinski. 2 CONT 1701 vs Czekonscy o czesc Perekal. 2 CONT 1707 z zona vs Pawel Wyganowski. 2 CONT 1710 testament. 0 @I1359@ INDI 1 _UID 1AMApb3VmP 1 NAME Teofila /Ciszewska? (Zamoyska z Zamoscia)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Zamoyska z Zamoscia 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F169@ 1 NOTE 1692 (486, rl_f91_rkps_196) 0 @I1360@ INDI 1 _UID 1AMCtyRlu1 1 NAME Anna /Hrebkiewicz (Strzelnicka)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Strzelnicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F176@ 1 NOTE 1696 (496, rl_f91_rkps_196) 0 @I1361@ INDI 1 _UID 1biAN8cIVH 1 NAME Franciszek /Wolanski/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F395@ 1 NOTE Wolanski Adam, wdowiec (1852/1) + Leontyna Hulewiczowna 2 CONT r: Franciszka i Paulina ze Strzelinskich (T.5, #20) parafia 2 CONC Berezne 0 @I1362@ INDI 1 _UID 1AMbCe7yCG 1 NAME Jerzy Adamowicz /Hulewicz Dolski/ 2 GIVN Jerzy Adamowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F172@ 1 DEAT 1 FAMS @F207@ 1 NOTE 1692 donat Piotruszewskim Werben (486, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1702 Kukly i Kamieniechy? 0 @I1363@ INDI 1 _UID 1AMbfgpN9r 1 NAME Boguslaw /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Boguslaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F173@ 1 DEAT 1 FAMS @F211@ 1 NOTE 1692 z oycem Drewnowskim za 2000zl Lysin (486, rl_f91_rkps 2 CONC _196) 2 CONT 1695 Lopawszy. 2 CONT 1711 z oycem Drewnowskiem csesc Lisniowa. 2 CONT 1719 Boguslaw H z zona Adamowi Drewnowskiemu polowe Lysina 2 CONC (570, rl_f91_rkps_196) 2 CONT podczaszy parnawski/ tarnawski? Kalwin. 0 @I1364@ INDI 1 _UID 1AMBVQFOmw 1 NAME Mikolaj /Janiszewski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F175@ 0 @I1365@ INDI 1 _UID 1ANC7U1GDw 1 NAME Samuel Mikolajewicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Samuel Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F181@ 1 DEAT 1 NOTE 1695 Mikolaj H z synem Samuelem vs synowiec Andrzej - Drozd 2 CONC ni (517, rl_f91_rkps_196) 0 @I1366@ INDI 1 _UID 1ANCTOXcRG 1 NAME Maryanna / (Mlodecka)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Mlodecka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F184@ 1 NOTE 1698 Hulewiczowa Janowa Marcianna corka Zygmunta i Polonii 2 CONC Skarzewskich Mlodeckich vs Konst Mlodecki brat o 3000zl (rl 2 CONC _f91_rkps_196) 0 @I1367@ INDI 1 _UID 1Arc8dysad 1 NAME Lukasz /Hulewicz Zbroch/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F103@ 1 DEAT 1 FAMS @F252@ 1 NOTE 1721 H Jan i synowie Daniela i Maryi H i Lukasz syn Waclawa 2 CONC i Ewy Bakowieckiej H bracia stryjeczny a zas wnuki Stefana 2 CONC i Heleny rzyszczewskiej H - Rzyszczow (597, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I1368@ INDI 1 _UID 1AODiUeYWc 1 NAME Dorota / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Dorota 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 APR 1686 1 FAMC @F162@ 1 DEAT 1 NOTE www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/mgrg 2 CONC .htm 0 @I1369@ INDI 1 _UID 1AraQQTDiU 1 NAME Kilian /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Kilian 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 NOTE 1725 Kilian i Urszula H brat i siostra vs Antoni i Maryanna 2 CONC z Hulewiczow Okorski po Mikolaju H oycu swym o 6000zl zlot 2 CONC o i srebro. Karol August i Kilian H bracia vs Antoni H o gr 2 CONC unt w Semerenkach. 2 CONT 1726 Kilian z Augustem bratem i Angela siostra H o 7000zl n 2 CONC a Drozdniach i Hunczymbrodzie. Rodzice Mikolaj i Teresa syn 2 CONC y Kilian i Augustyn, corka Maryanna vs Pisciorowscy. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I1370@ INDI 1 _UID 1AobCFmAtR 1 NAME Jan Danielowicz /Hulewicz Zbroch/ 2 GIVN Jan Danielowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F176@ 1 DEAT 1 FAMS @F237@ 1 NOTE 1704 na Perekalach 200zl. (533, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1704 vs Rafal Owiecowski - Perekaly. 2 CONT 1714 vs Michal Dubiski o 460zl. Z matka kompromis z Babinsk 2 CONC im. 2 CONT 1720 Janowi Rzyszczewskiemu csesc Rzyszczewa po babcie swej 2 CONC . 2 CONT 1721 H Jan i synowie Daniela i Maryi H i Lukasz syn Waclawa 2 CONC i Ewy Bakowieckiej H bracia stryjeczny a zas wnuki Stefana 2 CONC i Heleny rzyszczewskiej H - Rzyszczow (597, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I1371@ INDI 1 _UID 1AobJarOrh 1 NAME Maryanna / (Zbrozkowna)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Zbrozkowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F195@ 1 NOTE 1704 z mezem za 3000zl czesc Bozowa Krzelowskim? (534, rl_f 2 CONC 91_rkps_196) 0 @I1372@ INDI 1 _UID 1AobMEsFkD 1 NAME Eufrozyna * / (Pagowska)/ 2 GIVN Eufrozyna * 2 SURN Pagowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F196@ 1 NOTE 1695 Tomasz H i Eufrozyna Pagowska 2 CONT 1704 Tomaszowi H i zonie Eufrozynie od Jerzego H zapis na 1 2 CONC 002zl. (535, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1707 H Tomasz vs Danielowi i Maryannie Hulewiczownie Kuliko 2 CONC wskim o 6000zl po Eufr Pagowskiej. 0 @I1373@ INDI 1 _UID 1AMd55CgO6 1 NAME Marcin /Hulewicz Perekalski/ 2 GIVN Marcin 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F96@ 1 DEAT 1 FAMS @F178@ 1 NOTE 1698 s oycem Janem H Zbroch vs Anton i Konst Siemaszko (49 2 CONC 7, rl_f91_rkps_196) 0 @I1374@ INDI 1 _UID 1AMdaSBi50 1 NAME Anna * /Wereszczakowa (Siemaszko)/ 2 GIVN Anna * 2 SURN Siemaszko 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F178@ 1 NOTE 1694 z bratem stryjecznym Stefanem Kurcewiczem vs Pawel Wer 2 CONC eszczacki - dwor w Lawrowe. 2 CONT 1696 vs Alex Stempkowski - Perepialki. 2 CONT 1698 Szkuralowka, Perepilki (498, rl_f91_rkps_196) 2 CONT Anna Siemaszkowna + Mikolaj Wiereszczak + Marcin Hulewicz, 2 CONC divorced + Marcin Krechowiecki 1703 (Boniecki) 0 @I1375@ INDI 1 _UID 1AMDDyp7dP 1 NAME Anna * / (Soborowna Chelunska)/ 2 GIVN Anna * 2 SURN Soborowna Chelunska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F179@ 1 NOTE 1700 Krakow (502, rl_f91_rkps_196) 0 @I1376@ INDI 1 _UID 1Anc6ffk33 1 NAME /Goscimirska (Hulewiczowna)/ 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F166@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (507, rl_f91_rkps_196) 0 @I1377@ INDI 1 _UID 1AnccLjdvr 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 z oycem vs Daniel Malinski i Jan Porwaniecki - Bohuryn 2 CONC (508, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1706 opiekur Eliasza H po Wladyslawie H. 0 @I1378@ INDI 1 _UID 1AnckiC8vz 1 NAME Stefan Pawlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Stefan Pawlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F39@ 1 DEAT 1 FAMS @F188@ 1 NOTE 1691 (509, rl_f91_rkps_196) 0 @I1379@ INDI 1 _UID 1AncrvgNia 1 NAME Pawel Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Pawel Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F144@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (509, rl_f91_rkps_196) 0 @I1380@ INDI 1 _UID 1Ancts3i3L 1 NAME Anton Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Anton Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F144@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (509, rl_f91_rkps_196) 0 @I1381@ INDI 1 _UID 1AncT0tXaL 1 NAME Stanislaw Michajlowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Stanislaw Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F144@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (509, rl_f91_rkps_196) 0 @I1382@ INDI 1 _UID 1AncTA5VVI 1 NAME Rozalia Michajlowna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Rozalia Michajlowna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F144@ 1 DEAT 1 NOTE 1691 (509, rl_f91_rkps_196) 0 @I1383@ INDI 1 _UID 1AnDMPWSzX 1 NAME Teofila /Zaleska (Cetynowna)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Cetynowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F189@ 1 NOTE 1693 H Anatl i Katarzyne potomkom Andrzeja i Teofili Cetyno 2 CONC wny splodzonym w Dolhe pozesja (513, rl_f91_rkps_196) 0 @I1384@ INDI 1 _UID 1AnDoTEoje 1 NAME Antoni Andrzejowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Antoni Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F189@ 1 DEAT 1 NOTE 1693 H Anatl i Katarzyne potomkom Andrzeja i Teofili Cetyno 2 CONC wny splodzonym w Dolhe pozesja (513, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1711 Antoni H prezentuje srebra Zaleskiemu, Andrzejowi H, A 2 CONC ntoniemu i Katarzynie H Dybowskiej. 2 CONT 1711 vs Dybowscy po oycu. 2 CONT 1713 vs Katarzyna H i Jan Jasinski. 2 CONT 1721 vs Katarzyna H 1vo Janowa Dybowska, 2vo Jasinska, 3vo 2 CONC Bialowska o 2000zl posagu. Marcinowi H bratu stryjecznemu c 2 CONC zesc Semerenek. 2 CONT 1724 pozesja od oyca na Drozdniach i Hunczymbrodzie. 2 CONT 1729 vs Ant i Maryanna Zarzyckiego Chmielnickim po Katarzyn 2 CONC ie Janowej Cetysowy. 0 @I1385@ INDI 1 _UID 1AnDO9SwzN 1 NAME Katarzyna /Dybowska Jasinska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F189@ 1 DEAT 1 NOTE 1693 H Anatl i Katarzyne potomkom Andrzeja i Teofili Cetyno 2 CONC wny splodzonym w Dolhe pozesja (513, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1711 Antoni H prezentuje srebra Zaleskiemu, Andrzejowi H, A 2 CONC ntoniemu i Katarzynie H Dybowskiej. 0 @I1386@ INDI 1 _UID 1ANBRUOgSa 1 NAME Teresa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F180@ 1 DEAT 1 NOTE 1695 (516, rl_f91_rkps_196) 0 @I1387@ INDI 1 _UID 1ANBstko08 1 NAME Polonia / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Polonia 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F180@ 1 DEAT 1 NOTE 1695 (516, rl_f91_rkps_196) 0 @I1388@ INDI 1 _UID 1ANBSAPLyD 1 NAME Teofila / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F180@ 1 DEAT 1 NOTE 1695 (516, rl_f91_rkps_196) 0 @I1389@ INDI 1 _UID 1AND8inWAx 1 NAME Lukasz /Hulewicz/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F185@ 1 DEAT 1 NOTE 1702 z Romanem H vs Aksakowa - Bohuryn (523, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I1390@ INDI 1 _UID 1ANDAPojdG 1 NAME Karol /Matynski/ 2 GIVN Karol 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F186@ 1 NOTE 2-vo 0 @I1391@ INDI 1 _UID 1ANDfFVjLh 1 NAME Zuzanna / (Hulanicka)/ 2 GIVN Zuzanna 2 SURN Hulanicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F187@ 1 NOTE 1702 Mark H z zona vs Matuszewska (524, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1705 Mark H z zona vs Zabokrzycki o fortune po Marcinie Cza 2 CONC rnieckim. 0 @I1392@ INDI 1 _UID 1ANDtWVISA 1 NAME Wiktoria /Czaplicka (Sczeniawska)/ 2 GIVN Wiktoria 2 SURN Sczeniawska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F206@ 1 DEAT 1 FAMS @F190@ 1 NOTE 1710 Hulewiczowa Andrzejowa Wiktorija vs Andrzej Piotruszew 2 CONC ski i Teresa Czerminska - Smykow (528, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1716 vs Piotruszeska - Smykow 3000zl. 0 @I1393@ INDI 1 _UID 1AODJVeBBw 1 NAME Konstancja * / (Zielinska)/ 2 GIVN Konstancja * 2 SURN Zielinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F203@ 1 NOTE www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/mgrg 2 CONC .htm 2 CONT Slub 19.11.1706 w kaplice sadowskiej - Torczyn. 0 @I1394@ INDI 1 _UID 1AODSSM7RG 1 NAME Konstancja / (Diakowska)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Diakowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F204@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub w Iwankowcach 01.06.1732 (Koblin) 2 CONT 1733 od meza 22000zl (608, rl_f91_rkps_196) 0 @I1395@ INDI 1 _UID 1ApARsvwuh 1 NAME Tomasz /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F207@ 1 DEAT 1 NOTE 1714 Tomasza i Franciszka H po Jerzym H kompromis z Bratkow 2 CONC skim (556,rl_f91_rkps_196) 0 @I1396@ INDI 1 _UID 1ApAS7Yz6m 1 NAME Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F207@ 1 DEAT 1 NOTE 1714 Tomasza i Franciszka H po Jerzym H kompromis z Bratkow 2 CONC skim (556,rl_f91_rkps_196) 0 @I1397@ INDI 1 _UID 1Aoc4eP8Xu 1 NAME Aleksander Piotrowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Aleksander Piotrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F171@ 1 DEAT 1 FAMS @F197@ 1 NOTE 1705 (536, rl_f91_rkps_196) 0 @I1398@ INDI 1 _UID 1Aoc53YmJq 1 NAME Jan Aleksandrowicz /Hulewicz Poddubicki/ 2 GIVN Jan Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F197@ 1 DEAT 1 NOTE 1705 poborca, syn Aleksandra, wnuk Piotra H; stryj Andrzej 2 CONC H (536, rl_f91_rkps_196) 0 @I1399@ INDI 1 _UID 1AoC97cX2p 1 NAME Justyna / (Komaracka)/ 2 GIVN Justyna 2 SURN Komaracka 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1680 1 DEAT 1 FAMS @F198@ 1 NOTE 1700 A syn Stefana H zonie swej Justynie Komarnickiej 5000z 2 CONC l na dozywocie (519, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1707 H Aleksandrowa Justyna Komaracka vs Jani Maryanna Biel 2 CONC skiego Borszczowscy (539, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1708 Alex H z zona vs Zahorowski o najazd na Boczanice. 2 CONT 1712 Alex H z zona vs Boreszowski i Buchowiecki - Duliby. 2 CONT 1714 vs stryj Mark H. 2 CONT 1716 vs Burczowski i Buchowski - Duliby. 2 CONT www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/mgrg 2 CONC .htm 2 CONT Slub 14.02.1700 w Jasieninichazh - Rowne. 0 @I1400@ INDI 1 _UID 1AoDXql95c 1 NAME Zuzanna / (Piotruszewska)/ 2 GIVN Zuzanna 2 SURN Piotruszewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F206@ 0 @I1401@ INDI 1 _UID 1AoClrHoq3 1 NAME Michal Franciszek? /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Franciszek? 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F182@ 1 DEAT 1 NOTE 1708 Dominik i Michal stryji Eliasza H (540, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I1402@ INDI 1 _UID 1AoCw9GsVq 1 NAME Anna /Bielecka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F128@ 1 DEAT 1 FAMS @F200@ 1 NOTE 1707 testement brata (541, rl_f91_rkps_196) 0 @I1403@ INDI 1 _UID 1AoCx89R0x 1 NAME Zofia / (Bielecka)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Bielecka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F200@ 1 DEAT 1 NOTE 1707 testement Jerzego H (541, rl_f91_rkps_196) 0 @I1404@ INDI 1 _UID 1AoCXhlQ8L 1 NAME Helena /Peretiatkowicz/ 2 GIVN Helena 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F201@ 1 NOTE 1707 testement Jerzego H(541, rl_f91_rkps_196) 0 @I1405@ INDI 1 _UID 1AoCy2XriZ 1 NAME Zuzanna /Kolodnicka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Zuzanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F162@ 1 DEAT 1 NOTE 1707 testement Jerzego H(541, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1711 vs Adam H i corka Zuzanna Kolodnicka - Markowice, Roho 2 CONC wicz. 0 @I1406@ INDI 1 _UID 1Aod0vSsCJ 1 NAME Jan Janowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Janowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F128@ 1 DEAT 1 NOTE 1707 testement Jerzego H - Jan Hulewicz wojski Lucki (541, 2 CONC rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1711 vs Adam H i corka Zuzanna Kolodnicka - Markowice, Roho 2 CONC wicz. 0 @I1407@ INDI 1 _UID 1AodAYCYXL 1 NAME Helena /Puzerzywicz? (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F162@ 1 DEAT 1 NOTE 1707 slub (542, rl_f91_rkps_196) 0 @I1408@ INDI 1 _UID 1AoDVEQgS4 1 NAME Barbara / (Podhorodynska)/ 2 GIVN Barbara 2 SURN Podhorodynska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F205@ 1 NOTE 1709 Jan H z zona i Andrzej H z zona vs Piotr H (544, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1717 z Wiktoria 1-vo Andrzejowa H 2-vo Czaplicowa vs Piotru 2 CONC szewki. 2 CONT 1727 Stanislawowi Rzewuskiemu 6000zl na Oszczowie, Bozowie, 2 CONC Tereshkowice. 2 CONT 1729 pozesja w Peremyl. 0 @I1409@ INDI 1 _UID 1AoDXyPh2J 1 NAME Jan Wladyslaw /Sczeniawski/ 2 GIVN Jan Wladyslaw 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F206@ 0 @I1410@ INDI 1 _UID 1AOa42a78v 1 NAME Tomasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F192@ 1 DEAT 1 FAMS @F137@ 1 FAMS @F202@ 1 FAMS @F209@ 1 NOTE 1687 Tomasz z synami i corka Piotruszewscy i Falibowski o 1 2 CONC 0000zl na Nowosiolkach. 2 CONT 1689 z dziecmi vs Piotruszewscy o 4000zl na Smolawie. 2 CONT 1694 czesc Serchowa od Szczesnego H. 2 CONT 1702 z dziecmi Janowi Piotruszewskiemu czesc Witoniza. 2 CONT 1710 vs synowcy Szczesny i Wladyslaw H - Serchow. 2 CONT 1715 vs Wladyslaw i Michal H - Radoszyn. 2 CONT 1719 vs Mochal brataniec - Serchow i Kopyle. 2 CONT 1721 testament: syn Lukasz z Piotruszewskiej, corki Katarz 2 CONC yna, Maryanna Kulikowska, synowce Szesny, Wladysl, Michal H 2 CONC . 0 @I1411@ INDI 1 _UID 1AOaKf4uzC 1 NAME Helena / (Boguszewska)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Boguszewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F193@ 1 NOTE 1710 Antoni H z zona Boguszewska vs Anna H Hryszkiewicz (54 2 CONC 7, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1714 Antoni H z zona vs Konst Iwanicki i sad Wlodz i Andrze 2 CONC j Hryszkiewicz i Piotr Porwaniecki i Dabski. 2 CONT 1718 z mezem vs Boguszewscy - 20000zl na Rusinowie. VS Ochl 2 CONC apowski. 2 CONT 1719 pozesja w Ochlopow. 0 @I1412@ INDI 1 _UID 1AOCgYqYsz 1 NAME Ludowika / (Zabokrzycka)/ 2 GIVN Ludowika 2 SURN Zabokrzycka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F199@ 1 NOTE 1712 zonie swej corce Nikodema i Anny Zlotnickiego Zubolick 2 CONC ich 80000zl (551, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1715 od meza 16400zl 0 @I1413@ INDI 1 _UID 1ApAvWfbqw 1 NAME Lukasz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F192@ 1 DEAT 1 NOTE 1714 Krzysztof H brat Lukasza H i synowiec Lukasza H star d 2 CONC zwin - czesc miasteczka Chmidowce w woj bracl Suchorskiemu 2 CONC (557, rl_f91_rkps_196) 0 @I1414@ INDI 1 _UID 1Apb2ugmNw 1 NAME Jozef Dominikow /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef Dominikow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F208@ 1 DEAT 1 NOTE 1715 (557, rl_f91_rkps_196) 0 @I1415@ INDI 1 _UID 1ApbBrKfdM 1 NAME Marya / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marya 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F190@ 1 DEAT 1 NOTE 1715 (558, rl_f91_rkps_196) 0 @I1416@ INDI 1 _UID 1ApcDWCocR 1 NAME Franciszka / (Peska Penska)/ 2 GIVN Franciszka 2 SURN Peska Penska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F209@ 1 NOTE 1713 Tomasz H zonie swej 6000zl (554, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1720 pozesja w Kopyle (568, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1721 vs Zahorowski - z Kopyl y Zahorowki 5000zl. 0 @I1417@ INDI 1 _UID 1AqbnNX7r9 1 NAME Aleksander Aleksandrowicz /Hulewicz Dulibski/ 2 GIVN Aleksander Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 1 NOTE 1722 z matka po MArku H testament ( 574, rl_f91_rkps_196) 0 @I1418@ INDI 1 _UID 1AqcFuaxrp 1 NAME Michal Stefanowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Stefanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F40@ 1 DEAT 1 NOTE 1723 cesc Dulib od brata Alexa H (575, rl_f91_rkps_196) 0 @I1419@ INDI 1 _UID 1AqcGItnR5 1 NAME Antoni Michal Aleksandrowicz /Hulewicz Dulibski/ 2 GIVN Antoni Michal Aleksandrowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 1 FAMS @F45@ 1 FAMS @F204@ 1 FAMS @F213@ 1 NOTE 1723 z matka - Duliby (575, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1723 vs Zlotniccy o 6000zl na Karpilowce. 2 CONT 1724 vs Berezowscy i Buchowieccy - Duliby. 2 CONT 1725 vs Franciszek Kaszewski - Sadek / Sadki. 2 CONT 1731 vs Lukasz Malinski - Duliby. VS Alex i Maryanna H Holo 2 CONC winska o posag po Bielinskim na Karpilowce i Dulibach. 2 CONT 1738 z zona pozesja w Sadki. 2 CONT Podczaszy zydaczowski. 0 @I1420@ INDI 1 _UID 1AqCLm3nmk 1 NAME Maryanna /Jasienicka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 0 @I1421@ INDI 1 _UID 1AqA9uhtqS 1 NAME Teofila / (z Petrykowa)/ 2 GIVN Teofila 2 SURN z Petrykowa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F211@ 1 NOTE 1719 Boguslaw H z zona Adamowi Drewnowskiemu polowe Lysina 2 CONC (570, rl_f91_rkps_196) 0 @I1422@ INDI 1 _UID 1AqABBcHGr 1 NAME Katarzyna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F209@ 1 DEAT 1 NOTE 1720 corka starsza 3000zl od oyca (570-571, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1729 vs Adam Peski o posag 15000 i 12000zl. 0 @I1423@ INDI 1 _UID 1AqAcKlKxs 1 NAME Brygida / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Brygida 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F209@ 1 DEAT 1 NOTE 1720 corka Tomasza 3000zl od oyca (570-571, rl_f91_rkps_196 2 CONC ) 2 CONT 1729 vs Adam Peski o posag 15000 i 12000zl. 0 @I1424@ INDI 1 _UID 1AqAuFLZXc 1 NAME Marcin Ant. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Marcin Ant. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1701 1 FAMC @F193@ 1 DEAT 2 DATE 1740 1 FAMS @F239@ 1 NOTE 1721 vs Jozef Oranski, Mikolaj Wez, Boguszewski - 400zl po 2 CONC Dominikowej H a teraz Kazimierzowej Zlotnickiej (573, rl_f9 2 CONC 1_rkps_196) 2 CONT 1721 vs Katarzyna H 1vo Janowa Dybowska, 2vo Jasinska, 3vo 2 CONC Bialowska o 2000zl posagu. Marcinowi H bratu stryjecznemu c 2 CONC zesc Semerenek. 2 CONT 1722 z oycem vs Adam Moszynski - Semerenki. 2 CONT 1727 z oycem vs Adam Moszynski - 1000zl na Cholopeczach. 2 CONT 1731 vs Piotr H o 2500zl. Vs Franciszek Zawadski i Augustyn 2 CONC H - Hunczybrod - Podczaszy Br? 2 CONT Podstoli brzeskokujawski. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1425@ INDI 1 _UID 1AqDfnDJ6o 1 NAME Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F45@ 1 DEAT 1 NOTE 1725 z oycem i bratem vs Kaszewscy i Czaplic (581, rl_f91_r 2 CONC kps_196) 2 CONT 1727 z oycem i bratem vs Marcin Czarnecki o 70000zl na Krup 2 CONC ie. 2 CONT 1728 z oycem i bratem vs Krystyna H Czarnieckz - 10000zl na 2 CONC Sadkach i Siancach. 0 @I1426@ INDI 1 _UID 1AqDHv2Zqk 1 NAME Katarzyna /Piotruszewska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F215@ 1 DEAT 1 NOTE 1725 (581, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1728 z bratem vs Wielhorscy. 0 @I1427@ INDI 1 _UID 1AqDogmAeu 1 NAME Jan /Czarnecki/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F217@ 1 DEAT 0 @I1428@ INDI 1 _UID 1AqDopGyOJ 1 NAME Stanislaw /Czarnecki/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F217@ 1 DEAT 0 @I1429@ INDI 1 _UID 1AraSek2Hc 1 NAME Urszula Mikolajewna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Urszula Mikolajewna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 NOTE 1725 Kilian i Urszula H brat i siostra vs Antoni i Maryanna 2 CONC z Hulewiczow Okorski po Mikolaju H oycu swym o 6000zl zlot 2 CONC o i srebro (rl_f91_rkps_196) 0 @I1430@ INDI 1 _UID 1AraSqPo2U 1 NAME Augustyn Jerzy Marceli /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Augustyn Jerzy Marceli 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 FAMS @F227@ 1 NOTE 1724 vs Budziszewscy. 2 CONT 1725 Kilian i Urszula H brat i siostra vs Antoni i Maryanna 2 CONC z Hulewiczow Okorski po Mikolaju H oycu swym o 6000zl zlot 2 CONC o i srebro. Karol August i Kilian H bracia vs Antoni H o gr 2 CONC unt w Semerenkach. 2 CONT 1726 Kilian z Augustem bratem i Angela siostra H o 7000zl n 2 CONC a Drozdniach i Hunczymbrodzie. Rodzice Mikolaj i Teresa syn 2 CONC y Kilian i Augustyn, corka Maryanna vs Pisciorowscy. 2 CONT 1727 vs Wladyslaw Witoslawski o 500zl. 2 CONT 1728 Augustyn vs Antoni i syn jego Marcin H. 2 CONT 1729 Augustyn H vs Franciszek i Anna Woroniecka Borzeccy - 2 CONC Semerenki. 2 CONT 1731 Augustynowi H pozesja w Hunczybrod. 2 CONT 1732 vs Balaban - Byten. 2 CONT 1736 Mikolaj Swiderski vs Augustyn H - Drozdni i Hunczybrod 2 CONC po H Wyszotrawce (657, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1743 vs Franciszek Zawadski - Hunczybrod. 2 CONT 1747 vs Pawel Chrzanowski - Drozdni (po Wyszotrawce). 2 CONT 1755-56 vs Jozef Szaszowski - Hunczybrod. 2 CONT 1758 wsej wsi Drozdni pozesja. 2 CONT 1760 vs Franciszek Malicki - dwor w Lucku przy Karaimskiej 2 CONC ulice. 2 CONT 1724-1760 podczaszy Wilkomirski 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I1431@ INDI 1 _UID 1Arata5CGB 1 NAME Angela Mikolajewna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Angela Mikolajewna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 NOTE 1726 Kilian z Augustem bratem i Angela siostra H o 7000zl n 2 CONC a Drozdniach i Hunczymbrodzie (rl_f91_rkps_196) 0 @I1432@ INDI 1 _UID 1AraTgdBPx 1 NAME Maryanna Mikolajewna /Okorska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Maryanna Mikolajewna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 FAMS @F223@ 1 NOTE 1725 Kilian i Urszula H brat i siostra vs Antoni i Maryanna 2 CONC z Hulewiczow Okorski po Mikolaju H oycu swym o 6000zl zlot 2 CONC o i srebro. 2 CONT 1726 Rodzice Mikolaj i Teresa syny Kilian i Augustyn, cork 2 CONC a Maryanna vs Pisciorowscy. 2 CONT (rl_f91_rkps_196) 0 @I1433@ INDI 1 _UID 1Arau5on58 1 NAME Karol Mikolajewicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Karol Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F212@ 1 DEAT 1 NOTE 1725 Karol August i Kilian H bracia vs Antoni H o grunt w S 2 CONC emerenkach (rl_f91_rkps_196) 0 @I1434@ INDI 1 _UID 1AraUfoWYc 1 NAME Antoni /Okorski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F223@ 0 @I1435@ INDI 1 _UID 1ArA26VxbS 1 NAME Stefan /Gostynski/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F221@ 0 @I1436@ INDI 1 _UID 1ArA7GaKD7 1 NAME Antoni /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 NOTE 1732 z matka, Jozefem H i Gostynskiej vs Maniecki - Radoszy 2 CONC n (594, rl_f91_rkps_196) 0 @I1437@ INDI 1 _UID 1ArBOSdS0q 1 NAME Ludwik Maksymilian /Hulewicz/ 2 GIVN Ludwik Maksymilian 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 OCT 1716 1 FAMC @F60@ 1 DEAT 1 FAMS @F220@ 1 NOTE 1734 z matka vs Anton i Helena z Kisieliow Riescionowscy (5 2 CONC 96, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1740 z bratem vs Ciechowski - Drozdni. 2 CONT 1747 Ludwik H i Katarzyna z Sieniutow o wspolne dozywocie. 2 CONT 1757 vs Jozef Szaszowski, Stefan Zaleski - Drozdni. 2 CONT 1758 vs Gostynski o 6000zl debet na Kopczu i Podhayczach. 2 CONT 1762 czesnik czernihowski. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Drozdnie. 2 CONT 1754 - komorsnik ziemski. 2 CONT Podhajce pow.lucki - czesnik czerniechowski, krolewszczyzna 2 CONC - czesc wsi Podhajce, placi 6 zl 15 gr, 4,5 denara kwarty 2 CONC rocznie. 0 @I1438@ INDI 1 _UID 1ArBq1Glhs 1 NAME Szczesny Stanislawow /Hulewicz/ 2 GIVN Szczesny Stanislawow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F60@ 1 DEAT 1 NOTE 1734 z matka vs Anton i Helena z Kisieliow Riescionowscy (5 2 CONC 96, rl_f91_rkps_196). 2 CONT 1740 z bratem vs Ciechowski - Drozdni. 0 @I1439@ INDI 1 _UID 1ArBqbkYlC 1 NAME Joanna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F60@ 1 DEAT 1 FAMS @F231@ 1 NOTE 1734 z matka vs Anton i Helena z Kisieliow Riescionowscy (5 2 CONC 96, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1737 slub, 15000zl debit od meza. 0 @I1440@ INDI 1 _UID 1ArBx3D5mV 1 NAME Daniel /Kulikow/ 2 GIVN Daniel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F226@ 0 @I1441@ INDI 1 _UID 1ArcaNqKWG 1 NAME Maria // 2 GIVN Maria 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F228@ 1 NOTE 1721 H Jan i synowie Daniela i Maryi H i Lukasz syn Waclawa 2 CONC i Ewy Bakowieckiej H bracia stryjeczny a zas wnuki Stefana 2 CONC i Heleny rzyszczewskiej H - Rzyszczow (597, rl_f91_rkps_19 2 CONC 6) 0 @I1442@ INDI 1 _UID 1ArcKGbnjw 1 NAME Floryan /Morztynow/ 2 GIVN Floryan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F230@ 0 @I1443@ INDI 1 _UID 1ArD5JsI3k 1 NAME Jerzy /Hulewicz/ 2 GIVN Jerzy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 NOTE 1729 H Jerzy Jan i Jozef z matka i siostra vs Maniecka (605 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 0 @I1444@ INDI 1 _UID 1ArD7AZt7b 1 NAME Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F222@ 1 DEAT 1 NOTE 1729 H Jerzy Jan i Jozef z matka i siostra vs Maniecka (605 2 CONC , rl_f91_rkps_196) 0 @I1445@ INDI 1 _UID 1ArDpmTlyO 1 NAME Tomasz /Skowron/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F236@ 0 @I1446@ INDI 1 _UID 1ArDq9Hyny 1 NAME Maryanna / (Glebocka)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Glebocka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F237@ 1 NOTE 1730 H Jan Zbroch z zona za 500zl Krzyszt i Annie Walezynsk 2 CONC iego Dembinskim csesc Perekal (606, rl_f91_rkps_196) 0 @I1447@ INDI 1 _UID 1ArDtwHFEM 1 NAME Anna Michajlowna / (Balabanowna)/ 2 GIVN Anna Michajlowna 2 SURN Balabanowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F334@ 1 DEAT 2 DATE 1786 1 FAMS @F239@ 1 NOTE 1731 dozywocie z mezem (606, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1732 od meza 2000zl na Dolhem i Semerenkach. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub w Chorochorynie 25.07.1730 2 CONT 1786 (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1448@ INDI 1 _UID 1Are2S2XTt 1 NAME Marek Ant. /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Marek Ant. 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F193@ 1 DEAT 1 NOTE 1732 Jozefowi Radziminskiemu 5000zl (607, rl_f91_rkps_196) 0 @I1449@ INDI 1 _UID 1AR8tgO7sZ 1 NAME Teofila Al. /Zlotnicka (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teofila Al. 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F198@ 1 DEAT 1 NOTE 1742 genealogija Marka H (618, rl_f91_rkps_196) 0 @I1450@ INDI 1 _UID 1AR9J62zAw 1 NAME Katarzyna / (Sieniuta)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Sieniuta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F220@ 1 NOTE 1753 Podhayce (678, rl_f91_rkps_196) 2 CONT 1758 vs Gostynski o 6000zl debet na Kopczu i Podhayczach. 2 CONT http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub w Lucku sw.Jakuba 18.01.1746. 0 @I1451@ INDI 1 _UID 1ARAHbr2ro 1 NAME Mikolaj Iwanowicz /Swiderski/ 2 GIVN Mikolaj Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F67@ 1 DEAT 1 NOTE 1736 vs Augustyn H - Drozdni i Hunczybrod po H Wyszotrawce 2 CONC (657, rl_f91_rkps_196) 0 @I1452@ INDI 1 _UID 1ARc1ED1S4 1 NAME Maryanna Jakubowna / (z Jurowiczow)/ 2 GIVN Maryanna Jakubowna 2 SURN z Jurowiczow 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F227@ 1 NOTE 1762 z mezem vs Piesciorowski, Ludwik H, Jozef Szaszewski, 2 CONC Jozef Wyszotrawka (664, rl_f91_rkps_196). 0 @I1453@ INDI 1 _UID 1ARdrifSIQ 1 NAME Jozef Kazimierz /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef Kazimierz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 MAR 1733 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1454@ INDI 1 _UID 1ARdRab2SP 1 NAME Konstancjusz Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Konstancjusz Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 MAR 1734 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1455@ INDI 1 _UID 1ARdRUhSrR 1 NAME Michal Karol /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Karol 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 JAN 1735 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1456@ INDI 1 _UID 1ARdshi0L4 1 NAME Katarzyna Elzbieta Antoniego / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna Elzbieta Antoniego 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 NOV 1738 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1457@ INDI 1 _UID 1ARdS6YKg5 1 NAME Maryanna Antoniego / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Maryanna Antoniego 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 OCT 1739 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1458@ INDI 1 _UID 1ARdSPYwkj 1 NAME Tomasz Karol Walenty /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz Karol Walenty 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1740 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 2 DATE 17 MAR 1774 1 FAMS @F247@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Zmarl w Dulibach, zona Sieniucianka * 0 @I1459@ INDI 1 _UID 1ARdtiUtJu 1 NAME Agnieszka Antoniego / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Agnieszka Antoniego 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 JAN 1746 1 FAMC @F204@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 0 @I1460@ INDI 1 _UID 1ARdvp5hZM 1 NAME Onufry Ludwik /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Onufry Ludwik 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 FEB 1742 1 FAMC @F227@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Honczybrod 0 @I1461@ INDI 1 _UID 1ARdVkXmDQ 1 NAME Antoni Augustynowicz /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Antoni Augustynowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JUN 1749 1 FAMC @F227@ 1 DEAT 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Honczybrod. Czesnik wilkomirski. 0 @I1462@ INDI 1 _UID 1ARDcgPqLr 1 NAME Salomea /Ilnicka (Wierzbicka)/ 2 GIVN Salomea 2 SURN Wierzbicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F234@ 1 NOTE http://www.gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.fil 2 CONC es/mgrg.htm 2 CONT Slub w Nuzel 23.7.1782 0 @I1463@ INDI 1 _UID 1As8ouc2rD 1 NAME Jozef* /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jozef* 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 APR 1733 1 FAMC @F227@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Honczybrod. Rodzice Jerzy i Marianna. 0 @I1464@ INDI 1 _UID 1As8W3pMQP 1 NAME Adam Michal /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Adam Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 NOV 1734 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Byten / Semerenki 0 @I1465@ INDI 1 _UID 1As8xDAuxT 1 NAME Jozef Franciszek Ksawery /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jozef Franciszek Ksawery 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 DEC 1735 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 1 FAMS @F335@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Semerenki 2 CONT 1783 Antoni z bratem Jozefem i matka Anna H vs Rudkowscy - 2 CONC Dolhe (#375, 191, rl_f91_rkps_51). 0 @I1466@ INDI 1 _UID 1As8XUhL4Y 1 NAME Jerzy Mikolaj /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Jerzy Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 DEC 1736 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 2 DATE 1737 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1467@ INDI 1 _UID 1As8Ymd6Yz 1 NAME Antoni /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1738 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 1 FAMS @F234@ 1 FAMS @F336@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Semerenki 2 CONT 1783 Antoni z bratem Jozefem i matka Anna H vs Rudkowscy - 2 CONC Dolhe (#375, 191, rl_f91_rkps_51). 0 @I1468@ INDI 1 _UID 1As971u04b 1 NAME Marcjanna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marcjanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 DEC 1740 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 2 DATE 1740 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Semerenki 0 @I1469@ INDI 1 _UID 1As9k1bltu 1 NAME Marianna Anna Kundegunda / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna Anna Kundegunda 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 JUL 1788 1 FAMC @F241@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 0 @I1470@ INDI 1 _UID 1As9KHSJtW 1 NAME Katarzyna Teresa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna Teresa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 NOV 1789 1 FAMC @F241@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Cholopy. 0 @I1471@ INDI 1 _UID 1As9lbpyTt 1 NAME Walenty Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Walenty Jozef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 FEB 1791 1 FAMC @F241@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Cholopy 0 @I1472@ INDI 1 _UID 1As9LnT1te 1 NAME Joanna Ludwika / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Joanna Ludwika 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 DEC 1792 1 FAMC @F241@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Cholopy. 0 @I1473@ INDI 1 _UID 1As9mIOYAc 1 NAME Ignacy Jozef Kalasanty /Hulewicz/ 2 GIVN Ignacy Jozef Kalasanty 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1797 1 FAMC @F241@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Cholopy. 0 @I1474@ INDI 1 _UID 1Asa8YqWpZ 1 NAME Michal /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 SEP 1715 1 FAMC @F209@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Kopyle 0 @I1475@ INDI 1 _UID 1AsaJftJK8 1 NAME Wiktoria* / (Sieniuta)/ 2 GIVN Wiktoria* 2 SURN Sieniuta 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F247@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 0 @I1476@ INDI 1 _UID 1Asak0NTWe 1 NAME Marianna* / (Bulhakowna)/ 2 GIVN Marianna* 2 SURN Bulhakowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F248@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Podczaszy wilkomirski i nowogrodski, zona Marianna Bulhakow 2 CONC na, slub 06.10.1765 w Kazimirce * 0 @I1477@ INDI 1 _UID 1AsaluS5XE 1 NAME Zofia Domicela / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Zofia Domicela 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 MAY 1774 1 FAMC @F248@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec, Ostrog. 0 @I1478@ INDI 1 _UID 1AsaLY5YSz 1 NAME Antoni Bazyli /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni Bazyli 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 JUN 1776 1 FAMC @F248@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec, Ostrog. 0 @I1479@ INDI 1 _UID 1AsamKmHg5 1 NAME Klara / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Klara 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 AUG 1777 1 FAMC @F248@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec, Ostrog. 0 @I1480@ INDI 1 _UID 1Asan77fue 1 NAME Wawrzyniec /Hulewicz/ 2 GIVN Wawrzyniec 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 AUG 1779 1 FAMC @F248@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec, Ostrog. 0 @I1481@ INDI 1 _UID 1Asanor5WK 1 NAME Konstancja Julianna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Konstancja Julianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 FEB 1781 1 FAMC @F248@ 1 DEAT 1 FAMS @F242@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec, Ostrog. 0 @I1482@ INDI 1 _UID 1AsA5YP6uJ 1 NAME Michal /Hulewicz/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 SEP 1801 1 FAMC @F242@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Miedzyrzec. 0 @I1483@ INDI 1 _UID 1AsA94vOX0 1 NAME Ksawery /Janiszewski/ 2 GIVN Ksawery 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F244@ 1 NOTE sedzia grodzki cherniechowski 0 @I1484@ INDI 1 _UID 1AsAbuZvHG 1 NAME Florian Mamert Izydor Jan Nepomucen /Hulewicz/ 2 GIVN Florian Mamert Izydor Jan Nepomucen 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 MAY 1791 1 FAMC @F30@ 1 DEAT 1 FAMS @F262@ 1 FAMS @F337@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Honczybrod. 2 CONT Kisielinski kosciol, wies Nowy Dwor. 1829.05.17 Slub Flory 2 CONC ana Hulewicza (35) s.Wojcieha z Antonina Hulewiczowna (19) 2 CONC c. Antoniego (Michal Piotkowski, Dyonizy Hulewicz). 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/P 2 CONC L_1_436_844_0169.htm 2 CONT ????? ???? 481 ??????????? ???????? ??? ??????? ???????? ?? 2 CONC ???????? ??????????? ???????? ????????, ?????????? ? ?????? 2 CONC ??? ????????. 2 CONT ???? 481 ????? 2 ???? 1329 :? ?????? ???????? ??????????? ? 2 CONC ??????? ????????????? ? ?????????? ?????????????. 0 @I1485@ INDI 1 _UID 1AsABQFJBU 1 NAME Elzbieta / (Rozanska)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Rozanska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F246@ 1 DEAT 1 FAMS @F245@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Slub 11.02.1800 0 @I1486@ INDI 1 _UID 1AsAciiu1L 1 NAME Kaziemierz /Rozanski/ 2 GIVN Kaziemierz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F246@ 1 NOTE podsedek kowelski. 0 @I1487@ INDI 1 _UID 1AsAcuyUuL 1 NAME Feliciana / (Janiszewska)/ 2 GIVN Feliciana 2 SURN Janiszewska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F246@ 0 @I1488@ INDI 1 _UID 1AsACFn1Sx 1 NAME Dionizy Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Dionizy Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 OCT 1800 1 FAMC @F245@ 1 DEAT 1 FAMS @F249@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Honczybrod 0 @I1489@ INDI 1 _UID 1AsAECq8rk 1 NAME Antoni Cyprian /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni Cyprian 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 JUL 1802 1 FAMC @F245@ 1 DEAT 1 FAMS @F263@ 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Honczybrod 0 @I1490@ INDI 1 _UID 1AsAEvRUm7 1 NAME Teofila Joanna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teofila Joanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 DEC 1804 1 FAMC @F245@ 1 DEAT 2 DATE 11 MAY 1829 1 RESI 2 PLAC ???????, ?????? ???? 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/P 2 CONC L_1_436_844_0223.htm 0 @I1491@ INDI 1 _UID 1AsAfKF7oP 1 NAME Julian Kasper /Hulewicz/ 2 GIVN Julian Kasper 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JAN 1808 1 FAMC @F245@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 2 CONT Holoby 0 @I1492@ INDI 1 _UID 1AsAl6zwYG 1 NAME Wlodzimierz /Hulewicz/ 2 GIVN Wlodzimierz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F249@ 1 DEAT 1 FAMS @F250@ 1 NOTE Hulewicz Wlodzimierz (1858/3) + Maria Akcyzowna. rodzice: D 2 CONC ionizy Hulewicz i Antonina z Musakowskich (T.5, #12) parafi 2 CONC a Berezne. 2 CONT ???? ???? 118 ????? 14 ???? 302, ????????? ?????? ?? ?????? 2 CONC ??-?????????? ????? ?? 1858?. 1225 ??????: ?. 920 ????? ?. 2 CONC ????????? (Kolpytowo) ???????? ?????????? ??????????? ????? 2 CONC ???? ???????????? ???????? 0 @I1493@ INDI 1 _UID 1AsALE03ih 1 NAME Maria / (Akcyzowna)/ 2 GIVN Maria 2 SURN Akcyzowna 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F250@ 1 NOTE Slub 1858/3. 0 @I1494@ INDI 1 _UID 1AsAm6YOFw 1 NAME Antonina / (z Musakowskich)/ 2 GIVN Antonina 2 SURN z Musakowskich 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F249@ 0 @I1495@ INDI 1 _UID 1AsAvKesxv 1 NAME Gabriel Lukaszewicz /Hulewicz Zbroch/ 2 GIVN Gabriel Lukaszewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F252@ 1 DEAT 1 FAMS @F253@ 1 NOTE ??????, ??? ???????, ???? ????, ??????? ???????, ? ???????? 2 CONC ?: ???????, ??????????-??????? ? ???????????-???????? (1847 2 CONC ???) (?????????? ???? ? ??????? ???????????, ????????? ? ? 2 CONC ?????????? ????? ????????? ????????). 0 @I1496@ INDI 1 _UID 1AsAvYxLct 1 NAME Ludwik Gabrielowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Ludwik Gabrielowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F253@ 1 DEAT 1 FAMS @F266@ 1 NOTE ??????, ??? ???????, ???? ????, ??????? ???????, ? ???????? 2 CONC ?: ???????, ??????????-??????? ? ???????????-???????? (1847 2 CONC ???) (?????????? ???? ? ??????? ???????????, ????????? ? ? 2 CONC ?????????? ????? ????????? ????????). 0 @I1497@ INDI 1 _UID 1AsBevrzed 1 NAME Adam Mikolajewicz /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Adam Mikolajewicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F255@ 1 DEAT 1 FAMS @F254@ 0 @I1498@ INDI 1 _UID 1beccFwRfF 1 NAME Jozef* /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Jozef* 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1737 1 FAMC @F347@ 1 DEAT 2 DATE 1827 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Lyszcze 1 NOTE Kilki-Lyszcze, wdowiec, Podczaszy Trebowski. 0 @I1499@ INDI 1 _UID 1becdJ2ZlK 1 NAME Kajetan* /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Kajetan* 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1762 1 FAMC @F347@ 1 DEAT 2 DATE 1827 1 NOTE Kolki- wies dziedziczna Chopniow. Zmarl kawaler, Horodniczy 2 CONC Wlodzimierski. 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20813/pages/P 2 CONC L_1_436_813_0110.htm 0 @I1500@ INDI 1 _UID 1AsBf5D6Up 1 NAME Tadeusz Erazm Ignacy /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Tadeusz Erazm Ignacy 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F256@ 1 DEAT 1 FAMS @F257@ 1 NOTE ??????-?????-??????? ? ??????: ?????????-???????, ????????- 2 CONC ??????-???????????, ??????-????????-?????? ? ??????-??????? 2 CONC -?????????, ??? ??????????, ???? ??????????, ??????? ?????, 2 CONC ?????????? ??????? ???????? (1849 ?.) (?????????? ???? ? ? 2 CONC ?????? ???????????, ????????? ? ??????????? ????? ????????? 2 CONC ????????). 2 CONT ???? ???? 1 ????????? ???????? ???????????, ????? 73 ?????? 2 CONC ?? ????????? 1800-1913??., ???? 1 ????? 73 ???? 59, ??????? 2 CONC ? ????????? ???????????? ?????. 1833?.: ?. 250??. ? ?. ???? 2 CONC ? ???????? ?????? ????????? ???????? ??????? ??? ?? ?????. 2 CONC ? ?. ???????? (Baskaki) ????? ??????? ????????? ??????? ??? 2 CONC ????? ????? ?????? ??????????? ??????? 0 @I1501@ INDI 1 _UID 1AsBfTZ4Ww 1 NAME Wincenty Jozef /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Wincenty Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F257@ 1 DEAT 0 @I1502@ INDI 1 _UID 1AsBF9gRKo 1 NAME Karolina Jozefa Eufrozyna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Karolina Jozefa Eufrozyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F257@ 1 DEAT 0 @I1503@ INDI 1 _UID 1AsBFkVzQ9 1 NAME Jozefa Narcyza Maria / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Jozefa Narcyza Maria 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F257@ 1 DEAT 0 @I1504@ INDI 1 _UID 1AsBFYxOtI 1 NAME Angela Tekla Kazimira / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Angela Tekla Kazimira 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F257@ 1 DEAT 0 @I1505@ INDI 1 _UID 1AsBPUjhlS 1 NAME Marianna / (Sieroszewska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Sieroszewska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1760 1 DEAT 2 DATE 1791 1 FAMS @F260@ 1 NOTE Marianna Sieroszewska born 1760, died ~1791. 0 @I1506@ INDI 1 _UID 1AsC2yqC7g 1 NAME Eugeny Florianow /Hulewicz/ 2 GIVN Eugeny Florianow 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F262@ 1 DEAT 1 NOTE ????, ???? 118 ????? 14 ???? 302, ????????? ?????? ?? ????? 2 CONC ???-?????????? ????? ?? 1858?. : ?. 874 ?. ?????? ????? (No 2 CONC wy dwor) ??????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ??? 2 CONC ???????? - ??????? ? ?????? ?????? ??? ?????? ? ????? ????? 2 CONC ??????? ????? ?????????. ??????? ??????? ???????? ??? ????? 2 CONC ??. 0 @I1507@ INDI 1 _UID 1AsC4G9FUw 1 NAME Wanda / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Wanda 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F262@ 1 DEAT 0 @I1508@ INDI 1 _UID 1AsC4nhhRJ 1 NAME Halina / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Halina 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F262@ 1 DEAT 0 @I1509@ INDI 1 _UID 1beBux9eE5 1 NAME Jozefa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Jozefa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F346@ 1 DEAT 1 FAMS @F348@ 0 @I1510@ INDI 1 _UID 1ATAbEGaMz 1 NAME Teresa Piotrowna /Wiercienska? (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teresa Piotrowna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F218@ 1 DEAT 0 @I1511@ INDI 1 _UID 1ATAbXWAZh 1 NAME Agnelia Piotrowna /Zawadska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Agnelia Piotrowna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F218@ 1 DEAT 0 @I1512@ INDI 1 _UID 1ATb5WqjWW 1 NAME Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F266@ 1 DEAT 0 @I1513@ INDI 1 _UID 1ATb69TUce 1 NAME Augustyn Franc /Hulewicz/ 2 GIVN Augustyn Franc 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F266@ 1 DEAT 0 @I1514@ INDI 1 _UID 1ATb6hPTI8 1 NAME Wladyslaw Ludwik /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Ludwik 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F266@ 1 DEAT 0 @I1515@ INDI 1 _UID 1AuBEXMVhs 1 NAME Urszula / (z Paluskich)/ 2 GIVN Urszula 2 SURN z Paluskich 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F275@ 0 @I1516@ INDI 1 _UID 1AuBfFrQsk 1 NAME Katarzyna Michajlowna /Piatkowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna Michajlowna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F275@ 1 DEAT 1 FAMS @F276@ 0 @I1517@ INDI 1 _UID 1AuBfR54yH 1 NAME Kaziemierz /Piatkowski/ 2 GIVN Kaziemierz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F276@ 1 NOTE Kazimierz Piatkowski – starszy syn Józefa, ozenil sie z Kat 2 CONC arzyna Hulewicz, córka szlachciców Michala i Urszuli z Palu 2 CONC skich (Paluckich) malzonków Hulewiczów. Po smierci 2 CONT rodziców jego zony Katarzyny w dniu 28 marca 1729 roku, zgo 2 CONC dnie z aktami grodzkimi wlodzimierskimi, malzonkowie Kazimi 2 CONC erz i Kataryna Piatkowscy zostali wlascicielami 2 CONT odziedziczonego w spadku majatku we wsi Jaropin. Kazimierz 2 CONC Piatkowski posiadal jeszcze majatek we wsi Suchodoly. Malzo 2 CONC nkowie Kazimierz i Katarzyna Piatkowscy wychowali 2 CONT trzech synów: Jana, Józefa i Franciszka. 0 @I1518@ INDI 1 _UID 1AuC9BCgVE 1 NAME Samuel /Horain/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F277@ 0 @I1519@ INDI 1 _UID 1AuDn60ji8 1 NAME Jury Jerzy Semenowicz /Hulewicz Radoszynski/ 2 GIVN Jury Jerzy Semenowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F282@ 1 DEAT 1 NOTE 1561 sluzebnik Ostafija Wolowicza marszalka i pasarza JKM. 0 @I1520@ INDI 1 _UID 1beBurXncB 1 NAME Adam /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F346@ 1 DEAT 1 NOTE 1833 Adam Hulewicz in demfelben Kreife in den Antheilen Cho 2 CONC pniow und Trofiiance (Amtsblatt der Regierung zu Danzig, 18 2 CONC 33) 2 CONT Troscianiec pow. lucki- konfiskata majatku liczacego 167 "d 2 CONC usz" i czesci rodzinnego, 159 "dusz", równiez z majatku Cho 2 CONC pniewo, na mocy ukazu z 1833 r. 0 @I1521@ INDI 1 _UID KZcc1jETRX 1 NAME Stanislaw Kostka Feliks /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw Kostka Feliks 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 NOV 1740 2 PLAC Ukraina, Troscianiec 1 FAMC @F347@ 1 DEAT 2 DATE 13 MAR 1813 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMS @F256@ 1 FAMS @F567@ 1 NOTE bohater PSB, chorazy [wol] Luck (1788), czlonek Sejmu Wielk 2 CONC iego, kawaler [z_order] order swietego Stanislawa (1789), k 2 CONC omornik graniczny [wol] Krzemieniec (1773), lowczy [wol] Wo 2 CONC lyn (1786), podstarosci [kij] Owrucz. 2 CONT 1783 Stanislaw Kostka H vs Michal Duszynski - Podhajce (#11 2 CONC 7, 453, rl_f91_rkps_51) 2 CONT 1768.03.20 Rzyszczow par.Szczurowice - chr.Krystonopos Joz 2 CONC ef Postempski s.Kazimierza i Marianny (Stanislaw Hulewicz, 2 CONC Marianna Rzyszczewska, Adam Rzyszczewski, Tekla Rzyszczewsk 2 CONC a) 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%201310/pages/ 2 CONC PL_1_301_1310_0003.htm 2 CONT Kisielin. Zmarl 1813.03... Stanislaw Hulewicz Vexillifer Lu 2 CONC ceorenensis orden st Stanislawa 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20205/pages/P 2 CONC L_1_436_205_0038.htm 0 @I1522@ INDI 1 _UID KZcDKQ3m7N 1 NAME Dominika /Boguszewska/ 2 GIVN Dominika 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F567@ 0 @I1523@ INDI 1 _UID KZceDzAxaU 1 NAME Franciszek Jozef Piotr Kalist /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek Jozef Piotr Kalist 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 NOV 1772 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMC @F567@ 1 DEAT 2 DATE 1846 1 FAMS @F349@ 1 NOTE Rod.w Nowym Dworze, par.Kisielin. 2 CONT Zmarl w Koszeniowie (Koseniv), par.Korzec. 0 @I1524@ INDI 1 _UID KZcELmiez0 1 NAME Symeon Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Symeon Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 OCT 1779 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMC @F567@ 1 DEAT 0 @I1525@ INDI 1 _UID KZcewJydM4 1 NAME Bartlomiej Ludwik /Hulewicz/ 2 GIVN Bartlomiej Ludwik 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 DEC 1775 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMC @F567@ 1 DEAT 0 @I1526@ INDI 1 _UID KZcFO4R8OJ 1 NAME Antoni Onufry Wincenty /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni Onufry Wincenty 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1783 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMC @F567@ 1 DEAT 1 FAMS @F354@ 1 FAMS @F568@ 1 FAMS @F569@ 1 NOTE sedzia lucki. 0 @I1527@ INDI 1 _UID KZcgdlhNc5 1 NAME Anna Aniela / (Hulewicz)/ 2 GIVN Anna Aniela 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1783 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMC @F567@ 1 DEAT 0 @I1528@ INDI 1 _UID KZcJfDBCWj 1 NAME Tekla* / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Tekla* 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F568@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Rudnia 1 FAMS @F357@ 0 @I1529@ INDI 1 _UID KZcJu1pDix 1 NAME Leon Karol Stanislaw Kostka /Hulewicz/ 2 GIVN Leon Karol Stanislaw Kostka 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1806 1 FAMC @F569@ 1 DEAT 1 FAMS @F341@ 1 FAMS @F570@ 1 NOTE ???? ???? 118 ????? 14 ???? 302, ????????? ?????? ?? ?????? 2 CONC ??-?????????? ????? ?? 1858?.: 2 CONT ?. 842 ?. ????? (?. ????? ???????????? ??????? ????????-??? 2 CONC ??????? ????? - ?.?.) ???????? ????? ???????? ???? ???????? 2 CONC (Dazwa) 2 CONT ?. 854 ?. ????? ???????? ????? ???????? ???????? 2 CONT ?. 856 ?. ????????? ???????? ????? ???????? ???? ???????? ( 2 CONC Serkizowa) 2 CONT ?. 862 ????? ?. ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? 2 CONC ?? (Mokowicze) 2 CONT ?. 869 ????? ?. ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? 2 CONC ?? 2 CONT ?. 871 ?. ??????? ???????? ????? ???????? ???? ???????? 0 @I1530@ INDI 1 _UID 1beBSeZ546 1 NAME Tekla / (Polanowska)/ 2 GIVN Tekla 2 SURN Polanowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1768 1 DEAT 2 DATE 1838 1 FAMS @F346@ 1 NOTE Horodniczy Wlodzimierski; poz. z. Tekle z Polanowskich, s. 2 CONC Adama i c. Józefe; 8.01. Szymon Niwinski - Proboszcz kolkow 2 CONC ski 0 @I1531@ INDI 1 _UID KZck6WO9no 1 NAME Justyn Miroslaw Felix /Hulewicz/ 2 GIVN Justyn Miroslaw Felix 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1836 1 FAMC @F341@ 1 DEAT 2 DATE 22 DEC 1904 1 FAMS @F571@ 1 NOTE Hulewicz Justyn syn Karola i Karoliny z Sieniutów pochodzil 2 CONC z Wolynia. Urodzony w Morkowicze, zamieszkaly we wsi Dazwi 2 CONC e do slubu, który byl w Warszawie ok.1870 r. 2 CONT Zmarl 22.12.1904 Mlynów, Wolyn +(1868) Paulina Trojanowskia 2 CONC , h.Szeliga 0 @I1532@ INDI 1 _UID KZckebClug 1 NAME Wladyslaw Stanislaw Leopold /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Stanislaw Leopold 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1872 1 FAMC @F571@ 1 DEAT 2 DATE 1929 1 FAMS @F344@ 1 NOTE ur. 1872, zm. 1929 + Emilia Ella Godlewska z Godlewa, h. Go 2 CONC zdawa. Wladyslaw Hulewicz Wojutynski, son of Miroslaw, heir 2 CONC Werben, Hulewiczowki, Pauliny, married Ella Godlewska daug 2 CONC hter of Korneli in 1900 (Boniecki) 0 @I1533@ INDI 1 _UID KZcKEehk0i 1 NAME Maria Oktawia / (Hulewicz)/ 2 GIVN Maria Oktawia 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F570@ 1 DEAT 0 @I1534@ INDI 1 _UID KZckpOCuS8 1 NAME Wladyslaw Anton /Hulewicz/ 2 GIVN Wladyslaw Anton 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F570@ 1 DEAT 0 @I1535@ INDI 1 _UID KZckUPmITp 1 NAME Nikodim Sigizmund /Hulewicz/ 2 GIVN Nikodim Sigizmund 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F570@ 1 DEAT 0 @I1536@ INDI 1 _UID LQbh6T7nLs 1 NAME Jozefa /Hulewicz/ 2 GIVN Jozefa 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1786 1 FAMC @F574@ 1 DEAT 2 DATE 28 NOV 1816 1 FAMS @F569@ 1 NOTE Dazwa. Zmarla 1816.11.28 Jozefa Hulewiczowa 30lat sedzowa l 2 CONC ucka. 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20205/pages/P 2 CONC L_1_436_205_0045.htm 0 @I1537@ INDI 1 _UID LQbhVVkvuE 1 NAME Leo /Hulewicz/ 2 GIVN Leo 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1741 1 FAMC @F573@ 1 DEAT 2 DATE 1801 2 PLAC Ukraina, Dubno 1 FAMS @F574@ 1 NOTE bohater PSB, kawaler order swietego Stanislawa, komornik zi 2 CONC emski Nowogródek (1779), lowczy Luck, lowczy Wolyn (1788) 2 CONC , podstarosci Owrucz (1783), podstarosci Luck (1786), reg 2 CONC ent kancelarii mniejszej Korona (1791), wicesgerent sadowy 2 CONC Owrucz (1774). 2 CONT 1783 Leon H vs Michal Liniewski - czesc wsi Wigurzyc (#4, 5 2 CONC 85, rl_f91_rkps_51) 0 @I1538@ INDI 1 _UID LQbI8SdAdH 1 NAME Antonina Anna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Antonina Anna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1809 1 FAMC @F569@ 1 DEAT 1 FAMS @F262@ 1 NOTE Kisielinski kosciol, wies Nowy Dwor. 1829.05.17 Slub Flory 2 CONC ana Hulewicza (35) s.Wojcieha z Antonina Hulewiczowna (19) 2 CONC c. Antoniego (Michal Piotkowski, Dyonizy Hulewicz). 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20844/pages/P 2 CONC L_1_436_844_0169.htm 0 @I1539@ INDI 1 _UID LQbIwbASgo 1 NAME Ferdynanda Felicjanna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Ferdynanda Felicjanna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1810 1 FAMC @F569@ 1 DEAT 0 @I1540@ INDI 1 _UID LQbJguVBVK 1 NAME Stanislaw Hieronim /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw Hieronim 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1821 1 FAMC @F354@ 1 DEAT 0 @I1541@ INDI 1 _UID LQbjO2BAw9 1 NAME Tekla /Piotrowska/ 2 GIVN Tekla 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F354@ 0 @I1542@ INDI 1 _UID 1bebbjLaIG 1 NAME Karolina / (Sieniuta)/ 2 GIVN Karolina 2 SURN Sieniuta 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F343@ 1 DEAT 1 FAMS @F341@ 1 FAMS @F342@ 0 @I1543@ INDI 1 _UID 1bebBsR8li 1 NAME Leon /Sieniuta Lachowiecki/ 2 GIVN Leon 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F343@ 1 NOTE podkomorzy pow.Dubno, cóki Karolina za Hulewiczem i Feliksa 2 CONC za Zwolinskim 0 @I1544@ INDI 1 _UID 1bebceRoaM 1 NAME Justyna /Sieniuta Lachowiecka (Lasota)/ 2 GIVN Justyna 2 SURN Lasota 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1785 1 DEAT 2 DATE 1844 1 RESI 2 PLAC ???????, Werben 1 FAMS @F343@ 0 @I1545@ INDI 1 _UID 1bebEKjQWZ 1 NAME Faustyna Leontyna Antonina / (Hulewicz)/ 2 GIVN Faustyna Leontyna Antonina 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 FEB 1830 2 PLAC ???????, Werben 1 FAMC @F341@ 1 DEAT 1 FAMS @F396@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20816/pages/P 2 CONC L_1_436_816_0258.htm 0 @I1546@ INDI 1 _UID 1beBdiglxo 1 NAME Emilia Ella / (Godlewska z Godlewa)/ 2 GIVN Emilia Ella 2 SURN Godlewska z Godlewa 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F344@ 0 @I1547@ INDI 1 _UID 1beBDVBLMB 1 NAME Paulina / (Trojanowska)/ 2 GIVN Paulina 2 SURN Trojanowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F571@ 0 @I1548@ INDI 1 _UID 1beBslXYV6 1 NAME Ignacy /Hulewicz Wojutynski/ 2 GIVN Ignacy 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1760 1 FAMC @F347@ 1 DEAT 2 DATE 1827 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Troscianiec 1 FAMS @F346@ 1 NOTE Horodniczy Wlodzimierski; poz. z. Tekle z Polanowskich, s. 2 CONC Adama i c. Józefe; 8.01. Szymon Niwinski - Proboszcz kolkow 2 CONC ski 0 @I1549@ INDI 1 _UID 1becUUgXMJ 1 NAME Marianna* / (Gorajewska)/ 2 GIVN Marianna* 2 SURN Gorajewska 1 SEX F 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Rudnia 1 FAMS @F568@ 0 @I1550@ INDI 1 _UID 1becVmcptN 1 NAME Ludwik Wincentego /Sulikowski/ 2 GIVN Ludwik Wincentego 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F357@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20825/pages/P 2 CONC L_1_436_825_0076.htm 0 @I1551@ INDI 1 _UID 1beC6VFtsj 1 NAME Kajetan /Podczaski/ 2 GIVN Kajetan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F348@ 0 @I1552@ INDI 1 _UID 1beCBss7XQ 1 NAME Julia* / (Terlecka)/ 2 GIVN Julia* 2 SURN Terlecka 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1777 1 DEAT 2 DATE 1850 2 PLAC ???????, Luck 1 FAMS @F349@ 0 @I1553@ INDI 1 _UID 1beCcCRXcJ 1 NAME Benigna /Danilowska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Benigna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1810 1 FAMC @F349@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Czartorysk, Huta Lisowska 1 FAMS @F350@ 1 NOTE Huta Lisowska, par. Czartorysk 0 @I1554@ INDI 1 _UID 1beCeaxSPa 1 NAME Jedrzej Andrzej /Danilowski/ 2 GIVN Jedrzej Andrzej 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F350@ 0 @I1555@ INDI 1 _UID 1beCi1lQE3 1 NAME Karolina /Orda (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Karolina 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F349@ 1 DEAT 1 FAMS @F351@ 1 NOTE Medweczyn/ Medwezka Mala, par. Czartorysk 0 @I1556@ INDI 1 _UID 1beCiwVhEr 1 NAME Samuel /Orda/ 2 GIVN Samuel 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F351@ 0 @I1557@ INDI 1 _UID 1beCIeF4JL 1 NAME Aneta /Polonska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Aneta 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F349@ 1 DEAT 1 FAMS @F340@ 0 @I1558@ INDI 1 _UID 1beCIxhIqM 1 NAME Herksylia /d'Hasse (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Herksylia 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F349@ 1 DEAT 0 @I1559@ INDI 1 _UID 1beCjfWRUW 1 NAME Nimfa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Nimfa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F349@ 1 DEAT 1 NOTE panna 0 @I1560@ INDI 1 _UID 1beCqPmSIl 1 NAME Teofila Kazimiera /Wezyk (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teofila Kazimiera 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1822 1 FAMC @F354@ 1 DEAT 2 DATE 1867 2 PLAC Ukraina, Torczyn, Okorsk 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 1 FAMS @F352@ 1 FAMS @F353@ 0 @I1561@ INDI 1 _UID 1beCQqui9m 1 NAME Jan Kajetanow /Wezyk/ 2 GIVN Jan Kajetanow 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F352@ 0 @I1562@ INDI 1 _UID 1bedLY7juk 1 NAME Nepomucen /Hulewicz/ 2 GIVN Nepomucen 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 JAN 1794 2 PLAC Ukraina, Dubno 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 0 @I1563@ INDI 1 _UID 1bedMD5f5Y 1 NAME Nepomucena Marcela Marianna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Nepomucena Marcela Marianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1793 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 1 NOTE http://gulevich.net/statiy.files/a/archive_uzr_full.files/m 2 CONC grg.htm 0 @I1564@ INDI 1 _UID 1bedng4PfM 1 NAME Ignacy Jozef Dominik /Hulewicz/ 2 GIVN Ignacy Jozef Dominik 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 AUG 1795 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMC @F23@ 1 DEAT 0 @I1565@ INDI 1 _UID 1beDKOcnwX 1 NAME Michal /Hulewicz/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1799 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 2 DATE 1836 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F359@ 0 @I1566@ INDI 1 _UID 1beDlD2CJo 1 NAME Helena / (Koltun)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Koltun 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F359@ 0 @I1567@ INDI 1 _UID 1beDLf7W7W 1 NAME Szymon Michajlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Szymon Michajlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F359@ 1 DEAT 0 @I1568@ INDI 1 _UID 1beDLoDAun 1 NAME Krystyna Michajlowna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Krystyna Michajlowna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F359@ 1 DEAT 0 @I1569@ INDI 1 _UID 1beDmebwZh 1 NAME /Hulewicz/ 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F362@ 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F358@ 0 @I1570@ INDI 1 _UID 1beDmji9Nl 1 NAME Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F360@ 1 FAMS @F364@ 0 @I1571@ INDI 1 _UID 1beDmTTgb2 1 NAME Katarzyna / (Muzyka)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Muzyka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F360@ 0 @I1572@ INDI 1 _UID 1beDNmAvwG 1 NAME Pawel /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F361@ 0 @I1573@ INDI 1 _UID 1beDNR3HlW 1 NAME Apolonia /Tolysz (Koszyk)/ 2 GIVN Apolonia 2 SURN Koszyk 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1786 1 DEAT 2 DATE 1853 1 FAMS @F361@ 0 @I1574@ INDI 1 _UID 1beDO7AwCS 1 NAME Karol Pawlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Karol Pawlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1817 1 FAMC @F361@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F373@ 0 @I1575@ INDI 1 _UID 1beDOMnzh6 1 NAME /Hulewicz/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F362@ 0 @I1576@ INDI 1 _UID 1beDOQCxgz 1 NAME Krystyna /Muzyka/ 2 GIVN Krystyna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F362@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F363@ 0 @I1577@ INDI 1 _UID 1beDOX3eUG 1 NAME Andrzej /Muzyka/ 2 GIVN Andrzej 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1761 1 DEAT 2 DATE 1855 1 FAMS @F363@ 0 @I1578@ INDI 1 _UID 1beDpq2hQh 1 NAME Grzegorz Andrzejowicz /Muzyka/ 2 GIVN Grzegorz Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F363@ 1 DEAT 0 @I1579@ INDI 1 _UID 1beDpUQjxw 1 NAME Jan Andrzejowicz /Muzyka/ 2 GIVN Jan Andrzejowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F363@ 1 DEAT 0 @I1580@ INDI 1 _UID 1beDpYnQ9m 1 NAME Marianna / (Muzyka)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Muzyka 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F363@ 1 DEAT 0 @I1581@ INDI 1 _UID 1beDPx8bUT 1 NAME Marianna / (Pawliszczuk)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Pawliszczuk 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F364@ 0 @I1582@ INDI 1 _UID 1beDQhUziK 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F365@ 1 FAMS @F366@ 1 FAMS @F367@ 0 @I1583@ INDI 1 _UID 1beDrIEmhP 1 NAME Marianna / (Nowakowska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Nowakowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F365@ 0 @I1584@ INDI 1 _UID 1beDrQMvRA 1 NAME Pawel /Hulewicz/ 2 GIVN Pawel 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1830 1 FAMC @F365@ 1 DEAT 1 FAMS @F369@ 0 @I1585@ INDI 1 _UID 1beDRw30RI 1 NAME Marianna / (Burczkowska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Burczkowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F366@ 0 @I1586@ INDI 1 _UID 1beDskkt7G 1 NAME Teresa / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 OCT 1850 1 FAMC @F366@ 1 DEAT 0 @I1587@ INDI 1 _UID 1beDvY17Sh 1 NAME Julianna / (Trusiuk)/ 2 GIVN Julianna 2 SURN Trusiuk 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F367@ 0 @I1588@ INDI 1 _UID 1beDVEvcuU 1 NAME Lukasz /Hulewicz/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 OCT 1855 1 FAMC @F367@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 0 @I1589@ INDI 1 _UID 1beDVsol6T 1 NAME Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F368@ 1 FAMS @F370@ 0 @I1590@ INDI 1 _UID 1beDw0Q6UC 1 NAME Katarzyna / (Lewandowska)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Lewandowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F368@ 0 @I1591@ INDI 1 _UID 1beDwbr5gh 1 NAME Adam /Hulewicz/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 AUG 1855 1 FAMC @F368@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 0 @I1592@ INDI 1 _UID 1beDwvWMq0 1 NAME Marianna Karolina / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna Karolina 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 NOV 1852 1 FAMC @F368@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 0 @I1593@ INDI 1 _UID 1beDx91yPW 1 NAME Anna / (Kruk)/ 2 GIVN Anna 2 SURN Kruk 1 SEX F 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Kaznopol 1 FAMS @F369@ 0 @I1594@ INDI 1 _UID 1beDxQJgow 1 NAME Jan Pawlowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Pawlowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1864 1 FAMC @F369@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Kaznopol 0 @I1595@ INDI 1 _UID 1beDybdLli 1 NAME Elzbieta / (Smolinska)/ 2 GIVN Elzbieta 2 SURN Smolinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F370@ 0 @I1596@ INDI 1 _UID 1beDypcv65 1 NAME Waleria / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Waleria 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 AUG 1864 1 FAMC @F370@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Kaznopol 0 @I1597@ INDI 1 _UID 1bee1B5bCF 1 NAME Stanislaw /Hulewicz/ 2 GIVN Stanislaw 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F362@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F371@ 1 FAMS @F402@ 0 @I1598@ INDI 1 _UID 1bee1Lm7iS 1 NAME Marianna / (Utakowska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Utakowska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F371@ 0 @I1599@ INDI 1 _UID 1bee27J8S0 1 NAME Katarzyna /Jadamiuk (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1815 1 FAMC @F371@ 1 DEAT 1 FAMS @F372@ 0 @I1600@ INDI 1 _UID 1bee2Kp13c 1 NAME Maciej Wojciecha /Jadamiuk/ 2 GIVN Maciej Wojciecha 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1807 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F372@ 0 @I1601@ INDI 1 _UID 1bee4IN6xW 1 NAME Krystyna Piotrowna / (Koltun)/ 2 GIVN Krystyna Piotrowna 2 SURN Koltun 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1820 1 DEAT 1 FAMS @F373@ 0 @I1602@ INDI 1 _UID 1bee6xf9Iv 1 NAME Anna /Muzyka/ 2 GIVN Anna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F358@ 1 DEAT 1 FAMS @F374@ 0 @I1603@ INDI 1 _UID 1bee7jIQkj 1 NAME Piotr /Muzyka/ 2 GIVN Piotr 1 SEX M 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F374@ 0 @I1604@ INDI 1 _UID 1bee7SXuGD 1 NAME Franciszka Piotrowna / (Muzyka)/ 2 GIVN Franciszka Piotrowna 2 SURN Muzyka 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1828 1 FAMC @F374@ 1 DEAT 1 FAMS @F375@ 0 @I1605@ INDI 1 _UID 1bee9fqwDi 1 NAME Jan /Trusiuk/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1827 1 FAMC @F376@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kolki, Ostrowki 1 FAMS @F375@ 0 @I1606@ INDI 1 _UID 1bee9WR8Ig 1 NAME Filip /Trusiuk/ 2 GIVN Filip 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F376@ 0 @I1607@ INDI 1 _UID 1beeafSrJc 1 NAME Marianna / (Koltun)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Koltun 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F376@ 0 @I1608@ INDI 1 _UID 1beeaXXoFD 1 NAME Franciszka /Garmata (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Franciszka 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1846 1 FAMC @F373@ 1 DEAT 1 FAMS @F377@ 0 @I1609@ INDI 1 _UID 1beeAIifna 1 NAME Grzegorz Wojciechowicz /Garmata/ 2 GIVN Grzegorz Wojciechowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1841 1 DEAT 1 FAMS @F377@ 1 NOTE Wola Ostrowiecka 0 @I1610@ INDI 1 _UID 1bE9og0Egd 1 NAME Rozalia // 2 GIVN Rozalia 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1807 1 DEAT 1 FAMS @F338@ 1 NOTE Ksiega spowiadajacych sie parafian rzymsko-katolickiego kos 2 CONC ciola wyzgródeckiego za rok 1857, przechowywana w AGAD zesp 2 CONC ól 433 sygn. 58. 2 CONT Wies Musurowce. 0 @I1611@ INDI 1 _UID 1bE9oRqu8V 1 NAME Maryanna /Jasinska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1837 1 FAMC @F338@ 1 DEAT 1 FAMS @F339@ 1 NOTE Ksiega spowiadajacych sie parafian rzymsko-katolickiego kos 2 CONC ciola wyzgródeckiego za rok 1857, przechowywana w AGAD zesp 2 CONC ól 433 sygn. 58. 2 CONT Wies Musurowce, par Szumsk. 0 @I1612@ INDI 1 _UID 1bE9OKY171 1 NAME Marceli Janow /Jasinski/ 2 GIVN Marceli Janow 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1829 1 DEAT 1 FAMS @F339@ 1 FAMS @F392@ 1 NOTE Ksiega spowiadajacych sie parafian rzymsko-katolickiego kos 2 CONC ciola wyzgródeckiego za rok 1857, przechowywana w AGAD zesp 2 CONC ól 433 sygn. 58. 2 CONT Wies Musurowce. 0 @I1613@ INDI 1 _UID 1bEACdM2oC 1 NAME Filip /Polonski/ 2 GIVN Filip 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1814 1 DEAT 2 DATE 1853 2 PLAC ???????, Luck 1 FAMS @F340@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20389/pages/P 2 CONC L_1_436_389_0039.htm 2 CONT guberialny sekretarz, zona Anna z Hulewiczów, synowie Anton 2 CONC i i Bronislaw, córka Franciszka Filipina. 0 @I1614@ INDI 1 _UID 1bEb9Pv11w 1 NAME Joanna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Joanna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1832 1 FAMC @F341@ 1 DEAT 2 DATE 1832 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kisielin, Dazwa 0 @I1615@ INDI 1 _UID 1bEBhA1BdO 1 NAME Antoni /hr. Miaczynski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F26@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Dubno, Satyjow 1 FAMS @F410@ 0 @I1616@ INDI 1 _UID 1bEBPo5Uod 1 NAME Teodor Michalow /Macenka/ 2 GIVN Teodor Michalow 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1804 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Olyka 1 FAMS @F345@ 0 @I1617@ INDI 1 _UID 1bEcon2WiE 1 NAME Ewa / (Wezyk)/ 2 GIVN Ewa 2 SURN Wezyk 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F352@ 1 DEAT 0 @I1618@ INDI 1 _UID 1bEcoYdUYS 1 NAME Dionizy /Kadlubiski/ 2 GIVN Dionizy 1 SEX M 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Torczyn, Okorsk 1 FAMS @F353@ 1 NOTE 2-go synowie Witold i Benon i córka Helena. 2 CONT Parafia Torczyn: 2 CONT Slub 1851r. Kadlubiski Dionizy Stanislaw (rodzice Mikolaj J 2 CONC ozef 2 CONT Stanislaw i Antonina z Tetyjewskich) + Teofila Antonina z H 2 CONC ulewiczow 2 CONT Wezykowa 0 @I1619@ INDI 1 _UID 1bEctNyBsy 1 NAME Magdalena* / (Wilczynska)/ 2 GIVN Magdalena* 2 SURN Wilczynska 1 SEX F 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Kowel 1 FAMS @F355@ 0 @I1620@ INDI 1 _UID 1bEcT8PlxL 1 NAME Zofia /Karkosik (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1855 1 FAMC @F355@ 1 DEAT 1 FAMS @F356@ 0 @I1621@ INDI 1 _UID 1bEcTv0Ac6 1 NAME Baltazar Jozefowicz /Karkosik/ 2 GIVN Baltazar Jozefowicz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F356@ 1 NOTE Baltazar Karkosik par. Wloclawek 0 @I1622@ INDI 1 _UID 1bGa5eJR4S 1 NAME Konstancja / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Konstancja 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Dederkaly, Sadki 1 FAMS @F379@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2054/pages/PL 2 CONC _1_436_54_0075.htm 2 CONT 11.2.1840 Dederkaly - Slub Marcin Checinski z Folwark Roman 2 CONC owa, par. Bialogrodka (48) s. Kazimierza i Petronelli Rogac 2 CONC zewskiej + Weronika Kamienska z Sadkow (18) c. Tadeusza i K 2 CONC onstancja Hulewicz 2 CONT 1804 (669, rl_f91_rkps_382) 0 @I1623@ INDI 1 _UID 1bGa7KNbiX 1 NAME Tadeusz /Kamienski/ 2 GIVN Tadeusz 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F379@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2054/pages/PL 2 CONC _1_436_54_0075.htm 2 CONT 11.2.1840 Dederkaly - Slub Marcin Checinski z Folwark Roman 2 CONC owa, par. Bialogrodka (48) s. Kazimierza i Petronelli Rogac 2 CONC zewskiej + Weronika Kamienska z Sadkow (18) c. Tadeusza i K 2 CONC onstancja Hulewicz 0 @I1624@ INDI 1 _UID 1bGa7tcsqc 1 NAME Weronika /Checinska (Kamienska)/ 2 GIVN Weronika 2 SURN Kamienska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1822 2 PLAC Ukraina, Dederkaly, Sadki 1 FAMC @F379@ 1 DEAT 1 FAMS @F381@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%2054/pages/PL 2 CONC _1_436_54_0075.htm 2 CONT 11.2.1840 Dederkaly - Slub Marcin Checinski z Folwark Roman 2 CONC owa, par. Bialogrodka (48) s. Kazimierza i Petronelli Rogac 2 CONC zewskiej + Weronika Kamienska z Sadkow (18) c. Tadeusza i K 2 CONC onstancja Hulewicz 0 @I1625@ INDI 1 _UID 1bGa8yhMJl 1 NAME Marcin Kazimierow /Checinski/ 2 GIVN Marcin Kazimierow 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F381@ 1 NOTE Checinski 0 @I1626@ INDI 1 _UID 1bGaLpFreq 1 NAME Antoni Lukaszewicz /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni Lukaszewicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1822 1 FAMC @F387@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Iserna 1 FAMS @F382@ 1 FAMS @F383@ 1 NOTE Szumsk 1841-45? 2 CONT http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?rid=1128&from_d 2 CONC ate=&to_date=&search_lastname=&search_lastname2=hulewicz&rp 2 CONC p1=0&bdm=B&w=21uk&op=gt&lang=pol 0 @I1627@ INDI 1 _UID 1bGaM0CEZ5 1 NAME Franciszka Janowna / (Gabruk)/ 2 GIVN Franciszka Janowna 2 SURN Gabruk 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1823 1 DEAT 1 FAMS @F382@ 1 NOTE 2.2.1841 Szumsk, slub Antoni Hulewicz, Iserna (19),rod Luka 2 CONC sz i Helena Kucharska + Franciszka Gabruk, Iserna (18), rod 2 CONC Jan i Marianna Smolinska. 0 @I1628@ INDI 1 _UID 1bGaOb7yZZ 1 NAME Lukasz /Hulewicz/ 2 GIVN Lukasz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F388@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Iserna 1 FAMS @F387@ 0 @I1629@ INDI 1 _UID 1bGaOQKFwy 1 NAME Helena / (Kucharska)/ 2 GIVN Helena 2 SURN Kucharska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F387@ 0 @I1630@ INDI 1 _UID 1bGaPEn86F 1 NAME Antoni* /Hulewicz/ 2 GIVN Antoni* 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F378@ 1 DEAT 2 DATE BEF 1840 1 FAMS @F380@ 1 FAMS @F388@ 0 @I1631@ INDI 1 _UID 1bGaQKMbZR 1 NAME Magdalena /Jasinska (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Magdalena 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F388@ 1 DEAT 1 FAMS @F389@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20877/pages/P 2 CONC L_1_436_877_0449.htm 0 @I1632@ INDI 1 _UID 1bGaQvHdyE 1 NAME Antoni /Jasinski/ 2 GIVN Antoni 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F389@ 0 @I1633@ INDI 1 _UID 1bGarI8sJ2 1 NAME Malgorzata Antoniego /Listowska (Jasinski)/ 2 GIVN Malgorzata Antoniego 2 SURN Jasinski 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1827 1 FAMC @F389@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F390@ 0 @I1634@ INDI 1 _UID 1bGaRKIfDu 1 NAME Tomasz Kasparowicz /Listowski/ 2 GIVN Tomasz Kasparowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1824 1 DEAT 1 FAMS @F390@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20877/pages/P 2 CONC L_1_436_877_0449.htm 0 @I1635@ INDI 1 _UID 1bGaSn0eAc 1 NAME Grzegorz Ant. /Jasinski/ 2 GIVN Grzegorz Ant. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1819 1 FAMC @F389@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F391@ 1 NOTE 8.11.1842 Szumsk slub Grzegorz Jasinsk zi Katy (23) rod Ant 2 CONC oni i Magdalena Hulewicz + Marcella Kirczyczuk z Katy (19 2 CONC ) rod Grzegorz i Lucja Leszczynska 0 @I1636@ INDI 1 _UID 1bGaTLBAEy 1 NAME Marcella Grzegorza / (Kirczyczuk)/ 2 GIVN Marcella Grzegorza 2 SURN Kirczyczuk 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1823 1 DEAT 1 FAMS @F391@ 1 NOTE 8.11.1842 Szumsk slub Grzegorz Jasinsk zi Katy (23) rod Ant 2 CONC oni i Magdalena Hulewicz + Marcella Kirczyczuk z Katy (19 2 CONC ) rod Grzegorz i Lucja Leszczynska 0 @I1637@ INDI 1 _UID 1bGaxAxbu0 1 NAME Jan /Jasinski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1859 1 FAMC @F339@ 1 DEAT 1 NOTE 31.1.1882 Szumsk slub Jan Jasinski z Brykow (23) rod Marcel 2 CONC i i Marianna Hulewicz +Teofila z Gizyckich Oborska z Waskow 2 CONC ce (23) rod Pawel i Wiktoria Listowska. 0 @I1638@ INDI 1 _UID 1bGA808FBy 1 NAME Marianna /Hulewicz (Giezycka)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Giezycka 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1756 1 DEAT 2 DATE 20 APR 1841 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk 1 FAMS @F380@ 1 NOTE 20.4.1841 Szumsk, zmarla Marianna Hulewicz (85) z Katy, z G 2 CONC iezyckich, wdowa po Antonim, syn Lukasz, corka Magdalena. 0 @I1639@ INDI 1 _UID 1bGAB8PT8I 1 NAME Joanna Antoniego / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Joanna Antoniego 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1832 1 FAMC @F382@ 1 DEAT 2 DATE 1844 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20875/pages/P 2 CONC L_1_436_875_0372.htm 0 @I1640@ INDI 1 _UID 1bGAdfQ8oP 1 NAME Karol Ant. /Hulewicz/ 2 GIVN Karol Ant. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 JAN 1842 1 FAMC @F382@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F386@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20873/pages/P 2 CONC L_1_436_873_0294.htm 0 @I1641@ INDI 1 _UID 1bGAeF8HZV 1 NAME Marianna Antoniego / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna Antoniego 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 DEC 1843 1 FAMC @F382@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F393@ 0 @I1642@ INDI 1 _UID 1bGAFQb84c 1 NAME Jan Ant. /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Ant. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JAN 1845 1 FAMC @F383@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F384@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20876/pages/P 2 CONC L_1_436_876_0327.htm 0 @I1643@ INDI 1 _UID 1bGAgCtT1w 1 NAME Stefan Ant. /Hulewicz/ 2 GIVN Stefan Ant. 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 AUG 1845 1 FAMC @F383@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20876/pages/P 2 CONC L_1_436_876_0337.htm 0 @I1644@ INDI 1 _UID 1bGAGEpjCX 1 NAME Marcelina // 2 GIVN Marcelina 1 SEX F 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Waskowce 1 FAMS @F384@ 0 @I1645@ INDI 1 _UID 1bGAH8mf9R 1 NAME Michal /Gilewicz/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F385@ 0 @I1646@ INDI 1 _UID 1bGAHWgX0s 1 NAME Zofia Franciszka Michajlowna / (Gilewicz)/ 2 GIVN Zofia Franciszka Michajlowna 2 SURN Gilewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 MAR 1890 1 FAMC @F385@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk 1 NOTE 3.3.1890 Szumsk chrz Zofia Franciszka (z Szymkowce, par. Bi 2 CONC alogrodka), rod Michal i Ksawera Bibianna Hulewicz (Francis 2 CONC zek Hulewicz, Melania Pietraszewska z. Seweryna), 01-233, 1 2 CONC 12V-113R, 64, T. 0 @I1647@ INDI 1 _UID 1bGAjC0GfF 1 NAME Ludwika / (Supinska)/ 2 GIVN Ludwika 2 SURN Supinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F386@ 0 @I1648@ INDI 1 _UID 1bGAjMIl8b 1 NAME Marianna / (Hulewicz)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewicz 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 JUN 1890 1 FAMC @F386@ 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 NOTE 2.6.1890 Szumsk chrz Marianna Hulewicz z Katy rod Karol i L 2 CONC udwika Supinska, 01-233, 117V-118R, 90, T. 0 @I1649@ INDI 1 _UID 1bGb75ulex 1 NAME Franciszek /Hulewicz/ 2 GIVN Franciszek 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1873 1 FAMC @F386@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Katy Kuty 1 FAMS @F394@ 1 NOTE 12.11.1895 Szumsk, slub Franciszek Hulewicz z Katy (22) rod 2 CONC Karol i Ludwika Supinska +Antonina Bilewicz z Waskowce (20 2 CONC ) rod Jan i Tekla Gizycka. 0 @I1650@ INDI 1 _UID 1bGb9GvW6M 1 NAME Antonina Janowa / (Bilewicz/Gilewicz?)/ 2 GIVN Antonina Janowa 2 SURN Bilewicz/Gilewicz? 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1875 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Szumsk, Waskowce 1 FAMS @F394@ 1 NOTE 12.11.1895 Szumsk, slub Franciszek Hulewicz z Katy (22) rod 2 CONC Karol i Ludwika Supinska +Antonina Bilewicz z Waskowce (20 2 CONC ) rod Jan i Tekla Gizycka. 0 @I1651@ INDI 1 _UID 1biaBxzAYd 1 NAME Michal Iwanowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Michal Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1839 1 FAMC @F360@ 1 DEAT 2 DATE 1843 0 @I1652@ INDI 1 _UID 1biAnddFQa 1 NAME Adam /Wolanski/ 2 GIVN Adam 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1818 1 FAMC @F395@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Ukraina, Lysin, Rudka 1 FAMS @F396@ 1 NOTE Wolanski Adam, wdowiec (1852/1) Rudka, par. Lysin+ Leontyna 2 CONC Hulewiczowna 2 CONT r: Franciszka i Paulina ze Strzelinskich (T.5, #20) parafia 2 CONC Berezne 0 @I1653@ INDI 1 _UID 1biANi9Vh4 1 NAME Paulina / (Strzelinska)/ 2 GIVN Paulina 2 SURN Strzelinska 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F395@ 1 NOTE Wolanski Adam, wdowiec (1852/1) + Leontyna Hulewiczowna 2 CONT r: Franciszka i Paulina ze Strzelinskich (T.5, #20) parafia 2 CONC Berezne 0 @I1654@ INDI 1 _UID 1bib84ItoZ 1 NAME Tomasz /Hulewicz/ 2 GIVN Tomasz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1780 1 FAMC @F260@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Dzierzbin 1 FAMS @F397@ 1 NOTE Hulewicz Tomasz, syn Tomasza i Marianny Sieroszewskiej, ur. 2 CONC ok. 1780, 1 stycznia 1830 r. w Dzierzbinie poslubil Katarz 2 CONC yne Pstrokonska, c. Franciszka Ksawerego i Franciszki Mlick 2 CONC iej 0 @I1655@ INDI 1 _UID 1bib9FdN2O 1 NAME Katarzyna / (Pstrokonska)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Pstrokonska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1786 1 FAMC @F398@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Opatowek 1 FAMS @F397@ 1 NOTE Hulewicz Katarzyna (Pstrokonska h. Poraj), córka Franciszka 2 CONC Ksawerego Poraja i Franciszki z Mlickich, ur. 19 listopada 2 CONC 1786 r. w Opatówku, zona Tomasza 0 @I1656@ INDI 1 _UID 1biba3005G 1 NAME Franciszek Ksawery /Pstrokonski/ 2 GIVN Franciszek Ksawery 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F398@ 0 @I1657@ INDI 1 _UID 1bibaLaeDy 1 NAME Franciszka / (Mlicka)/ 2 GIVN Franciszka 2 SURN Mlicka 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F398@ 0 @I1658@ INDI 1 _UID 1bkdJtya6f 1 NAME Edward /Hulewicz/ 2 GIVN Edward 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F12@ 1 DEAT 1 FAMS @F399@ 1 NOTE Edward Hulewicz + Wanda Bielinska ur 1898, ojciec: Jozef L 2 CONC ambert, matka: Kazimiera Zawisza 0 @I1659@ INDI 1 _UID 1bkdkFsvx8 1 NAME Wanda /Bielinska (Lambert)/ 2 GIVN Wanda 2 SURN Lambert 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1898 1 DEAT 1 FAMS @F399@ 1 NOTE Edward Hulewicz + Wanda Bielinska ur 1898, ojciec: Jozef L 2 CONC ambert, matka: Kazimiera Zawisza 0 @I1660@ INDI 1 _UID 1bwbDBK6Ct 1 NAME Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1760 1 DEAT 2 DATE 1829 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 1 FAMS @F400@ 1 NOTE Rejowiec (gr.-kat.) 0 @I1661@ INDI 1 _UID 1bwbeIogfw 1 NAME Zofia / (z Jurkow)/ 2 GIVN Zofia 2 SURN z Jurkow 1 SEX F 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 1 FAMS @F400@ 0 @I1662@ INDI 1 _UID 1bwbExwEnH 1 NAME Onufry Iwanowicz /Hulewicz/ 2 GIVN Onufry Iwanowicz 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1785 1 FAMC @F400@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 1 FAMS @F401@ 1 NOTE http://szukajwarchiwach.pl/35/2113/0/1/3/skan/full/qM7eXetx 2 CONC 3fCZ0hnAzNodVw 2 CONT piwowar 0 @I1663@ INDI 1 _UID 1bwbG7Xkcq 1 NAME Maryanna / (Grochowska / Gronkowska)/ 2 GIVN Maryanna 2 SURN Grochowska / Gronkowska 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1790 1 DEAT 1 FAMS @F401@ 0 @I1664@ INDI 1 _UID 1bwbGQ0Kbq 1 NAME Franciszka / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Franciszka 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1812 1 FAMC @F401@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 0 @I1665@ INDI 1 _UID 1bwbibKDH5 1 NAME Jan /Hulewicz/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1815 1 FAMC @F401@ 1 DEAT 1 NOTE http://szukajwarchiwach.pl/35/2113/0/1/6/skan/full/BmI6c_3t 2 CONC RbCt4vKfa38kYw 0 @I1666@ INDI 1 _UID 1bwbIuht55 1 NAME Tatyana / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Tatyana 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1817 1 FAMC @F401@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 1 NOTE http://szukajwarchiwach.pl/35/2113/0/1/79/skan/full/7s85QBJ 2 CONC f_PlVRoC0YyPhSQ 0 @I1667@ INDI 1 _UID 1bwbjFtgKH 1 NAME Jozef /Hulewicz/ 2 GIVN Jozef 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1821 1 FAMC @F401@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC Polska, Lublin, Rejowiec 1 NOTE http://szukajwarchiwach.pl/35/2113/0/1/11/skan/full/Pbz5-cH 2 CONC U5JC5H0rQrJHRig 0 @I1668@ INDI 1 _UID 1bwcMSwlvB 1 NAME Jan Stanislawow /Hulewicz/ 2 GIVN Jan Stanislawow 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1810 1 FAMC @F402@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Rowne 1 FAMS @F403@ 1 FAMS @F404@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20859/pages/P 2 CONC L_1_436_859_0326.htm 0 @I1669@ INDI 1 _UID 1bwcNfR3Ga 1 NAME Marianna / (Lewandowska)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Lewandowska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F405@ 1 DEAT 1 RESI 2 PLAC ???????, Luboml 1 FAMS @F403@ 0 @I1670@ INDI 1 _UID 1bwcoVK1HM 1 NAME Jan /Lewandowski/ 2 GIVN Jan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F405@ 1 NOTE zona Katarzyna, corka Marianna za Hulewiczem 2 CONT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20859/pages/P 2 CONC L_1_436_859_0326.htm 0 @I1671@ INDI 1 _UID 1bwcOJm3uS 1 NAME // 1 SEX F 1 DEAT 2 DATE BEF 1844 1 FAMS @F404@ 1 NOTE http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20859/pages/P 2 CONC L_1_436_859_0326.htm 0 @I1672@ INDI 1 _UID 1bXCgQ3SGv 1 NAME Izabela Konstancja Michajlowna /Mirzynska/ 2 GIVN Izabela Konstancja Michajlowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F99@ 1 DEAT 1 FAMS @F406@ 1 NOTE 1756 (rl_f91_rkps_196.pdf) 0 @I1673@ INDI 1 _UID 1bXCGrRFDO 1 NAME Aleksander /Mirzynski/ 2 GIVN Aleksander 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F406@ 0 @I1674@ INDI 1 _UID 1bXCh8N4Yq 1 NAME Ludowika / (Mirzynska)/ 2 GIVN Ludowika 2 SURN Mirzynska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F406@ 1 DEAT 1 FAMS @F407@ 0 @I1675@ INDI 1 _UID 1bXCHyTLTW 1 NAME Stefan /Baranowski z Irzykowa/ 2 GIVN Stefan 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F407@ 0 @I1676@ INDI 1 _UID 1bycaHNwJK 1 NAME Felicyan* /Hulewicz/ 2 GIVN Felicyan* 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F408@ 1 DEAT 1 NOTE 1783 Felicyan H vs Komaniewski - kosciol Hulewiczowski (#42 2 CONC 0, 213, rl_f91_rkps_51). 2 CONT 1754 chorazy czerniechowski? (Akta publiczne do interessu o 2 CONC rdynacyi ostrogskiey...) 0 @I1677@ INDI 1 _UID 1BBd3PjImY 1 NAME Franciszka Michajlowna / (Balabanowna)/ 2 GIVN Franciszka Michajlowna 2 SURN Balabanowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F334@ 1 DEAT 0 @I1678@ INDI 1 _UID 1BBcs37ba3 1 NAME Rozalia /Czarniecka (Liniewska)/ 2 GIVN Rozalia 2 SURN Liniewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F331@ 1 DEAT 1 NOTE za Felicjanem Czarnieckim (rl_f91_rkps_136, str.92) 0 @I1679@ INDI 1 _UID 1BBcWpvDLN 1 NAME Pawlowicz /Petruszewski / Piotruszewski/ 2 GIVN Pawlowicz 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F332@ 1 DEAT 1 FAMS @F333@ 0 @I1680@ INDI 1 _UID 1BBcWup3r9 1 NAME Teresa /Hulewicz (Pietruszewska)/ 2 GIVN Teresa 2 SURN Pietruszewska 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F333@ 1 DEAT 1 NOTE wnuczka Pawla P, za Felicjanem Hulewiczem (rl_f91_rkps_136, 2 CONC str.96) 0 @I1681@ INDI 1 _UID 1BBcXFnSe0 1 NAME /Pietruszewski/ 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F330@ 0 @I1682@ INDI 1 _UID 1BBCVNNWHm 1 NAME Katarzyna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Katarzyna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1738 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 1 NOTE (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1683@ INDI 1 _UID 1BBCWKfcYv 1 NAME Michal /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F239@ 1 DEAT 2 DATE 1735 1 NOTE (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1684@ INDI 1 _UID 1BBd3GN5Ul 1 NAME Michal /Balaban/ 2 GIVN Michal 1 SEX M 1 DEAT 1 FAMS @F334@ 0 @I1685@ INDI 1 _UID 1BBdEI4WFL 1 NAME Franciszka? /Sloworzewska/ 2 GIVN Franciszka? 1 SEX F 1 DEAT 1 FAMS @F335@ 1 NOTE (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1686@ INDI 1 _UID 1BBdEs4Lug 1 NAME Mikolaj /Hulewicz Drozdenski/ 2 GIVN Mikolaj 1 SEX M 1 BIRT 1 FAMC @F335@ 1 DEAT 1 NOTE (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @I1687@ INDI 1 _UID 1BBdfHxWu5 1 NAME Marianna / (Hulewiczowna)/ 2 GIVN Marianna 2 SURN Hulewiczowna 1 SEX F 1 BIRT 1 FAMC @F234@ 1 DEAT 1 NOTE (rl_f91_rkps_8, str.217) 0 @F1@ FAM 1 HUSB @I414@ 1 WIFE @I946@ 1 CHIL @I420@ 1 MARR 0 @F2@ FAM 1 HUSB @I433@ 1 WIFE @I947@ 1 MARR 2 DATE 6 FEB 1844 0 @F3@ FAM 1 HUSB @I948@ 1 WIFE @I957@ 1 CHIL @I947@ 0 @F4@ FAM 1 HUSB @I541@ 1 WIFE @I984@ 1 CHIL @I985@ 1 CHIL @I987@ 1 CHIL @I990@ 1 MARR 0 @F5@ FAM 1 HUSB @I985@ 1 WIFE @I986@ 1 CHIL @I992@ 1 CHIL @I1001@ 1 CHIL @I1003@ 1 CHIL @I1005@ 1 MARR 2 DATE 1808 0 @F6@ FAM 1 HUSB @I988@ 1 WIFE @I987@ 1 CHIL @I989@ 1 MARR 0 @F7@ FAM 1 HUSB @I991@ 1 WIFE @I990@ 1 MARR 0 @F8@ FAM 1 HUSB @I992@ 1 WIFE @I993@ 1 CHIL @I994@ 1 MARR 0 @F9@ FAM 1 HUSB @I994@ 1 WIFE @I995@ 1 CHIL @I996@ 1 CHIL @I1000@ 1 MARR 2 DATE 1883 0 @F10@ FAM 1 HUSB @I996@ 1 WIFE @I997@ 1 CHIL @I998@ 1 CHIL @I999@ 1 MARR 0 @F11@ FAM 1 HUSB @I1002@ 1 WIFE @I1001@ 1 MARR 0 @F12@ FAM 1 HUSB @I1003@ 1 WIFE @I1004@ 1 CHIL @I1007@ 1 CHIL @I1012@ 1 CHIL @I1013@ 1 CHIL @I1658@ 1 MARR 0 @F13@ FAM 1 HUSB @I1006@ 1 WIFE @I1005@ 1 MARR 0 @F14@ FAM 1 HUSB @I1007@ 1 WIFE @I1008@ 1 CHIL @I1009@ 1 CHIL @I1010@ 1 CHIL @I1011@ 1 MARR 0 @F15@ FAM 1 HUSB @I1013@ 1 WIFE @I1014@ 1 CHIL @I1015@ 1 CHIL @I1016@ 1 CHIL @I1018@ 1 CHIL @I1021@ 1 CHIL @I1022@ 1 CHIL @I1028@ 1 MARR 0 @F16@ FAM 1 HUSB @I1016@ 1 WIFE @I1017@ 1 MARR 0 @F17@ FAM 1 HUSB @I1018@ 1 WIFE @I1019@ 1 CHIL @I1020@ 1 MARR 0 @F18@ FAM 1 HUSB @I1022@ 1 WIFE @I1023@ 1 CHIL @I1024@ 1 CHIL @I1025@ 1 CHIL @I1026@ 1 CHIL @I1027@ 1 MARR 0 @F19@ FAM 1 HUSB @I1028@ 1 WIFE @I1029@ 1 CHIL @I1030@ 1 MARR 0 @F20@ FAM 1 HUSB @I531@ 1 WIFE @I958@ 1 CHIL @I959@ 1 CHIL @I977@ 1 MARR 0 @F21@ FAM 1 HUSB @I962@ 1 WIFE @I963@ 1 CHIL @I961@ 0 @F22@ FAM 1 HUSB @I959@ 1 WIFE @I960@ 1 MARR 0 @F23@ FAM 1 HUSB @I959@ 1 WIFE @I961@ 1 CHIL @I964@ 1 CHIL @I971@ 1 CHIL @I973@ 1 CHIL @I975@ 1 CHIL @I1562@ 1 CHIL @I1563@ 1 CHIL @I1564@ 1 MARR 0 @F24@ FAM 1 HUSB @I964@ 1 WIFE @I965@ 1 CHIL @I966@ 1 CHIL @I968@ 1 CHIL @I969@ 1 CHIL @I980@ 1 MARR 0 @F25@ FAM 1 HUSB @I967@ 1 WIFE @I966@ 1 MARR 0 @F26@ FAM 1 HUSB @I970@ 1 WIFE @I969@ 1 CHIL @I1615@ 1 MARR 0 @F27@ FAM 1 HUSB @I974@ 1 WIFE @I973@ 1 MARR 0 @F28@ FAM 1 HUSB @I972@ 1 WIFE @I971@ 1 MARR 0 @F29@ FAM 1 HUSB @I976@ 1 WIFE @I975@ 1 MARR 0 @F30@ FAM 1 HUSB @I977@ 1 WIFE @I978@ 1 CHIL @I1484@ 1 MARR 0 @F31@ FAM 1 HUSB @I979@ 1 WIFE @I590@ 1 MARR 0 @F32@ FAM 1 HUSB @I981@ 1 WIFE @I965@ 1 MARR 0 @F33@ FAM 1 HUSB @I449@ 1 WIFE @I983@ 1 MARR 2 DATE 1892 0 @F34@ FAM 1 HUSB @I1031@ 1 CHIL @I651@ 0 @F35@ FAM 1 HUSB @I1033@ 0 @F36@ FAM 1 HUSB @I796@ 1 WIFE @I798@ 1 CHIL @I519@ 1 CHIL @I797@ 1 CHIL @I1035@ 1 CHIL @I1230@ 1 CHIL @I1324@ 1 CHIL @I1339@ 0 @F37@ FAM 1 HUSB @I1036@ 1 WIFE @I1035@ 1 MARR 0 @F38@ FAM 1 HUSB @I1232@ 1 WIFE @I1297@ 1 CHIL @I1037@ 1 CHIL @I1263@ 1 CHIL @I1264@ 1 MARR 0 @F39@ FAM 1 HUSB @I63@ 1 WIFE @I1243@ 1 CHIL @I141@ 1 CHIL @I1038@ 1 CHIL @I1378@ 1 MARR 0 @F40@ FAM 1 HUSB @I131@ 1 WIFE @I1314@ 1 CHIL @I1039@ 1 CHIL @I1040@ 1 CHIL @I1041@ 1 CHIL @I1418@ 1 MARR 0 @F41@ FAM 1 HUSB @I99@ 1 WIFE @I150@ 1 CHIL @I1042@ 1 CHIL @I1043@ 1 MARR 0 @F42@ FAM 1 HUSB @I1059@ 1 WIFE @I1060@ 1 CHIL @I1044@ 1 CHIL @I1045@ 1 CHIL @I1065@ 1 MARR 0 @F43@ FAM 1 HUSB @I124@ 1 WIFE @I129@ 1 CHIL @I131@ 1 CHIL @I146@ 1 CHIL @I150@ 1 CHIL @I604@ 1 CHIL @I606@ 1 CHIL @I795@ 1 CHIL @I1060@ 0 @F44@ FAM 1 HUSB @I1066@ 1 WIFE @I1065@ 1 CHIL @I1047@ 1 MARR 0 @F45@ FAM 1 HUSB @I1419@ 1 WIFE @I1065@ 1 CHIL @I1048@ 1 CHIL @I1425@ 0 @F46@ FAM 1 WIFE @I146@ 1 CHIL @I1049@ 1 CHIL @I1050@ 1 CHIL @I1051@ 1 CHIL @I1052@ 1 CHIL @I1053@ 0 @F47@ FAM 1 HUSB @I1054@ 1 WIFE @I664@ 1 MARR 0 @F48@ FAM 1 HUSB @I1139@ 1 WIFE @I421@ 1 CHIL @I1211@ 1 CHIL @I1212@ 1 MARR 0 @F49@ FAM 1 HUSB @I1213@ 1 CHIL @I487@ 0 @F50@ FAM 1 HUSB @I1216@ 1 WIFE @I1215@ 1 MARR 0 @F51@ FAM 1 HUSB @I14@ 1 WIFE @I15@ 1 CHIL @I17@ 1 CHIL @I18@ 1 CHIL @I19@ 1 CHIL @I502@ 1 CHIL @I624@ 1 CHIL @I625@ 1 CHIL @I769@ 1 CHIL @I770@ 1 CHIL @I1210@ 1 CHIL @I1215@ 1 CHIL @I1217@ 1 MARR 0 @F52@ FAM 1 HUSB @I1141@ 1 WIFE @I1214@ 1 CHIL @I1253@ 1 CHIL @I1254@ 1 MARR 0 @F53@ FAM 1 HUSB @I17@ 1 WIFE @I1218@ 1 MARR 0 @F54@ FAM 1 HUSB @I1219@ 1 WIFE @I1200@ 1 MARR 0 @F55@ FAM 1 HUSB @I306@ 1 WIFE @I308@ 1 CHIL @I284@ 1 CHIL @I322@ 1 CHIL @I325@ 1 CHIL @I332@ 1 CHIL @I1179@ 1 CHIL @I1220@ 1 MARR 0 @F56@ FAM 1 HUSB @I1221@ 1 WIFE @I1194@ 1 MARR 0 @F57@ FAM 1 HUSB @I484@ 1 WIFE @I1222@ 1 CHIL @I807@ 1 CHIL @I1245@ 1 MARR 0 @F58@ FAM 1 HUSB @I17@ 1 CHIL @I799@ 1 CHIL @I800@ 1 CHIL @I1223@ 0 @F59@ FAM 1 HUSB @I1229@ 1 WIFE @I1146@ 1 MARR 0 @F60@ FAM 1 HUSB @I721@ 1 WIFE @I1231@ 1 CHIL @I1437@ 1 CHIL @I1438@ 1 CHIL @I1439@ 1 MARR 0 @F61@ FAM 1 HUSB @I770@ 1 WIFE @I363@ 1 CHIL @I25@ 1 CHIL @I55@ 1 CHIL @I515@ 1 CHIL @I796@ 1 CHIL @I1232@ 1 MARR 2 DATE 1632 0 @F62@ FAM 1 HUSB @I1129@ 1 WIFE @I1177@ 1 CHIL @I1178@ 1 CHIL @I1237@ 1 CHIL @I1238@ 1 CHIL @I1239@ 1 CHIL @I1240@ 1 CHIL @I1241@ 1 MARR 0 @F63@ FAM 1 HUSB @I1233@ 1 WIFE @I800@ 1 MARR 0 @F64@ FAM 1 HUSB @I1242@ 1 WIFE @I1177@ 1 MARR 0 @F65@ FAM 1 HUSB @I1234@ 1 WIFE @I800@ 1 MARR 0 @F66@ FAM 1 HUSB @I515@ 1 CHIL @I3@ 1 CHIL @I526@ 1 CHIL @I1235@ 1 CHIL @I1255@ 0 @F67@ FAM 1 HUSB @I1236@ 1 WIFE @I1235@ 1 CHIL @I1451@ 1 MARR 0 @F68@ FAM 1 HUSB @I1244@ 1 WIFE @I445@ 1 MARR 0 @F69@ FAM 1 HUSB @I1223@ 1 CHIL @I1246@ 0 @F70@ FAM 1 HUSB @I1186@ 1 WIFE @I1222@ 1 MARR 0 @F71@ FAM 1 HUSB @I1187@ 1 WIFE @I1214@ 1 MARR 0 @F72@ FAM 1 HUSB @I769@ 1 WIFE @I623@ 1 CHIL @I56@ 1 CHIL @I772@ 1 CHIL @I1247@ 1 MARR 0 @F73@ FAM 1 HUSB @I1255@ 1 CHIL @I1256@ 0 @F74@ FAM 1 HUSB @I344@ 1 WIFE @I349@ 1 CHIL @I355@ 1 CHIL @I1132@ 1 CHIL @I1248@ 1 MARR 0 @F75@ FAM 1 HUSB @I1157@ 1 WIFE @I1225@ 1 CHIL @I1287@ 1 MARR 0 @F76@ FAM 1 HUSB @I1157@ 1 WIFE @I1257@ 1 CHIL @I1227@ 1 CHIL @I1228@ 1 CHIL @I1265@ 1 CHIL @I1289@ 1 MARR 0 @F77@ FAM 1 HUSB @I161@ 1 WIFE @I1226@ 1 MARR 0 @F78@ FAM 1 HUSB @I30@ 1 CHIL @I31@ 1 CHIL @I1055@ 1 CHIL @I1061@ 0 @F79@ FAM 1 HUSB @I1056@ 1 WIFE @I1055@ 1 MARR 2 DATE 1826 0 @F80@ FAM 1 HUSB @I579@ 1 WIFE @I1162@ 1 CHIL @I1258@ 1 CHIL @I1259@ 1 CHIL @I1260@ 1 MARR 0 @F81@ FAM 1 HUSB @I306@ 0 @F82@ FAM 1 HUSB @I1195@ 1 WIFE @I1248@ 1 MARR 0 @F83@ FAM 1 HUSB @I1159@ 1 WIFE @I154@ 1 CHIL @I1331@ 1 CHIL @I1332@ 1 CHIL @I1352@ 1 CHIL @I1353@ 1 MARR 0 @F84@ FAM 1 HUSB @I871@ 1 WIFE @I156@ 1 MARR 0 @F85@ FAM 1 HUSB @I1062@ 1 CHIL @I29@ 1 CHIL @I1063@ 0 @F86@ FAM 1 HUSB @I1063@ 1 CHIL @I1064@ 0 @F87@ FAM 1 HUSB @I1057@ 1 WIFE @I146@ 1 MARR 0 @F88@ FAM 1 HUSB @I380@ 1 WIFE @I128@ 1 MARR 0 @F89@ FAM 1 HUSB @I1058@ 1 CHIL @I1057@ 1 CHIL @I1059@ 0 @F90@ FAM 1 HUSB @I56@ 0 @F91@ FAM 1 HUSB @I278@ 1 CHIL @I1250@ 0 @F92@ FAM 1 HUSB @I1251@ 1 WIFE @I1250@ 1 MARR 0 @F93@ FAM 1 HUSB @I359@ 0 @F94@ FAM 1 HUSB @I515@ 1 WIFE @I1252@ 1 MARR 0 @F95@ FAM 1 HUSB @I1266@ 1 WIFE @I1131@ 1 MARR 0 @F96@ FAM 1 HUSB @I1260@ 1 WIFE @I1267@ 1 CHIL @I1373@ 1 MARR 0 @F97@ FAM 1 HUSB @I359@ 1 WIFE @I1279@ 1 CHIL @I1280@ 0 @F98@ FAM 1 HUSB @I359@ 1 WIFE @I1281@ 1 CHIL @I1282@ 1 CHIL @I1315@ 1 MARR 0 @F99@ FAM 1 HUSB @I55@ 1 WIFE @I1268@ 1 CHIL @I1203@ 1 CHIL @I1204@ 1 CHIL @I1269@ 1 CHIL @I1270@ 1 CHIL @I1271@ 1 CHIL @I1272@ 1 CHIL @I1273@ 1 CHIL @I1274@ 1 CHIL @I1275@ 1 CHIL @I1276@ 1 CHIL @I1277@ 1 CHIL @I1672@ 1 MARR 0 @F100@ FAM 1 HUSB @I1212@ 1 WIFE @I1283@ 1 CHIL @I1@ 1 CHIL @I1328@ 1 CHIL @I1338@ 1 CHIL @I1341@ 1 MARR 0 @F101@ FAM 1 HUSB @I533@ 1 WIFE @I391@ 1 CHIL @I1069@ 1 MARR 0 @F102@ FAM 1 HUSB @I1070@ 1 WIFE @I1069@ 1 MARR 0 @F103@ FAM 1 HUSB @I1357@ 1 WIFE @I1284@ 1 CHIL @I1367@ 1 MARR 0 @F104@ FAM 1 HUSB @I532@ 1 WIFE @I391@ 1 CHIL @I1067@ 1 CHIL @I1068@ 1 MARR 0 @F105@ FAM 1 HUSB @I174@ 0 @F106@ FAM 1 HUSB @I395@ 1 CHIL @I398@ 0 @F107@ FAM 1 HUSB @I1292@ 1 WIFE @I1281@ 1 MARR 0 @F108@ FAM 1 HUSB @I172@ 1 WIFE @I950@ 1 MARR 0 @F109@ FAM 1 HUSB @I782@ 1 WIFE @I951@ 1 CHIL @I952@ 1 CHIL @I1285@ 1 CHIL @I1286@ 1 CHIL @I1351@ 1 MARR 0 @F110@ FAM 1 HUSB @I284@ 1 WIFE @I1032@ 1 CHIL @I286@ 1 CHIL @I287@ 1 CHIL @I1293@ 1 CHIL @I1344@ 1 MARR 0 @F111@ FAM 1 HUSB @I1211@ 1 WIFE @I1288@ 1 MARR 0 @F112@ FAM 1 HUSB @I1294@ 1 WIFE @I363@ 1 MARR 0 @F113@ FAM 1 HUSB @I148@ 1 WIFE @I1295@ 1 MARR 0 @F114@ FAM 1 HUSB @I477@ 1 WIFE @I950@ 1 MARR 0 @F115@ FAM 1 HUSB @I106@ 1 WIFE @I1071@ 1 MARR 0 @F116@ FAM 1 HUSB @I807@ 1 WIFE @I1290@ 1 CHIL @I808@ 1 MARR 0 @F117@ FAM 1 HUSB @I1301@ 1 WIFE @I1285@ 1 MARR 0 @F118@ FAM 1 HUSB @I161@ 1 WIFE @I163@ 1 CHIL @I185@ 1 CHIL @I1291@ 1 MARR 0 @F119@ FAM 1 HUSB @I354@ 1 WIFE @I1302@ 1 MARR 0 @F120@ FAM 1 HUSB @I1261@ 1 WIFE @I1032@ 1 MARR 0 @F121@ FAM 1 HUSB @I379@ 1 WIFE @I377@ 1 CHIL @I1072@ 1 CHIL @I1073@ 1 MARR 0 @F122@ FAM 1 HUSB @I374@ 1 WIFE @I376@ 1 CHIL @I1303@ 1 MARR 0 @F123@ FAM 1 HUSB @I1232@ 1 CHIL @I1304@ 0 @F124@ FAM 1 HUSB @I1298@ 1 WIFE @I1295@ 1 MARR 0 @F125@ FAM 1 HUSB @I151@ 1 WIFE @I156@ 1 CHIL @I1299@ 1 MARR 0 @F126@ FAM 1 HUSB @I1300@ 1 WIFE @I1299@ 1 CHIL @I1333@ 1 CHIL @I1334@ 1 CHIL @I1335@ 1 MARR 0 @F127@ FAM 1 HUSB @I124@ 1 WIFE @I1249@ 1 MARR 0 @F128@ FAM 1 HUSB @I174@ 1 WIFE @I180@ 1 CHIL @I175@ 1 CHIL @I176@ 1 CHIL @I1305@ 1 CHIL @I1402@ 1 CHIL @I1406@ 1 MARR 0 @F129@ FAM 1 HUSB @I796@ 1 CHIL @I1306@ 0 @F130@ FAM 1 HUSB @I1307@ 1 CHIL @I1262@ 1 CHIL @I1268@ 1 CHIL @I1308@ 0 @F131@ FAM 1 HUSB @I119@ 1 WIFE @I122@ 1 CHIL @I123@ 1 CHIL @I124@ 1 CHIL @I127@ 1 CHIL @I151@ 1 CHIL @I172@ 1 CHIL @I1309@ 1 MARR 0 @F132@ FAM 1 WIFE @I391@ 0 @F133@ FAM 1 HUSB @I1048@ 1 WIFE @I1074@ 1 CHIL @I1075@ 1 CHIL @I1077@ 1 CHIL @I1078@ 1 CHIL @I1079@ 1 CHIL @I1080@ 1 CHIL @I1081@ 1 CHIL @I1082@ 1 MARR 2 DATE 27 NOV 1740 2 PLAC ???????, Tajkury 0 @F134@ FAM 1 HUSB @I1076@ 1 WIFE @I1075@ 1 MARR 0 @F135@ FAM 1 HUSB @I1083@ 1 WIFE @I1079@ 1 CHIL @I1084@ 1 CHIL @I1089@ 1 CHIL @I1090@ 1 MARR 0 @F136@ FAM 1 HUSB @I1091@ 1 CHIL @I1083@ 1 CHIL @I1092@ 0 @F137@ FAM 1 HUSB @I1410@ 1 WIFE @I1310@ 1 CHIL @I142@ 1 CHIL @I201@ 1 CHIL @I329@ 1 MARR 0 @F138@ FAM 1 HUSB @I354@ 1 WIFE @I1311@ 1 MARR 0 @F139@ FAM 1 HUSB @I625@ 1 CHIL @I1312@ 0 @F140@ FAM 1 HUSB @I327@ 1 WIFE @I325@ 1 CHIL @I1313@ 1 MARR 0 @F141@ FAM 1 HUSB @I453@ 1 WIFE @I1291@ 1 MARR 0 @F142@ FAM 1 HUSB @I1316@ 1 WIFE @I1291@ 1 MARR 0 @F143@ FAM 1 HUSB @I1293@ 1 CHIL @I342@ 1 CHIL @I345@ 1 CHIL @I347@ 0 @F144@ FAM 1 HUSB @I1038@ 1 WIFE @I2@ 1 CHIL @I1379@ 1 CHIL @I1380@ 1 CHIL @I1381@ 1 CHIL @I1382@ 1 MARR 0 @F145@ FAM 1 WIFE @I3@ 0 @F146@ FAM 1 HUSB @I355@ 1 WIFE @I1327@ 1 MARR 0 @F147@ FAM 1 HUSB @I782@ 1 CHIL @I1317@ 0 @F148@ FAM 1 HUSB @I636@ 1 WIFE @I127@ 1 CHIL @I1319@ 1 MARR 0 @F149@ FAM 1 HUSB @I519@ 1 WIFE @I1322@ 1 MARR 0 @F150@ FAM 1 HUSB @I47@ 1 WIFE @I1320@ 1 MARR 0 @F151@ FAM 1 HUSB @I579@ 1 CHIL @I1321@ 0 @F152@ FAM 1 HUSB @I1265@ 1 WIFE @I1323@ 1 MARR 0 @F153@ FAM 1 HUSB @I1163@ 0 @F154@ FAM 1 HUSB @I1325@ 0 @F155@ FAM 1 HUSB @I1326@ 1 WIFE @I173@ 1 MARR 0 @F156@ FAM 1 HUSB @I1337@ 1 WIFE @I1328@ 1 MARR 0 @F157@ FAM 1 HUSB @I1306@ 1 WIFE @I1340@ 1 MARR 0 @F158@ FAM 1 HUSB @I454@ 0 @F159@ FAM 1 HUSB @I952@ 1 WIFE @I1336@ 1 MARR 0 @F160@ FAM 1 HUSB @I807@ 1 WIFE @I1342@ 1 CHIL @I1343@ 1 MARR 0 @F161@ FAM 1 WIFE @I214@ 0 @F162@ FAM 1 HUSB @I175@ 1 WIFE @I1350@ 1 CHIL @I1368@ 1 CHIL @I1405@ 1 CHIL @I1407@ 1 MARR 0 @F163@ FAM 1 HUSB @I1325@ 1 WIFE @I1352@ 1 MARR 0 @F164@ FAM 1 HUSB @I1329@ 1 WIFE @I1309@ 1 MARR 0 @F165@ FAM 1 HUSB @I1318@ 1 WIFE @I1309@ 1 MARR 0 @F166@ FAM 1 HUSB @I580@ 1 WIFE @I627@ 1 CHIL @I1349@ 1 CHIL @I1357@ 1 CHIL @I1358@ 1 CHIL @I1376@ 1 MARR 0 @F167@ FAM 1 HUSB @I526@ 1 WIFE @I1330@ 1 MARR 0 @F168@ FAM 1 HUSB @I1354@ 1 WIFE @I1353@ 1 MARR 0 @F169@ FAM 1 HUSB @I1304@ 1 WIFE @I1359@ 1 MARR 0 @F170@ FAM 1 HUSB @I1159@ 1 CHIL @I1355@ 1 CHIL @I1356@ 0 @F171@ FAM 1 HUSB @I144@ 1 WIFE @I147@ 1 CHIL @I148@ 1 CHIL @I149@ 1 CHIL @I152@ 1 CHIL @I1397@ 1 MARR 0 @F172@ FAM 1 HUSB @I123@ 1 WIFE @I351@ 1 CHIL @I1191@ 1 CHIL @I1362@ 1 MARR 0 @F173@ FAM 1 HUSB @I380@ 1 WIFE @I383@ 1 CHIL @I1363@ 1 MARR 2 DATE 1665 0 @F174@ FAM 1 HUSB @I395@ 1 WIFE @I391@ 1 CHIL @I400@ 1 CHIL @I448@ 1 CHIL @I802@ 1 CHIL @I954@ 1 MARR 0 @F175@ FAM 1 HUSB @I1364@ 1 WIFE @I1312@ 1 MARR 0 @F176@ FAM 1 HUSB @I1358@ 1 WIFE @I1360@ 1 CHIL @I1370@ 1 MARR 0 @F177@ FAM 1 HUSB @I481@ 1 WIFE @I1349@ 1 MARR 0 @F178@ FAM 1 HUSB @I1373@ 1 WIFE @I1374@ 1 MARR 0 @F179@ FAM 1 HUSB @I1303@ 1 WIFE @I1375@ 1 MARR 0 @F180@ FAM 1 HUSB @I284@ 1 WIFE @I285@ 1 CHIL @I528@ 1 CHIL @I1386@ 1 CHIL @I1387@ 1 CHIL @I1388@ 1 MARR 0 @F181@ FAM 1 HUSB @I25@ 1 WIFE @I27@ 1 CHIL @I720@ 1 CHIL @I721@ 1 CHIL @I722@ 1 CHIL @I1365@ 1 MARR 0 @F182@ FAM 1 HUSB @I185@ 1 WIFE @I190@ 1 CHIL @I193@ 1 CHIL @I195@ 1 CHIL @I207@ 1 CHIL @I209@ 1 CHIL @I1377@ 1 CHIL @I1401@ 1 MARR 0 @F183@ FAM 1 HUSB @I1230@ 1 WIFE @I1034@ 1 MARR 0 @F184@ FAM 1 HUSB @I1@ 1 WIFE @I1366@ 1 CHIL @I4@ 1 CHIL @I1085@ 1 CHIL @I1086@ 1 CHIL @I1087@ 1 MARR 0 @F185@ FAM 1 HUSB @I188@ 1 WIFE @I503@ 1 CHIL @I192@ 1 CHIL @I504@ 1 CHIL @I505@ 1 CHIL @I1389@ 1 MARR 0 @F186@ FAM 1 HUSB @I1390@ 1 WIFE @I503@ 1 MARR 0 @F187@ FAM 1 HUSB @I604@ 1 WIFE @I1391@ 1 MARR 0 @F188@ FAM 1 HUSB @I1378@ 0 @F189@ FAM 1 HUSB @I1324@ 1 WIFE @I1383@ 1 CHIL @I1384@ 1 CHIL @I1385@ 1 MARR 0 @F190@ FAM 1 HUSB @I213@ 1 WIFE @I1392@ 1 CHIL @I216@ 1 CHIL @I1415@ 1 MARR 0 @F191@ FAM 1 HUSB @I137@ 1 WIFE @I1088@ 1 MARR 0 @F192@ FAM 1 HUSB @I374@ 1 WIFE @I378@ 1 CHIL @I143@ 1 CHIL @I380@ 1 CHIL @I395@ 1 CHIL @I1410@ 1 CHIL @I1413@ 1 MARR 0 @F193@ FAM 1 HUSB @I1230@ 1 WIFE @I1411@ 1 CHIL @I1224@ 1 CHIL @I1424@ 1 CHIL @I1448@ 1 MARR 0 @F194@ FAM 1 HUSB @I526@ 0 @F195@ FAM 1 HUSB @I213@ 1 WIFE @I1371@ 1 MARR 0 @F196@ FAM 1 HUSB @I1287@ 1 WIFE @I1372@ 1 MARR 0 @F197@ FAM 1 HUSB @I1397@ 1 CHIL @I1398@ 0 @F198@ FAM 1 HUSB @I1039@ 1 WIFE @I1399@ 1 CHIL @I1118@ 1 CHIL @I1345@ 1 CHIL @I1417@ 1 CHIL @I1419@ 1 CHIL @I1420@ 1 CHIL @I1449@ 1 MARR 0 @F199@ FAM 1 HUSB @I287@ 1 WIFE @I1412@ 1 MARR 0 @F200@ FAM 1 WIFE @I1402@ 1 CHIL @I1403@ 0 @F201@ FAM 1 WIFE @I1404@ 1 CHIL @I181@ 0 @F202@ FAM 1 HUSB @I1410@ 0 @F203@ FAM 1 HUSB @I1331@ 1 WIFE @I1393@ 1 MARR 0 @F204@ FAM 1 HUSB @I1419@ 1 WIFE @I1394@ 1 CHIL @I1453@ 1 CHIL @I1454@ 1 CHIL @I1455@ 1 CHIL @I1456@ 1 CHIL @I1457@ 1 CHIL @I1458@ 1 CHIL @I1459@ 1 MARR 0 @F205@ FAM 1 HUSB @I164@ 1 WIFE @I1408@ 1 MARR 0 @F206@ FAM 1 HUSB @I1409@ 1 WIFE @I1400@ 1 CHIL @I1392@ 0 @F207@ FAM 1 HUSB @I1362@ 1 CHIL @I1395@ 1 CHIL @I1396@ 0 @F208@ FAM 1 HUSB @I195@ 1 WIFE @I196@ 1 CHIL @I197@ 1 CHIL @I203@ 1 CHIL @I206@ 1 CHIL @I510@ 1 CHIL @I1414@ 1 MARR 2 DATE 8 MAR 1707 0 @F209@ FAM 1 HUSB @I1410@ 1 WIFE @I1416@ 1 CHIL @I1347@ 1 CHIL @I1422@ 1 CHIL @I1423@ 1 CHIL @I1474@ 1 MARR 0 @F210@ FAM 1 HUSB @I1345@ 1 WIFE @I1346@ 1 MARR 0 @F211@ FAM 1 HUSB @I1363@ 1 WIFE @I1421@ 1 MARR 0 @F212@ FAM 1 HUSB @I526@ 1 WIFE @I1348@ 1 CHIL @I1369@ 1 CHIL @I1429@ 1 CHIL @I1430@ 1 CHIL @I1431@ 1 CHIL @I1432@ 1 CHIL @I1433@ 1 MARR 0 @F213@ FAM 1 HUSB @I1419@ 0 @F214@ FAM 1 HUSB @I1095@ 1 WIFE @I118@ 1 CHIL @I1096@ 1 MARR 0 @F215@ FAM 1 HUSB @I802@ 1 WIFE @I436@ 1 CHIL @I803@ 1 CHIL @I955@ 1 CHIL @I1426@ 1 MARR 0 @F216@ FAM 1 HUSB @I295@ 1 WIFE @I296@ 1 CHIL @I297@ 1 CHIL @I298@ 1 CHIL @I299@ 1 CHIL @I301@ 1 CHIL @I304@ 1 CHIL @I306@ 1 CHIL @I307@ 1 CHIL @I594@ 1 CHIL @I595@ 1 CHIL @I1093@ 1 MARR 0 @F217@ FAM 1 WIFE @I1040@ 1 CHIL @I1427@ 1 CHIL @I1428@ 0 @F218@ FAM 1 HUSB @I171@ 1 WIFE @I949@ 1 CHIL @I1510@ 1 CHIL @I1511@ 1 MARR 0 @F219@ FAM 1 HUSB @I126@ 1 CHIL @I776@ 1 CHIL @I1094@ 0 @F220@ FAM 1 HUSB @I1437@ 1 WIFE @I1450@ 1 MARR 0 @F221@ FAM 1 HUSB @I1435@ 1 WIFE @I313@ 1 MARR 0 @F222@ FAM 1 HUSB @I286@ 1 WIFE @I309@ 1 CHIL @I311@ 1 CHIL @I313@ 1 CHIL @I315@ 1 CHIL @I1436@ 1 CHIL @I1443@ 1 CHIL @I1444@ 1 MARR 0 @F223@ FAM 1 HUSB @I1434@ 1 WIFE @I1432@ 1 MARR 0 @F224@ FAM 1 HUSB @I352@ 1 WIFE @I1104@ 1 CHIL @I360@ 1 MARR 0 @F225@ FAM 1 HUSB @I12@ 1 CHIL @I1105@ 0 @F226@ FAM 1 HUSB @I1440@ 1 WIFE @I142@ 1 MARR 0 @F227@ FAM 1 HUSB @I1430@ 1 WIFE @I1452@ 1 CHIL @I1202@ 1 CHIL @I1460@ 1 CHIL @I1461@ 1 CHIL @I1463@ 1 MARR 0 @F228@ FAM 1 HUSB @I1358@ 1 WIFE @I1441@ 1 MARR 0 @F229@ FAM 1 HUSB @I16@ 1 WIFE @I1106@ 1 MARR 0 @F230@ FAM 1 HUSB @I1442@ 1 WIFE @I168@ 1 MARR 0 @F231@ FAM 1 HUSB @I1201@ 1 WIFE @I1439@ 1 MARR 0 @F232@ FAM 1 HUSB @I267@ 1 WIFE @I268@ 1 CHIL @I144@ 1 CHIL @I155@ 1 CHIL @I224@ 1 CHIL @I290@ 1 CHIL @I1098@ 1 MARR 0 @F233@ FAM 1 WIFE @I323@ 1 CHIL @I1107@ 1 CHIL @I1110@ 0 @F234@ FAM 1 HUSB @I1467@ 1 WIFE @I1462@ 1 CHIL @I1687@ 1 MARR 0 @F235@ FAM 1 HUSB @I39@ 1 WIFE @I41@ 1 CHIL @I40@ 1 CHIL @I42@ 1 CHIL @I46@ 1 CHIL @I48@ 1 CHIL @I54@ 1 CHIL @I622@ 1 CHIL @I766@ 1 CHIL @I1100@ 1 CHIL @I1124@ 1 CHIL @I1170@ 1 MARR 0 @F236@ FAM 1 HUSB @I1445@ 1 WIFE @I1118@ 1 MARR 0 @F237@ FAM 1 HUSB @I1370@ 1 WIFE @I1446@ 1 MARR 0 @F238@ FAM 1 HUSB @I46@ 1 WIFE @I45@ 1 CHIL @I47@ 1 CHIL @I49@ 1 CHIL @I1128@ 1 MARR 0 @F239@ FAM 1 HUSB @I1424@ 1 WIFE @I1447@ 1 CHIL @I1464@ 1 CHIL @I1465@ 1 CHIL @I1466@ 1 CHIL @I1467@ 1 CHIL @I1468@ 1 CHIL @I1682@ 1 CHIL @I1683@ 1 MARR 0 @F240@ FAM 1 HUSB @I369@ 1 WIFE @I1102@ 1 MARR 0 @F241@ FAM 1 HUSB @I443@ 1 WIFE @I516@ 1 CHIL @I1469@ 1 CHIL @I1470@ 1 CHIL @I1471@ 1 CHIL @I1472@ 1 CHIL @I1473@ 1 MARR 0 @F242@ FAM 1 WIFE @I1481@ 1 CHIL @I1482@ 0 @F243@ FAM 1 HUSB @I1108@ 1 WIFE @I288@ 1 MARR 0 @F244@ FAM 1 HUSB @I1483@ 1 CHIL @I978@ 0 @F245@ FAM 1 HUSB @I977@ 1 WIFE @I1485@ 1 CHIL @I1488@ 1 CHIL @I1489@ 1 CHIL @I1490@ 1 CHIL @I1491@ 1 MARR 0 @F246@ FAM 1 HUSB @I1486@ 1 WIFE @I1487@ 1 CHIL @I1485@ 0 @F247@ FAM 1 HUSB @I1458@ 1 WIFE @I1475@ 1 MARR 0 @F248@ FAM 1 HUSB @I1082@ 1 WIFE @I1476@ 1 CHIL @I1477@ 1 CHIL @I1478@ 1 CHIL @I1479@ 1 CHIL @I1480@ 1 CHIL @I1481@ 1 MARR 0 @F249@ FAM 1 HUSB @I1488@ 1 WIFE @I1494@ 1 CHIL @I1492@ 0 @F250@ FAM 1 HUSB @I1492@ 1 WIFE @I1493@ 1 MARR 0 @F251@ FAM 1 HUSB @I101@ 1 CHIL @I103@ 1 CHIL @I114@ 1 CHIL @I202@ 1 CHIL @I219@ 1 CHIL @I282@ 1 CHIL @I289@ 1 CHIL @I758@ 1 CHIL @I1109@ 0 @F252@ FAM 1 HUSB @I1367@ 1 CHIL @I1495@ 0 @F253@ FAM 1 HUSB @I1495@ 1 CHIL @I1496@ 0 @F254@ FAM 1 HUSB @I1497@ 1 CHIL @I145@ 0 @F255@ FAM 1 HUSB @I1142@ 1 CHIL @I1497@ 0 @F256@ FAM 1 HUSB @I1521@ 1 CHIL @I1500@ 0 @F257@ FAM 1 HUSB @I1500@ 1 CHIL @I1501@ 1 CHIL @I1502@ 1 CHIL @I1503@ 1 CHIL @I1504@ 0 @F258@ FAM 1 HUSB @I219@ 1 CHIL @I228@ 1 CHIL @I277@ 1 CHIL @I1111@ 0 @F259@ FAM 1 HUSB @I16@ 1 CHIL @I14@ 1 CHIL @I619@ 1 CHIL @I620@ 1 CHIL @I1113@ 0 @F260@ FAM 1 HUSB @I587@ 1 WIFE @I1505@ 1 CHIL @I1654@ 1 MARR 0 @F261@ FAM 1 HUSB @I321@ 1 CHIL @I1112@ 0 @F262@ FAM 1 HUSB @I1484@ 1 WIFE @I1538@ 1 CHIL @I1506@ 1 CHIL @I1507@ 1 CHIL @I1508@ 1 MARR 2 DATE 17 MAY 1829 0 @F263@ FAM 1 HUSB @I1489@ 0 @F264@ FAM 1 HUSB @I1114@ 1 WIFE @I109@ 1 MARR 0 @F265@ FAM 1 HUSB @I1125@ 1 WIFE @I461@ 1 MARR 0 @F266@ FAM 1 HUSB @I1496@ 1 CHIL @I1512@ 1 CHIL @I1513@ 1 CHIL @I1514@ 0 @F267@ FAM 1 HUSB @I1115@ 1 CHIL @I205@ 0 @F268@ FAM 1 HUSB @I553@ 1 WIFE @I554@ 1 CHIL @I264@ 1 CHIL @I296@ 1 CHIL @I670@ 1 CHIL @I1147@ 0 @F269@ FAM 1 HUSB @I326@ 1 WIFE @I328@ 1 CHIL @I330@ 1 CHIL @I340@ 1 CHIL @I365@ 1 CHIL @I608@ 1 CHIL @I609@ 1 CHIL @I610@ 1 CHIL @I611@ 1 CHIL @I612@ 1 CHIL @I1116@ 1 CHIL @I1117@ 1 MARR 0 @F270@ FAM 1 HUSB @I1126@ 1 WIFE @I79@ 1 MARR 0 @F271@ FAM 1 HUSB @I1120@ 1 WIFE @I304@ 1 MARR 0 @F272@ FAM 1 HUSB @I293@ 1 CHIL @I1121@ 1 CHIL @I1127@ 0 @F273@ FAM 1 HUSB @I611@ 1 CHIL @I1119@ 0 @F274@ FAM 1 HUSB @I277@ 1 CHIL @I1123@ 0 @F275@ FAM 1 HUSB @I722@ 1 WIFE @I1515@ 1 CHIL @I1516@ 1 MARR 0 @F276@ FAM 1 HUSB @I1517@ 1 WIFE @I1516@ 1 MARR 0 @F277@ FAM 1 HUSB @I1518@ 1 WIFE @I1118@ 1 MARR 0 @F278@ FAM 1 HUSB @I345@ 0 @F279@ FAM 1 HUSB @I631@ 0 @F280@ FAM 1 HUSB @I1099@ 1 WIFE @I472@ 1 MARR 0 @F281@ FAM 1 HUSB @I1101@ 1 WIFE @I343@ 1 MARR 0 @F282@ FAM 1 HUSB @I758@ 1 CHIL @I1519@ 0 @F283@ FAM 1 HUSB @I621@ 1 CHIL @I464@ 0 @F284@ FAM 1 HUSB @I1133@ 1 CHIL @I794@ 0 @F285@ FAM 1 HUSB @I766@ 1 WIFE @I60@ 1 CHIL @I61@ 1 CHIL @I68@ 1 CHIL @I1131@ 1 CHIL @I1168@ 1 MARR 0 @F286@ FAM 1 HUSB @I1149@ 1 WIFE @I1128@ 1 MARR 0 @F287@ FAM 1 HUSB @I1150@ 1 WIFE @I465@ 1 MARR 0 @F288@ FAM 1 HUSB @I1151@ 1 WIFE @I276@ 1 MARR 0 @F289@ FAM 1 HUSB @I365@ 1 WIFE @I1152@ 1 CHIL @I1153@ 1 CHIL @I1154@ 1 CHIL @I1155@ 1 CHIL @I1156@ 1 MARR 0 @F290@ FAM 1 HUSB @I310@ 1 CHIL @I1158@ 0 @F291@ FAM 1 HUSB @I310@ 1 WIFE @I312@ 1 CHIL @I1157@ 1 CHIL @I1159@ 1 CHIL @I1160@ 1 CHIL @I1161@ 1 CHIL @I1163@ 1 MARR 0 @F292@ FAM 1 HUSB @I1136@ 1 CHIL @I1135@ 1 CHIL @I1137@ 0 @F293@ FAM 1 HUSB @I1138@ 1 WIFE @I763@ 1 MARR 0 @F294@ FAM 1 HUSB @I405@ 1 WIFE @I403@ 1 CHIL @I404@ 1 CHIL @I1129@ 1 CHIL @I1130@ 1 CHIL @I1164@ 1 CHIL @I1182@ 1 CHIL @I1193@ 1 MARR 0 @F295@ FAM 1 HUSB @I410@ 1 CHIL @I356@ 1 CHIL @I403@ 0 @F296@ FAM 1 HUSB @I1165@ 1 WIFE @I1190@ 1 CHIL @I351@ 0 @F297@ FAM 1 HUSB @I330@ 1 WIFE @I331@ 1 CHIL @I1139@ 1 CHIL @I1140@ 1 CHIL @I1141@ 1 CHIL @I1142@ 1 CHIL @I1143@ 1 CHIL @I1144@ 1 CHIL @I1145@ 1 CHIL @I1146@ 1 MARR 0 @F298@ FAM 1 HUSB @I108@ 1 WIFE @I110@ 1 CHIL @I111@ 1 CHIL @I1134@ 1 MARR 0 @F299@ FAM 1 HUSB @I340@ 0 @F300@ FAM 1 HUSB @I48@ 1 WIFE @I1135@ 1 MARR 0 @F301@ FAM 1 HUSB @I299@ 1 WIFE @I1148@ 1 MARR 0 @F302@ FAM 1 HUSB @I405@ 1 CHIL @I1166@ 0 @F303@ FAM 1 WIFE @I502@ 0 @F304@ FAM 1 HUSB @I1167@ 1 WIFE @I1144@ 1 MARR 0 @F305@ FAM 1 HUSB @I1173@ 1 WIFE @I1168@ 1 MARR 0 @F306@ FAM 1 HUSB @I1163@ 1 WIFE @I1189@ 1 MARR 0 @F307@ FAM 1 HUSB @I340@ 1 WIFE @I341@ 1 CHIL @I344@ 1 CHIL @I354@ 1 CHIL @I359@ 1 CHIL @I1176@ 1 MARR 0 @F308@ FAM 1 HUSB @I1192@ 1 WIFE @I1164@ 1 MARR 0 @F309@ FAM 1 HUSB @I14@ 0 @F310@ FAM 1 HUSB @I70@ 1 CHIL @I579@ 1 CHIL @I580@ 1 CHIL @I1174@ 0 @F311@ FAM 1 HUSB @I1175@ 1 WIFE @I1174@ 1 MARR 0 @F312@ FAM 1 HUSB @I1140@ 1 WIFE @I1196@ 1 MARR 0 @F313@ FAM 1 HUSB @I355@ 0 @F314@ FAM 1 HUSB @I1124@ 1 CHIL @I765@ 1 CHIL @I1183@ 1 CHIL @I1184@ 1 CHIL @I1185@ 0 @F315@ FAM 1 HUSB @I270@ 1 WIFE @I290@ 1 CHIL @I1197@ 1 MARR 0 @F316@ FAM 1 HUSB @I1169@ 1 WIFE @I349@ 1 MARR 0 @F317@ FAM 1 HUSB @I1188@ 1 WIFE @I349@ 1 MARR 0 @F318@ FAM 1 HUSB @I1171@ 1 WIFE @I1170@ 1 MARR 0 @F319@ FAM 1 HUSB @I1180@ 1 WIFE @I1179@ 1 MARR 0 @F320@ FAM 1 HUSB @I1181@ 1 WIFE @I1179@ 1 MARR 0 @F321@ FAM 1 HUSB @I1172@ 1 CHIL @I1177@ 0 @F322@ FAM 1 HUSB @I117@ 1 CHIL @I1206@ 1 CHIL @I1207@ 1 CHIL @I1208@ 0 @F323@ FAM 1 HUSB @I1198@ 1 WIFE @I1176@ 1 MARR 0 @F324@ FAM 1 HUSB @I1199@ 1 WIFE @I1132@ 1 MARR 0 @F325@ FAM 1 HUSB @I48@ 1 WIFE @I1200@ 1 MARR 0 @F326@ FAM 1 HUSB @I635@ 1 WIFE @I1205@ 1 MARR 0 @F327@ FAM 1 HUSB @I364@ 1 WIFE @I1194@ 1 MARR 0 @F328@ FAM 1 HUSB @I766@ 1 CHIL @I1122@ 0 @F329@ FAM 1 HUSB @I1209@ 1 WIFE @I1179@ 1 MARR 0 @F330@ FAM 1 HUSB @I1681@ 1 CHIL @I215@ 1 CHIL @I1310@ 0 @F331@ FAM 1 HUSB @I165@ 1 WIFE @I162@ 1 CHIL @I1678@ 1 MARR 0 @F332@ FAM 1 HUSB @I215@ 1 WIFE @I214@ 1 CHIL @I1679@ 1 MARR 0 @F333@ FAM 1 HUSB @I1679@ 1 CHIL @I1680@ 0 @F334@ FAM 1 HUSB @I1684@ 1 CHIL @I1447@ 1 CHIL @I1677@ 0 @F335@ FAM 1 HUSB @I1465@ 1 WIFE @I1685@ 1 CHIL @I1686@ 1 MARR 0 @F336@ FAM 1 HUSB @I1467@ 0 @F337@ FAM 1 HUSB @I1484@ 0 @F338@ FAM 1 HUSB @I401@ 1 WIFE @I1610@ 1 CHIL @I386@ 1 CHIL @I1611@ 1 MARR 0 @F339@ FAM 1 HUSB @I1612@ 1 WIFE @I1611@ 1 CHIL @I1637@ 1 MARR 0 @F340@ FAM 1 HUSB @I1613@ 1 WIFE @I1557@ 1 MARR 0 @F341@ FAM 1 HUSB @I1529@ 1 WIFE @I1542@ 1 CHIL @I1531@ 1 CHIL @I1545@ 1 CHIL @I1614@ 0 @F342@ FAM 1 WIFE @I1542@ 0 @F343@ FAM 1 HUSB @I1543@ 1 WIFE @I1544@ 1 CHIL @I1542@ 0 @F344@ FAM 1 HUSB @I1532@ 1 WIFE @I1546@ 1 MARR 0 @F345@ FAM 1 HUSB @I1616@ 1 WIFE @I511@ 1 MARR 0 @F346@ FAM 1 HUSB @I1548@ 1 WIFE @I1530@ 1 CHIL @I1509@ 1 CHIL @I1520@ 1 MARR 0 @F347@ FAM 1 HUSB @I145@ 1 WIFE @I1046@ 1 CHIL @I1498@ 1 CHIL @I1499@ 1 CHIL @I1521@ 1 CHIL @I1548@ 1 MARR 0 @F348@ FAM 1 HUSB @I1551@ 1 WIFE @I1509@ 1 MARR 0 @F349@ FAM 1 HUSB @I1523@ 1 WIFE @I1552@ 1 CHIL @I1553@ 1 CHIL @I1555@ 1 CHIL @I1557@ 1 CHIL @I1558@ 1 CHIL @I1559@ 1 MARR 0 @F350@ FAM 1 HUSB @I1554@ 1 WIFE @I1553@ 1 MARR 0 @F351@ FAM 1 HUSB @I1556@ 1 WIFE @I1555@ 1 MARR 0 @F352@ FAM 1 HUSB @I1561@ 1 WIFE @I1560@ 1 CHIL @I1617@ 1 MARR 0 @F353@ FAM 1 HUSB @I1618@ 1 WIFE @I1560@ 1 MARR 0 @F354@ FAM 1 HUSB @I1526@ 1 WIFE @I1541@ 1 CHIL @I1540@ 1 CHIL @I1560@ 1 MARR 0 @F355@ FAM 1 HUSB @I423@ 1 WIFE @I1619@ 1 CHIL @I1620@ 1 MARR 0 @F356@ FAM 1 HUSB @I1621@ 1 WIFE @I1620@ 1 MARR 0 @F357@ FAM 1 HUSB @I1550@ 1 WIFE @I1528@ 1 MARR 0 @F358@ FAM 1 HUSB @I1569@ 1 CHIL @I1565@ 1 CHIL @I1570@ 1 CHIL @I1572@ 1 CHIL @I1582@ 1 CHIL @I1589@ 1 CHIL @I1602@ 0 @F359@ FAM 1 HUSB @I1565@ 1 WIFE @I1566@ 1 CHIL @I1567@ 1 CHIL @I1568@ 1 MARR 0 @F360@ FAM 1 HUSB @I1570@ 1 WIFE @I1571@ 1 CHIL @I1651@ 1 MARR 0 @F361@ FAM 1 HUSB @I1572@ 1 WIFE @I1573@ 1 CHIL @I1574@ 1 MARR 0 @F362@ FAM 1 HUSB @I1575@ 1 CHIL @I1569@ 1 CHIL @I1576@ 1 CHIL @I1597@ 0 @F363@ FAM 1 HUSB @I1577@ 1 WIFE @I1576@ 1 CHIL @I1578@ 1 CHIL @I1579@ 1 CHIL @I1580@ 1 MARR 0 @F364@ FAM 1 HUSB @I1570@ 1 WIFE @I1581@ 1 MARR 0 @F365@ FAM 1 HUSB @I1582@ 1 WIFE @I1583@ 1 CHIL @I1584@ 1 MARR 0 @F366@ FAM 1 HUSB @I1582@ 1 WIFE @I1585@ 1 CHIL @I1586@ 1 MARR 0 @F367@ FAM 1 HUSB @I1582@ 1 WIFE @I1587@ 1 CHIL @I1588@ 1 MARR 0 @F368@ FAM 1 HUSB @I1589@ 1 WIFE @I1590@ 1 CHIL @I1591@ 1 CHIL @I1592@ 1 MARR 0 @F369@ FAM 1 HUSB @I1584@ 1 WIFE @I1593@ 1 CHIL @I1594@ 1 MARR 0 @F370@ FAM 1 HUSB @I1589@ 1 WIFE @I1595@ 1 CHIL @I1596@ 1 MARR 0 @F371@ FAM 1 HUSB @I1597@ 1 WIFE @I1598@ 1 CHIL @I1599@ 1 MARR 0 @F372@ FAM 1 HUSB @I1600@ 1 WIFE @I1599@ 1 MARR 0 @F373@ FAM 1 HUSB @I1574@ 1 WIFE @I1601@ 1 CHIL @I1608@ 1 MARR 0 @F374@ FAM 1 HUSB @I1603@ 1 WIFE @I1602@ 1 CHIL @I1604@ 1 MARR 0 @F375@ FAM 1 HUSB @I1605@ 1 WIFE @I1604@ 1 MARR 0 @F376@ FAM 1 HUSB @I1606@ 1 WIFE @I1607@ 1 CHIL @I1605@ 0 @F377@ FAM 1 HUSB @I1609@ 1 WIFE @I1608@ 1 MARR 0 @F378@ FAM 1 HUSB @I399@ 1 CHIL @I401@ 1 CHIL @I414@ 1 CHIL @I426@ 1 CHIL @I860@ 1 CHIL @I953@ 1 CHIL @I1622@ 1 CHIL @I1630@ 0 @F379@ FAM 1 HUSB @I1623@ 1 WIFE @I1622@ 1 CHIL @I1624@ 1 MARR 0 @F380@ FAM 1 HUSB @I1630@ 1 WIFE @I1638@ 1 MARR 0 @F381@ FAM 1 HUSB @I1625@ 1 WIFE @I1624@ 1 MARR 0 @F382@ FAM 1 HUSB @I1626@ 1 WIFE @I1627@ 1 CHIL @I1639@ 1 CHIL @I1640@ 1 CHIL @I1641@ 1 MARR 0 @F383@ FAM 1 HUSB @I1626@ 1 CHIL @I1642@ 1 CHIL @I1643@ 0 @F384@ FAM 1 HUSB @I1642@ 1 WIFE @I1644@ 1 MARR 0 @F385@ FAM 1 HUSB @I1645@ 1 WIFE @I417@ 1 CHIL @I1646@ 1 MARR 0 @F386@ FAM 1 HUSB @I1640@ 1 WIFE @I1647@ 1 CHIL @I1648@ 1 CHIL @I1649@ 1 MARR 0 @F387@ FAM 1 HUSB @I1628@ 1 WIFE @I1629@ 1 CHIL @I1626@ 0 @F388@ FAM 1 HUSB @I1630@ 1 CHIL @I1628@ 1 CHIL @I1631@ 0 @F389@ FAM 1 HUSB @I1632@ 1 WIFE @I1631@ 1 CHIL @I1633@ 1 CHIL @I1635@ 1 MARR 0 @F390@ FAM 1 HUSB @I1634@ 1 WIFE @I1633@ 1 MARR 0 @F391@ FAM 1 HUSB @I1635@ 1 WIFE @I1636@ 1 MARR 0 @F392@ FAM 1 HUSB @I1612@ 0 @F393@ FAM 1 WIFE @I1641@ 0 @F394@ FAM 1 HUSB @I1649@ 1 WIFE @I1650@ 1 MARR 0 @F395@ FAM 1 HUSB @I1361@ 1 WIFE @I1653@ 1 CHIL @I1652@ 0 @F396@ FAM 1 HUSB @I1652@ 1 WIFE @I1545@ 1 MARR 0 @F397@ FAM 1 HUSB @I1654@ 1 WIFE @I1655@ 1 MARR 0 @F398@ FAM 1 HUSB @I1656@ 1 WIFE @I1657@ 1 CHIL @I1655@ 0 @F399@ FAM 1 HUSB @I1658@ 1 WIFE @I1659@ 1 MARR 0 @F400@ FAM 1 HUSB @I1660@ 1 WIFE @I1661@ 1 CHIL @I1662@ 1 MARR 0 @F401@ FAM 1 HUSB @I1662@ 1 WIFE @I1663@ 1 CHIL @I1664@ 1 CHIL @I1665@ 1 CHIL @I1666@ 1 CHIL @I1667@ 1 MARR 0 @F402@ FAM 1 HUSB @I1597@ 1 CHIL @I1668@ 0 @F403@ FAM 1 HUSB @I1668@ 1 WIFE @I1669@ 1 MARR 0 @F404@ FAM 1 HUSB @I1668@ 1 WIFE @I1671@ 1 MARR 0 @F405@ FAM 1 HUSB @I1670@ 1 CHIL @I1669@ 0 @F406@ FAM 1 HUSB @I1673@ 1 WIFE @I1672@ 1 CHIL @I1674@ 1 MARR 0 @F407@ FAM 1 HUSB @I1675@ 1 WIFE @I1674@ 1 MARR 0 @F408@ FAM 1 HUSB @I315@ 1 CHIL @I1676@ 0 @F409@ FAM 1 HUSB @I399@ 1 WIFE @I804@ 1 MARR 0 @F410@ FAM 1 HUSB @I1615@ 1 WIFE @I956@ 1 MARR 0 @F411@ FAM 1 HUSB @I8@ 1 CHIL @I9@ 1 CHIL @I11@ 1 CHIL @I120@ 1 CHIL @I384@ 0 @F412@ FAM 1 HUSB @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I563@ 1 CHIL @I727@ 0 @F413@ FAM 1 HUSB @I11@ 1 CHIL @I12@ 0 @F414@ FAM 1 HUSB @I12@ 1 WIFE @I13@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I37@ 1 CHIL @I38@ 1 CHIL @I39@ 1 CHIL @I614@ 1 MARR 0 @F415@ FAM 1 HUSB @I20@ 1 WIFE @I18@ 1 MARR 0 @F416@ FAM 1 HUSB @I22@ 1 WIFE @I19@ 1 MARR 0 @F417@ FAM 1 HUSB @I770@ 1 WIFE @I26@ 1 MARR 0 @F418@ FAM 1 HUSB @I720@ 1 WIFE @I5@ 1 CHIL @I28@ 0 @F419@ FAM 1 HUSB @I28@ 1 WIFE @I29@ 1 CHIL @I30@ 1 CHIL @I34@ 1 MARR 0 @F420@ FAM 1 HUSB @I30@ 1 WIFE @I32@ 1 MARR 0 @F421@ FAM 1 HUSB @I30@ 1 WIFE @I33@ 1 MARR 0 @F422@ FAM 1 HUSB @I34@ 1 CHIL @I35@ 0 @F423@ FAM 1 HUSB @I36@ 1 WIFE @I35@ 1 MARR 0 @F424@ FAM 1 HUSB @I48@ 1 WIFE @I50@ 1 CHIL @I763@ 1 MARR 0 @F425@ FAM 1 HUSB @I48@ 1 CHIL @I58@ 0 @F426@ FAM 1 HUSB @I58@ 1 WIFE @I794@ 1 CHIL @I23@ 1 CHIL @I63@ 1 CHIL @I320@ 1 CHIL @I773@ 1 CHIL @I774@ 1 MARR 0 @F427@ FAM 1 HUSB @I126@ 1 WIFE @I130@ 1 CHIL @I64@ 1 CHIL @I132@ 0 @F428@ FAM 1 HUSB @I126@ 1 WIFE @I671@ 1 CHIL @I70@ 1 CHIL @I80@ 1 CHIL @I581@ 1 CHIL @I582@ 1 CHIL @I777@ 1 MARR 0 @F429@ FAM 1 HUSB @I72@ 1 WIFE @I64@ 1 MARR 0 @F430@ FAM 1 HUSB @I73@ 1 WIFE @I64@ 1 MARR 0 @F431@ FAM 1 HUSB @I70@ 1 WIFE @I775@ 1 CHIL @I74@ 1 CHIL @I77@ 1 MARR 0 @F432@ FAM 1 HUSB @I75@ 1 WIFE @I74@ 1 MARR 0 @F433@ FAM 1 HUSB @I76@ 1 WIFE @I77@ 1 MARR 0 @F434@ FAM 1 HUSB @I78@ 1 WIFE @I77@ 1 MARR 0 @F435@ FAM 1 HUSB @I80@ 1 WIFE @I79@ 1 CHIL @I81@ 1 CHIL @I82@ 1 MARR 0 @F436@ FAM 1 HUSB @I83@ 1 WIFE @I82@ 1 MARR 0 @F437@ FAM 1 HUSB @I121@ 1 CHIL @I84@ 1 CHIL @I85@ 1 CHIL @I90@ 1 CHIL @I126@ 1 CHIL @I633@ 0 @F438@ FAM 1 HUSB @I84@ 1 WIFE @I632@ 1 CHIL @I86@ 1 CHIL @I631@ 0 @F439@ FAM 1 HUSB @I87@ 1 WIFE @I86@ 1 CHIL @I517@ 1 CHIL @I518@ 1 CHIL @I865@ 1 MARR 0 @F440@ FAM 1 HUSB @I88@ 1 WIFE @I86@ 1 MARR 0 @F441@ FAM 1 HUSB @I121@ 1 WIFE @I125@ 1 CHIL @I89@ 1 MARR 0 @F442@ FAM 1 HUSB @I90@ 1 WIFE @I91@ 1 CHIL @I92@ 1 CHIL @I628@ 1 CHIL @I630@ 1 MARR 2 DATE 1576 0 @F443@ FAM 1 HUSB @I93@ 1 WIFE @I92@ 1 CHIL @I561@ 1 MARR 0 @F444@ FAM 1 HUSB @I94@ 1 WIFE @I92@ 1 MARR 2 DATE 1593 0 @F445@ FAM 1 HUSB @I103@ 1 WIFE @I102@ 1 CHIL @I104@ 1 CHIL @I105@ 1 CHIL @I106@ 1 CHIL @I107@ 1 CHIL @I572@ 1 CHIL @I573@ 1 CHIL @I575@ 0 @F446@ FAM 1 HUSB @I107@ 1 WIFE @I109@ 1 CHIL @I108@ 1 CHIL @I113@ 1 CHIL @I491@ 1 MARR 0 @F447@ FAM 1 HUSB @I108@ 0 @F448@ FAM 1 HUSB @I112@ 1 WIFE @I111@ 1 MARR 0 @F449@ FAM 1 HUSB @I115@ 1 WIFE @I113@ 1 MARR 0 @F450@ FAM 1 HUSB @I114@ 1 WIFE @I116@ 1 CHIL @I117@ 1 CHIL @I177@ 1 CHIL @I179@ 1 CHIL @I182@ 1 CHIL @I187@ 1 CHIL @I194@ 1 MARR 0 @F451@ FAM 1 HUSB @I117@ 1 WIFE @I118@ 1 CHIL @I119@ 1 MARR 0 @F452@ FAM 1 HUSB @I120@ 1 CHIL @I101@ 1 CHIL @I121@ 1 CHIL @I321@ 1 CHIL @I352@ 0 @F453@ FAM 1 HUSB @I124@ 0 @F454@ FAM 1 HUSB @I131@ 1 CHIL @I137@ 0 @F455@ FAM 1 HUSB @I137@ 1 CHIL @I138@ 0 @F456@ FAM 1 HUSB @I138@ 1 CHIL @I139@ 0 @F457@ FAM 1 HUSB @I140@ 1 WIFE @I132@ 1 MARR 0 @F458@ FAM 1 HUSB @I153@ 1 WIFE @I152@ 1 MARR 0 @F459@ FAM 1 HUSB @I151@ 0 @F460@ FAM 1 HUSB @I155@ 1 WIFE @I157@ 1 CHIL @I161@ 1 CHIL @I174@ 1 MARR 0 @F461@ FAM 1 HUSB @I161@ 1 WIFE @I158@ 1 CHIL @I164@ 1 CHIL @I212@ 1 CHIL @I213@ 1 CHIL @I214@ 1 MARR 0 @F462@ FAM 1 HUSB @I151@ 1 WIFE @I1278@ 1 CHIL @I159@ 1 CHIL @I160@ 1 CHIL @I162@ 0 @F463@ FAM 1 HUSB @I164@ 1 WIFE @I166@ 1 CHIL @I168@ 1 CHIL @I169@ 1 CHIL @I171@ 1 MARR 0 @F464@ FAM 1 HUSB @I167@ 1 WIFE @I159@ 1 CHIL @I489@ 1 MARR 0 @F465@ FAM 1 HUSB @I170@ 1 WIFE @I160@ 1 MARR 0 @F466@ FAM 1 HUSB @I172@ 1 WIFE @I173@ 1 MARR 0 @F467@ FAM 1 HUSB @I178@ 1 WIFE @I179@ 1 MARR 2 DATE 1580 0 @F468@ FAM 1 HUSB @I176@ 1 WIFE @I181@ 1 CHIL @I186@ 1 MARR 0 @F469@ FAM 1 HUSB @I183@ 1 WIFE @I182@ 1 MARR 0 @F470@ FAM 1 HUSB @I1228@ 1 WIFE @I184@ 1 MARR 0 @F471@ FAM 1 HUSB @I185@ 1 WIFE @I1296@ 1 CHIL @I188@ 0 @F472@ FAM 1 HUSB @I189@ 1 WIFE @I187@ 1 CHIL @I564@ 1 CHIL @I658@ 1 CHIL @I660@ 1 MARR 0 @F473@ FAM 1 WIFE @I190@ 0 @F474@ FAM 1 HUSB @I191@ 1 WIFE @I187@ 1 MARR 0 @F475@ FAM 1 HUSB @I194@ 1 WIFE @I578@ 1 CHIL @I198@ 0 @F476@ FAM 1 HUSB @I199@ 1 WIFE @I198@ 1 CHIL @I932@ 1 MARR 0 @F477@ FAM 1 HUSB @I197@ 1 WIFE @I200@ 1 CHIL @I507@ 1 CHIL @I508@ 1 CHIL @I509@ 1 CHIL @I562@ 1 MARR 2 DATE 1726 2 PLAC ???????, ?????? 0 @F478@ FAM 1 HUSB @I204@ 1 WIFE @I198@ 1 MARR 0 @F479@ FAM 1 HUSB @I202@ 1 WIFE @I205@ 1 CHIL @I251@ 1 CHIL @I253@ 1 CHIL @I254@ 1 CHIL @I258@ 1 CHIL @I262@ 1 CHIL @I267@ 1 MARR 0 @F480@ FAM 1 HUSB @I202@ 1 CHIL @I208@ 1 CHIL @I250@ 1 CHIL @I570@ 1 CHIL @I781@ 1 CHIL @I783@ 0 @F481@ FAM 1 HUSB @I210@ 1 WIFE @I207@ 1 MARR 0 @F482@ FAM 1 HUSB @I211@ 1 WIFE @I209@ 1 MARR 0 @F483@ FAM 1 HUSB @I219@ 1 WIFE @I217@ 1 CHIL @I273@ 1 CHIL @I599@ 1 MARR 0 @F484@ FAM 1 HUSB @I219@ 1 WIFE @I218@ 1 MARR 0 @F485@ FAM 1 HUSB @I220@ 1 WIFE @I221@ 1 MARR 0 @F486@ FAM 1 HUSB @I219@ 1 WIFE @I670@ 1 CHIL @I221@ 1 CHIL @I244@ 1 CHIL @I280@ 1 MARR 0 @F487@ FAM 1 HUSB @I222@ 1 WIFE @I221@ 1 MARR 0 @F488@ FAM 1 HUSB @I228@ 1 WIFE @I229@ 1 CHIL @I230@ 1 CHIL @I233@ 1 CHIL @I237@ 1 CHIL @I238@ 1 CHIL @I241@ 1 CHIL @I242@ 1 CHIL @I246@ 1 MARR 0 @F489@ FAM 1 HUSB @I239@ 1 WIFE @I237@ 1 MARR 0 @F490@ FAM 1 HUSB @I240@ 1 WIFE @I241@ 1 MARR 0 @F491@ FAM 1 HUSB @I243@ 1 WIFE @I242@ 1 MARR 0 @F492@ FAM 1 HUSB @I244@ 1 WIFE @I245@ 1 CHIL @I248@ 1 CHIL @I271@ 1 CHIL @I598@ 1 MARR 0 @F493@ FAM 1 HUSB @I247@ 1 WIFE @I246@ 1 MARR 0 @F494@ FAM 1 WIFE @I248@ 0 @F495@ FAM 1 HUSB @I249@ 1 WIFE @I250@ 1 MARR 0 @F496@ FAM 1 HUSB @I252@ 1 WIFE @I251@ 1 MARR 0 @F497@ FAM 1 HUSB @I256@ 1 WIFE @I253@ 1 MARR 0 @F498@ FAM 1 HUSB @I257@ 1 WIFE @I253@ 1 MARR 0 @F499@ FAM 1 HUSB @I258@ 1 WIFE @I260@ 1 CHIL @I261@ 1 MARR 0 @F500@ FAM 1 HUSB @I262@ 1 WIFE @I263@ 1 CHIL @I265@ 1 MARR 2 DATE 1614 0 @F501@ FAM 1 HUSB @I262@ 1 WIFE @I264@ 1 MARR 2 DATE 1593 0 @F502@ FAM 1 HUSB @I266@ 1 WIFE @I265@ 1 MARR 2 DATE 1622 0 @F503@ FAM 1 HUSB @I272@ 1 WIFE @I271@ 1 MARR 0 @F504@ FAM 1 HUSB @I274@ 1 WIFE @I273@ 1 MARR 0 @F505@ FAM 1 HUSB @I275@ 1 WIFE @I273@ 1 MARR 2 DATE 1569 0 @F506@ FAM 1 HUSB @I277@ 1 WIFE @I276@ 1 CHIL @I278@ 1 MARR 0 @F507@ FAM 1 HUSB @I279@ 1 WIFE @I280@ 1 CHIL @I674@ 1 MARR 2 DATE 1593 0 @F508@ FAM 1 HUSB @I281@ 1 WIFE @I280@ 1 CHIL @I676@ 1 MARR 2 DATE 1606 0 @F509@ FAM 1 HUSB @I283@ 1 WIFE @I282@ 1 MARR 0 @F510@ FAM 1 HUSB @I292@ 1 WIFE @I757@ 1 MARR 0 @F511@ FAM 1 HUSB @I289@ 1 WIFE @I288@ 1 CHIL @I226@ 1 CHIL @I293@ 1 CHIL @I295@ 1 CHIL @I350@ 1 CHIL @I757@ 1 CHIL @I786@ 1 CHIL @I788@ 1 MARR 0 @F512@ FAM 1 HUSB @I293@ 1 WIFE @I294@ 1 MARR 0 @F513@ FAM 1 HUSB @I300@ 1 WIFE @I298@ 1 MARR 0 @F514@ FAM 1 HUSB @I301@ 1 WIFE @I302@ 1 MARR 0 @F515@ FAM 1 HUSB @I303@ 1 WIFE @I298@ 1 MARR 0 @F516@ FAM 1 HUSB @I305@ 1 WIFE @I304@ 1 MARR 0 @F517@ FAM 1 WIFE @I309@ 0 @F518@ FAM 1 HUSB @I360@ 1 WIFE @I357@ 1 CHIL @I310@ 1 CHIL @I366@ 1 CHIL @I405@ 1 CHIL @I463@ 1 CHIL @I761@ 1 MARR 0 @F519@ FAM 1 HUSB @I352@ 1 WIFE @I353@ 1 CHIL @I314@ 1 MARR 0 @F520@ FAM 1 WIFE @I314@ 0 @F521@ FAM 1 HUSB @I352@ 1 CHIL @I318@ 0 @F522@ FAM 1 HUSB @I319@ 1 WIFE @I318@ 1 MARR 0 @F523@ FAM 1 HUSB @I321@ 1 WIFE @I323@ 1 CHIL @I326@ 1 CHIL @I369@ 1 CHIL @I385@ 1 CHIL @I693@ 1 MARR 0 @F524@ FAM 1 HUSB @I321@ 1 WIFE @I324@ 1 CHIL @I371@ 1 CHIL @I377@ 1 MARR 0 @F525@ FAM 1 HUSB @I332@ 1 WIFE @I333@ 1 CHIL @I338@ 1 MARR 0 @F526@ FAM 1 HUSB @I332@ 1 WIFE @I334@ 1 MARR 0 @F527@ FAM 1 HUSB @I330@ 1 WIFE @I607@ 1 CHIL @I336@ 1 CHIL @I809@ 1 MARR 0 @F528@ FAM 1 HUSB @I337@ 1 WIFE @I336@ 1 MARR 0 @F529@ FAM 1 HUSB @I339@ 1 WIFE @I338@ 1 CHIL @I832@ 1 MARR 2 DATE 1682 0 @F530@ FAM 1 HUSB @I340@ 1 WIFE @I343@ 1 CHIL @I358@ 1 MARR 0 @F531@ FAM 1 HUSB @I350@ 1 WIFE @I346@ 1 CHIL @I348@ 1 CHIL @I585@ 1 CHIL @I586@ 1 MARR 2 DATE 1588 0 @F532@ FAM 1 HUSB @I361@ 1 WIFE @I358@ 1 MARR 0 @F533@ FAM 1 HUSB @I360@ 1 WIFE @I362@ 1 MARR 0 @F534@ FAM 1 HUSB @I369@ 1 WIFE @I601@ 1 CHIL @I364@ 1 CHIL @I367@ 1 CHIL @I373@ 1 MARR 0 @F535@ FAM 1 HUSB @I366@ 1 WIFE @I368@ 1 CHIL @I374@ 1 CHIL @I454@ 1 CHIL @I455@ 1 CHIL @I461@ 1 CHIL @I478@ 1 CHIL @I521@ 1 CHIL @I892@ 1 MARR 0 @F536@ FAM 1 HUSB @I370@ 1 WIFE @I367@ 1 MARR 0 @F537@ FAM 1 HUSB @I372@ 1 WIFE @I371@ 1 MARR 0 @F538@ FAM 1 HUSB @I375@ 1 WIFE @I373@ 1 MARR 0 @F539@ FAM 1 HUSB @I384@ 1 WIFE @I390@ 1 CHIL @I394@ 1 MARR 0 @F540@ FAM 1 HUSB @I10@ 1 CHIL @I8@ 1 CHIL @I393@ 1 CHIL @I397@ 0 @F541@ FAM 1 HUSB @I400@ 1 WIFE @I396@ 1 CHIL @I399@ 1 MARR 0 @F542@ FAM 1 HUSB @I463@ 1 WIFE @I465@ 1 CHIL @I227@ 1 CHIL @I462@ 1 CHIL @I467@ 1 CHIL @I469@ 1 CHIL @I471@ 1 CHIL @I472@ 1 CHIL @I473@ 1 CHIL @I474@ 1 CHIL @I484@ 1 CHIL @I635@ 1 MARR 2 DATE 1585 0 @F543@ FAM 1 HUSB @I462@ 1 WIFE @I464@ 1 MARR 0 @F544@ FAM 1 HUSB @I466@ 1 WIFE @I471@ 1 MARR 0 @F545@ FAM 1 HUSB @I470@ 1 WIFE @I469@ 1 MARR 0 @F546@ FAM 1 HUSB @I475@ 1 WIFE @I474@ 1 CHIL @I882@ 1 CHIL @I883@ 1 CHIL @I884@ 1 CHIL @I885@ 1 CHIL @I887@ 1 MARR 0 @F547@ FAM 1 HUSB @I473@ 1 WIFE @I476@ 1 MARR 0 @F548@ FAM 1 HUSB @I473@ 0 @F549@ FAM 1 HUSB @I400@ 1 CHIL @I482@ 0 @F550@ FAM 1 HUSB @I479@ 1 CHIL @I480@ 1 CHIL @I483@ 1 CHIL @I485@ 0 @F551@ FAM 1 HUSB @I484@ 1 WIFE @I487@ 1 MARR 0 @F552@ FAM 1 HUSB @I490@ 1 WIFE @I489@ 1 MARR 0 @F553@ FAM 1 WIFE @I492@ 0 @F554@ FAM 1 HUSB @I431@ 1 WIFE @I492@ 1 CHIL @I493@ 1 CHIL @I494@ 1 MARR 0 @F555@ FAM 1 WIFE @I495@ 0 @F556@ FAM 1 HUSB @I432@ 1 WIFE @I495@ 1 CHIL @I496@ 1 MARR 0 @F557@ FAM 1 WIFE @I497@ 0 @F558@ FAM 1 HUSB @I430@ 1 WIFE @I497@ 1 CHIL @I431@ 1 CHIL @I432@ 1 CHIL @I498@ 1 CHIL @I499@ 1 CHIL @I500@ 1 MARR 0 @F559@ FAM 1 WIFE @I501@ 0 @F560@ FAM 1 WIFE @I506@ 0 @F561@ FAM 1 HUSB @I426@ 1 WIFE @I501@ 1 CHIL @I423@ 1 CHIL @I429@ 1 CHIL @I430@ 1 CHIL @I433@ 1 CHIL @I511@ 1 CHIL @I512@ 1 CHIL @I513@ 1 MARR 0 @F562@ FAM 1 HUSB @I687@ 1 WIFE @I686@ 1 CHIL @I368@ 0 @F563@ FAM 1 HUSB @I521@ 1 WIFE @I522@ 1 MARR 0 @F564@ FAM 1 HUSB @I523@ 1 CHIL @I268@ 0 @F565@ FAM 1 HUSB @I524@ 1 WIFE @I311@ 1 MARR 0 @F566@ FAM 1 HUSB @I63@ 1 WIFE @I525@ 1 MARR 0 @F567@ FAM 1 HUSB @I1521@ 1 WIFE @I1522@ 1 CHIL @I1523@ 1 CHIL @I1524@ 1 CHIL @I1525@ 1 CHIL @I1526@ 1 CHIL @I1527@ 1 MARR 2 DATE 9 OCT 1771 2 PLAC Ukraina, Nowy Dwor 0 @F568@ FAM 1 HUSB @I1526@ 1 WIFE @I1549@ 1 CHIL @I1528@ 0 @F569@ FAM 1 HUSB @I1526@ 1 WIFE @I1536@ 1 CHIL @I1529@ 1 CHIL @I1538@ 1 CHIL @I1539@ 0 @F570@ FAM 1 HUSB @I1529@ 1 CHIL @I1533@ 1 CHIL @I1534@ 1 CHIL @I1535@ 0 @F571@ FAM 1 HUSB @I1531@ 1 WIFE @I1547@ 1 CHIL @I1532@ 0 @F572@ FAM 1 HUSB @I224@ 1 WIFE @I223@ 1 CHIL @I445@ 1 CHIL @I529@ 1 CHIL @I782@ 1 MARR 0 @F573@ FAM 1 HUSB @I803@ 1 WIFE @I506@ 1 CHIL @I440@ 1 CHIL @I443@ 1 CHIL @I447@ 1 CHIL @I1537@ 1 MARR 0 @F574@ FAM 1 HUSB @I1537@ 1 CHIL @I1536@ 0 @F575@ FAM 1 HUSB @I534@ 1 WIFE @I535@ 1 CHIL @I125@ 0 @F576@ FAM 1 HUSB @I536@ 1 CHIL @I535@ 0 @F577@ FAM 1 HUSB @I540@ 1 CHIL @I534@ 0 @F578@ FAM 1 HUSB @I543@ 1 CHIL @I540@ 0 @F579@ FAM 1 HUSB @I547@ 1 WIFE @I548@ 1 CHIL @I543@ 0 @F580@ FAM 1 HUSB @I549@ 1 CHIL @I547@ 0 @F581@ FAM 1 HUSB @I550@ 1 CHIL @I549@ 1 CHIL @I714@ 0 @F582@ FAM 1 HUSB @I806@ 1 CHIL @I551@ 0 @F583@ FAM 1 HUSB @I552@ 1 CHIL @I199@ 1 CHIL @I281@ 0 @F584@ FAM 1 HUSB @I555@ 1 WIFE @I324@ 1 MARR 0 @F585@ FAM 1 HUSB @I556@ 1 WIFE @I130@ 1 MARR 0 @F586@ FAM 1 HUSB @I10@ 1 WIFE @I566@ 1 CHIL @I558@ 1 CHIL @I663@ 1 CHIL @I664@ 1 CHIL @I665@ 1 MARR 0 @F587@ FAM 1 HUSB @I559@ 1 CHIL @I94@ 1 CHIL @I178@ 0 @F588@ FAM 1 HUSB @I94@ 1 CHIL @I560@ 0 @F589@ FAM 1 HUSB @I560@ 1 WIFE @I561@ 1 MARR 0 @F590@ FAM 1 WIFE @I158@ 0 @F591@ FAM 1 HUSB @I567@ 1 WIFE @I250@ 1 MARR 0 @F592@ FAM 1 HUSB @I569@ 1 WIFE @I570@ 1 MARR 0 @F593@ FAM 1 HUSB @I571@ 1 WIFE @I104@ 1 MARR 0 @F594@ FAM 1 HUSB @I574@ 1 WIFE @I573@ 1 MARR 0 @F595@ FAM 1 HUSB @I576@ 1 WIFE @I572@ 1 MARR 0 @F596@ FAM 1 HUSB @I126@ 1 WIFE @I577@ 1 MARR 0 @F597@ FAM 1 HUSB @I596@ 1 WIFE @I248@ 1 MARR 0 @F598@ FAM 1 HUSB @I597@ 1 WIFE @I248@ 1 CHIL @I939@ 1 CHIL @I945@ 1 MARR 0 @F599@ FAM 1 HUSB @I600@ 1 WIFE @I599@ 1 MARR 0 @F600@ FAM 1 HUSB @I340@ 1 WIFE @I602@ 1 MARR 0 @F601@ FAM 1 HUSB @I613@ 1 WIFE @I612@ 1 MARR 0 @F602@ FAM 1 HUSB @I615@ 1 WIFE @I614@ 1 MARR 0 @F603@ FAM 1 HUSB @I616@ 1 WIFE @I614@ 1 MARR 0 @F604@ FAM 1 HUSB @I617@ 1 WIFE @I614@ 1 MARR 0 @F605@ FAM 1 HUSB @I618@ 1 WIFE @I620@ 1 MARR 0 @F606@ FAM 1 WIFE @I623@ 0 @F607@ FAM 1 HUSB @I626@ 1 WIFE @I68@ 1 MARR 0 @F608@ FAM 1 HUSB @I155@ 0 @F609@ FAM 1 HUSB @I629@ 1 WIFE @I630@ 1 MARR 0 @F610@ FAM 1 HUSB @I634@ 1 WIFE @I633@ 1 MARR 0 @F611@ FAM 1 HUSB @I7@ 1 WIFE @I637@ 1 MARR 0 @F612@ FAM 1 WIFE @I637@ 0 @F613@ FAM 1 HUSB @I638@ 1 WIFE @I105@ 1 MARR 0 @F614@ FAM 1 HUSB @I639@ 1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I640@ 1 CHIL @I641@ 0 @F615@ FAM 1 HUSB @I641@ 1 CHIL @I642@ 0 @F616@ FAM 1 HUSB @I643@ 1 WIFE @I646@ 1 CHIL @I639@ 1 CHIL @I648@ 1 CHIL @I650@ 1 CHIL @I666@ 0 @F617@ FAM 1 HUSB @I642@ 1 WIFE @I644@ 1 CHIL @I645@ 1 MARR 0 @F618@ FAM 1 HUSB @I647@ 1 CHIL @I643@ 1 CHIL @I649@ 0 @F619@ FAM 1 HUSB @I649@ 1 CHIL @I651@ 1 CHIL @I667@ 0 @F620@ FAM 1 HUSB @I734@ 1 CHIL @I133@ 1 CHIL @I134@ 1 CHIL @I135@ 1 CHIL @I652@ 0 @F621@ FAM 1 HUSB @I133@ 1 CHIL @I653@ 1 CHIL @I659@ 1 CHIL @I735@ 0 @F622@ FAM 1 HUSB @I640@ 1 CHIL @I654@ 1 CHIL @I656@ 1 CHIL @I657@ 1 CHIL @I668@ 1 CHIL @I702@ 1 CHIL @I703@ 0 @F623@ FAM 1 HUSB @I659@ 1 WIFE @I661@ 1 CHIL @I680@ 1 CHIL @I732@ 1 CHIL @I738@ 1 CHIL @I739@ 1 MARR 0 @F624@ FAM 1 HUSB @I662@ 1 WIFE @I664@ 1 MARR 0 @F625@ FAM 1 HUSB @I10@ 1 WIFE @I407@ 1 CHIL @I661@ 1 CHIL @I679@ 1 MARR 0 @F626@ FAM 1 HUSB @I669@ 1 WIFE @I177@ 1 MARR 0 @F627@ FAM 1 HUSB @I673@ 0 @F628@ FAM 1 HUSB @I675@ 1 WIFE @I674@ 1 MARR 0 @F629@ FAM 1 HUSB @I651@ 1 CHIL @I729@ 1 CHIL @I734@ 0 @F630@ FAM 1 HUSB @I677@ 1 WIFE @I637@ 1 MARR 0 @F631@ FAM 1 HUSB @I640@ 1 WIFE @I678@ 1 MARR 0 @F632@ FAM 1 HUSB @I681@ 1 WIFE @I474@ 1 MARR 0 @F633@ FAM 1 HUSB @I682@ 1 WIFE @I474@ 1 MARR 0 @F634@ FAM 1 HUSB @I683@ 1 WIFE @I311@ 1 MARR 0 @F635@ FAM 1 HUSB @I685@ 1 WIFE @I684@ 1 CHIL @I383@ 0 @F636@ FAM 1 HUSB @I520@ 1 CHIL @I686@ 0 @F637@ FAM 1 HUSB @I688@ 1 WIFE @I385@ 1 MARR 0 @F638@ FAM 1 HUSB @I694@ 1 WIFE @I693@ 1 MARR 0 @F639@ FAM 1 HUSB @I558@ 0 @F640@ FAM 1 HUSB @I690@ 1 WIFE @I663@ 1 MARR 0 @F641@ FAM 1 HUSB @I654@ 1 WIFE @I691@ 1 CHIL @I415@ 1 CHIL @I441@ 1 CHIL @I446@ 1 MARR 0 @F642@ FAM 1 HUSB @I657@ 1 WIFE @I692@ 1 CHIL @I557@ 1 CHIL @I697@ 1 CHIL @I698@ 1 CHIL @I699@ 1 CHIL @I700@ 1 CHIL @I701@ 1 MARR 0 @F643@ FAM 1 HUSB @I703@ 1 WIFE @I704@ 1 CHIL @I723@ 1 MARR 0 @F644@ FAM 1 HUSB @I705@ 1 WIFE @I645@ 1 MARR 0 @F645@ FAM 1 HUSB @I706@ 1 CHIL @I705@ 0 @F646@ FAM 1 HUSB @I707@ 1 WIFE @I645@ 1 MARR 0 @F647@ FAM 1 HUSB @I710@ 1 CHIL @I709@ 0 @F648@ FAM 1 HUSB @I708@ 1 CHIL @I707@ 0 @F649@ FAM 1 HUSB @I709@ 1 WIFE @I645@ 1 MARR 0 @F650@ FAM 1 HUSB @I711@ 1 WIFE @I712@ 1 CHIL @I644@ 0 @F651@ FAM 1 HUSB @I713@ 1 CHIL @I711@ 0 @F652@ FAM 1 HUSB @I714@ 1 WIFE @I715@ 1 CHIL @I713@ 1 CHIL @I717@ 0 @F653@ FAM 1 HUSB @I716@ 1 CHIL @I715@ 0 @F654@ FAM 1 HUSB @I718@ 1 CHIL @I706@ 0 @F655@ FAM 1 HUSB @I717@ 1 CHIL @I718@ 0 @F656@ FAM 1 HUSB @I719@ 1 CHIL @I27@ 0 @F657@ FAM 1 HUSB @I414@ 1 CHIL @I232@ 1 CHIL @I406@ 1 CHIL @I418@ 0 @F658@ FAM 1 HUSB @I695@ 1 CHIL @I636@ 0 @F659@ FAM 1 HUSB @I696@ 1 WIFE @I127@ 1 CHIL @I381@ 1 CHIL @I382@ 1 MARR 0 @F660@ FAM 1 HUSB @I467@ 1 WIFE @I468@ 1 MARR 0 @F661@ FAM 1 HUSB @I746@ 1 CHIL @I751@ 0 @F662@ FAM 1 HUSB @I752@ 1 WIFE @I751@ 1 MARR 0 @F663@ FAM 1 HUSB @I749@ 1 WIFE @I753@ 1 MARR 0 @F664@ FAM 1 HUSB @I754@ 1 WIFE @I740@ 1 MARR 0 @F665@ FAM 1 HUSB @I743@ 1 CHIL @I755@ 0 @F666@ FAM 1 HUSB @I756@ 1 WIFE @I755@ 1 MARR 0 @F667@ FAM 1 HUSB @I291@ 1 WIFE @I757@ 1 MARR 0 @F668@ FAM 1 HUSB @I759@ 1 CHIL @I102@ 1 CHIL @I760@ 0 @F669@ FAM 1 HUSB @I228@ 1 WIFE @I231@ 1 MARR 0 @F670@ FAM 1 HUSB @I224@ 1 CHIL @I458@ 1 CHIL @I460@ 0 @F671@ FAM 1 HUSB @I114@ 1 WIFE @I409@ 1 MARR 0 @F672@ FAM 1 HUSB @I114@ 1 CHIL @I412@ 0 @F673@ FAM 1 HUSB @I565@ 1 CHIL @I283@ 0 @F674@ FAM 1 HUSB @I234@ 1 WIFE @I314@ 1 MARR 0 @F675@ FAM 1 HUSB @I235@ 1 WIFE @I314@ 1 MARR 0 @F676@ FAM 1 HUSB @I584@ 1 WIFE @I348@ 1 MARR 0 @F677@ FAM 1 WIFE @I693@ 0 @F678@ FAM 1 HUSB @I762@ 1 WIFE @I761@ 1 MARR 0 @F679@ FAM 1 HUSB @I764@ 1 WIFE @I763@ 1 MARR 0 @F680@ FAM 1 HUSB @I767@ 1 WIFE @I40@ 1 MARR 0 @F681@ FAM 1 HUSB @I768@ 1 WIFE @I42@ 1 MARR 0 @F682@ FAM 1 HUSB @I673@ 1 WIFE @I113@ 1 MARR 0 @F683@ FAM 1 HUSB @I771@ 1 WIFE @I19@ 1 MARR 0 @F684@ FAM 1 HUSB @I413@ 1 WIFE @I82@ 1 MARR 0 @F685@ FAM 1 HUSB @I58@ 0 @F686@ FAM 1 HUSB @I778@ 1 WIFE @I777@ 1 MARR 0 @F687@ FAM 1 HUSB @I779@ 1 WIFE @I132@ 1 MARR 0 @F688@ FAM 1 HUSB @I202@ 1 WIFE @I780@ 1 MARR 0 @F689@ FAM 1 HUSB @I784@ 1 WIFE @I254@ 1 CHIL @I848@ 1 CHIL @I849@ 1 MARR 0 @F690@ FAM 1 HUSB @I785@ 1 WIFE @I226@ 1 MARR 0 @F691@ FAM 1 HUSB @I787@ 1 WIFE @I786@ 1 MARR 0 @F692@ FAM 1 HUSB @I790@ 1 WIFE @I788@ 1 MARR 0 @F693@ FAM 1 HUSB @I789@ 1 WIFE @I788@ 1 MARR 0 @F694@ FAM 1 HUSB @I770@ 0 @F695@ FAM 1 HUSB @I791@ 1 CHIL @I792@ 0 @F696@ FAM 1 HUSB @I727@ 1 CHIL @I791@ 0 @F697@ FAM 1 HUSB @I793@ 1 WIFE @I45@ 1 MARR 0 @F698@ FAM 1 HUSB @I723@ 1 CHIL @I724@ 0 @F699@ FAM 1 HUSB @I668@ 1 CHIL @I725@ 1 CHIL @I726@ 0 @F700@ FAM 1 WIFE @I368@ 0 @F701@ FAM 1 WIFE @I376@ 0 @F702@ FAM 1 HUSB @I406@ 1 CHIL @I21@ 1 CHIL @I24@ 1 CHIL @I801@ 0 @F703@ FAM 1 HUSB @I401@ 1 CHIL @I62@ 0 @F704@ FAM 1 HUSB @I420@ 1 CHIL @I417@ 1 CHIL @I419@ 1 CHIL @I422@ 1 CHIL @I424@ 0 @F705@ FAM 1 HUSB @I429@ 1 CHIL @I425@ 0 @F706@ FAM 1 HUSB @I425@ 1 CHIL @I427@ 1 CHIL @I428@ 0 @F707@ FAM 1 HUSB @I433@ 1 CHIL @I435@ 1 CHIL @I437@ 1 CHIL @I438@ 0 @F708@ FAM 1 HUSB @I434@ 1 CHIL @I444@ 1 CHIL @I805@ 0 @F709@ FAM 1 HUSB @I447@ 1 CHIL @I434@ 1 CHIL @I442@ 0 @F710@ FAM 1 HUSB @I444@ 1 CHIL @I806@ 0 @F711@ FAM 1 HUSB @I444@ 1 WIFE @I982@ 1 CHIL @I449@ 0 @F712@ FAM 1 HUSB @I97@ 1 CHIL @I96@ 1 CHIL @I100@ 0 @F713@ FAM 1 HUSB @I452@ 1 WIFE @I141@ 1 MARR 0 @F714@ FAM 1 HUSB @I139@ 1 CHIL @I97@ 0 @F715@ FAM 1 HUSB @I482@ 1 CHIL @I479@ 0 @F716@ FAM 1 HUSB @I485@ 1 CHIL @I488@ 0 @F717@ FAM 1 WIFE @I809@ 0 @F718@ FAM 1 HUSB @I810@ 1 WIFE @I811@ 1 CHIL @I363@ 0 @F719@ FAM 1 HUSB @I818@ 1 WIFE @I819@ 1 CHIL @I333@ 0 @F720@ FAM 1 HUSB @I820@ 1 WIFE @I821@ 1 CHIL @I818@ 0 @F721@ FAM 1 HUSB @I822@ 1 WIFE @I823@ 1 CHIL @I821@ 0 @F722@ FAM 1 HUSB @I824@ 1 WIFE @I825@ 1 CHIL @I822@ 0 @F723@ FAM 1 HUSB @I826@ 1 WIFE @I827@ 1 CHIL @I820@ 0 @F724@ FAM 1 HUSB @I828@ 1 WIFE @I829@ 1 CHIL @I827@ 0 @F725@ FAM 1 HUSB @I830@ 1 WIFE @I831@ 1 CHIL @I828@ 0 @F726@ FAM 1 HUSB @I833@ 1 WIFE @I832@ 1 MARR 0 @F727@ FAM 1 HUSB @I834@ 1 WIFE @I835@ 1 CHIL @I339@ 0 @F728@ FAM 1 HUSB @I672@ 1 CHIL @I812@ 0 @F729@ FAM 1 HUSB @I812@ 1 CHIL @I116@ 0 @F730@ FAM 1 HUSB @I603@ 1 WIFE @I660@ 1 MARR 0 @F731@ FAM 1 HUSB @I836@ 1 WIFE @I837@ 1 CHIL @I303@ 0 @F732@ FAM 1 HUSB @I486@ 1 CHIL @I552@ 0 @F733@ FAM 1 HUSB @I439@ 1 CHIL @I486@ 0 @F734@ FAM 1 HUSB @I838@ 1 CHIL @I346@ 0 @F735@ FAM 1 HUSB @I402@ 1 WIFE @I387@ 1 CHIL @I118@ 0 @F736@ FAM 1 HUSB @I388@ 1 WIFE @I335@ 1 CHIL @I696@ 0 @F737@ FAM 1 HUSB @I839@ 1 WIFE @I840@ 1 CHIL @I274@ 0 @F738@ FAM 1 HUSB @I317@ 1 WIFE @I381@ 1 MARR 0 @F739@ FAM 1 HUSB @I98@ 1 WIFE @I381@ 1 MARR 0 @F740@ FAM 1 HUSB @I95@ 1 WIFE @I69@ 1 CHIL @I99@ 0 @F741@ FAM 1 HUSB @I841@ 1 WIFE @I842@ 1 CHIL @I279@ 0 @F742@ FAM 1 HUSB @I52@ 1 WIFE @I156@ 1 MARR 0 @F743@ FAM 1 HUSB @I57@ 1 WIFE @I59@ 1 CHIL @I156@ 0 @F744@ FAM 1 HUSB @I813@ 1 WIFE @I814@ 1 CHIL @I165@ 0 @F745@ FAM 1 HUSB @I815@ 1 WIFE @I816@ 1 CHIL @I173@ 0 @F746@ FAM 1 HUSB @I817@ 1 CHIL @I288@ 0 @F747@ FAM 1 HUSB @I843@ 1 CHIL @I229@ 0 @F748@ FAM 1 HUSB @I844@ 1 WIFE @I845@ 1 CHIL @I243@ 0 @F749@ FAM 1 HUSB @I846@ 1 WIFE @I847@ 1 CHIL @I109@ 0 @F750@ FAM 1 HUSB @I850@ 1 CHIL @I260@ 0 @F751@ FAM 1 HUSB @I851@ 1 WIFE @I852@ 1 CHIL @I190@ 0 @F752@ FAM 1 HUSB @I853@ 1 WIFE @I854@ 1 CHIL @I851@ 0 @F753@ FAM 1 HUSB @I855@ 1 WIFE @I856@ 1 CHIL @I196@ 0 @F754@ FAM 1 HUSB @I857@ 1 CHIL @I147@ 0 @F755@ FAM 1 HUSB @I858@ 1 CHIL @I223@ 0 @F756@ FAM 1 HUSB @I859@ 1 CHIL @I780@ 0 @F757@ FAM 1 HUSB @I861@ 1 CHIL @I632@ 0 @F758@ FAM 1 HUSB @I862@ 1 WIFE @I863@ 1 CHIL @I87@ 0 @F759@ FAM 1 HUSB @I864@ 1 WIFE @I865@ 1 CHIL @I83@ 0 @F760@ FAM 1 HUSB @I866@ 1 CHIL @I140@ 0 @F761@ FAM 1 HUSB @I867@ 1 CHIL @I779@ 0 @F762@ FAM 1 HUSB @I868@ 1 CHIL @I778@ 0 @F763@ FAM 1 HUSB @I869@ 1 CHIL @I775@ 0 @F764@ FAM 1 HUSB @I870@ 1 CHIL @I75@ 0 @F765@ FAM 1 WIFE @I77@ 0 @F766@ FAM 1 HUSB @I872@ 1 CHIL @I671@ 0 @F767@ FAM 1 HUSB @I873@ 1 CHIL @I234@ 0 @F768@ FAM 1 HUSB @I874@ 1 CHIL @I235@ 0 @F769@ FAM 1 HUSB @I875@ 1 CHIL @I319@ 0 @F770@ FAM 1 HUSB @I876@ 1 CHIL @I357@ 0 @F771@ FAM 1 HUSB @I877@ 1 CHIL @I362@ 0 @F772@ FAM 1 HUSB @I878@ 1 CHIL @I465@ 0 @F773@ FAM 1 HUSB @I879@ 1 WIFE @I1097@ 1 CHIL @I468@ 0 @F774@ FAM 1 HUSB @I880@ 1 WIFE @I881@ 1 CHIL @I475@ 0 @F775@ FAM 1 HUSB @I886@ 1 WIFE @I885@ 1 MARR 0 @F776@ FAM 1 HUSB @I890@ 1 WIFE @I891@ 1 CHIL @I889@ 0 @F777@ FAM 1 HUSB @I888@ 1 WIFE @I889@ 1 CHIL @I476@ 0 @F778@ FAM 1 HUSB @I893@ 1 WIFE @I478@ 1 MARR 0 @F779@ FAM 1 HUSB @I898@ 1 WIFE @I899@ 1 CHIL @I894@ 0 @F780@ FAM 1 HUSB @I896@ 1 WIFE @I897@ 1 CHIL @I895@ 0 @F781@ FAM 1 HUSB @I894@ 1 WIFE @I895@ 1 CHIL @I391@ 0 @F782@ FAM 1 HUSB @I900@ 1 WIFE @I1103@ 1 CHIL @I372@ 0 @F783@ FAM 1 HUSB @I901@ 1 CHIL @I379@ 0 @F784@ FAM 1 HUSB @I902@ 1 CHIL @I328@ 0 @F785@ FAM 1 HUSB @I365@ 1 WIFE @I903@ 1 MARR 0 @F786@ FAM 1 HUSB @I904@ 1 CHIL @I341@ 0 @F787@ FAM 1 HUSB @I236@ 1 CHIL @I601@ 0 @F788@ FAM 1 HUSB @I797@ 1 WIFE @I655@ 1 CHIL @I590@ 1 CHIL @I591@ 1 CHIL @I593@ 1 MARR 0 @F789@ FAM 1 HUSB @I907@ 1 WIFE @I404@ 1 MARR 0 @F790@ FAM 1 HUSB @I591@ 1 WIFE @I592@ 1 CHIL @I587@ 1 MARR 0 @F791@ FAM 1 HUSB @I905@ 1 WIFE @I404@ 1 MARR 0 @F792@ FAM 1 HUSB @I591@ 1 WIFE @I588@ 1 CHIL @I583@ 1 MARR 0 @F793@ FAM 1 HUSB @I906@ 1 WIFE @I404@ 1 MARR 0 @F794@ FAM 1 HUSB @I593@ 1 WIFE @I568@ 1 CHIL @I541@ 1 CHIL @I542@ 1 CHIL @I545@ 1 CHIL @I546@ 1 MARR 0 @F795@ FAM 1 HUSB @I593@ 1 WIFE @I544@ 1 CHIL @I530@ 1 CHIL @I537@ 1 CHIL @I538@ 1 CHIL @I539@ 1 MARR 0 @F796@ FAM 1 HUSB @I797@ 1 CHIL @I527@ 1 CHIL @I531@ 0 @F797@ FAM 1 HUSB @I908@ 1 WIFE @I589@ 1 CHIL @I524@ 0 @F798@ FAM 1 HUSB @I605@ 1 CHIL @I762@ 0 @F799@ FAM 1 HUSB @I558@ 1 WIFE @I728@ 1 MARR 2 DATE 1494 0 @F800@ FAM 1 HUSB @I392@ 1 WIFE @I393@ 1 MARR 0 @F801@ FAM 1 HUSB @I729@ 1 CHIL @I136@ 1 CHIL @I730@ 1 CHIL @I740@ 1 CHIL @I741@ 1 CHIL @I742@ 1 CHIL @I743@ 1 CHIL @I744@ 0 @F802@ FAM 1 HUSB @I558@ 1 WIFE @I689@ 1 CHIL @I71@ 1 CHIL @I731@ 1 MARR 0 @F803@ FAM 1 HUSB @I736@ 1 WIFE @I735@ 1 MARR 0 @F804@ FAM 1 HUSB @I652@ 1 WIFE @I737@ 1 CHIL @I6@ 1 CHIL @I43@ 1 CHIL @I51@ 1 CHIL @I53@ 1 CHIL @I66@ 1 CHIL @I67@ 1 CHIL @I910@ 1 CHIL @I913@ 1 CHIL @I915@ 1 MARR 0 @F805@ FAM 1 HUSB @I733@ 1 WIFE @I732@ 1 MARR 0 @F806@ FAM 1 HUSB @I742@ 1 WIFE @I745@ 1 CHIL @I746@ 1 CHIL @I747@ 1 CHIL @I748@ 1 CHIL @I749@ 1 CHIL @I750@ 1 MARR 0 @F807@ FAM 1 HUSB @I514@ 1 WIFE @I557@ 1 MARR 0 @F808@ FAM 1 HUSB @I457@ 1 WIFE @I557@ 1 MARR 0 @F809@ FAM 1 HUSB @I701@ 1 WIFE @I450@ 1 MARR 0 @F810@ FAM 1 HUSB @I459@ 1 CHIL @I456@ 1 CHIL @I514@ 0 @F811@ FAM 1 HUSB @I456@ 1 CHIL @I450@ 0 @F812@ FAM 1 HUSB @I654@ 1 WIFE @I451@ 1 CHIL @I408@ 1 CHIL @I411@ 1 CHIL @I416@ 1 MARR 0 @F813@ FAM 1 HUSB @I389@ 1 WIFE @I408@ 1 MARR 0 @F814@ FAM 1 HUSB @I411@ 1 CHIL @I316@ 0 @F815@ FAM 1 HUSB @I269@ 1 WIFE @I407@ 1 CHIL @I225@ 1 MARR 0 @F816@ FAM 1 HUSB @I259@ 1 CHIL @I255@ 1 CHIL @I407@ 0 @F817@ FAM 1 HUSB @I44@ 1 WIFE @I43@ 1 MARR 0 @F818@ FAM 1 HUSB @I909@ 1 WIFE @I6@ 1 MARR 0 @F819@ FAM 1 HUSB @I911@ 1 WIFE @I910@ 1 CHIL @I912@ 1 MARR 0 @F820@ FAM 1 HUSB @I914@ 1 WIFE @I913@ 1 MARR 0 @F821@ FAM 1 HUSB @I916@ 1 WIFE @I915@ 1 MARR 0 @F822@ FAM 1 HUSB @I66@ 1 WIFE @I917@ 1 CHIL @I919@ 1 CHIL @I920@ 1 CHIL @I921@ 1 CHIL @I922@ 1 CHIL @I923@ 1 CHIL @I925@ 1 CHIL @I927@ 1 MARR 0 @F823@ FAM 1 HUSB @I918@ 1 CHIL @I917@ 0 @F824@ FAM 1 HUSB @I926@ 1 WIFE @I925@ 1 MARR 0 @F825@ FAM 1 HUSB @I924@ 1 WIFE @I923@ 1 MARR 0 @F826@ FAM 1 HUSB @I928@ 1 WIFE @I927@ 1 MARR 0 @F827@ FAM 1 HUSB @I920@ 1 WIFE @I929@ 1 MARR 0 @F828@ FAM 1 HUSB @I653@ 1 WIFE @I65@ 1 MARR 0 @F829@ FAM 1 HUSB @I724@ 1 CHIL @I930@ 1 CHIL @I931@ 0 @F830@ FAM 1 HUSB @I933@ 1 WIFE @I932@ 1 CHIL @I934@ 1 MARR 0 @F831@ FAM 1 HUSB @I933@ 1 WIFE @I935@ 1 CHIL @I936@ 1 CHIL @I937@ 1 CHIL @I938@ 1 MARR 0 @F832@ FAM 1 HUSB @I938@ 1 WIFE @I939@ 1 MARR 0 @F833@ FAM 1 HUSB @I940@ 1 WIFE @I248@ 1 MARR 0 @F834@ FAM 1 HUSB @I942@ 1 CHIL @I129@ 0 @F835@ FAM 1 HUSB @I941@ 1 CHIL @I597@ 1 CHIL @I942@ 0 @F836@ FAM 1 HUSB @I940@ 1 WIFE @I943@ 1 CHIL @I944@ 1 MARR 0 @F837@ FAM 1 HUSB @I944@ 1 WIFE @I945@ 1 MARR 2 DATE 1672 0 @S1@ SOUR 1 TITL AGAD 1 TEXT http://agadd.home.net.pl/metrykalia/436/sygn.%20817/pages/P 2 CONC L_1_436_817_0325.htm 0 TRLR